Hirdetések

 

2020. október 25.

A hét igéje:

Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. (Mik 6,8)

Ma: 

- A szigorúbb járványügyi szabályok miatt rövidített liturgiával tartjuk az istentiszteletet. Kérjük a maszk használatát, a kézfertőtlenítést és a távolságtartást.

- a prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelő és konfis óra lesz a templomban.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

Alkalmak:

- hétfőn 1430 órakor az Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat.

- csütörtökön (!) 1630 órakor énekkarunk próbál.

- pénteken 17 órakor ifjúsági órát tartunk a tizenéves fiatalok számára.

- szombaton, reformáció ünnepén 10 órakor tartunk istentiszteletet, melyre hívjuk a bibliaórásokat is (úrvacsora is lesz!).

- szombaton 17 órakor a ref. templomban lesz közös úrvacsorai alkalom.

- jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorai istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

Egyéb:

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

Evangélikus Élet ünnepi száma kapható a kijáratnál.

 

2020. október 18.

A hét igéi:

Gyógyíts meg, URam, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok! (Jer 17,14)

Néped üdvözítője te vagy, Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak! (Óegyházi hagyomány)

Ma: 

- A szigorúbb járványügyi szabályok miatt rövidített liturgiával tartjuk az istentiszteletet. Kérjük a maszk használatát, a kézfertőtlenítést és a távolságtartást.

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- a prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelő lesz a templomban.

- 14 órakor Kerekegyházán tartunk istentiszteletet.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Alkalmak:

- kedden 1630 órakor énekkarunk próbál a templomban.

- pénteken ifi nem lesz.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.  1045 órakor konfis óra lesz.

Egyéb:

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2020. október 11.

A hét igéi:

Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. (1Jn 4,21)

URam, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen! (Zsolt 40,12)

Ma: 

- A szigorúbb járványügyi szabályok miatt rövidített liturgiával tartjuk az istentiszteletet. Kérjük a maszk használatát, a kézfertőtlenítést és a távolságtartást.

- igehirdetéssel Hegedüs Gábor csurgói lelkész szolgál.

- a prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelő lesz a templomban és konfis óra  a hivatalban.

- 12 órakor unitárius testvérek tartanak istentiszteletet a templomban.

- 17 órakor a református templomban lesz ökumenikus istentisztelet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében.

Alkalmak:

- hétfőn 1430 órakor az Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- szerdán LMK ülés lesz a tervek szerint Kiskőrösön.

- pénteken 17 órakor ifjúsági órát tartunk a tizenéves fiatalok számára.

- pénteken 19 órakor a Cantus Nobilis Kórus koncertje lesz templomunkban. A koncert plakátja

- Az énekkar és a nagyifi megtartása előzetes egyeztetés függvénye.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 18 órakor német istentisztelet lesz.

Emlékezés: 

- Csernus László (58) és dr. Pethő István (72) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

 

2020. október 4.

A hét igéi:

Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. (1Jn 5,4)

Mily szép és gyönyörű, ha a testvérek egyetértenek: mindig bővölködnek az Úr áldásában és az életben! (Zsolt 133,1.3)

Ma: 

- A szigorúbb járványügyi szabályok miatt rövidített liturgiával tartjuk az istentiszteletet. Kérjük a maszk használatát, a kézfertőtlenítést és a távolságtartást.

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük és utána is lesz keresztelő.

- a mai igehirdetést a KTV rögzíti és délután a Szószék c. műsorban közvetíti.

- a prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- ma úrvacsorára is van lehetőségünk, az úrvacsoravétel alatt az Ars Nova Énekegyüttes szolgál.

Alkalmak:

- hétfőn kezdődik az orgonafelújítás.

- csütörtökön 1145 órakor búcsúzunk Csernus László (58) testvérünktől.

- pénteken 17 órakor ifjúsági órát tartunk a tizenéves fiatalok számára.

- szombaton 10 órakor búcsúzunk dr. Pethő István (72) testvérünktől a kiskőrösi evangélikus templomban.

- szombaton országos evangélizáció lesz a Deák téren, ami a vírushelyzet miatt online követhető.  

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket, melyen Hegedüs Gábor csurgói lelkész szolgál. Utána konfis óra lesz. 17 órakor a református templomban lesz ökumenikus istentisztelet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében.

Emlékezés: 

- Feyér János (78) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

 

2020. szeptember 27.

A hét igéi:

Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10)

Mint a szarvas vágyódik a folyóvízre, úgy vágyakozik utánad a lelkem, Istenem! (Zsolt 42,2)

Ma: 

- A szigorúbb járványügyi szabályok miatt rövidített liturgiával tartjuk az istentiszteletet. Kérjük a maszk használatát, a kézfertőtlenítést és a távolságtartást.

- mai istentiszteletünkön hálát adunk a betakarított terményekért.

- a prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelő lesz a templomban és konfis óra a hivatalban.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Alkalmak:

- kedden 1630 órakor énekkarunk próbál a templomban.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat.

- csütörtökön 10 órakor templomi bibliaórát tartunk.

- pénteken 15 órakor búcsúzunk Feyér János (78) testvérünktől.

- pénteken 17 órakor ifjúsági órát tartunk a tizenéves fiatalok számára.

- jövő vasárnap 10 órakor  úrvacsorás istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

Emlékezés: 

- Mák Lászlóné Banzsal Katalin (73) és Takács Zoltánné Kovács Mária (80) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2020. szeptember 20.

A hét igéi:

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7)

Figyelj rám, és hallgass meg, URam, mert hozzád kiáltok mindennap. (Zsolt 86,1a.3b)

Ma: 

- A szigorúbb járványügyi szabályok miatt rövidített liturgiával tartjuk az istentiszteletet. Kérjük a maszk használatát, a kézfertőtlenítést és a távolságtartást.

- a prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelő lesz.

- 12 órakor unitárius testvéreink tartanak istentiszteletet a templomban.

- 16 órakor a Lakó Sándor Kamarazenekar koncertje lesz templomunkban. A belépés ingyenes.

Alkalmak:

- hétfőn 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor az Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 1630 órakor énekkarunk próbál a templomban.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klub tagjai számára lesz igei alkalom a templomban.

- pénteken 1045 órakor búcsúzunk Mák Lászlóné Banzsal Katalin (73) és 14 órakor Takács Zoltánné Kovács Mária (80) testvérünktől.

- pénteken 17 órakor ifjúsági órát tartunk a tizenéves fiatalok számára.

- szombaton 14 órakor lesz Barcsik Zoltán lelkésztestvérünk beiktatása a nagybörzsönyi gyülekezetben.

- szombaton 17  órakor Herczeg Péter és Molnár Fanni közös életére kérjük Isten áldását. 

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyet hálát adunk a betakarított terményekért. Kérjük, mindenki hozzon 1-1 terményt a hálaadás asztalára!  A gyerekeket is várjuk gyerekórára. 11 órakor pedig konfis órát tartunk. 18 órakor német istentisztelet lesz.

- okt. 1-jén, csütörtökön 10 órakor templomi bibliaórát tartunk.

Emlékezés: 

- Pintér Gábor (35) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

 

2020. szeptember 13.

A hét igéi:

Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,2)

Nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Seregek URa! Boldog az az ember, aki benned bízik! (Zsolt 84,12a.13)

Ma: 

- A szigorúbb járványügyi szabályok miatt rövidített liturgiával tartjuk az istentiszteletet. Kérjük a maszk használatát, a kézfertőtlenítést és a távolságtartást.

- a prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után Csányi Tamás és Tomcsányi Réka házasságának 12. évfordulója alkalmából adunk hálát.

- 11 órakor konfis órát tartunk.

- 14 órakor Helvécián lesz szeretetvendégséggel egybekötött istentisztelet.

- 17 órakor bibliaiskolai alkalmat tartunk.

Alkalmak:

- hétfőn 945 órakor búcsúzunk Pintér Gábor (35) testvérünktől.

- kedden fél 5-től negyed 6-ig (!) lesz énekkari próba a templomban.

- szerdán (!) 10 órakor baba-mama klubot tartunk.

- pénteken 17 órakor ifjúsági órát tartunk a tizenéves fiatalok számára.

- szombaton  1430 órakor Szeberényi Zoltán és Zsámboki Anasztázia, 17  órakor pedig Taba Máté és Liszkai Alexandra közös életére kérjük Isten áldását. 

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyen lesz gyerekóra is. 16 órakor a Lakó Sándor Kamarazenekar koncertje lesz templomunkban. A belépés ingyenes.

Emlékezés: 

- Lovas András (89) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

- dr. Szakáll Imre testvérünkre, aki 17 éve és feleségére, Kőrösi Ilonára, aki 19 éve hunyt el.

Egyéb:

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

Az Evangélikus Élet és a Híd magazin kapható a kijáratnál.

 

2020. szeptember 6.

A hét igéi:

Jézus Krisztus mondja: Valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. (Mt 25,40)

Olyan jó nekem Isten közelsége! Istenemet, az URat tartom oltalmamnak. (Zsolt 73,28)

Ma: 

- szeretettel köszöntjük a konfirmandus családokat mai úrvacsorai istentiszteletünkön!

- A püspöki körlevél értelmében újra be kell tartanunk a szigorúbb szabályokat. Kérjük a maszk használatát, a kézfertőtlenítést és a távolságtartást.

- istentisztelet után keresztelő lesz.

Alkalmak:

- hétfőn 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor az Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- szerdán Szegeden lesz LMK az egyházmegye lelkészei számára.

- pénteken 1530 órakor Balázs István és Monostory Lívia közös életére kérjük Isten áldását.

- pénteken 17 órakor ifjúsági órát tartunk a tizenéves fiatalok számára.

- szombaton 18 órakor a Monarchia Szimfonikus Zenekar koncertje lesz templomunkban. A belépés ingyenes. Plakát: Monarchia Szimfonikus Zenekar koncertje

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyen ismét lesz gyerekóra. A biztonsági szabályokat (maszk, távolságtartás, kézfertőtlenítés) be kell tartanunk. 11 órakor konfis órát tartunk. 14 órakor istentisztelet és szeretetvendégség lesz Helvécián.

Emlékezés: 

- Gonda Teréz (86) és Sebők Imréné Mucsi Irén (87) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Fogadják szeretettel gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számát, mely honlapunkról is letölthető.

2020. augusztus 30.

A hét igéi:

A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki... (Ézs 42,3)

Te vagy, Uram, bizodalmam, hozzád menekülök, ne szégyenüljek meg soha! (Zsolt 71,5.1)

Ma: 

- 9 órakor a református testvérein hálaadó istentiszteletet tartottak a templom felújításáért.

- szeretettel köszöntjük a testvéreket tanévnyitó istentiszteletünkön, melyen a gyerekek énekkel, a fiatalok imádsággal szolgálnak.

- A püspöki körlevél értelmében újra be kell tartanunk a szigorúbb szabályokat. Kérjük a maszk használatát, a kézfertőtlenítést és a távolságtartást.

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük és utána is lesz keresztelő.

- ma gyerekórát nem tartunk, de utána be lehet váltani a gyerekórákon gyűjtött a drahmákat.

- 17 órakor bibliaiskolai alkalmat tartunk.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Alkalmak:

- csütörtökön 1145 órakor búcsúzunk Gonda Teréz (86) testvérünktől. 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk a templomban.

- pénteken 1045 órakor búcsúzunk Sebők Imréné Mucsi Irén (87) testvérünktől. 1430 órakor a teológia tanévnyitó ünnepsége lesz Budapesten.

- pénteken 17 órakor ifjúsági órát tartunk a tizenéves fiatalok számára.

- jövő vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten vesznek először úrvacsorát a konfirmandusok, akiknek vizsgája és fogadalomtétele jún. 20-án tőserdei gyülekezeti házunk udvarán megtörtént. (Szombaton felkészítő napot tartunk számukra Tősben.)

Emlékezés: 

- Németh Mihályné Répa Margit (91) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Fogadják szeretettel gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számát, mely honlapunkról is letölthető: 2020/3. szám - Tanévnyitó

Bemutatkozik Fekete Adrienn, aki ebben a tanévben gyülekezetünkben tölti hatodéves gyakorlatát.

 

2020. augusztus 23.

A hét igéi:

Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. (1Pt 5,5)

Nagy a mi Urunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. (Zsolt 147,5)

Ma: 

- prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

Alkalmak:

- kedden 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat.

- csütörtökön 15 órakor Németh Mihályné Répa Margit (91) testvérünktől búcsúzunk.

- pénteken 8-18 óra között a leendő konfirmandusok számára lesz ismerkedős nap Tőserdőn.

- jövő vasárnap 10 órakor tanévnyitó istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. A gyerekeket 3/410-re várjuk, h. az éneket előtte tudjuk gyakorolni. 17 órakor bibliaiskolai alkalmat tartunk. 18 órakor német istentisztelet lesz.

- azoknak a fiataloknak, akik júniusban tőserdei házunknál konfirmációi vizsgát és fogadalomtételt tettek, szept. 6-án itt a  templomban lesz - ha Isten engedi - az első úrvacsoravételük. Felkészítő nap számukra: szept. 5-én, szombaton lesz.

 

2020. augusztus 16.

A hét igéi:

Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott. (Zsolt 33,12)

Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! (JSir 3,22-23)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor keresztelés lesz.

- 1115 órakor Kabáczy József kiállításának megnyitója lesz a karzaton.

- 17 órakor bibliaiskola lesz.

Alkalmak:

- hétfőn 13 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban lesz kenyéráldás.

- szerdán 11 órakor Hajsó Tibor és Paska Irma 60. házassági évfordulója alkalmából adunk hálát.

- csütörtökön 18 órakor a Szent István szobornál lesz ökumenikus kenyéráldás.

- szombaton 10 órakor Homoki Pál esperes a kiskőrösi evangélikus templomban beiktatja hivatalába a gyülekezet megválasztott lelkészét, Arató János Lórándot.

- szombaton 15 órakor  Lovász Zoltán és dr. Kis Klára közös életére kérjük Isten áldását a templomban.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. A gyerekeknek is lesz játékos bibliai foglalkozás. 15 órakor Orgoványban lesz istentisztelet.

- gyülekezetünkben a megkeresztelt gyermekeket 6. osztályos korban hívjuk konfirmációra. A felkészülést - ha Isten engedi - aug. 28-án, pénteken egy tőserdei nappal kezdjük. Várjuk szeretettel a leendő konfirmandusok jelentkezését!

- tanévnyitó istentiszteletünket aug. 30-án tartjuk, melyen a gyermekek és fiatalok szolgálnak énekkel, imádsággal. Ebben a hónapban az ifi liturgia is a tanévnyitóhoz kapcsolódik.

- azoknak a fiataloknak, akik júniusban tőserdei házunknál konfirmációi vizsgát és fogadalomtételt tettek, szept. 6-án itt a  templomban lesz - ha Isten engedi - az első úrvacsoravételük. Felkészítő nap számukra: szept. 5-én, szombaton lesz.

Emlékezés: 

- Csókás László (75) testvérünkre, akiktől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2020. augusztus 9.

A hét igéi:

Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.(Lk 12,48b)

Isten az, aki megsegít engem, az Úr az, aki megváltja lelkemet. (Zsolt 54,6)

Ma: 

- istentiszteletünket keresztélessel kezdjük és utána is lesz keresztelő.

- prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 12 órakor unitárius testvérek tartanak istentiszteletet templomunkban.

- 14 órakor Kerekegyházán lesz istentisztelet.

Alkalmak:

- szerdán 945 órakor Tiszaalpáron búcsúzunk Csókás László (75) testvérünktől.

- pénteken 17 órakor ifjúsági órát tartunk. (Nyáron az ifi a fiatalokkal való egyeztetés függvénye.)

- szombaton énekkari nap lesz tőserdei gyülekezeti házunknál.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. A gyerekeknek is lesz játékos bibliai foglalkozás. 17 órakor bibliaiskola lesz.

- gyülekezetünkben a megkeresztelt gyermekeket 6. osztályos korban hívjuk konfirmációra. A felkészülést - ha Isten engedi - aug. 28-án, pénteken egy tőserdei nappal kezdjük. Várjuk szeretettel a leendő konfirmandusok jelentkezését!

- tanévnyitó istentiszteletünket aug. 30-án tartjuk, melyen a gyermekek és fiatalok szolgálnak énekkel, imádsággal. Ebben a hónapban az ifi liturgia is a tanévnyitóhoz kapcsolódik.

- azoknak a fiataloknak, akik júniusban tőserdei házunknál konfirmációi vizsgát és fogadalomtételt tettek, szept. 6-án itt a  templomban lesz - ha Isten engedi - az első úrvacsoravételük. Felkészítő nap számukra: szept. 5-én, szombaton lesz.

Emlékezés: 

- Keresztesi Károly (99) és Goóg Béláné Szabó Mária (84) testvérünkre, akiktől a múlt héten búcsúztunk.

 

2020. augusztus 2.

A hét igéi:

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8-9)

Nagy az ÚR szeretete irántunk és hűsége örökké tart. (Zsolt 117,2)

Ma: 

- istentiszteletünket keresztélessel kezdjük és utána is lesz keresztelő.

- az úrvacsoravételre a járványhelyzet miatt mozgó rend szerint kézbe kapott ostyával és kiskehellyel van lehetőségünk.

- prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 17 órakor bibliaiskola lesz.

Alkalmak:

- hétfőn 11 órakor búcsúzunk Keresztesi Károly (99) testvérünktől.

- kedden 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat.

- szerdán 15 órakor Tiszaalpáron búcsúzunk Goóg Béláné Szabó Mária (84) testvérünktől.

- szombaton 15 órakor  Doernbrack Sven és Kiss Bernadett Mária közös életére kérjük Isten áldását a templomban. 1630 órakor Nagy Gábor és Mayer Krisztina közös életére kérjük Isten áldását Fischerbócsán.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. A gyerekeknek is lesz játékos bibliai foglalkozás.

- gyülekezetünkben a megkeresztelt gyermekeket 6. osztályos korban hívjuk konfirmációra. A felkészülést - ha Isten engedi - aug. végén egy tőserdei nappal kezdjük. Várjuk szeretettel a leendő konfirmandusok jelentkezését!

- tanévnyitó istentiszteletünket aug. 30-án (vasárnap) 10 órai kezdettel tartjuk.

Egyéb:

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2020. július 26.

A hét igéi:

nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. (Ef 2,19)

Az ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és minden lakója. (Zsolt 24,1)

Ma: 

- istentiszteletünket keresztélessel kezdjük.

- prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

Alkalmak:

- kedden, szerdán és csütörtökön 9-15 óra között tartjuk napközis táborunkat. Kérjük a testvéreket, h. hordozzák imádságban a tábort, h. a résztvevő 40 gyermek és fiatal számára áldást és hitbeli növekedést jelenthessenek a programok. A 9 órakor kezdődő áhítat nyitott, aki szeretne részt venni a sok énekléssel egybekötött alkalmon, bátran jöjjön el a templomba!

- szombaton 945 órakor Homoki Pál esperes  a hartai evangélikus templomban beiktatja hivatalába a gyülekezet megválasztott lelkészét, Farkas Sándort. 

- jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorai istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. A gyerekeknek is lesz játékos bibliai foglalkozás. 17 órakor bibliaiskola lesz.

- gyülekezetünkben a megkeresztelt gyermekeket 6. osztályos korban hívjuk konfirmációra. A felkészülést - ha Isten engedi - aug. végén egy tőserdei nappal kezdjük. Várjuk szeretettel a leendő konfirmandusok jelentkezését!

 

2020. július 19.

A hét igéi:

De most így szól az ÚR, a te teremtőd: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1)

Üdvözítsd népedet, Uram és áldd meg örökségedet, légy pásztora és gondozd örökké! (Zsolt 28,9)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- a liturgiában ifjúsági énekeket énekelünk.

- prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 17 órakor bibliaiskola lesz.

Alkalmak:

- pénteken 17 órakor ifire várjuk szeretettel a fiatalokat. Az alkalom nyáron mindig a fiatalokkal való egyeztetéstől függően lesz megtartva.

- szombaton 11 órakor Kondor Péter püspök beiktatja hivatalába Homoki Pál megválasztott esperest a soltvadkerti evangélikus templomban. 

- szombaton 15 órakor Bor Viktor József és Szalkai Annamária, 16 órakor Veliczky István és Soós Gabriella közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. A gyerekeknek is lesz játékos bibliai foglalkozás. 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

- napközis táborunk júl. 28-30. között lesz, melyre még lehet jelentkezni!

- baba-mama klub ezért legközelebb nem két múlva, hanem aug. 4-én lesz.

Egyéb:

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2020. július 12.

A hét igéi:

Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. (Ef 2,8)

Halld meg, URam, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg! (Zsolt 27,7)

Ma: 

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük, és utána is lesz keresztelő.

- prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- 12 órakor unitárius testvérink tartanak istentiszteletet a templomban.

Alkalmak:

- hétfőn 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat.

- pénteken 17 órakor ifire várjuk szeretettel a fiatalokat. Az alkalom nyáron mindig a fiatalokkal való egyeztetéstől függően lesz megtartva.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. A gyerekeknek is lesz játékos bibliai foglalkozás, de gyerekórás videó jövő héttől már nem készül. 17 órakor bibliaiskola lesz.

- napközis táborunk júl. 28-30. között lesz, melyre még lehet jelentkezni!

Emlékezés: 

- dr. Kósa Antalné Mező Éva Eszter (84) testvérünkre, akiktől a múlt héten búcsúztunk.

 

 

2020. július 5.

A hét igéi:

Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. (Gal 6,2)

Nagy a te irgalmad, URam, és minden parancsolatod szilárd. (Zsolt 119,156a.172b)

Ma: 

- prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után felnőtt keresztelés lesz.

Alkalmak:

- hétfőtől szombatig lesz a piliscsabai tábor, melyen gyülekezetünkből nyolcan veszünk részt.

- szerdán 945 órakor búcsúzunk dr. Kósa Antalné Mező Éva Eszter (84) testvérünktől.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klub tagjai számára lesz igei alkalom a templomban.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. A gyerekeknek is lesz gyerekóra.

- napközis táborunk júl. 28-30. között lesz, melyre lehet még jelentkezni!

Emlékezés: 

- Dobosi József (76) testvérünkre, akiktől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2020. június 28.

A hét igéi:

Az Emberfia ezért jött, h. megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10)

Fordulj felém, Uram, és könyörülj rajtam: bocsásd meg minden vétkemet! (Zsolt 25,16a.18b)

Ma: 

- prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk.

- istentisztelet után keresztelés lesz.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

Alkalmak:

- kedden  10 órakor baba-mama klubot tartunk.

- pénteken 13 órakor Helvécián búcsúzunk Dobosi József (76) testvérünktől.

- pénteken 17 órakor ifjúsági órát tartunk.

- jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorai istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. A gyerekeknek is lesz gyerekóra.

Táborok, melyekre még lehet jelentkezni:

Piliscsabai ottalvós tábor: júl. 6-11. - jelentkezési határidő: ma!

Itteni napközis tábor: júl. 28-30.

 

 

2020. június 21.

A hét igéi:

Jézus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)

Szeretlek, Uram, erősségem, kősziklám, váram és megmentőm! (Zsolt 18,2.3)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- prédikáció alatt a gyerekeket szeretettel hívjuk gyerekórára.

- istentisztelet után rövid presbiteri gyűlést tartunk, melynek témája az esperesválasztás.

- 17 órakor bibliaiskolai alkalmat tartunk. (Ezután legközelebb júl. 19-én lesz bibliaiskola.)

Alkalmak:

- hétfőn 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden  1630 órakor (!) énekkarunk próbál a templomban.

- szombaton 12 órakor Vnoucsek László és Baranyi Ilona közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. A gyerekeknek is várunk gyerekórára.

Táborok, melyekre még lehet jelentkezni:

Piliscsabai ottalvós tábor: júl. 6-11.

Itteni napközis tábor: júl. 28-30.

Egyéb:

Az Evangélikus Élet és a Híd magazin legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2020. június 14.

A hét igéi:

Jézus Krisztus mondja: Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el... (Lk 10,16)

A te hűségedben bízom, Istenem! Szívem örül segítségednek. (Zsolt 13,6)

Istentisztelet: 

Tanévzáró istentiszteletünkön hálát adunk a mögöttünk lévő tanévért. Nem sejtettük az elején, h. milyen kihívások jönnek, de Isten megsegített és van mit megköszönni. Az alkalomra való tekintettel júniusban most zenél az ifjúsági zenekarunk (nem a megszokott 3. vasárnapon), és azok az énekek lesznek, amik kedveltek a gyerekek között. Terveink szerint ez lesz az utolsó olyan istentisztelet, amiről még videófelvétel készül. Jövő héttől szeretnénk visszaállni a normál rendre, és a szószéken újra csak a hangfelvételt tudjuk majd rögzíteni.

Alkalmak:

- ma 14 órakor Kerekegyházán tartunk istentiszteletet. 17 órakor bibliaiskola lesz a templomudvarban, 18 órakor pedig német istentisztelet a templomban.

- kedden 10 órakor baba-mama klub a szokott helyen. Fél 5-től (!) énekkarunk próbál a templomban.

- szombaton 10 órakor konfirmációi vizsga, fogadalomtétel és áldás Tőserdőn, gyülekezeti házunk udvarán. Előtte, pénteken konfirmandus nap, csak a fiatalokkal.

- a konfirmációs hétvége miatt ifi nem lesz.

- jövő vasárnap, jún. 21-én 10 órakor istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit - a gyerekóra is lesz, amit egyelőre az udvarban tartunk.

Táborok, melyekre még lehet jelentkezni:

Piliscsabai ottalvós tábor: júl. 6-11.

Itteni napközis tábor: júl. 28-30.

 

2020. június 7.

A hét igéi:

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! (2Kor 13,13)

Az örökkévaló Királynak, a halhatatlan, láthatatlan, egy Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. (1Tim 1,17)

Istentisztelet: 

A prédikáció alatt a gyerekeknek külön foglalkozást tartunk. Istentiszteleti és gyerekórás felvételek egyelőre még készülnek.

Istentisztelet után egy felnőtt testvérünk részesül keresztségben.

Hétközi alkalmak:

- kedden 17.30-kor énekkar a templomban.

- presbiteri gyűlés is lesz csütörtökön 17 órakor.

- pénteken 17 órakor ifi a templom udvarban.

- szombaton 18 órakor nagyifi a templom udvarban.

- jövő vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten hálát adunk a tanévért. 17 órakor bibliaiskolai alkalom lesz a templom udvarban, 18 órakor pedig német istentisztelet a templomban.

Emlékezés: 

- Borsos Pálné Pál Eszter (77) és  Guoth Iván (89) testvérünkre, akiktől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Fogadjuk szeretettel gyülekezeti hírlevelünk ünnepi számát!

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2020. május 31.

Az ünnep igéi:

Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek URa. (Zak 4,6c)

Istenünk, ha kiárasztod Lelkedet, új teremtés jön létre, megújul a földkerekség! (Zsolt 104,30)

Istentiszteletek: 

Pünkösd mindkét napján tartunk istentiszteletet a Védekezési Szabályzat alapján. Kecskeméten 10 órakor, a szórványokban pedig a szokott időpontokban.

Az úrvacsora vételére van lehetőségünk, de csak szigorú szabályok betartása mellett. Az oltárhoz térdelést mellőzzük, egymástól biztonságos távolságot tartsunk, mozgó úrvacsora során a lelkésztől fogadjuk a borba mártott ostyát. Szeretettel hívjuk azokat, akik ezzel egyetértve tudnak élni a lehetőséggel.

Gyerekóra nem lesz még, de felvétel készül, ami elérhető 8 óra után a youtube-on. Az istentisztelet felvétele pedig az alkalom után kerül fel az internetre.

Jún. 4-én 10 órakor (a csütörtöki bibliaóra időpontjában) a templomban úrvacsorai istentiszteletet tartunk a fenti rend szerint, melyre nemcsak bibliaórásokat, de kizárólag 65 év felettieket várunk.

Kérjük a kedves Testvéreket, h. maszkot hozzanak magukkal! Szeretettel várunk mindenkit, de kérjük, a szabályokat tartsuk be!

Jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk a testvéreket. Vasárnaptól a gyermekeket is várjuk szeretettel gyerekórára.

Istentiszteletek a közmédiában:

Május 31-én, pünkösd ünnepén 18.02 órakor istentiszteletet közvetít a Kossuth rádió felvételről a szekszárdi evangélikus templomból. Igét hirdet: Sefcsik Zoltán lelkész

Június 1-jén, pünkösdhétfőn 11 órai kezdettel szabadtéri ökumenikus istentiszteletet közvetít a Duna TV. Igemagyarázatot tart dr. Bogárdi Szabó István református püspök. Igét hirdet dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök. Szentbeszédet mond dr. Erdő Péter bíboros.

Június 7-én, vasárnap 9 órakor a Duna Televízióban a budahegyvidéki evangélikus templomból lesz közvetítés. Igét hirdet: Keczkó Szilvia lelkész.

KTV - Lélektől lélekig:

A Kecskeméti Televízió Lélektől Lélekig című hitéleti műsorában egyházi vezetőket kérdez Varga Mónika a pünkösd örök üzenetéről. Az adást a járványra való tekintettel fokozott biztonság mellett, rendhagyó módon rögzítették, ez azonban nem von le semmit a szolgálat értékéből. A műsor pünkösdvasárnap este 19 óra 30 perckor kezdődik.

Megtekinthető a KTV honlapján is, és visszanézhető a Kecskeméti Televízió YouTube-csatornáján.

Hétközi alkalmak:

a csoportokkal való megbeszélés alapján

Temetések: 

- kedden 1145 órakor búcsúzunk Borsos Pálné Pál Eszter (77) testvérünktől.

- pénteken 13 órakor a templomban búcsúzunk Guoth Iván (89) testvérünktől.

Esküvő:

- pénteken 17 órakor Markó Ádám Tamás és Kovács Kitti közös életére kérjük Isten áldását a Granada hotelben.

Egyéb:

Fogadjuk szeretettel gyülekezeti hírlevelünk ünnepi számát!

Tartalom: Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van - A lelkész üzenetei a megszűnőben lévő karanténból - Koronavírus: áldás vagy átok? - Három perces esküvő a karanténban, avagy "szerelem a korona idején" - Röviden - Nincs többé kifogás! - Hála a fiamért! - Diplomás csoda, csodás diploma - Másként kellene élni! - Istennel a templom-nélküliségben - Gondolatok a járványról - "Együtt felcsap a láng, egyedül elalél" - Home office - Beszélgetés hitről, hittanról, elhívásról - Gyerekszáj

Letölthető (pdf): 2020/2. szám - Pünkösd

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2020. május 24.

A heti igék:

Jézus Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32)

Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok! Könyörülj rajtam, és hallgass meg, Istenem! (Zsolt 27,7)

Emlékezés azokra, akiktől az elmúlt hetekben búcsúztunk:

- Rózsa Gábor (71)

- Nyitrai Ambrusné Istári Terézia (89)

- Bartos András (67)

- Dr. Buchalla Botond Ödön (75)

- Nemecskay Béla (55)

- Mező Mihály (66)

- Lengyel Sándorné Sárkány Irén Erzsébet (95)

Pünkösd:

Pünkösd mindkét napján tartunk istentiszteletet a Védekezési Szabályzat alapján. Kecskeméten 10 órakor, a szórványokban pedig a szokott időpontokban.

Az úrvacsora vételére lesz lehetőségünk, de csak szigorú szabályok betartása mellett. Az oltárhoz térdelést mellőzzük, egymástól biztonságos távolságot tartsunk, mozgó úrvacsora során a lelkésztől fogadjuk a borba mártott ostyát. Szeretettel hívjuk azokat, akik ezzel egyetértve tudnak élni a lehetőséggel.

Az Evangélikus Élet kapható a kijáratnál.

 

2020. március 8.

A hét igéje:

Isten a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus mér akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. (Róm 5,8)

Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak! (Zsolt 25,6)

Ma: 

- mai vasárnap a Gustav Adolf Segély vasárnapja egyházmegyénkben. Igehirdető: Selmeczi Géza apostagi lelkész  A kecskeméti lelkészek a bócsai, ill. a csengődi gyülekezetben szolgálnak. A mai perselypénzzel az erőtlen gyülekezeteket támogatjuk.

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor az unitárius testvérek tartanak istentiszteletet a tanácsteremben.

- 1930 órakor a református konviktusban tartunk áhítatot.

Heti alkalmaink:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek tartunk igei alkalmat.

- kedden 10 órakor baba-mama klubot tartunk. 17 órakor az Evangélikus-Református Esték keretében Győri János Sámuel evangélikus lelkész tart előadást "Nincsen plántálás palánta nélkül" címmel a református gyülekezeti központban. A sorozat szerdai alkalmán Fülöp József bábszínész, a csütörtökin pedig Nagy Gergely ref. lelkész szolgál. Részletek a plakáton: Ev-Ref Esték

- szerdán 17 órakor az Otthon Moziban vetítik "A Mandák ház lelkésze" című filmet, ami Románné Bolba Márta józsefvárosi lelkésznő szolgálatáról szól. Részletek: A Mandák ház lelkésze - Takács Mária filmje

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. Presbiteri gyűlés nem lesz!

- pénteken 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat.

- szombaton 15 órakor egyházmegyei közgyűlés lesz Kiskőrösön, mely az esperesválasztást készíti elő. 1630 órakor Berta Róbert és Palócz Zsuzsanna közös életére kérjük Isten áldását. 18 órakor nagyifit tartunk a huszonéves fiatalok számára.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket, melyen Németh Mihály hirdeti az igét, aki a 2016/2017. évben volt gyülekezetünk hatodévese. 17 órakor bibliaiskola lesz.

Emlékezés:

- Mohácsi Gézáné Pataki Éva (87) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

2020 - Az úrvacsora éve

2020-ban az úrvacsora évét éljük. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot: Isten látható-ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezen a mondaton gondolkodjunk el:

Az oltárhoz térdelve úgy vagyunk ott, mint mondat végén a pont: az előző hét befejezve, s amikor onnan felkelünk, újat kezdhetünk. (Pethő-Szűcs Mária)

 

2020. március 1.

A hét igéje:

Azért jelent meg az Isten Fia, h. az ördög munkáit lerontsa. (1Jn 3,8b)

Segítségül hív, és én meghallgatom - így szól az ÚR - vele leszek a nyomorúságban, kiszabadítom és megdicsőítem. (Zsolt 91,15)

Ma: 

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- istentiszteletünknek része az úrvacsora.

- 11 órakor egy felnőtt testvérünk részesül a keresztségben.

- 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk.

- 1430 órakor a zsidó-keresztény párbeszéd jegyében a főplébánia közösségi házában (Lestár tér 2.) lesz közös imaóra. Közreműködik: Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita, Róna Tamás főrabbi, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége rabbitestületének elnöke, Szécsi József főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság, Kuti József református lelkész, Varga Nándor református lelkész, Kis János evangélikus lelkész, Feczák László görögkatolikus parókus, Görbe László piarista plébános és a Kecskeméti Társszékesegyház Benedictus Kórusa.

- 17 órakor bibliaiskolai alkalom lesz.

- 1930 órakor a református konviktusban tartunk áhítatot.

Heti alkalmaink:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek tartunk igei alkalmat. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat. 17 órakor filmklubra várjuk az érdeklődőket a tanácsteremben.

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk.

- szerdán 1045 órakor búcsúzunk Mohácsi Gézáné Pataki Éva (87) testvérünktől.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klubban lesz igei alkalom. 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- pénteken 1630 órakor  ökumenikus világimanapi alkalom lesz a ref. Újkollégium dísztermében. A Téma: Zimbabwe. Bővebben: Ökumenikus világimanap - Zimbabwe

- pénteken 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat. 18 órakor énekkarunk próbál.

- szombaton 18 órakor nagyifit tartunk a huszonéves fiatalok számára.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket, melyek Selmeczi Géza apostagi lelkész hirdeti az igét.

Emlékezés:

- Ancsin Sándorné Elek Edit (78) és Labancz Kornél (52) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

2020 - Az úrvacsora éve

2020-ban az úrvacsora évét éljük. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot: Isten látható-ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezen a mondaton gondolkodjunk el:

Az úrvacsora ünnep: a kamasznak egy korty felnőttség, a templomi ünneplő tömegben másodpercnyi intimitás, kórházi elesettségben néhány perc méltóság, a mulandó testben az örök élet kenyere. (Szabó B. András)

 

2020. február 23.

A hét igéje:

Jézus így szólt hozzájuk: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Emberfiáról megírtak. (Lk 18,31)

Légy pártfogóm és menedékem, siess, válts meg engem, Istenem! (Zsolt 31,3)

Ma: 

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor keresztelés lesz.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

Heti alkalmaink:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek tartunk igei alkalmat.  11 órakor a református temetőben búcsúzunk Ancsin Sándorné Elek Edit (78) testvérünktől.

- kedden 10 órakor baba-mama klubot, 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1715 órakor énekkarunk próbál.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- pénteken 1145 órakor búcsúzunk Labancz Kornél (52) testvérünktől. 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat.

- szombaton 18 órakor közös ifi lesz a baptista gyülekezetben.

- jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorai istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk. 17 órakor bibliaiskola lesz.

2020 - Az úrvacsora éve

Az úrvacsora nem ünnepi kalács, hanem mennyei kenyér, amely erőt ad, h. lezárjuk a múltat, és reménységgel induljunk tovább. (Ittzés János)

 

2020. február 16.

A hét igéje:

Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket! (Zsid 3,15)

Serkenj fel, Uram! Ébredj és siess segítségünkre! (Zsolt 44,24)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük.

- a liturgiában ifjúsági énekeket énekelünk.

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- a házasság hete alkalmából házaspárok kérhetnek áldást a záró oltári szolgálat keretében.

- 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk.

- 17 órakor bibliaiskola lesz.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Heti alkalmaink:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek tartunk igei alkalmat. 10 órakor a Szivárvány klubban, 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1715 órakor énekkarunk próbál.

- Szerdán 18 órakor Szólj be a papnak! alaklom lesz a Vágódeszka étteremben. A téma: szenvedés.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk.

- pénteken 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat.

- szombaton 15 órakor Konfár János és Kordik Henriett közös életére kérjük Isten áldását. 18 órakor nagyifire várjuk a huszonéves fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

2020 - Az úrvacsora éve

Az úrvacsorában otthon vagyunk Jézusnál. (Kovács Viktor)

Emlékezés:

- Körtvélyesi Gyula (66) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

- Pócsi Andrásné Molnár Sára Ilona testvérünkre, aki 6 éve hunyt el.

Egyéb:

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2020. február 9.

A hét igéje:

Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18c)

Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. (Zsolt 18,4)

Ma: 

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- igehirdető: Kovács Kata, aki a 2014/2015. tanévben volt gyülekezetünk hatodévese.

- 11 órakor unitárius testvéreink tartanak istentiszteletet a tanácsteremben. 

- 14 órakor Kerekegyházán tartunk istentiszteletet.

Heti alkalmaink:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek tartunk igei alkalmat.

- kedden 10 órakor baba-mama klubot, 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1715 órakor énekkarunk próbál.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. 19 órakor a Messzi István Sportcsarnokban lesz az Ez az a nap rendezvény. Jegyek a ref. könyvesboltban vagy interneten kaphatók 1000 forintos áron, de néhány nálunk is van.

- pénteken 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat.

- szombaton 18 órakor nagyifire várjuk a huszonéves fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk. 17 órakor bibliaiskola lesz. 18 órakor német istentisztelet lesz.

2020 - Az úrvacsora éve

Az úrvacsora annak a jele, h. Isten most is végzi a maga elhívó, megváltó és üdvözítő munkáját a világban. (Rostáné Piri Magdolna)

 

2020. február 2.

A hét igéje:

Fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad. (Ézs 60,2)

Az ÚR dicsősége megjelenik, látni fogják mindenek. (Ézs 40,5)

Ma: 

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- az igehirdetést a KTV rögzíti és este a Szószék c. műsorban sugározza.

- szeretettel hívjuk az úrvacsorai közösségbe azokat, akik vágyódnak Krisztus testének és vérének közösségére.

- 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk.

- 16 órakor egyházmegyei közgyűlés lesz Kiskőrösön.

- 17 (!) órakor bibliaiskola lesz.

Heti alkalmaink:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek tartunk igei alkalmat. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1715 órakor énekkarunk próbál.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klubban tartunk igei alkalmat. 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- pénteken 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat.

- szombaton 18 órakor nagyifire várjuk a huszonéves fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. Igehirdető: Kovács Kata, aki a 2014/2015. tanévben volt gyülekezetünkben hatodéves.

- febr. 13-án (csüt) 19 órakor "Ez az a nap roadshow" keresztény könnyűzenei dicsőítő alkalom lesz Kecskeméten a Messzi István Sportcsarnokban. Jegyek interneten, ref. könyvesboltban vásárolhatók, ill. nálunk is van néhány 1000 forintos áron.

Hittanverseny - jelentkezés:

Idén is lehet jelentkezni az országos egyház által szervezett hittanversenyre, melyen egy gyülekezet korosztályonként (1-2., 3-4, 5-6, 7-8.) egy-egy négyfős csapattal nevezhet. Téma: Jézus tanításai. A felkészítő alkalmakat hetente tartjuk, a csoporttagokkal egyeztetett időpontban. Aki még szeretne részt venni, sürgősen jelezze! Részletek: XIX. Országos Evangélikus Hittanverseny

Egyéb:

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2020. január 26.

A hét igéje:

Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. (Lk 13,29)

Minden nép dicsőítse az URat, dicsőítsék őt a nemzetek, mert nagy a szeretete irántunk,és hűsége örökké megmarad. (Zsolt 117,1-2)

Ma: 

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

- 15 órakor ökumenikus imaheti alkalmon szolgálunk Katonatelepen.

Heti alkalmaink:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek tartunk igei alkalmat. 1845 órakor a piarista diákok esti imaórája lesz templomunkban.

- kedden 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat. 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1715 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 17 órakor házi bibliaóra lesz Helvécián.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát, 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk.

- pénteken 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat.

- szombaton hitmélyítő csendesnap lesz a zuglói templomban. Téma: úrvacsora. A részvételi szándékot kérjük jelezni! Plakát: Hitmélyítő csendesnap

- szombaton 18 órakor nagyifire várjuk a huszonéves fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk. 16 órakor egyházmegyei közgyűlés lesz Kiskőrösön. 17 (!) órakor bibliaiskola lesz.

Hittanverseny - jelentkezés:

Idén is lehet jelentkezni az országos egyház által szervezett hittanversenyre, melyen egy gyülekezet korosztályonként (1-2., 3-4, 5-6, 7-8.) egy-egy négyfős csapattal nevezhet. Téma: Jézus tanításai. A felkészítő alkalmakat hetente tartjuk, a csoporttagokkal egyeztetett időpontban. Aki szeretne részt venni, mielőbb jelezze! Részletek: XIX. Országos Evangélikus Hittanverseny


2020. január 19.

A hét igéje:

Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. (Jn 1,16)

Az egész föld leborul előtted, Uram, é zengő énekkel áldják nevedet. (Zsolt 66,4)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- a liturgiában ifjúsági énekeket énekelünk.

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk.

- 15 órakor esküvői felkészítőt tartunk azok számára, akik ebben ez évben templomunkban kérik Isten áldását közös életükre.

- 17 (!) órakor bibliaiskola lesz..

Heti alkalmaink:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek tartunk igei alkalmat. 10 órakor a Szivárvány klubban, 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden bibliakör nem lesz.

- szerdán 10 órakor ökumenikus baba-mama klub lesz a Szentcsalád plébánián.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. Presbiteri gyűlés - a korábban jelzettel ellentétben - nem lesz, mindenkit az imaheti alkalomra várunk szeretettel!

- pénteken 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat.

- szombaton 18 órakor nagyifire várjuk a huszonéves fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

- hitmélyítő csendesnap lesz a zuglói templomban febr. 1-jén. Téma: úrvacsora. Plakát: Hitmélyítő csendesnap

Ökumenikus imahét:

Kecskeméten: hétfőtől szombatig 17 órai kezdettel a Szentcsalád templomban. Plakát: Ökumenikus imahét

Evangélikus igeszolgálatok a környező településeken: hétfőn 17 órakor Izsákon, kedden 18 órakor Orgoványban és 18 órakor Kerekegyházán, szerdán 17 órakor Lakiteleken és 18 órakor Nagykőrösön, pénteken 18 órakor Tiszakécskén, vasárnap 15 órakor Katonatelepen.

Hittanverseny - jelentkezés:

Idén is lehet jelentkezni az országos egyház által szervezett hittanversenyre, melyen egy gyülekezet korosztályonként (1-2., 3-4, 5-6, 7-8.) egy-egy négyfős csapattal nevezhet. Téma: Jézus tanításai. A felkészítő alkalmakat hetente tartjuk, a csoporttagokkal egyeztetett időpontban. Aki szeretne részt venni, mielőbb jelezze! Részletek: XIX. Országos Evangélikus Hittanverseny

Emlékezés:

- Verasztó Ferenc (83) testvérünktől, akitől a múlt héten búcsúztunk.

 

2020. január 12.

A hét igéje:

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai (Róm 8,14)

Fogadd kedvesen ajkam beszédét és szívem gondolatait, én Uram, kősziklám és Megváltóm! (Zsolt 19,15)

Ma: 

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük.

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- igehirdető: Vladika Zsófia.

- 18 órakor német istentisztelet lesz a templomban.

Heti alkalmaink:

- hétfőn 10 órakor nyugdíjas testvéreinknek tartunk igei alkalmat.

- kedden 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat. 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1715 órakor énekkarunk próbál.

- szerdán 9 órakor úrvacsorás istentisztelet lesz az egyházmegyei lelkészgyűlés keretében a templomban, melyre szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait is.

- csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- pénteken 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat.

- szombaton 18 órakor nagyifire várjuk a huszonéves fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk. 15 órakor esküvői felkészítőt tartunk azok számára, akik ebben ez évben templomunkban kérik Isten áldását közös életükre. 17 (!) órakor bibliaiskola lesz..

Emlékezés:

- Pajkó Márton testvérünkre, aki 10 éve és feleségére, Borsodi Eszterre, aki 1 éve halt meg, valamint az összes elhunyt és élő rokonért.

 

2020. január 5.

A hét igéje:

Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. (Jn 1,14)

Uram, megdicsőítetted nevedet, és beszédedet fölmagasztaltad. (Zsolt 138,2b)

Ma: 

- a gyermekeknek a prédikáció alatt külön foglalkozást tartunk.

- a mai igehirdetést a KTV rögzíti és az esti Szószék c. műsorban sugározza.

-  ma élhetünk az úrvacsora lehetőségével.

- 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartunk.

- 16 órakor bibliaiskola lesz..

Heti alkalmaink:

- hétfőn, vízkereszt ünnepén 10 órakor istentiszteletet tartunk. 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisbabás anyukákat. 16 órakor felnőtt bibliakört tartunk. 1715 órakor énekkarunk próbál.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klubban lesz igei alkalom. 10 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk.

- pénteken 17 órakor ifire várjuk a tizenéves fiatalokat.

- szombaton 18 órakor nagyifire várjuk a huszonéves fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. Igehirdető: Vladika Zsófia. 18 órakor német istentisztelet lesz a templomban.

Emlékezés:

- Berta Mihályné Kiss Erzsébet testvérünkre, aki 2 éve hunyt el.

Egyéb:

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2020. január 1.

A hét igéje:

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsid 13,8)

Az ÚR dicséretét hirdeti ajkam, és szent nevét áldja minden lélek örökkön-örökké! (Zsolt 145,21)

Ma: 

- a gyermekeknek ma még külön foglalkozást nem tartunk, de lehetőség van a drahmák beváltására.

- lehetőségünk van az új évet úrvacsorai közösséggel kezdeni.

- istentisztelet után mindenkit szeretettel látunk egy újévi köszöntőre a lelkészi hivatal emeleti termében.

Heti alkalmaink:

- ifik, bibliaórák nem lesznek a téli szünetben.

- vasárnap 10 órakor úrvacsorai istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. Ekkor már lesz gyerekóra. 11 órakor konfirmációi felkészítőt, 16 órakor bibliaiskolát tartunk.

- január 6-án, vízkereszt ünnepén 10 órakor tartunk istentiszteletet.

Egyéb:

Fogadják szeretettel gyülekezeti falinaptárunkat!

Megvásárolható a jövő évi Útmutató, a Napi ige áhítatos könyv és az Evangélikus Naptár.

Áldott új esztendőt kívánunk minden kedves Testvérünknek!

Bízd a múltat Isten irgalmára, a jelent Isten szeretetére, a jövőt Isten gondviselésére! (Szent Ágoston)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
1%
« 2020. október »
október
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Evangélikus fiatalok blogja
null