Hirdetések

 

 

2020. január 26.

A hét igéje:

Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. (Lk 13,29)

Minden nép dicsőítse az URat, dicsőítsék őt a nemzetek, mert nagy a szeretete irántunk,és hűsége örökké megmarad. (Zsolt 117,1-2)

Ma: 

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

- 15 órakor ökumenikus imaheti alkalmon szolgálunk Katonatelepen.

Heti alkalmaink:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek tartunk igei alkalmat. 1845 órakor a piarista diákok esti imaórája lesz templomunkban.

- kedden 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat. 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1715 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 17 órakor házi bibliaóra lesz Helvécián.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk.

- pénteken 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat.

- szombaton hitmélyítő csendesnap lesz a zuglói templomban. Téma: úrvacsora. A részvételi szándékot kérjük jelezni! Plakát: Hitmélyítő csendesnap

- szombaton 18 órakor nagyifire várjuk a huszonéves fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk. 16 órakor egyházmegyei közgyűlés lesz Kiskőrösön. 17 (!) órakor bibliaiskola lesz.

Hittanverseny - jelentkezés:

Idén is lehet jelentkezni az országos egyház által szervezett hittanversenyre, melyen egy gyülekezet korosztályonként (1-2., 3-4, 5-6, 7-8.) egy-egy négyfős csapattal nevezhet. Téma: Jézus tanításai. A felkészítő alkalmakat hetente tartjuk, a csoporttagokkal egyeztetett időpontban. Aki szeretne részt venni, mielőbb jelezze! Részletek: XIX. Országos Evangélikus Hittanverseny


2020. január 19.

A hét igéje:

Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. (Jn 1,16)

Az egész föld leborul előtted, Uram, é zengő énekkel áldják nevedet. (Zsolt 66,4)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- a liturgiában ifjúsági énekeket énekelünk.

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk.

- 15 órakor esküvői felkészítőt tartunk azok számára, akik ebben ez évben templomunkban kérik Isten áldását közös életükre.

- 17 (!) órakor bibliaiskola lesz..

Heti alkalmaink:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek tartunk igei alkalmat. 10 órakor a Szivárvány klubban, 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden bibliakör nem lesz.

- szerdán 10 órakor ökumenikus baba-mama klub lesz a Szentcsalád plébánián.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. Presbiteri gyűlés - a korábban jelzettel ellentétben - nem lesz, mindenkit az imaheti alkalomra várunk szeretettel!

- pénteken 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat.

- szombaton 18 órakor nagyifire várjuk a huszonéves fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

- hitmélyítő csendesnap lesz a zuglói templomban febr. 1-jén. Téma: úrvacsora. Plakát: Hitmélyítő csendesnap

Ökumenikus imahét:

Kecskeméten: hétfőtől szombatig 17 órai kezdettel a Szentcsalád templomban. Plakát: Ökumenikus imahét

Evangélikus igeszolgálatok a környező településeken: hétfőn 17 órakor Izsákon, kedden 18 órakor Orgoványban és 18 órakor Kerekegyházán, szerdán 17 órakor Lakiteleken és 18 órakor Nagykőrösön, pénteken 18 órakor Tiszakécskén, vasárnap 15 órakor Katonatelepen.

Hittanverseny - jelentkezés:

Idén is lehet jelentkezni az országos egyház által szervezett hittanversenyre, melyen egy gyülekezet korosztályonként (1-2., 3-4, 5-6, 7-8.) egy-egy négyfős csapattal nevezhet. Téma: Jézus tanításai. A felkészítő alkalmakat hetente tartjuk, a csoporttagokkal egyeztetett időpontban. Aki szeretne részt venni, mielőbb jelezze! Részletek: XIX. Országos Evangélikus Hittanverseny

Emlékezés:

- Verasztó Ferenc (83) testvérünktől, akitől a múlt héten búcsúztunk.

 

2020. január 12.

A hét igéje:

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai (Róm 8,14)

Fogadd kedvesen ajkam beszédét és szívem gondolatait, én Uram, kősziklám és Megváltóm! (Zsolt 19,15)

Ma: 

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük.

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- igehirdető: Vladika Zsófia.

- 18 órakor német istentisztelet lesz a templomban.

Heti alkalmaink:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek tartunk igei alkalmat.

- kedden 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat. 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1715 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 9 órakor úrvacsorás istentisztelet lesz az egyházmegyei lelkészgyűlés keretében a templomban, melyre szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait is.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- pénteken 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat.

- szombaton 18 órakor nagyifire várjuk a huszonéves fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk. 15 órakor esküvői felkészítőt tartunk azok számára, akik ebben ez évben templomunkban kérik Isten áldását közös életükre. 17 (!) órakor bibliaiskola lesz..

Emlékezés:

- Pajkó Márton testvérünkre, aki 10 éve és feleségére, Borsodi Eszterre, aki 1 éve halt meg, valamint az összes elhunyt és élő rokonért.

 

2020. január 5.

A hét igéje:

Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. (Jn 1,14)

Uram, megdicsőítetted nevedet, és beszédedet fölmagasztaltad. (Zsolt 138,2b)

Ma: 

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- a mai igehirdetést a KTV rögzíti és az esti Szószék c. műsorban sugározza.

-  ma élhetünk az úrvacsora lehetőségével.

- 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk.

- 16 órakor bibliaiskola lesz..

Heti alkalmaink:

- hétfőn, vízkereszt ünnepén 10 órakor istentiszteletet tartunk. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat. 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1715 órakor énekkarunk próbál.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klubban lesz igei alkalom. 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- pénteken 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat.

- szombaton 18 órakor nagyifire várjuk a huszonéves fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. Igehirdető: Vladika Zsófia. 18 órakor német istentisztelet lesz a templomban.

Emlékezés:

- Berta Mihályné Kiss Erzsébet testvérünkre, aki 2 éve hunyt el.

Egyéb:

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2020. január 1.

A hét igéje:

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsid 13,8)

Az ÚR dicséretét hirdeti ajkam, és szent nevét áldja minden lélek örökkön-örökké! (Zsolt 145,21)

Ma: 

- a gyermekeknek ma még külön foglalkozást nem tartunk, de lehetőség van a drahmák beváltására.

- lehetőségünk van az új évet úrvacsorai közösséggel kezdeni.

- istentisztelet után mindenkit szeretettel látunk egy újévi köszöntőre a lelkészi hivatal emeleti termében.

Heti alkalmaink:

- ifik, bibliaórák nem lesznek a téli szünetben.

- vasárnap 10 órakor úrvacsorai istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. Ekkor már lesz gyerekóra. 11 órakor konfirmációi felkészítőt, 16 órakor bibliaiskolát tartunk.

- január 6-án, vízkereszt ünnepén 10 órakor tartunk istentiszteletet.

Egyéb:

Fogadják szeretettel gyülekezeti falinaptárunkat!

Megvásárolható a jövő évi Útmutató, a Napi ige áhítatos könyv és az Evangélikus Naptár.

Áldott új esztendőt kívánunk minden kedves Testvérünknek!

Bízd a múltat Isten irgalmára, a jelent Isten szeretetére, a jövőt Isten gondviselésére! (Szent Ágoston)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek