Hírek

News Item Népszámlálás 2021
 
News Item Hirdetések 2021
 
News Item Püspöki körlevél
Istentiszteletünket vasárnap 10 órakor rövidített rend szerint, éneklés nélkül tartjuk. Kérjük a kellő távolság megtartását, a maszk viselését és a kézfertőtlenítést. Gyerekóra nem lesz.
News Item Pszichodráma csoport
 
News Item Adó 1+1%
Köszönjük, hogy eddig is egyházközségünk alapítványát támogatta adójának 1%-ával. Kérjük, h. a 2019. évre vonatkozó rendelkező nyilatkozatát is gyülekezetünk alapítványa számára juttassa el.
News Item Énekeskönyv - interneten
Kedves Testvérek! Szeretettel hívjuk fel a figyelmet arra, h. az Evangélikus Énekeskönyv elérhető az interneten. Vannak olyan énekek, amelyeknél a kotta és a szöveg mellett még hangfelvétel is található. Az imádságos rész is elérhető, gazdag tárháza ez a különböző helyzetekre szóló imáknak.
News Item Beiratkozás - Evangélikus hittan
Szeretettel várjuk a gyermekeket evangélikus hittanra. Bátorítjuk a kedves szülőket, h. az általános iskolai beiratkozásnál válasszák az evangélikus hit- és erkölcstan oktatást. A leendő 2-8. osztályosoknál az átjelentkezést május 20-ig lehet jelezni az iskolákban.
News Item Gyülekezet hírlevél
Tartalom: Bezárt ajtókat nyitogató karácsony - A lényeg most is ugyanaz! - Ne legyen megszokott a csoda! - Velünk az Isten! - Áldások éve - Miért van okom a hálaadásra a járványhelyzetben? - Bibliatanulmányozás verseny nélkül - Amikor termékeny talajra hull az Ige-mag - Küszöbön az irgalmasság éve - Pszichodrámacsoport - Gyerekszáj - Karácsonyi kiegészítő - Ünnepi alkalmak - Kiadványok
News Item Hit- és erkölcstan
 
News Item Kapcsolati lap
Szeretnénk a gyülekezetünk tagjaival való kapcsolatot jobban ápolni, ezért kérjük a kedves testvéreket, a kapcsolati lap kecskemet kukac lutheran pont hu címre való visszaküldésével szíveskedjenek segíteni ezt. A lap a templomban is kitölthető.
File Kapcsolati lap
Szeretnénk a gyülekezetünk tagjaival való kapcsolatot jobban ápolni, ezért kérjük a kedves testvéreket, a kapcsolati lap visszaküldésével szíveskedjenek segíteni ezt. A lap a templomban is kitölthető.
News Item Soli Deo Gloria Alapítvány
Tájékoztatjuk adományozóinkat, hogy SOLI DEO GLORIA Közhasznú Alapítványunk javára a 2012. adóévben 443 042 Ft összegű, a személyi jövedelemadó 1%-át érintő felajánlás történt. Az összeget a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az alapítvány számlájára átutalta. A felajánlásokat egyházunk ifjúsággal kapcsolatos hitéleti tevékenységének eszközellátására fordítjuk. Köszönjük mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a felajánlás lehetőségével.
News Item Isten áldásával...
A kecskeméti evangélikus templom felszentelésének 150. évfordulója alkalmából megjelent kiadvány elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban.
News Item Hírös épületek - Evangélikus Templom
A kecskeméti evangélikus gyülekezet számára július 9-e különlegesen nevezetes dátum: a közösségnek napjainkban is otthont adó, Ybl Miklós tervezte templom alapkövét 1862-ben ezen a napon helyezték el.
News Item Magyar Elektronikus Könyvtár - Emlékkönyv
Az egyházközségünk történetéről szóló könyv letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból.
News Item Legfrissebb igehirdetések
A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. (Róm 10,14-17). Letölthetők a kecskeméti evangélikus templomban elhangzott igehirdetések felvételei. Legyen áldássá számunkra az ige hallgatása!
Folder Archív
 
News Item E-persely
Köszönjük a támogatást!
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek