Hitoktatás

A hittanórákat iskolákban és a gyülekezetben tartunk.

 

Hit- és erkölcstanoktatás az állami iskolákban tanuló evangélikus gyermekek számára:

- több fős csoport esetén az iskolában órarendi keretek között.

- egy-egy fő esetén összevont csoportban a gyülekezeti teremben.

 

Református Általános Iskola és Gimnázium evangélikus diákjai számára (7-12. évfolyamon):

- órarendi keretek között / összevont csoportban a lelkészi hivatalban.

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek