Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük a kecskeméti evangélikus gyülekezet honlapján!

Luther Márton 1517. október 31-én kiszegezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Az első tételben így fogalmazott: Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: Térjetek meg! - azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen (Mt 4,17).

A tételek megírásának közvetlen kiváltó oka a búcsúcédula-árusítás volt. Az egyház így reklámozta a cédulákat: "Mikor pénzed a perselyben csörren, lelked a tisztítótűzből a mennybe röppen." Luther, mint wittenbergi pap döbbenten látta, milyen kárt okoznak a búcsúcédulák, ezért határozottan fellépett az árusítás ellen, és az őszinte bűnbánat, a gyónás, a naponkénti megtérés szükségességét hangsúlyozta.

Luther vitára és együttgondolkodásra hívta az embereket, a 95 tétel azonban olyan folyamatot indított el, amely a kereszténység megújulását eredményezte. Ez a küzdelem vezetett az evangélikus (majd a többi protestáns) egyház létrejöttéhez.

2017-ben a reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük. Fontosnak tartjuk, hogy evangélikus egyházunkban a lutheri felismerések szerint éljünk és tanítsunk ma is.

Luther visszatalált a Szentíráshoz, és mindenki számára elérhetővé tette, amikor lefordította anyanyelvére a Bibliát. Fontos számunkra Isten igéje, mely útmutatást ad a mindennapokban, vigasztal bánatunkban, erősít a nehézségek idején és rámutat arra, mennyi mindenért adhatunk hálát az Úrnak.

Luther rátalált arra az örömteli üzenetre, hogy nem saját erőfeszítésünkből, érdemeink alapján van üdvösségünk, hanem a Krisztusban való hit által. Fontos számunkra az a tapasztalat, hogy kegyelemből élünk, és Istennel való kapcsolatunknak az a hit az alapja, hogy Jézus meghalt bűneinkért és feltámadásával szabadulást kínál.

Szeretettel hívjuk gyülekezeti közösségünkbe!

Reméljük, honlapunk látogatása áldássá válik az Ön számára!

 


A 2019. év igéje:
Törekedj békességre és kövesd azt! (Zsolt 34,15)

 

Egy új év kezdetén sokféle gondolattal kell szembenéznünk. Az idő múlása hatással van ránk, alkalmat ad a visszatekintésre, és lehetőséget kínál arra, hogy az előttünk álló útra nézzünk.

Mit kezdünk az új évben a régi üzenetével? Egy békétlen világban, ahol az élet minden területén harcok, háborúk vannak. Olyan nehézségekkel kell szembenéznünk, amelyek túlnőnek rajtunk, de befolyásolják, veszélyeztetik az egész világ létét, életét, így a miénket is. Ökológiai kérdések, migráció, túlnépesedés, politikai és társadalmi kihívások.

Mit tudunk mi kezdeni ezekkel a bonyolult helyzetekkel?

„Az Úristen tudja, mit csinál. Kit, hova tesz. Ha mindenki ottmaradna, ahova való, az emberek nem esnének minduntalan egymás útjába, és békesség lenne mindenütt.” (Wass Albert)

Törekedjünk békességre!

Hogyan kezdjünk hozzá? Az ember békességének alapja az Istennel való békesség, a lélek békessége, ami nem megszerezhető, csak elfogadható isteni ajándék. Itt van világunkban a teremtés óta. Isteni erő a ráhagyatkozó, benne bízó ember számára.

Ha békességet akarunk, Istenre kell összpontosítanunk!

Ez harc és küzdelem az emberi énünkkel, hogy a magunk akarata helyett az Isten akaratát hagyjuk érvényesülni. Feltesszük a kérdést: miért nincs békességem? Tartsunk önvizsgálatot! Isten ellen harcolunk? Tegyük le a fegyvert! A fegyverletétel után szabad lesz a kezünk, összekulcsolhatjuk, a gondokról feljebb emelhetjük tekintetünket, megláthatjuk mentő szándékát és szeretetét.

Törekedés vagy követés?

Követés. Az Istenből való élet nem enged letérni a békesség útjáról. Bírni azt a békét, amit Isten ad, egyenlő a béke teremtésével. Ezt csak Isten tudja bennünk megteremteni, és az érte járó ajándék is az ő kezében van.

„Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.” (Mt 5,9; Károli) Ez legyen az életprogramunk 2019-ben, melyhez Jézus bíztatása is segítségünkre van: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (Jn 14,27)

A lelki béke imája (Assisi Szent Ferenc nyomán): Istenem, adj lelki békét, annak elfogadására, amin változtatni nem tudok, bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.

Ámen.

 

 


 

 

 

Október hónap igéje

Adjátok el vagyonotokat és adjátok el alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben. (Lk 12,33)

 

Szeptember hónap igéje

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? (Mt 16,26a)

 

Augusztus hónap igéje

Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! (Mt 10,7)

 

Július hónap igéje

Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. (Jak 1,19)


Június hónap igéje

Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek. (Péld 16,24)

 

Május hónap igéje

Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül más isten. (2Sám 7,22)

 

Április hónap igéje

Jézus Krisztus mondja: Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Máté 28,20)

 

Március hónap igéje

Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok! (1Sám 7,3)

 

Február hónap igéje

Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. (Róm 8,18)

 

Január hónap igéje (2019)

Isten ezt mondta: Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. (1Móz 9,13)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További evangélikus honlapok. Kattintson a logóra az oldalak látogatásához!

 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház naponta frissülő országos portálja.

Számos írás található itt hírek, események, lapszemle, publicisztika, ökumené, nagyvilág, teológia, interjú, ifjúság, kultúra témakörökben.

 

 

Országos evangélikus hetilap

Tudósítás, interjú, igemagyarázat, lelki útravaló, kultúra stb.

 

  

Evangélikus hittan felnőtteknek - szöveges, képes és videós anyagok segítségével.

Témák: evangélikusság, gyülekezet, templom, istentisztelet, lelkész, keresztség, konfirmáció, esküvő, temetés, hitünk.

 

  

A Déli Evangélikus Egyházkerület honlapja.

Gyülekezetünk ehhez az egyházkerülethez tartozik

 

Egy blog evangélikus fiatalok számára, amelynek célja a hidak építése az országban lévő evangélikus ifjúságok között.

Témák: Bemutatkozunk, élménybeszámoló, zenesarok, filmajánló, gondolatmorzsák, vasárnapi útravaló

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek