Hirdetések (2017)

 

2017. december 31.

Az ünnep igéi:

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)

Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. (Zsolt 103,8)

Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek. (Kol 3,17)

Ma: 

- a gyerekeknek külön foglalkozást az ünnepek alatt nem tartunk, de van lehetőség a drahmák beváltására.

- Az óév esti alkalom a szokottnál később, 16 órakor kezdődik.

Jövő heti alkalmak:

- holnap, újév napján 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klubban lesz igei alkalom. 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- pénteken 10 órakor búcsúzunk Daróczi Ferenc (81) testvérünktől. 12 órakor a megyei kórház gyermekosztályán tartunk áhítatot. 14 órakor búcsúzunk Tóth Lászlóné Dunai Magdolna (84) testvérünktől.

- szombaton, vízkereszt ünnepén 10 órakor istentiszteletet tartunk.

- jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit.

Egyéb:

Fogadják szeretettel a 2018. évi gyülekezeti falinaptárt és a gyülekezeti hírlevél karácsonyi számát!

Megvásárolható a jövő évre szóló Bibliaolvasó Útmutató és az Evangélikus Élet legfrissebb száma.

 

2017. december 25.

A hét igéje:

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- köszönjük énekkarunk szolgálatát!

- a gyerekeknek külön foglalkozást az ünnepek alatt nem tartunk, de van lehetőség a drahmák beváltására.

- megterítettük az Úr asztalát mindazok számára, akik élni kívánnak az úrvacsora ajándékával.

- istentisztelet után keresztelés lesz.

- 1210 órakor a főtéri ételosztáson szolgálunk.

- 14 órakor Kerekegyházán, 15 órakor Orgoványban tartunk úrvacsorás ünnepi alkalmat.

Jövő heti alkalmak:

-  karácsony 2. napján 9 órakor Kiskunfélegyházán, 10 órakor Kecskeméten tartunk úrvacsorás ünnepi alkalmat.

- csütörtökön 19 órakor Rákász Gergely koncertje lesz templomunkban. Plakát és jegyvásárlás: http://www.rakaszgergely.hu/index.php?kod=361&modul=esemenyek

- jövő vasárnap, dec. 31-én 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. A óév esti alkalom a szokottnál később, 16 órakor kezdődik.

- jan 1-jén 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk.

Egyéb:

Fogadják szeretettel a 2018. évi gyülekezeti falinaptárt és a gyülekezeti hírlevél karácsonyi számát!

Megvásárolható a jövő évre szóló Bibliaolvasó Útmutató.

 

2017. december 24.

A hét igéje:

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel! (Fil 4,4-5)

Ma: 

- a gyerekeknek most még tartunk külön foglalkozást, de az ünnepek alatt nem lesz gyerekóra.

- 15 órakor a Granada hotelben lesz karácsonyi alkalom.

- a szentesti alkalmunk a szokottnál később, 16 órakor kezdődik.

Jövő heti alkalmak:

- Kecskeméten dec. 25-én és 26-án 10 órakor úrvacsorás ünnepi istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit.

- karácsony 1. napján 9 órakor Helvécián, 14 órakor Kerekegyházán, 15 órakor Orgoványban, karácsony 2. napján 9 órakor Kiskunfélegyházán tartunk úrvacsorás ünnepi alkalmat.

- csütörtökön 19 órakor Rákász Gergely koncertje lesz templomunkban. Plakát és jegyvásárlás: http://www.rakaszgergely.hu/index.php?kod=361&modul=esemenyek

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. A óév esti alkalom pedig a szokottnál később, 16 órakor kezdődik.

- jan 1-jén 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk.

Emlékezés:

- Tótka Ferencné Morvai Gizella (84) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Fogadják szeretettel a 2018. évi gyülekezeti falinaptárt és a gyülekezeti hírlevél karácsonyi számát!

Megvásárolható a jövő évre szóló Bibliaolvasó Útmutató.

 

2017. december 17.

A hét igéje:

Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Az ÚR jön hatalommal. (Ézs 40,3.10)

Ma: 

- fogadjuk szeretettel az Ars Nova Énekegyüttes szolgálatát.

- a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után feldíszítjük az udvarban a fenyőfát.

- istentisztelet után keresztelés lesz.

- 15 órakor tartjuk a gyermekek karácsonyát, melyen szerepelnek a gyermekek, a konfirmandusok és az ifisek. A szeretetvendégséghez köszönettel fogadunk süteményt. Lehetőség lesz a gyerekórákon gyűjtött drahmák beváltására is. (Próba: ifiseknek fél 2-től, konfisoknak 2-től, gyerekeknek 3/4 3-tól)

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom. 10 órakor a Szivárvány klubban, 1430 órakor az Aranykor Otthonban lesz karácsonyi alkalom.

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál. 17 órakor karácsonyi koncert lesz a templomban a Bólyai, a Bányai és a Piarista iskola közreműködésével.

- szerdán 10 órakor baba-mamás karácsonyt tartunk. 1145 órakor búcsúzunk Tótka Ferencné Morvai Gizella (84)  testvérünktől. 17 órakor Helvécián lesz karácsonyi alkalom.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klubban, 10 órakor gyülekezeti bibliaórán, 15 órakor ifjúsági órán lesz karácsonyozás. 17 órakor az M. Bodon Pál zeneiskola karácsonyi koncertje lesz templomunkban.

- szombaton 17 órakor evangélikus szolgálattal történik a főtéri ádventi gyertyagyújtás.

- jövő vasárnap, advent 4. vasárnapján 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. A szentesti alkalom pedig a szokottnál később, 16 órakor kezdődik.

- dec. 25-én és 26-án 10 órakor úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartunk.

- Ünnepi koncertek: Naptár

Emlékezés:

- Jágfalvi Gyuláné Kécskefalvi Klára testvérünkre, aki 5 éve hunyt el.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. december 10.

A hét igéje:

Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. (Lk 21,28)

Ma: 

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük.

- a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor konfirmandus óra lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom.

- kedden 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 17 órakor Helvécián lesz házi bibliaóra.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk. 1130 órakor a Nyitnikék klubban lesz karácsonyi alkalom.

- pénteken 17 órakor a Waldorf iskola szervezésében lesz pásztorjáték a templomban.

- szombaton 16 órakor Méhész József és Rőfös-Horváth Ibolya között életére kérjük Isten áldását. 18 órakor a Scherzo Vegyeskar, a Kecskeméti Énekeskör és a Novum Kamarazenekar koncertje lesz templomunkban.

- jövő vasárnap, advent 3. vasárnapján 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. Feldíszítjük az udvarban a fenyőfát, ezért kérjük, aki teheti, hozzon díszeket.

- jövő vasárnap 15 órakor tartjuk a gyermekek karácsonyát, melyen szerepelnek a gyermekek, a konfirmandusok és az ifisek. A szeretetvendégséghez köszönettel fogadunk süteményt. Lehetőség lesz a gyerekórákon gyűjtött drahmák beváltására is.

- jövő vasárnap 18 órakor német istentisztelet lesz.

- Adventi-karácsonyi programok és koncertek: Koncertek - ünnepi alkalmak

- Mivel szenteste idén vasárnapra esik, ezért dec. 24-én 10 órakor ádvent 4. vasárnapi istentiszteletet tartunk. A szentesti alkalom pedig a szokottnál később, 16 órakor kezdődik.

 

2017. december 3.

A hét igéje:

Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zak 9,9b)

Ma: 

- a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 15 órakor adventi családi délutánra várjuk a kisgyermekes családokat. Bővebben: Adventi családi délután

- 20 órakor esti áhítat lesz a református kollégisták számára templomunkban.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom.

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- szombaton 10-13 óra között gyülekezeti sportnapot tartunk a református iskola tornatermében.

- jövő vasárnap, advent 2. vasárnapján 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit.

- Adventi-karácsonyi programok és koncertek: Naptár

Emlékezés:

- Dr. Bódog Gyula Antal (84), Vörös Gyula (67) és Nagy Ferencné Baranyai Erzsébet (92) testvéreinkre, akiktől a múlt héten búcsúztunk.

 - Neworall Lászlóné Gajdács Mária testvérünkre, aki 20 éve és Tóth Istvánra, aki 3 éve hunyt el.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. november 26.

A hét igéje:

Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. (Lk 12,35)

Ma: 

- örök élet vasárnapja van, ma emlékezünk azokról, akiktől az elmúlt évben vettünk búcsút.

- a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor unitárius testvéreink tartanak istentiszteletet a tanácsteremben.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom. 1045 órakor búcsúzunk dr. Bódog Gyula Antal (84) testvérünktől. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 1045 órakor búcsúzunk Vörös Gyula (67) testvérünktől. 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot tartunk.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk. 1145 órakor búcsúzunk Nagy Ferencné Baranyai Erzsébet (92) testvérünktől.

- szombaton 10-15 óra között egyházmegyei csendesnap lesz Kiskőrösön. Program: Egyházmegyei csendesnap

- szombaton 13 órakor Dányi Mihály és Hirsch Ilona Ágnes közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap, advent 1. vasárnapján 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. 15 órakor adventi családi délutánra várjuk a kisgyermekes családokat.

- Adventi-karácsonyi programok és koncertek: Naptár

 

2017. november 19.

A hét igéje:

Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé. (2Kor 5,10)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- hónap 3. vasárnapja van, ezért a liturgiában gitáros énekeket énekelünk.

- a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelő lesz.

- 15 órakor konfirmandus szülőit tartunk.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom. 10 órakor a Szivárvány klubban tartunk igei alkalmat.

- kedden 1130 órakor a Woytila-házban rászorulók ebédeltetését támogatjuk. 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- pénteken 14 órakor búcsúzunk Jankovics Zoltán (54) testvérünktől.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján emlékezünk az elmúlt évben elhunytakra.

- dec. 2-án (szombaton) egyházmegyei csendesnap lesz Kiskőrösön. Bővebben: Egyházmegyei csendesnap

Emlékezés:

- Sashalmi Imréné Botta Ilona (88) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. november 12.

A hét igéje:

Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2b)

Ma: 

- a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor konfirmandus órát tartunk.

- istentisztelet után keresztelő lesz.

- 14 órakor Kerekegyházán tartunk istentiszteletet.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot tartunk.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 1630 órakor ifjúsági órát, 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk.

- csütörtökön 16 órától Egy délután a hajléktalanokért rendezvény lesz a főtéren.

- csütörtökön 19 órától László Attila koncertje lesz templomunkban. Plakát: László Attila koncert

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet, 15 órakor konfirmandus szülőit tartunk. 18 órakor német istentisztelet lesz.

- nov. 22-én (szerdán) nyílt nap lesz az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (teológus, lelkész, hittanári képzés). Kérjük a részvételi szándékot jelezni! 

Emlékezés:

- Nagyné Villám Erika (45) és Balázs Pálné Csicsely Zsófia (95) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

 

2017. november 5.

A hét igéje: 

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat! (Rm 12,21)

Ma:  

- szeretettel köszöntünk mindenkit hálaadó ünnepi istentiszteletünkön, amelyen hálát adunk 225 éves gyülekezetünkért, az itt szolgált lelkészekért és a terményekért. Igét hirdet: Gáncs Péter püspök. Részünk lehet az úrvacsora ajándékában. Istentisztelet után közös ebédre hívunk mindenkit!

- a gyerekeknek ma külön foglalkozást nem tartunk.

- 17 órakor Vajda János istenes énekei - orgonahangverseny lesz a református templomban.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom.

- kedden 15 órakor a Hunyadivárosi klubban tartunk alkalmat. 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk. 1730 órakor Kamp Salamon tart előadást a megyei könyvtárban Bach h-moll miséjéről.

- pénteken 13 órakor búcsúzunk Nagyné Villám Erika (45) testvérünktől.

- szombaton 15 órakor a reformáció évének záró alkalma lesz Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet, 11 órakor konfirmandus órát tartunk.

Gyülekezeti hírlevél: 

Tartalom: Megújulni, de hogyan? - Reformáció 500+ - Egyházmegyei sportnap - Szalay Sándor kiállítása - Gyermekrajz-kiállítás - Nők a reformátorok körül - Városi bibliavetélkedő - Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek - Az ige kőszálként megáll... - Gyerekszáj. A gyülekezeti hírlevél nyomtatott formában kérhető a templomban vagy letölthető honlapunkról: 2017/4. szám - Reformáció

Egyéb: 

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. október 29.

A hét igéje:

Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben! (Mik 6,8)

Ma: 

-  a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelés lesz.

- 16 órakor Őszi zenei találkozó lesz templomunkba. Plakát: Őszi zenei találkozó

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden reformáció ünnepély lesz a Papp László Sportarénában. Indulás: 7 órakor a templomtól. 17 órakor evangélikus-református ünnepi istentiszteletet tartunk templomunkban. Igét hirdet: Kuti József ref. lelkész

- szerdán 17 órakor ökumenikus kegyeleti megemlékezés lesz a köztemetőben.

- csütörtökön 9 órakor igei alkalom lesz templomunkban a Kápolna utcai klub tagjai számára. 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- szombaton 10 órakor egyházmegyei ökumenikus ünnepi istentisztelet lesz a kiskőrösi evangélikus templomban, melyre minket is szeretettel várnak.

- jövő vasárnap 10 órakor hálaadó ünnepi istentiszteletet tartunk. Hálát adunk a 225 éves gyülekezetünkért. Igét hirdet: Gáncs Péter püspök. Kérjük, aki teheti, hozzon egy terményt a hálaadás asztalára. Átadjuk a reformációi emlékművet. Az alkalom közös ebéddel zárul.

- jövő vasárnap 17 órakor Vajda János istenes énekei - orgonahangverseny lesz a református templomban.

Emlékezés:

-  Frecska Andrásné Csabai Irén (90) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Gyülekezeti hírlevél:

Tartalom: Megújulni, de hogyan? - Reformáció 500+ - Egyházmegyei sportnap - Szalay Sándor kiállítása - Gyermekrajz-kiállítás - Nők a reformátorok körül - Városi bibliavetélkedő - Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek - Az ige kőszálként megáll... - Gyerekszáj. A gyülekezeti hírlevél nyomtatott formában kérhető a templomban vagy letölthető honlapunkról: 2017/4. szám - Reformáció

 

2017. október 22.

A hét igéje:

Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. (Jer 17,14)

Ma: 

- istentiszteletünket kereszteléssel.

-  a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

- 17 órakor tartjuk 7. zenés áhítatunkat a reformáció tiszteletére a reformátusban templomban. Közreműködik az evangélikus, református és baptista gyülekezet kórusa. Plakát: Zenés áhítat a reformáció tiszteletére

Jövő heti alkalmak:

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 17 órakor az Evangélikus-Református Teológiai Esték keretében Csűrös András tart előadást ref. újkollégium dísztermében.  

- szerdán 17 órakor az Evangélikus-Református Teológiai Esték keretében Luther-est lesz ref. újkollégium dísztermében. Plakát: Luther-est  

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- csütörtökön 1730 órakor Kamp Salamon tart előadást a megyei könyvtárban Bach Magnificat-járól és kantátáiról. Plakát:  Johann Sebastian Bach Magnificat-ja és kantátái

- csütörtökön 18 órakor Kis János tart előadást a Hírös Agorában Lutherről. Plakát: Mi is történt Wittenbergben?

- pénteken 945 órakor búcsúzunk Frecska Andrásné Csabai Irén (90) testvérünktől.

- szombaton 17 órakor jótékonysági koncert lesz a Védőháló Karitatív Egyesület szervezésében. Plakát: Jótékonysági koncert

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk. 16 órakor Őszi zenei találkozó lesz templomunkba. Plakát: Őszi zenei találkozó

Emlékezés:

-  Antal András (80) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. október 15.

A hét igéje:

Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. (1Jn 4,21)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- a bevezető oltári szolgálatban gitáros énekeket énekelünk.

-  a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelő lesz.

- 11 órakor konfirmációs órát tartunk.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom. 

- kedden 13 órakor a Kápolna utcai klubban, 1330 órakor a Nyitnikék klubban lesz terményáldás. 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1430 órakor az Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot tartunk.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- pénteken 13 órakor búcsúzunk Antal András (80) testvérünktől.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.

Emlékezés:

-  Göbölyös Józsefné Gehre Elvira (67) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Pénteken tartották a városi bibliavetélkedőt a nyugdíjas szövetség és az egyházak szervezésében. Az evangélikusok 1. helyezést értek el. A csapat tagjai: Gergely Zsuzsa, Szabó Ilona, Berta Zsófia és Molnár Dóra.

 

2017. október 8.

A hét igéje: 

Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. (1Jn 5,4)

Ma:  

-  a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelő lesz.

- 11 órakor konfirmációs órát tartunk.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom. 10 órakor a Szivárvány klubban lesz terményáldás.

- kedden 10 órakor a Naplemente klubban lesz terményáldás. 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 15 órakor búcsúzunk Göbölyös Józsefné Gehre Elvira (67) testvérünktől.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- pénteken 15 órakor városi bibliavetélkedő lesz a református konviktus dísztermében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

- szombaton országos evangelizáció lesz a Budapest-Deák téri templomban. Bővebben: Országos evangelizáció

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet, 11 órakor konfirmációs órát tartunk.

- okt. 31-én 10-15 óra között reformációi ünnepi alkalom lesz a budapesti Papp László Sportarénában. Aki szeretne részt venni, jegyet tőlünk kérhet! Bővebben: http://reformacio2017.hu/oktober31/

Egyéb: 

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. október 1.

A hét igéje:

Mindenki várakozva néz rád, s te idejében adsz nekik eledelt. (Zsolt 145,15)

Ma:  

- 9 órakor Kerekegyházán szolgáltunk ökumenikus hálaadó istentiszteleten.

- mai igehirdető: Endreffy Máté hatodéves lelkészjelölt

-  a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- hónap 1. vasárnapja van, ezért élhetünk az úrvacsora ajándékával.

- 15 órakor zenés irodalmi délután lesz az autista gyermekek megsegítésére. Közreműködik: Papp Ferenc. Bővebben: Zenés irodalmi délután

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom. 10 órakor ökumenikus kápolna szentelése lesz a Margaréta Otthon udvarán. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot tartunk.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klubban lesz igei alkalom. 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- szombaton 10-15 óra között ökumenikus női találkozó lesz Kecskeméten. Jó lenne, ha gyülekezetünket, mivel házigazdái is vagyunk az alkalomnak, minél többen képviselnénk! Bővebben: Ökumenikus női találkozó

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet, 11 órakor konfirmációs órát tartunk.

- okt. 14-én országos evangelizáció lesz a Budapest-Deák téri templomban. Bővebben: Országos evangelizáció

Emlékezés:

-  Szabó János (91), Habony Sándor (67) és Janik Mihály (62) testvérünkre, akiktől a múlt héten búcsúztunk.

 

2017. szeptember 24.

A hét igéje:

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7)

Ma:  

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük.

-  a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor Szalai Sándor kiállításának megnyitója lesz. 

- 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom. 1145 órakor búcsúzunk Szabó János (91) testvérünktől a köztemetőben, 14 órakor pedig Habony Sándor (67) testvérünktől a református temetőben.

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 13 órakor búcsúzunk Janik Mihály (62) testvérünktől.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk. 1730 órakor a megyei könyvtárban Kamp Salamon tart előadást J. S. Bach életéről. Bővebben: Johann Sebastian Bach

- szombaton 16 órakor Gyurján Rajmund és Szabó Andrea közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorai istentiszteletet tartunk. Igét hirdet: Endreffy Máté hatodéves lelkészjelölt. 15 órakor zenés irodalmi délután lesz az autista gyermekek megsegítésére. Közreműködik: Papp Ferenc. Bővebben: Zenés irodalmi délután

- okt. 7-én ökumenikus női találkozó lesz Kecskeméten. Bővebben: Ökumenikus női találkozó

Emlékezés:

-  Frecska András (92) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Tegnap részt vettünk az egyházmegyei sportnapon Soltvadkerten. A gyülekezeti csapatok versenyében a kecskemétiek aranyérmet szereztek, egyéniben pedig 5 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet hoztak el. 

 

2017. szeptember 17.

A hét igéje:

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,2)

Ma: 

- 9 órakor Kiskunfélegyházán tartottunk istentiszteletet.

- a liturgiában gitáros énekeket énekelünk.

-  a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelés lesz.

- 15 órakor Helvécián lesz istentisztelet és szeretetvendégség.

-  18 órakor ünnepi hangverseny a Reformáció 500 alkalmából a baptista imaházban. Énekel a Baptista Központi Kórus.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom. 10 órakor a Szivárvány klubban tartunk igei alkalmat.

- kedden 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. 1630 órakor ifjúsági órára várjuk a fiatalokat.

- pénteken 1145 órakor búcsúzunk Frecska András (92) testvérünktől. 15 órakor Kardos Gábor és Zsámboki Éva közös életére kérjük Isten áldását.

- szombaton 9 és 1430 óra között egyházmegyei sportnap lesz Soltvadkerten. A részvételi szándékot kérjük sürgősen jelezni! 1530 órakor Kovács Ferenc és Fábián Orsolya közös életére kérjük Isten áldását a Szentcsalád templomban.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk. 11 órakor Szalai Sándor kiállításának megnyitója lesz. 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk.

- okt. 7-én ökumenikus női találkozó lesz Kecskeméten. Bővebben: Ökumenikus női találkozó

Emlékezés:

- Nagy Imre (59) és Dobosi Miklós (68) testvérünkre, akiktől a múlt héten búcsúztunk.

Gyülekezeti hírlevél:

Nyomtatott formában kérhető a templomban vagy letölthető honlapunkról: 2017/3. szám - Tanévnyitó

 

2017. szeptember 10.

A vasárnap igéje:

Jézus Krisztus mondja: Valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. (Mt 25,40)

Ma: 

-  a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk..

- 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk.

- 14 órakor Kerekegyházán tartunk istentiszteletet.

-  18 órakor német istentisztelet lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz alkalom. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 16 órakor bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 9 órakor hittanárok konferenciája lesz a Városháza dísztermében. 10 órakor lesz Szegeden az egyházmegye lelkészeinek havi értekezlete.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk.

- szombaton 15 órakor  Szrenka János és Csatlós Anett, 1745 órakor Vatai Tamás és Reszeli-Soós Anna közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk. 15 órakor Helvécián lesz istentisztelet és szeretetvendégség.

- szept. 23-án egyházmegyei sportnap lesz Soltvadkerten. A részvételi szándékot kérjük jelezni! Bővebben: Egyházmegyei sportnap

Emlékezés:

- dr. Malya Jánosné Petrovics Zsuzsanna (97) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk, valamint dr. Szakáll Imrére, aki 10 éve és feleségére, aki 16 éve hunyt el.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Gyülekezeti hírlevél:

Nyomtatott formában kérhető a templomban vagy letölthető honlapunkról: 2017/3. szám - Tanévnyitó

 

 

2017. szeptember 3.

A vasárnap igéje:

A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki. (Ézs 42,3)

Ma: 

-  tanévnyitó istentiszteletünkön fogadjuk szeretettel a gyermekek szolgálatát.

- Istentisztelet után kiállítást rendezünk a karzaton a gyerekórákon, táborban készült plakátokból.

- Ezután lehetőség lesz a gyerekórákon gyűjtött drahmák beváltására is.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőtől szerdáig hatodéves konzultáció lesz a teológián.

- kedden 15 órakor a Hunyadivárosi klubban lesz kenyéráldás.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klubban tartunk igei alkalmat. 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk. 11 órakor konfirmáció felkészítőt tartunk. 18 órakor német istentisztelet lesz.

- szept. 23-án egyházmegyei sportnap lesz Soltvadkerten. Bővebben: Egyházmegyei sportnap

Emlékezés:

- Gál Imréné Kalocsai Irén (78) és dr. Majthényi Béláné Sántha Marianna (96) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

- Elkészült gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma. Fogadják szeretettel!

 

2017. augusztus 27.

A vasárnap igéje:

Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. (1Pt 5,5)

Ma: 

- 1030 órakor a főtéren lesz ökumenikus istentisztelet, ezért mai a templomi alkalmunkat rövidített liturgiával tartjuk.

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 1130 órakor keresztelés lesz.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

- 17 órakor gyermekköszöntő és áldás lesz a főtéren.

Jövő heti alkalmak:

- kedden konfirmandus nap lesz Tőserdőn. Indulás: 8 órakor a templomtól.

 - szerdán 930 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat.

- csütörtökön 10 órakor a budapesti Fiumei úti temetőben búcsúzunk Gál Imréné Kalocsai Irén (78) testvérünktől.

- szombaton 11 órakor a templomban búcsúzunk dr. Majthényi Béláné Sántha Marianna (96) testvérünktől.

- szombaton 16 órakor  Ábel György és Goóg Melinda közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor tanévnyitó istentiszteletet tartunk úrvacsorával. A gyerekeket 9 órára várjuk próbálni. Istentisztelet után kiállítást rendezünk a karzaton a gyerekórákon, táborban készült plakátokból. Ezen a napon lehetőség lesz a gyerekórákon gyűjtött drahmák beváltására is.

Emlékezés:

- Székely György (62)  testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. augusztus 20.

A vasárnap igéje:

Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, amelyet örökségül választott. (Zsolt 33,12)

Ma: 

- a liturgiában gitáros énekeket énekelünk.

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelés lesz.

- istentisztelet végén elénekeljük nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

- 18 órakor ökumenikus kenyéráldás lesz a főtéren.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 19 órakor orgonakoncert lesz templomunkban. Részletek: Nyári orgonakoncertek

- csütörtökön 15 órakor a református temetőben búcsúzunk Székely György (62) testvérünktől.

- csütörtökön 17 órakor Varga Csaba Károly és Kocsi Diana Enikő közös életére kérjük Isten áldását.

- pénteken 16 órakor  Víg János és Zsupán Alexandra közös életére kérjük Isten áldását.

- szombaton 16 órakor  Lugosi Ernő és Szlovák Petra közös életére kérjük Isten áldását.

- szombaton 1715 órakor Wenhardt Tamás és Tüskés Boglárka közös életére kérjük Isten áldását a református templomban.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.

- aug. 29. - jövő évi konfirmandusoknak Tőserdőn. A részvételi szándékot kérjük jelezni!

- tanévnyitó istentiszteletünket szeptember 3-án 10 órai kezdettel tartjuk.

Emlékezés:

- Szűcs Bálintné Tormásy Éva (92) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

- Az Úr tegnap elszólította Majthényi Béláné Sántha Mariannát, Marica nénit (96). Imádságban gondolunk rá is.

Egyéb:

Evangélikus Élet kapható a kijáratnál.

 

2017. augusztus 6.

A vasárnap igéje:

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8-9)

Ma: 

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- a hónap 1. vasárnapja van, élhetünk az úrvacsora ajándékával.

- istentisztelet után keresztelés lesz.

Jövő heti alkalmak:

- szombaton 15 órakor  Kovács Ferenc és Szlancsik Ilona közös életére kérjük Isten áldását. 18 órakor a református újkollégium előtti szabadtéren könnyűzenei áhítat lesz.

- jövő vasárnap rendhagyó istentiszteletet tartunk. 10 órakor a református újkollégium előtti szabadtéren ökumenikus istentiszteletet tartunk az evangélikus, a református és a baptista gyülekezetek részvételével. A templom helyett ezúttal mindenkit erre a közös istentiszteletre várunk szeretettel!

- a hétvégi ökumenikus alkalmak plakátja: Szabadtéri istentisztelet

- jövő szombaton 17 órakor Bodor András és Bus Alexandra közös életére kérjük Isten áldását.

- aug. 29. - jövő évi konfirmandusoknak Tőserdőn. A részvételi szándékot kérjük jelezni!

 

2017. július 30.

A vasárnap igéje:

Nem vagytok többé jövevények és idegenek, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek! (Ef 2,19)

Ma: 

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelés lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 15 órakor Sárkány Tiborné ny. lelkésznő tart előadást a reformáció 500. évfordulója kapcsán Dévai Bíró Mátyásról a Budai utcai Sion-házban (Budai u. 8.) Bővebben: A magyar Luther: Dévai Bíró Mátyás

- szerdán 930 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat.

- szombaton 11 órakor Dr. Daróczy Gábor és Sárkány Anna közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorai istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

- aug. 29. - jövő évi konfirmandusoknak Tőserdőn. A részvételi szándékot kérjük jelezni!

Emlékezés:

- Horváth Zoltán (70) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. július 23.

A vasárnap igéje:

Így szól az Úr, a te Teremtőd: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1)

Ma: 

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelés lesz.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

Jövő heti alkalmak:

- keddtől csütörtökig napközis tábort tartunk 12 év alatti gyerekeknek a templomnál.

- pénteken 945 órakor búcsúzunk Horváth Zoltán (70) testvérünktől.

- pénteken 16 órakor Miguel Lecaros és Papp Teodóra közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

- aug. 29. - jövő évi konfirmandusoknak Tőserdőn. A részvételi szándékot kérjük jelezni!

 

2017. július 16.

A vasárnap igéje:

Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. (Ef 2,8)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- a liturgiában gitáros énekeket énekelünk.

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor Bán Katalin kiállításának megnyitója lesz a karzaton lévő galérián.

Jövő heti alkalmak:

- szombaton 1630 órakor Papp Zoltán és Nagy Csilla közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

Nyári táborok:

- júl. 25-27. - napközis tábor 12 év alattiaknak a templomnál. Részvételi díj: 500 Ft/fő/nap. A részvételi szándékot kérjük jelezni!

- aug. 29. - jövő évi konfirmandusoknak Tőserdőn. A részvételi szándékot kérjük jelezni!

Emlékezés:

- Kovács Ferenc (73) és Konfár Sándor (65) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. július 9.

A vasárnap igéje:

Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be Krisztus törvényét. (Gal 6,2)

Ma: 

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 14 órakor Kerekegyházán tartunk istentiszteletet.

Jövő heti alkalmak:

- szerdán 930 órakor baba-mama klubot tartunk (NYÁRI kezdési időpont).

- csütörtökön 1045 órakor búcsúzunk Kovács Ferenc (73) testvérünktől.

- pénteken 15 órakor Orgoványban búcsúzunk Konfár Sándor (65) testvérünktől.

- szombaton 11 órakor Hegedüs Gábor lelkésszé avatására kerül sor Kaposváron. Indulás: 7 órakor.

- szombaton 15 órakor Mizsei Gyula és Varga Csilla, 16 órakor Pásztor Bence és Szabó Evelin közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor Bán Katalin kiállításának megnyitója lesz a karzaton lévő galérián.

Nyári táborok:

- júl. 25-27. - napközis tábor 12 év alattiaknak a templomnál. Részvételi díj: 500 Ft/fő/nap. A részvételi szándékot kérjük jelezni!

- aug. 29. - jövő évi konfirmandusoknak Tőserdőn. A részvételi szándékot kérjük jelezni!

Emlékezés:

- Székelyi János (69), Szenáky Zoltán (79) és Ősapay Lászlóné Manczel Irén (87) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

 

2017. július 2.

A vasárnap igéje:

Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10)

Ma: 

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük.

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- hónap 1. vasárnapja van, ezért élhetünk az úrvacsora ajándékával.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőtől vasárnapig országos ifjúsági táborban vesznek részt fiataljaink Bánkon.

- kedden 1045 órakor a köztemetőben búcsúzunk Székelyi János (69) testvérünktől. 1130 órakor a református temetőben búcsúzunk Szenáky Zoltán (79) testvérünktől.

- pénteken 11 órakor Tiszakécskén búcsúzunk Ősapay Lászlóné Manczel Irén Erzsébet testvérünktől. 16 órakor Varga Szabolcs és Bakos Viktória, szombaton 16 órakor Borsos Viktor és dr. Kecskeméti Éva közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

- Hegedüs Gábor lelkésszé avatása július 15-én (szombaton) 11 órakor lesz Kaposváron.

Nyári táborok:

- júl. 25-27. - napközis tábor 12 év alattiaknak a templomnál. Részvételi díj: 500 Ft/fő/nap. A részvételi szándékot kérjük jelezni!

- aug. 29. - jövő évi konfirmandusoknak Tőserdőn. A részvételi szándékot kérjük jelezni!

Emlékezés:

- Nagy Miklósné Pomozi Éva (82) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. június 25.

A vasárnap igéje:

Jézus Krisztus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)

Ma: 

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreink számára lesz igei alkalom.

- szerdán 1730 órakor Kórházi Kórusok Országos Találkozója lesz. Bővebben: Kórházi Kórusok koncertje

- szombaton 11 órakor Barcsik Zoltán lelkésszé avatása lesz templomunkban. Az ünnepi istentisztelet utáni szeretetvendégséghez köszönettel fogadunk süteményt!

- szombaton 1530 órakor Csoknyai Zoltán és Zubány Edit közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

- Hegedüs Gábor lelkésszé avatása július 15-én (szombaton) 11 órakor lesz Kaposváron. Kérjük a részvételi szándékot jelezni.

Nyári táborok:

- júl. 3-9. - ifiseknek Bánkon

- júl. 25-27. - napközis tábor 12 év alattiaknak a templomnál

- aug. 29. - jövő évi konfirmandusoknak Tőserdőn

A részvételi szándékot kérjük jelezni!

Emlékezés:

- Papp Imréné (91) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

 

2017. június 18.

A vasárnap igéje:

Jézus Krisztus mondja: aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. (Lk 10,16)

Ma: 

- mai alkalom Hegedüs Gábor hatodéves lelkészjelölt búcsú istentisztelete gyülekezetünkben.

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőtől péntekig konfirmandus tábort tartunk Tőserdőn.

- pénteken 1430 órakor a Teológia tanévzáróján veszünk részt.

- kedden 17 órakor a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál keretében Luther Márton élete álló és mozgóképeken c. kiállításának megnyitója lesz a Ráday Múzeumban. Látogatható: okt. 31-ig kedd-szombat 10-18 óra között.

- szombaton, a Múzeumok éjszakáján 2030 és 21 óra között rendhagyó tárlatvezetés, beszélgetés a Luther Márton élete álló és mozgóképeken c. rajzfilm alkotójának, Richly Zsoltnak a filmhez készült grafikáit bemutató kiállításban.

- A Kodály-évfordulót és a Reformáció 500-at egy különleges rendezvény kapcsolja össze a Múzeumok éjszakáján: este 10 órától fényfestés lesz az Evangélikus templom homlokzatán, melynek kísérőzenéjéül Kodály Esti dala és a 150. genfi zsoltár szolgál majd.

- pénteken 1430 órakor a Teológia tanévzáróján veszünk részt.

- szombaton 15 órakor Szigeti László és Bognár Krisztina közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

Nyári táborok:

- júl. 3-9. - ifiseknek Bánkon

- júl. 25-27. - napközis tábor 12 év alattiaknak a templomnál

- aug. 29. - jövő évi konfirmandusoknak Tőserdőn

A részvételi szándékot kérjük jelezni!

Lelkészavatások:

- Barcsik Zoltán lelkésszé avatása július 1-jén (szombaton) 11 órakor lesz templomunkban.

- Hegedüs Gábor lelkésszé avatása július 15-én (szombaton) 11 órakor lesz Kaposváron. Kérjük a részvételi szándékot jelezni. 

Emlékezés:

- Szalontai Lajos (62) és Karácsony István (74) testvéreinkre, akiktől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. június 11.

A vasárnap igéje:

Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! (Ézs 6,3)

Ma: 

- tanévzáró istentiszteletünkön ma a gyermekek és fiatalok szolgálnak. Fogadjuk szeretettel szolgálatukat!

- istentisztelet után lehetőség lesz gyerekórákon gyűjtött drahmák beváltására.

- 11 órakor keresztelés lesz.

- 15 órakor "Emlékezz, ne felejts!" címmel a Budai úti zsidó temetőben lesz megemlékezés a 2. világháború idején deportáltakról.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor a Szivárvány klubban, 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 1045 órakor  búcsúzunk Szalontai Lajos (62) testvérünktől. 16 órakor tartjuk a felnőtt bibliakör záró alkalmát.

- szerdán 930 órakor baba-mama klubot tartunk (NYÁRI kezdési időpont). 1630 órakor ifjúsági óra lesz.

- csütörtökön 11 órakor  búcsúzunk Karácsony István (74) testvérünktől.17 órakor presbiteri gyűlést tartunk.

- pénteken ifi-napot tartunk Tőserdőn. Indulás: 8 órakor. Érkezés: du. 3 órakor. 17 órakor Széll Bulcsú lelkésztestvérünk temetése lesz Gombán.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. Ez lesz Hegedüs Gábor hatodéves lelkészjelölt búcsú istentisztelete gyülekezetünkben. 18 órakor német istentisztelet lesz.

Nyári táborok:

- jún. 19-23 - idén konfirmáltaknak Tőserdőn

- júl. 3-9. - ifiseknek Bánkon

- júl. 25-27. - napközis tábor 12 év alattiaknak a templomnál

- aug. 29. - jövő évi konfirmandusoknak Tőserdőn

A részvételi szándékot kérjük jelezni!

Lelkészavatások:

- Barcsik Zoltán lelkésszé avatása július 1-jén (szombaton) 11 órakor lesz templomunkban.

- Hegedüs Gábor lelkésszé avatása július 15-én (szombaton) 11 órakor lesz Kaposváron. Kérjük a részvételi szándékot jelezni. 

Emlékezés:

- Posta Gyuláné Somodi Lídia (79) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Gyülekezeti hírlevél:

Nyomtatott formában kérhető a templomban vagy letölthető honlapunkról: http://kecskemet.lutheran.hu/hirlevel/punkosd2017.pdf/view

Tartalom: Újratervezés - Búcsúzás - Kaposvárról Kecskemétre - Gyerekszáj - Konfirmáció - Országos hittanverseny - Cantate ünnep - Tervetuloa! Isten hozott - Hol találom meg a kegyelmes Istent? - Nyári táborok - Baba-mama klub nyáron - Orthodox ikonok kiállítása - Kabáczy József képei - Meghívó

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. június 4.

Az ünnep igéi:

Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én Lelkemmel! - mondja a Seregek Ura (Zak 4,6)

Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Mt 16,16)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk úrvacsorás ünnepi istentiszteletet.

- köszönjük az énekkar szolgálatát.

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük, és az ünnepi alkalomnak része az úrvacsora.

- 14 órakor Kerekegyházán tartunk úrvacsorás ünnepi istentiszteletet.

Jövő heti alkalmak:

- holnap, az ünnep 2. napján 9 órakor Kiskunfélegyházán, 10 órakor Kecskeméten tartunk úrvacsorás ünnepi istentiszteletet.

- kedden 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk.

- szerdán 1630 órakor ifjúsági óra lesz.

- pénteken 1045 órakor  búcsúzunk Posta Gyuláné Somodi Lídia (79) testvérünktől. 15 órakor Bertus Lajos és Bánóczy Csilla közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor tanévzáró istentiszteletet tartunk, melyen a gyermekek és ifiseink szolgálnak.

- Barcsik Zoltán lelkésszé avatása július 1-jén (szombaton) 11 órakor lesz templomunkban.

- Hegedüs Gábor lelkésszé avatása július 15-én (szombaton) 11 órakor lesz Kaposváron. Kérjük a részvételi szándékot jelezni. 

Emlékezés:

- Farkas Tiborné Bíró Erzsébet (90) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Elkészült a gyülekezeti hírlevél legfrissebb száma. Fogadják szeretettel!

 

2017. május 28.

A vasárnap igéi:

Halld meg, Uram, hívó hangomat! (Zsolt 27,7)

Jézus Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32)

Ma: 

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük.

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

- finn (Hyvinkää) testvérgyülekezetünk megalapításának 100. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségen veszünk részt.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreink számára lesz igei alkalom. 15 órakor búcsúzunk Farkas Tiborné Bíró Erzsébet (90) testvérünktől.

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot tartunk. 1630 órakor ifjúsági óra lesz.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klubban tartunk igei alkalmat. 10 órakor tartjuk a gyülekezeti bibliaóra záró alkalmát.

- pénteken 15 órakor Lesi Péter és Prókai Anett közös életére kérjük Isten áldását. 18 órakor jótékonysági koncert lesz templomunkban.

- szombaton gyülekezeti napot tartunk Tőserdőn. A részvételi szándékot kérjük jelezni!

- pünkösd ünnepén és pünkösd 2. napján 10 órakor úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartunk.

- tanévzáró istentiszteletünket június 11-én 10 órai kezdettel tartjuk.

- Barcsik Zoltán lelkésszé avatása július 1-jén (szombaton) 11 órakor lesz templomunkban.

- Hegedüs Gábor lelkésszé avatása július 15-én (szombaton) 11 órakor lesz Kaposváron. Kérjük a részvételi szándékot jelezni.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. május 21.

A vasárnap igéi:

Szüntelenül imádkozzatok! (1Thessz 5,17)

Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem! (Zsolt 66,20)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük.

- a bevezető liturgiában gitáros énekeket énekelünk.

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után Kabáczi József kiállításának megnyitója lesz a karzaton.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreink számára lesz igei alkalom. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 16 órakor Vissza a forrásokhoz címmel vándorkiállítás nyílik a Bács-Kiskun Megyei Levéltárban. Plakát: http://mnl.gov.hu/mnl/bkml/hirek/vandorkiallitas_vissza_a_forrasokhoz

- szerdán 1630 órakor ifjúsági óra lesz.

- csütörtökön, mennybemenetel ünnepén 10 órakor  tartunk istentiszteletet. 17 órakor presbiteri gyűlés lesz.

- pénteken 17 órakor Csatlós István és Kocsis Fanni, 1745 órakor Kanizsai László és Virág Szilvia közös életére kérjük Isten áldását.

- szombaton 17 órakor Barkóczi György Balázs és Csák Lilla közös életére kérjük Isten áldását a Granada hotelben. 18 órakor a Burgenlandi Kórus koncertje lesz templomunkban. Plakát: Burgenlandi Kóruskoncert

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.

- június 3-án, pünkösd szombatján gyülekezeti családi napot tartunk Tőserdőn.

- tanévzáró istentiszteletünket június 11-én 10 órai kezdettel tartjuk.

- Hegedüs Gábor lelkésszé avatása július 15-én (szombaton) 11 órakor lesz Kaposváron. Kérjük a részvételi szándékot jelezni.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti, rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

 

2017. május 14.

A vasárnap igéje:

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! (Zsolt 98,1)

Ma: 

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 17 órakor a kelenföldi kántorátus koncertje lesz templomunkban. Plakát: Cantate Domino - Zenés áhítat

- énekkarunk ma Szentesen szolgál.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreink számára lesz igei alkalom. 10 órakor a Szivárvány klubban tartunk igei alkalmat. 15 órakor lesz Hegedüs Gábor hatodéves lelkészjelölt vizsgatanítása.

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot tartunk. 1630 órakor ifjúsági óra lesz.

- csütörtökön  10 órakor  gyülekezeti bibliaóra lesz.

- szombaton 1430 órakor Somkúti Gábor és Dömötör Edit közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk. 18 órakor német istentisztelet lesz.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

 

2017. május 7.

A vasárnap igéi:

Örvendj, egész föld, az Istennek! (Zsolt 66,1)

Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17)

Ma: 

- istentiszteletüket kereszteléssel kezdjük.

- a mai alkalom Hegedüs Gábor hatodéves lelkészjelölt vizsga istentisztelete. Szeretettel köszöntjük Szemerei János püspököt és dr. Korányi András teológiai tanárt.

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- a hónap 1. vasárnapja van, élhetünk az úrvacsora ajándékával.

- 11 órakor unitárius testvéreink tartanak istentiszteletet a tanácsteremben.

- 15 órakor esküvő felkészítő lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreink számára lesz igei alkalom. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán az érettségi szünet miatt ifjúsági óra NEM lesz.

- csütörtökön  10 órakor  gyülekezeti bibliaóra lesz.

- pénteken 17 órakor Kővári István és Csontos Rita közös életére kérjük Isten áldását Kunpusztán.

- szombaton 15 órakor Benkő Csaba és Korom Klaudia közös életére kérjük Isten áldását Lajosmizsén. 17 órakor a Parafónia Zenekar hangversenye lesz templomunkban. Plakát: Parafónia koncert

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk. 17 órakor a kelenföldi kántorátus koncertje lesz templomunkban. Plakát: Cantate Domino - Zenés áhítat

Tegnap a Teológián tartották a hittanverseny országos fordulóját, melyen szépen szerepeltek hittanosaink:

7-8. osztályosok: Fülöp Anna, Hajkó Ábel, Madár Áron, Vári Márton - 1. helyezést értek el.

3-4. osztályosok: Berényi Csenge, Feyér Csanád, Fülöp Dorka, Kiss Adrienn - 4. helyezést értek el.

Emlékezés:

- Domokos István (71) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Anyák napján szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

 

2017. április 30.

A vasárnap igéi:

Az ÚR szeretetével tele van a föld. (Zsolt 33,5)

Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.  Én örök életet adok nekik. (Jn 10,11.27-28)

Ma: 

- szeretettel köszöntjük a kaposvári gyülekezet tagjait, akik ma énekkel szolgálnak istentiszteletünkön.

- a prédikációs rész alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelő lesz.

- 18 órakor lesz a reformáció 500. évfordulója alkalmából tartott zenés áhítatsorozat következő alkalma a baptista imaházban. Plakát: Zenés áhítat a reformáció tiszteletére

Jövő heti alkalmak:

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot tartunk. 1145 órakor búcsúzunk Domokos István (71) testvérünktől. 15 órakor a "Hajléktalan Jézus" szobor bemutatása lesz a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében. 1630 órakor ifjúsági óra lesz.

- csütörtökön  9 órakor a Kápolna utcai klubban tartunk igei alkalmat. 10 órakor  gyülekezeti bibliaóra lesz.

- szombaton a hittanverseny országos fordulója lesz a Teológián, melyen két csapattal képviseljük egyházmegyénket.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, mely Hegedüs Gábor hatodéves lelkészjelölt vizsga istentisztelete lesz. 15 órakor esküvő felkészítő lesz.

Emlékezés:

- Szathmári Istvánné Vajgel Mária (79), Szabó Ferenc (75) és Rácz Istvánné Farkas Margit (93) testvéreinkre, akiktől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

 

2017. április 23.

A vasárnap igéi:

Mint újszülött csecsemők. (1Pt 2,2)

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. (1Pt 1,3)

Ma: 

- a mai vasárnap a konfirmáció alkalma gyülekezetünkben, melynek során 20 fiatal részesül a konfirmációban és élhet először az úrvacsora ajándékával.

-  gyerekórát ma nem tartunk, kérjük, h. a gyermekek is maradjanak benn az istentiszteleten.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreink számára lesz igei alkalom. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 715 órakor a református templomban tartunk reggeli áhítatot a diákoknak. 10 órakor Szarvason búcsúzunk Szathmári Istvánné Vajgel Mária (79) testvérünktől. 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 1145 órakor búcsúzunk Szabó Ferenc (75) testvérünktől. 1630 órakor ifjúsági óra lesz.

- csütörtökön 10 órakor  gyülekezeti bibliaóra lesz. 18 órakor Lupták György evangélikus esperes tart előadást Luther Mártonról az adventista kápolnában (Liszt F. u. 28.)

- pénteken 18 órakor Orthodox ikonok kiállítás megnyitója lesz a templomunkban. Plakát: Orthodox ikonok kiállítás

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyen a kaposvári gyülekezet kórusa szolgál.

Emlékezés:

- Balogh Mária (75), Kocsis Zoltán (58) és Rácz Istvánné Farkas Margit (93) testvéreinkre, akiktől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

Önismereti csoport indul Kecskeméten. Részletek: http://kecskemet.lutheran.hu/hirek/onismereti-csoport

 

2017. április 16.

Az ünnep igéi:

Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. (Jel 1,18)

Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? (Lk 24,26)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- köszönjük az énekkar szolgálatát!

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük.

- ünnepi alkalmunkon élhetünk az úrvacsora ajándékával.

-  gyerekórát nem tartunk, de az ünnep mindkét napján van lehetőség a drahmák beváltására.

-  ma 14 órakor Kerekegyházán, 15 órakor Orgoványban tartunk úrvacsorás ünnepi istentiszteletet.

- húsvét 2. napján 9 órakor Kiskunfélegyházán, 10 órakor Kecskeméten tartunk úrvacsorás ünnepi istentiszteletet. 11 órakor az unitárius testvérek tartanak istentiszteletet a tanácsteremben.

Jövő heti alkalmak:

- kedden felnőtt bibliakört NEM tartunk. 

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot tartunk. 11 órakor a református temetőben búcsúzunk Balogh Mária (75) testvérünktől. 1630 órakor ifjúsági óra lesz.

- csütörtökön 9 órakor búcsúzunk Kocsis Zoltán (58) testvérünktől. 10 órakor  gyülekezeti bibliaóra lesz. 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk.

- pénteken 945 órakor búcsúzunk Rácz Istvánné Farkas Margit (93) testvérünktől.

- szombaton 17 órakor konfirmációi főpróba lesz.

- jövő vasárnap 10 órakor konfirmációi istentiszteletet tartunk, melyre szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait is!

Emlékezés:

- Vágfi Istvánné Tóth Rozália (83) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

Önismereti csoport indul Kecskeméten. Részletek: http://kecskemet.lutheran.hu/hirek/onismereti-csoport

 

2017. április 9.

A hét igéje: Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14-15)

Ma: 

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük.

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- a Nemesszeghy Márta Kórus előadásában hallhatjuk a János passió 67. és 68. tételét. Vezényel: Smuta Attila.

- a persenypénzzel a szórványgyülekezeket támogatjuk.

- 20 órakor a református konviktusban tartunk áhítatot.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreink számára lesz igei alkalom. 10 órakor a Szivárvány klubban tartunk alkalmat.

- kedden 10 órakor az idegosztályon tartunk igei alkalmat. 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 14 órakor búcsúzunk Vágfi Istvánné Tóth Rozália (83) testvérünktől. 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klub tagjai látogatnak templomunkba. 10 órakor nagycsütörtöki áldás-istentisztelet lesz rendhagyó úrvacsorával.

- pénteken 10 órakor nagypénteki istentisztelet és passió olvasás lesz. (Mivel nagypéntek most ünnepnap, ezért külön délutáni alkalom nem lesz!)

- húsvét ünnepén 9 órakor Helvécián, 10 órakor Kecskeméten, 14 órakor Kerekegyházán, 15 órakor Orgoványban tartunk úrvacsorás ünnepi istentiszteletet.

- húsvét 2. napján 9 órakor Kiskunfélegyházán, 10 órakor Kecskeméten tartunk úrvacsorás ünnepi istentiszteletet.

- Az ünnepek alatt gyerekórát nem tartunk, de az ünnep mindkét napján lesz lehetőség a drahmák beváltására.

Emlékezés:

- dr. Szakáll Imréné Kőrösi Ilona testvérünkre, aki 16 éve és férjére, aki 14 éve hunyt el.

Egyéb:

A reformáció 500. évfordulója tiszteletére tartott koráléneklési versenyen Soltvadkerten gyülekezetünkből két csapat vett részt. Az egyik csapat: Fülöp Dorka, Gerhát Balázs, Ittzés Ágnes, Katona Bálint, Kiss Adrienn. A másik csapat: Gerhát Domonkos, Jakab-Tóth Kornélia, Katona Léna, Pethő Sára. A nagyok 2. helyezést értek el. Felkészítő: Orosz Lilla. Zongorán kísérte őket: Oroszné Tornyai Lilla.

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

Önismereti csoport indul Kecskeméten. Részletek: http://kecskemet.lutheran.hu/hirek/onismereti-csoport

 

2017. április 2.

A hét igéje: Szolgáltass nekem igazságot, Istenem! (Zsolt 43,1)

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Mt 20,28)

Ma: 

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentiszteletünknek része az úrvacsora.

- 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk.

- 1130 órakor keresztelés lesz.

- 15 órakor egyházmegyei presbiteri gyűlés, 16 órakor egyházmegyei közgyűlés lesz Kiskőrösön.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreink számára lesz igei alkalom. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat. 18 órakor Nagyheti responsoriumok címmel lesz hangverseny a templomban. Közreműködik: Kecskeméti Énekes Kör és Kodály Intézet hallgatói. Vezényel: Erdei Péter

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot, ifjúsági órát nem tartunk.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klubban tartunk igei alkalmat. 10 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz.

- szombaton koráléneklési verseny lesz Soltvadkerten. Gyülekezetünket két csapattal képviseljük.

- vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 20 órakor a konviktusban tartunk áhítatot.

Emlékezés:

- Szórád Gyula (50) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

A hittanverseny megyei fordulóján szépen szerepeltek hittanosaink:

1-2. osztály: Hajkó Bálint, Kálmán Simon, Katona Bálint, Sóber Gergő

3-4. osztály: Berényi Csenge, Feyér Csanád, Fülöp Dorka, Kiss Adrienn

5-6. osztály: Feyér Zétény, Hajkó András, Katona Léna, Rozmán Endre

7-8. osztály: Fülöp Anna, Hajkó Ábel, Madár Áron, Vári Márton

A 3-4. és 7-8. osztályos csapat továbbjutott az országos fordulóba.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

Önismereti csoport indul Kecskeméten. Részletek: http://kecskemet.lutheran.hu/hirek/onismereti-csoport

 

2017. március 26.

A hét igéje: Örüljetek Jeruzsálemmel! (Ézs 66,10)

Ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. (Jn 12,24)

Ma: 

- a mai vasárnap gyülekezetünkben a szupplikáció alkalma. Igehirdető: Tiborcz Dániel teológiai hallgató. A perselypénzzel ma a lelkészképzést támogatjuk.

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

- 18 órakor Zenei hitvallásaink címmel hangverseny lesz a református templomban. Részletek: http://krek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1195%3A2017-03-09-10-45-57&catid=12%3Ahireink&Itemid=177&lang=hu

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreink számára lesz igei alkalom. 11 órakor Lajosmizsén búcsúzunk Szórád Gyula (50) testvérünktől.

- kedden 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 1630 órakor ifjúsági órát tartunk. 18 órakor Krisztus hét szava a kereszten címmel előadás lesz a KÉSZ szervezésében az érseki helynökségen.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz.

- szombaton lesz az egyházkerületi missziói nap Bonyhádon. Indulás: 7 órakor.

- vasárnap 10 órakor úrvacsorai istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk. 18 órakor német istentisztelet lesz.

Emlékezés:

- Madarász János (83) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

Önismereti csoport indul Kecskeméten. Részletek: http://kecskemet.lutheran.hu/hirek/onismereti-csoport

 

2017. március 19.

A hét igéje: Szemem állandóan az Úrra néz. (Zsolt 25,15)

Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. (Lk 9,62)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- a liturgiában gitáros énekeket énekelünk.

- a mai vasárnap egyházmegyénkben a Gustav Adolf Segély vasárnapja, ezért az igehirdetés szolgálatát Lupták György esperes, püspökhelyettes végzi. Kis János Soltvadkerten szolgál. A perselypénzzel ma a nehéz helyzetben lévő gyülekezeteket támogatjuk.

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 11 óra órakor konfirmációi felkészítőt tartunk, ezt követően keresztelés lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreink számára lesz igei alkalom. 10 órakor a Szivárvány klubban, 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz.

- pénteken 11 órakor Helvécián búcsúzunk Madarász János (83) testvérünktől.

- szombaton lesz a hittanverseny megyei fordulója. Gyülekezetünket mind a négy korosztályban képviseljük egy-egy csapattal.

- vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. Igehirdető: Tiborcz Dániel teológiai hallgató. Ne feledjük az óraátállítást!

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

Önismereti csoport indul Kecskeméten. Részletek: http://kecskemet.lutheran.hu/hirek/onismereti-csoport

 

2017. március 12.

A hét igéje: Gondolj, Uram, irgalmadra! (Zsolt 25,6)

Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. (Róm 5,8)

Ma: 

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelés lesz.

- 11 órakor unitárius testvéreink tartanak istentiszteletet a tanácsteremben.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreink számára lesz igei alkalom.

- hétfőn 13 órakor búcsúzunk Márkovics Mária Magdolna (67) testvérünktől.

- kedden 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.  Egyházmegyénkben ez a GAS-vasárnap, ezért az igehirdetés szolgálatát Lupták György esperes, püspökhelyettes végzi. 11 órakor konfirmáció felkészítőt tartunk.

- ápr. 1-jén egyházkerületi missziói nap lesz Bonyhádon "Felszabadult öröm" címmel. Plakát: Kerületi missziói nap A részvételi szándékot kérjük jelezni!

Emlékezés:

Szigeti László (93), Kósa Antal (61), Vravuska László Pálné (59) és Szél Zsolt (48) testvérünkre, akiktől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

Önismereti csoport indul Kecskeméten. Részletek: http://kecskemet.lutheran.hu/hirek/onismereti-csoport

 

2017. március 5.

A hét igéje: Ha kiált hozzám, meghallgatom. (Zsolt 91,15)

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkát lerombolja. (1Jn 3,8b)

Ma: 

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- a hónap 1. vasárnapja van, ezért élhetünk az úrvacsora lehetőségével.

- istentisztelet után keresztelés lesz.

- 11 órakor konfirmáció felkészítőt tartunk.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreink számára lesz igei alkalom. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 12 órakor Kerekegyházán búcsúzunk Szigeti László (93) testvérünktől. 14 órakor pedig a köztemetőben veszünk búcsút Kósa Antal (61) testvérünktől.

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. 14 órakor Hetényegyházán búcsúzunk Vravuska László Pálné (59) testvérünktől.

- szerdán és csütörtökön 18 órakor Evangélikus-Református Teológiai Esték lesznek a ref. Tóth Endre teremben. Szerdán dr. Lányi Gábor Kálvin Jánosról, csütörtökön Lupták György Luther Mártonról tart előadást.

- vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

- ápr. 1-jén egyházkerületi missziói nap lesz Bonyhádon "Felszabadult öröm" címmel. Plakát: Kerületi missziói nap A részvételi szándékot kérjük jelezni!

Emlékezés:

Nagy Miklós (80) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

Önismereti csoport indul Kecskeméten. Részletek: http://kecskemet.lutheran.hu/hirek/onismereti-csoport

 

2017. február 26.

A hét igéje: Légy erős kősziklám! (Zsolt 31,3)

Jézus így szólt a tanítványokhoz: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Emberfiáról megírtak. (Lk 18,31)

Ma: 

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor konfirmáció felkészítőt tartunk.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreink számára lesz igei alkalom.

- kedden 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- pénteken 1630 órakor ökumenikus világimanapi alkalom lesz a ref. újkollégium dísztermében. Ezúttal a Fülöp-szigetekkel ismerkedhetünk meg. Plakát: Ökumenikus világimanap

- szombaton 11 órakor keresztszentelés lesz Lakiteleken evangélikus istentisztelet keretében.

- vasárnap 10 órakor úrvacsorai istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor konfirmáció felkészítőt tartunk. 18 órakor német istentisztelet lesz.

- ápr. 1-jén egyházkerületi missziói nap lesz Bonyhádon "Felszabadult öröm" címmel. Plakát: Kerületi missziói nap A részvételi szándékot kérjük jelezni!

Emlékezés:

Bodri Jánosné Szarvas Irén (67) és Tóth Albert (53) testvérünkre, akiktől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

Önismereti csoport indul Kecskeméten. Részletek: http://kecskemet.lutheran.hu/hirek/onismereti-csoport

 

2017. február 19.

A hét igéje: Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. (Zsid 3,15)

 

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- a Házasság hete alkalmából a záró oltári szolgálat keretében áldásban részesülhetnek a házaspárok.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 9 órakor búcsúzunk Bodri Jánosné Szarvas Irén (67) testvérünktől. 10 órakor a Szivárvány klubban lesz igei alkalom. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 14 órakor búcsúzunk Tóth Albert (53) testvérünktől. 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk.

- vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor konfirmáció felkészítőt tartunk.

Emlékezés:

Major László (59)  testvérünkre, akitől az elmúlt héten, és Pócsi Andrásné testvérünkre, akitől 3 éve búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

Önismereti csoport indul Kecskeméten. Részletek: http://kecskemet.lutheran.hu/hirek/onismereti-csoport

 

2017. február 12.

A hét igéje: Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18)

Ma: 

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor unitárius testvéreink tartanak istentiszteletet a tanácsteremben.

- 11 órakor konfirmáció felkészítőt tartunk.

- 14 órakor Kerekegyházán tartunk istentiszteletet.

Jövő heti alkalmak:

- kedden 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. 13 órakor búcsúzunk Major László (59) testvérünktől.

- pénteken 18 órától „Hit, család, egészség” címmel tart előadást Dr. Velkey György kórházigazgató és Tóth János református lelkész a katolikus Belvárosi Közösségi Házban. Részletek: Házasság hete

- vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. A Házasság hete alkalmából a házaspárok megáldása lesz.

Emlékezés:

 Csáki Ildikó (69) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1 + 1%-áról a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035) és gyülekezetünk Soli Deo Gloria Alapítványa (19049498-1-03) számára.

Önismereti csoport indul Kecskeméten. Részletek: http://kecskemet.lutheran.hu/hirek/onismereti-csoport

 

2017. február 5.

A hét igéje: Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. (Ézs 60,2)

Ma: 

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- élhetünk az úrvacsora ajándékával.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 13 órakor búcsúzunk Csáki Ildikó (69) testvérünktől.

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- szombaton kezdődik a Házasság hete programsorozat. 16 órakor a református templom előtt ökumenikus áldásban részesülnek azok, akik részt vesznek a "Séta a családokért" nyitó alkalmon.

- vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor konfirmáció felkészítőt tartunk.

- A Házasság Hetében ökumenikus alkalomra várnak minden korosztályt február 17-én, pénteken 18 órától a katolikus Belvárosi Közösségi Házba (a régi helynökségre). Hit, család, egészség címmel tart előadást Dr. Velkey György kórházigazgató és Tóth János református lelkész. Részletek: Házasság hete

Emlékezés:

Szabó Jánosné Molnár Mária (85) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. január 29.

A hét igéje: Jertek és lássátok Isten tetteit! Félelmesek dolgai az emberek között. (Zsolt 66,5)

Ma: 

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor konfirmáció felkészítőt tartunk.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz igei alkalom.

- kedden 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk.  1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klubban tartunk alkalmat. 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. 13 órakor búcsúzunk Szabó Jánosné Molnár Mária (85) testvérünktől.

- vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 18 órakor német istentisztelet lesz.

Emlékezés:

Péli Antalné Józsa Mária (71) és dr. Mező Mihály (88) testvérünkre, akiktől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. január 22.

A hét igéje: Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. (Lk 13,29)

Ma: 

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor unitárius testvéreink tartanak istentiszteletet a tanácsteremben.

- 15 órakor katonatelepen lesz ökumenikus imaheti alkalom.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz igei alkalom.

- hétfőn 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden felnőtt bibliakört 16 órakor tartunk.

- kedden 1845 órakor a piarista diákok imaórája lesz templomunkban.

- szerdán 1045 órakor búcsúzunk Péli Antalné Józsa Mária (71) testvérünktől.

- szerdán 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor konfirmáció felkészítőt tartunk.

Emlékezés:

Centgráf József (80) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

 

2017. január 15.

A hét igéje: A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. (Jn 1,17)

Ma: 

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelés lesz.

- 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk.

- 15 órakor esküvői felkészítő lesz azoknak, akik 2017-ben templomunkban kérik Isten áldását házasságukra.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz igei alkalom.

- hétfőn 10 órakor a Szivárvány klubban tartunk igei alkalmat.

- kedden felnőtt bibliakört NEM tartunk.

- szerdán 1145 órakor búcsúzunk Centgráf József (80) testvérünktől.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot, 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

Ökumenikus imahét:

- részletes program a kecskeméti és Kecskemét környéki alkalmakról: Ökumenikus imahét

Emlékezés:

Németh Sándorné Kovács Mária (68) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2017. január 8.

A hét igéje: Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (Róm 8,14)

Ma: 

- az igehirdetés ideje alatt a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelés lesz.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek lesz igei alkalom.

- hétfőn 1330 órakor a Nyitnikék klubban tartunk igei alkalmat.

- kedden 14 órakor Helvécián búcsúzunk Németh Sándorné Kovács Mária (68) testvérünktől.

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk.

- kedden 1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán a Bács-Kiskun Egyházmegyei lelkészi munkaközösségi ülése lesz nálunk, ami 9 órakor úrvacsorai istentisztelettel kezdődik.

- szerdán 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor konfirmációs órát  tartunk. 15 órakor esküvői felkészítő lesz azoknak, akik 2017-ben templomunkban kérik Isten áldását házasságukra. 18 órakor német istentisztelet lesz.

Emlékezés:

Kocsis Péterné Busa Julianna (89) és Mohácsi Gáborné Kusztos Erzsébet (89) testvérünkre, akiktől az elmúlt héten búcsúztunk.

Stelzner Andrea (42) testvérünkre, aki egy évvel ezelőtt hunyt el.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Megvásárolható a 2017. évi Bibliaolvasó Útmutató.

 

2017. január 1.

A hét igéje: Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. (Kol 3,17)

Ma: 

- mai istentiszteletünkön élhetünk az úrvacsora ajándékával.

- gyerekóra nincs, de a drahmákat ma még be lehet váltani.

- istentisztelet után újévi köszöntésre várjuk szeretettel a testvéreket.

Jövő heti alkalmak:

- hétfőn 9 órakor búcsúzunk Kocsis Péterné Busa Julianna (89) testvérünktől.

- kedden 1330 órakor felnőtt bibliakört tartunk.

- kedden 1730 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 1630 órakor ifjúsági órát tartunk.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klubban lesz igei alkalom.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- csütörtökön 10 órakor búcsúzunk Mohácsi Gáborné Kusztos Erzsébet (89) testvérünktől.

- pénteken, vízkereszt ünnepén 10 órakor tartunk istentiszteletet.

- vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet.

Emlékezés:

Szalontai Lajosné Dóró Irén (91)  testvérünkre, akiktől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Megvásárolható a 2017. évi Bibliaolvasó Útmutató.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
1%
« 2020. október »
október
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Evangélikus fiatalok blogja
null