Napi ige

A hősök íja összetörik, de akik a földre rogytak, az erő övét kötik magukra. (1Sám 2,4)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 

Könyvbemutató

Az Ordass Lajos Alapítvány kiadásában megjelent Hallgírmur Pétursson Passió-énekek című kötete, melynek bemutatója 2014. április 9-én (szerdán) 17 órakor lesz a református Tóth Endre teremben (Kecskemét, Szabadság tér 7. Csány krt. felől) A bemutatón jelen lesz Izland tiszteletbeli konzulja, Utassy Ferenc, az illusztrátor, Probstner János grafikus, kerámikus, a Kerámia Stúdió korábbi igazgatója, és Zászkaliczky Pál, az Ordass Lajos Baráti Kör vezetője.

Esemény megnevezése:
Időpont: 2014. 04. 09.
mikortól: 17:00 meddig: 18:00
Helyszín: Református Egyház, Tóth Endre terem
Esemény hozzáadása a naptárhoz vCal
iCal

Ordass Lajos így ír a Passió-énekekről:

A nép ebben a költészetben nemcsak az „Izland sziklás talaján termett legszebb rózsákat” látta, hanem nemzedékről nemzedékre erőt, vigaszt, enyhületet merí­tett az élet sokféle küzdelmes bajában és ínségében. Nyugodtan meg lehet állapítani, hogy Pétursson éne­kelte bele az evangéliumot a nép lelkébe. Annakidején, amikor Izland lakossága a keresztyénségre tért, bizony a misszió munkája – mint legtöbb helyen – itt is föl­színes volt. Később a reformáció sem a nép lelki vágyódásából nőtt ki, hanem királyi rendelet alapján terjedt el. Ezért Izland szigetén erős pogány elemekkel vegyített babonás középkori katolicizmus élt, amellyel a reformáció munkásai lelkesen fölvették ugyan a küz­delmet, de az evangéliumi keresztyénség még nem terjedt el a családokban és az egyes hívők lelkében. Ehhez volt szükséges Pétursson költészete. S ez a költészet – különösen pedig a Passió-énekek – annyira fölszívódtak a nép lelkébe, vérébe, hogy alig lehet izlandi könyvet olvasni, hogy az ember e költészet nyomaira rá ne bukkanna. A zsoltárok szám­talan verssora meg egyenesen nemzeti közmondássá vált. A Passió-énekeket finom mélység, gazdag képzeleti erő jellemzi, párosulva meghatóan bensőséges, gyer­meki kegyességgel.

A versek nagy segítséget jelenthetnek az egyéni imaéletben, de közösségi alkalmakon is. A kötetet Probstner János grafikái díszítik, amelyek tökéletesen harmonizálnak a XVII. századi költeményekkel.

 

A könyv 1.900 forintba kerül, de a bemutató után 1.710 forintos engedményes áron kapható!

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek