Napi ige

Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat. (Zsolt 18,7)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 

Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük a kecskeméti evangélikus gyülekezet honlapján!

Luther Márton 1517. október 31-én kiszegezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Az első tételben így fogalmazott: Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: Térjetek meg! - azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen (Mt 4,17).

A tételek megírásának közvetlen kiváltó oka a búcsúcédula-árusítás volt. Az egyház így reklámozta a cédulákat: "Mikor pénzed a perselyben csörren, lelked a tisztítótűzből a mennybe röppen." Luther, mint wittenbergi pap döbbenten látta, milyen kárt okoznak a búcsúcédulák, ezért határozottan fellépett az árusítás ellen, és az őszinte bűnbánat, a gyónás, a naponkénti megtérés szükségességét hangsúlyozta.

Luther vitára és együttgondolkodásra hívta az embereket, a 95 tétel azonban olyan folyamatot indított el, amely a kereszténység megújulását eredményezte. Ez a küzdelem vezetett az evangélikus (majd a többi protestáns) egyház létrejöttéhez.

2017-ben a reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük. Fontosnak tartjuk, hogy evangélikus egyházunkban a lutheri felismerések szerint éljünk és tanítsunk ma is.

Luther visszatalált a Szentíráshoz, és mindenki számára elérhetővé tette, amikor lefordította anyanyelvére a Bibliát. Fontos számunkra Isten igéje, mely útmutatást ad a mindennapokban, vigasztal bánatunkban, erősít a nehézségek idején és rámutat arra, mennyi mindenért adhatunk hálát az Úrnak.

Luther rátalált arra az örömteli üzenetre, hogy nem saját erőfeszítésünkből, érdemeink alapján van üdvösségünk, hanem a Krisztusban való hit által. Fontos számunkra az a tapasztalat, hogy kegyelemből élünk, és Istennel való kapcsolatunknak az a hit az alapja, hogy Jézus meghalt bűneinkért és feltámadásával szabadulást kínál.

Szeretettel hívjuk gyülekezeti közösségünkbe!

Reméljük, honlapunk látogatása áldássá válik az Ön számára!


Karácsony - Jézussal

Az ádventi családi délutánon a gyermekekkel mindig felelevenítjük a karácsonyi történetet. Most kivágott papírfigurákat rejtettünk el a teremben, és a kicsik feladata volt, hogy megtalálják a szereplőket. Lelkesen néztek be minden sarokba, a székek háta mögé, az asztalok alá, az ablakkeretekbe, hogy aztán boldogan hozhassák a megtalált figurákat. Eltartott egy darabig, mire – egy híján – mindet megtalálták. Volt, aki úgy vélte, nem baj, ha egy hiányzik, de amikor számba vettük a meglévőket, döbbenetes felismerésre jutottunk.

Megvolt Mária és József, a bölcsek és a pásztorok, a csillag és az angyalok, sőt bárányból is jó pár sorakozott a kupacban, csak éppen a kis Jézus hiányzott! Nélküle nincs karácsony, ezt mindenki belátta, úgyhogy buzgón folytatódott a keresés. Végül – némi útbaigazításnak köszönhetően – előkerült a jászolban fekvő kisded is! Végre kezdődhetett a történet!

Mi, felnőttek elámultunk ezen az epizódon. Nem volt jobban elrejtve ez a papírfigura sem, mint a többi, Isten mégis úgy rendezte, hogy ennek megtalálása okozzon igazán nagy izgalmat a gyerkőcök számára, és tudatosulhasson bennünk, hogy nem hagyhatjuk ki a legfontosabb szereplőt.

Milyen szemléletes az üzenete ennek!

Hiába van meg minden kellék, Jézus nélkül nincs karácsony! Addig nem kezdhetjük el a történetet, amíg ő nincs ott a középpontban! Milyen jó lenne, ha ezt felnőttként sem felejtenénk el! Hogy az ünnep nem egyszerűen a szeretetről szól, hanem Isten szeretetéről, amely Jézusban testet öltött közöttünk. S nagy örömöt okozhat az ajándékozás, de a legnagyobb ajándék a Megváltó, akinek jelenléte hirdeti: Isten szabadulást kínál a bűnökből, és általa lesz valóságossá Isten közelsége.

Ne elégedjünk meg a látszattal, ne mondjuk, hogy nekünk ennyi is elég, ne higgyünk a reklámoknak, hanem törekedjünk arra, hogy az Úr Jézus ott lehessen a mi karácsonyunkon, hogy megtöltse számunkra és szeretteink számára is igazi tartalommal az ünnepet.

Elgondolkodtatott az is, hogy a gyerekek csak akkor tudták megtalálni a kis Jézust, amikor segítséget kaptak, hogy a terem melyik részén keressék. Így voltak ezzel az első karácsonyon is!

A pásztorok az angyaloktól értesültek a Megváltó születéséről és arról, hogy a kisded bepólyálva fekszik a jászolban. A napkeleti bölcseket pedig a csillag vezette el az újszülött királyhoz. Mindenki azt az útmutatást kapta, ami megfelelő volt számára. Fordítva nem működött volna! Az egyszerű emberek számára a csillag szép lett volna, de nem tudták volna értelmezni, a tudósok pedig nyilván legyintettek volna holmi angyalok láttán!

Ma is így van ez. Szükségünk van Istentől kapott útmutatásra, hogy eljussunk Jézushoz, leborulhassunk előtte és dicsérhessük az Urat azért a csodáért, amit Jézus által véghez vitt. És Isten ma is pontosan tudja, milyen formában tudja számunkra eljuttatni az örömhírt, hogy meghalljuk, megértsük – és el is induljunk a Kisded felé.

Ahogy egyik kedves énekünkben énekeljük: „Ím, jászlad mellett térdelek, / Ó, Jézus üdvösségem. / Elhoztam minden kincsemet, / Mit ingyen adtál nékem: / A szívem, lelkem, életem, / Ó, fogadd tőlem kedvesen, / Ne szolgáljon, csak téged!” (EÉ 161)

 

 

 

A 2019. év igéje:
Törekedj békességre és kövesd azt! (Zsolt 34,15)

 

Egy új év kezdetén sokféle gondolattal kell szembenéznünk. Az idő múlása hatással van ránk, alkalmat ad a visszatekintésre, és lehetőséget kínál arra, hogy az előttünk álló útra nézzünk.

Mit kezdünk az új évben a régi üzenetével? Egy békétlen világban, ahol az élet minden területén harcok, háborúk vannak. Olyan nehézségekkel kell szembenéznünk, amelyek túlnőnek rajtunk, de befolyásolják, veszélyeztetik az egész világ létét, életét, így a miénket is. Ökológiai kérdések, migráció, túlnépesedés, politikai és társadalmi kihívások.

Mit tudunk mi kezdeni ezekkel a bonyolult helyzetekkel?

„Az Úristen tudja, mit csinál. Kit, hova tesz. Ha mindenki ottmaradna, ahova való, az emberek nem esnének minduntalan egymás útjába, és békesség lenne mindenütt.” (Wass Albert)

Törekedjünk békességre!

Hogyan kezdjünk hozzá? Az ember békességének alapja az Istennel való békesség, a lélek békessége, ami nem megszerezhető, csak elfogadható isteni ajándék. Itt van világunkban a teremtés óta. Isteni erő a ráhagyatkozó, benne bízó ember számára.

Ha békességet akarunk, Istenre kell összpontosítanunk!

Ez harc és küzdelem az emberi énünkkel, hogy a magunk akarata helyett az Isten akaratát hagyjuk érvényesülni. Feltesszük a kérdést: miért nincs békességem? Tartsunk önvizsgálatot! Isten ellen harcolunk? Tegyük le a fegyvert! A fegyverletétel után szabad lesz a kezünk, összekulcsolhatjuk, a gondokról feljebb emelhetjük tekintetünket, megláthatjuk mentő szándékát és szeretetét.

Törekedés vagy követés?

Követés. Az Istenből való élet nem enged letérni a békesség útjáról. Bírni azt a békét, amit Isten ad, egyenlő a béke teremtésével. Ezt csak Isten tudja bennünk megteremteni, és az érte járó ajándék is az ő kezében van.

„Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.” (Mt 5,9; Károli) Ez legyen az életprogramunk 2019-ben, melyhez Jézus bíztatása is segítségünkre van: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (Jn 14,27)

A lelki béke imája (Assisi Szent Ferenc nyomán): Istenem, adj lelki békét, annak elfogadására, amin változtatni nem tudok, bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.

Ámen.

 

 


 

 

 

 

Január hónap igéje (2019)

Isten ezt mondta: Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. (1Móz 9,13)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További evangélikus honlapok. Kattintson a logóra az oldalak látogatásához!

 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház naponta frissülő országos portálja.

Számos írás található itt hírek, események, lapszemle, publicisztika, ökumené, nagyvilág, teológia, interjú, ifjúság, kultúra témakörökben.

 

 

Országos evangélikus hetilap

Tudósítás, interjú, igemagyarázat, lelki útravaló, kultúra stb.

 

  

Evangélikus hittan felnőtteknek - szöveges, képes és videós anyagok segítségével.

Témák: evangélikusság, gyülekezet, templom, istentisztelet, lelkész, keresztség, konfirmáció, esküvő, temetés, hitünk.

 

  

A Déli Evangélikus Egyházkerület honlapja.

Gyülekezetünk ehhez az egyházkerülethez tartozik

 

Egy blog evangélikus fiatalok számára, amelynek célja a hidak építése az országban lévő evangélikus ifjúságok között.

Témák: Bemutatkozunk, élménybeszámoló, zenesarok, filmajánló, gondolatmorzsák, vasárnapi útravaló

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek