Hirdetések 2021

 

2021. július 25.

A hét igéi:

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8-9)

Nagy az ő szeretete irántunk, az ÚR hűsége örökké tart. (Zsolt 117,2)

Ma:

- a gyerekeknek az igehirdetés alatt külön foglalkozást tartunk.

- igehirdetéssel dr. Csermely Péter, Széchenyi-díjas biokémikus, hálózatkutató, az MTA rendes tagja, másoddiplomás lelkészképzésben részt vevő teológiai hallgató szolgál. Ez egy korábban tervezett, de a járványhelyzet miatt elmaradt szupplikációs szolgálatra nyílt ma lehetőségünk.

- istentisztelet után keresztelők lesznek.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

- 17 órakor bibliaiskola lesz.

Alkalmak:

- szerdán 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisgyermekes anyukákat.

- szerdán 18 órakor búcsúzunk dr. Kocsis Jánosné Suba Katalin (77) testvérünktől.

- csütörtökön 20 órakor a Kodály fesztivál keretében Mali Katalin és Navratil Andrea koncertje lesz templomunkban. Belépődjías hangverseny.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket, melyen gyerekóra és úrvacsora is lesz.

Emlékezés:

- Rozmis Antalné Urbán Margit (92), Labancz Dénesné Tarnai Ida (77) és Ficsor László (67) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Médiakommunikációs kérdőív: Kérjük, aki rá tud szánni néhány percet, segítse ezzel országos egyházunk munkáját.  A kérdőív 4 szakaszból és jellemzően feleletválasztós kérdésekből áll. Kitöltése kb. 7 percet vesz igénybe, és teljesen anonim. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTi44pKyZhT6bHr2i978j8Fx5SF5QYoXu-R21YIctXZysKOA/viewform

 

2021. július 18.

A hét igéi:

Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. (Ef 2,19)

Az ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és minden lakója. (Zsolt 24,1)

Ma:

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- a gyerekeknek az igehirdetés alatt külön foglalkozást tartunk. 

- istentisztelet után keresztelők lesznek.

Alkalmak:

- hétfőn 13 órakor búcsúzunk Rozmis Antalné Urbán Margit (92) testvérünktől. 14 órakor pedig dr. Labancz Dénesné Tarnai Ida (77) testvérünktől.

- kedden-szerdán-csütörtökön napközis tábort  tartunk a 12 év alatti gyerekek számára.

- csütörtökön 20 órakor a Kodály fesztivál keretében Bretz Gábor és Gráf Zsuzsa koncertje lesz templomunkban. Belépődjías hangverseny.

- szombaton 15 órakor a templomban kérjük Isten áldását Boncsér Lajos és Arató Zsófia közös életére.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket, melyen gyerekóra is lesz és szupplikációs szolgálatot tervezünk. Az istentisztelet után keresztelők is lesznek. 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet. 17 órakor bibliaiskola lesz.

Emlékezés:

- Faragó László (76) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését: Kapcsolati lap
 

2021. július 11.

A hét igéi:

Így szól az ÚR, a te teremtőd (...): Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1)

Üdvözítsd népedet, Uram, és áldd meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké!  (Zsolt 28,9)

Ma:

- a gyerekeknek az igehirdetés alatt külön foglalkozást nem tartunk. 

- istentisztelet után keresztelő lesz .

- 12 órakor unitárius testvéreink tartanak istentiszteletet a templomban.

- 17 órakor bibliaiskola lesz.

Alkalmak:

- szerdán 19 órakor a Cantus Nobilis Kórus koncertje lesz a templomban.

- csütörtökön 17 órakor óvodai szülői lesz a templomban.

- pénteken 1045 órakor búcsúzunk Faragó László (76) testvérünktől.

- pénteken 16 órakor Nagy-Pál Gábor és Váczi Zsanett, 17 órakor Marozsi Gábor és Csanda Zsuzsanna közös életére kérjük Isten áldását a templomban.

- pénteken 19 órakor Tárogató koncert lesz templomunkban.

- szombaton 15 órakor a templomban kérjük Isten áldását Terjéki Ádám és Baier Brigitta, 1630 órakor pedig Száraz Dávid és dr. Pásztor Zita közös életére. 18 órakor Berkes Máté és Lengyel Melitta házasságának megáldása az Új Tanyacsárdában lesz.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket, melyen gyerekóra is lesz.

- napközis táborunkat 12 év alatti gyerekek számára júl. 20-21-22. (ke-sze-csüt) tartjuk a templomban és környékén. Ha valaki szeretne részt venni, de még nem jelentkezett, kérjük, mielőbb szóljon!

Emlékezés:

- Zöldi Lajosné Ács Emília (84) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

2021. július 4.

A hét igéi:

Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka. (Ef 2,8)

Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok! Könyörülj rajtam, hallgass meg, Istenem! (Zsolt 27,7)

Ma:

- a gyerekeknek az igehirdetés alatt külön foglalkozást nem tartunk.

- szeretettel hívjuk a testvéreket az úrvacsorai közösségbe.

Alkalmak:

- hétfőn 15 órakor dr. Juhász Bálint és Adler Brigitta közös életére kérjük Isten áldását.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubra várjuk a kisgyermekes anyukákat.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klubban tartunk igei alkalmat.

- pénteken 10 órakor búcsúzunk Zöldi Lajosné Ács Emília (84) testvérünktől a református temetőben.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket, melyen gyerekóra is lesz. 17 órakor bibliaiskolai alkalmat tartunk.

- napközis táborunkat 12 év alatti gyerekek számára júl. 20-21-22. (ke-sze-csüt) tartjuk a templomban és környékén. Várjuk szeretettel a jelentkezéseket! Részletek: Napközis tábor

Emlékezés:

- Jenei Béla (72) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

- Tóth Pál testvérünkre, aki 20 éve hunyt el.

Egyéb:

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését: Kapcsolati lap

2021. június 27.

A hét igéi:

Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. (Gal 6,2)

Nagy a te irgalmad Uram, és minden parancsolatod szilárd! (Zsolt 119,156a.151b)

Ma:

- a gyerekeknek az igehirdetés alatt külön foglalkozást tartunk.

- 14 órakor Kerekegyházán tartunk istentiszteletet.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

Alkalmak:

- hétfőtől péntekig hitmélyítő csendeshét lesz Piliscsabán. 

- pénteken 9 órakor búcsúzunk Jenei Béla (72) testvérünktől.

- szombaton 9 órakor a templomot és környékét tesszük rendbe. Szeretettel várjuk azokat, akik tudnak segíteni.

- szombaton 15 órakor Kiss Dávid és Subicz Fanni közös életére kérjük Isten áldását.

- jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. A gyerekeknek lesz gyerekóra.

- erdei tábor lesz Váralján júl. 16-18. között. Részletek: Erdei tábor

- napközis táborunkat 12 év alatti gyerekek számára júl. 20-21-22. (ke-sze-csüt) tartjuk a templomban és környékén. Várjuk szeretettel a jelentkezéseket!

Emlékezés:

-  Pleskó Lőrinc (59) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését: Kapcsolati lap

2021. június 20.

A hét igéi:

Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.(Lk 19,10)

Fordulj felém, Uram, és könyörülj rajtam: bocsásd meg minden vétkemet! (Zsolt 25,16.18)

Ma:

- 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- tanévzáró istentiszteletünkön hálát adunk a mögöttünk lévő tanévért és áldást kérünk a vakációra.

- a liturgiában ma ifjúsági énekeket énekelünk.

- a gyerekeknek az igehirdetés alatt külön foglalkozást nem tartunk.

- 17 órakor bibliaiskola lesz.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Alkalmak:

- hétfőtől péntekig Tőserdőn táborozunk az idei konfirmandusokkal. 

- szerdán 1045 órakor búcsúzunk Pleskó Lőrinc (59) testvérünktől.

- pénteken 1430 órakor lesz a tanévzáró a teológián.

- szombaton 15 órakor Jáger Dávid és Kiss Csilla közös életére kérjük Isten áldását. 18 órakor a református templomban hálaadó alkalom lesz.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. A gyerekeknek akkor újra lesz gyerekóra.

- erdei tábor lesz Váralján júl. 16-18. között. Részletek: Erdei tábor

- napközis táborunkat 12 év alatti gyerekek számára júl. 20-21-22. (ke-sze-csüt) tartjuk a templomban és környékén. Várjuk szeretettel a jelentkezéseket!

Emlékezés:

- Nyilas Gábor (83) és Králik György (90) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését: Kapcsolati lap

2021. június 13.

A hét igéi:

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)

Szeretlek, Uram, erősségem, kősziklám, váram és megmentőm! (Zsolt 18,2-3)

Ma:

- a gyerekeknek az igehirdetés alatt külön foglalkozást tartunk.

- 12 órakor unitárius testvéreink tartanak istentiszteletet a templomban.

- 17 órakor bibliaiskola lesz.

Alkalmak:

- hétfőn 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 13 órakor búcsúzunk Nyilas Gábor (83) testvérünktől.

- kedden a bibliakör záró alkalma külső helyszínen lesz. Indulás a templomtól: 1445-kor.

- szerdán 11 órakor búcsúzunk Králik György (90) testvérünktől a Szentcsalád plébánián.

- szerdán és csütörtökön a tavalyi konfirmandusokkal táborozunk Tőserdőn.

- pénteken nem lesz  ifjúsági óra, mert helyette szombaton 10-15 óra között ifi-napra várjuk a fiatalokat (nemcsak az aktív ifiseket). A program: játék, éneklés, ige, élő társas, pizzázás.

- jövő vasárnap 10 órakor tanévzáró istentiszteletet tartunk (ifjúsági liturgiával) .

- napközis táborunkat 12 év alatti gyerekek számára júl. 20-21-22. (ke-sze-csüt) tartjuk a templomban és környékén. Várjuk szeretettel a jelentkezéseket!

Emlékezés:

- Jantyik Tamás Pál (59) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

- dr. Ittzés Mihály testvérünkre, aki 79 éves korában, 3 éve hunyt el.

Egyéb:


Az Evangélikus Élet és a Híd magazin legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését: Kapcsolati lap

 

2021. június 6.

A hét igéi:

Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. (Lk 10,16)

A te hűségedben bízom, Istenem! Szívem örül segítségednek. (Zsolt 13,6)

Ma:

- istentiszteletünket kereszteléssel kezdjük és utána is lesz keresztelő.

- a gyerekeknek az igehirdetés alatt külön foglalkozást tartunk.

- élhetünk az úrvacsorával.

- 15 órakor esküvői felkészítőt tartunk azoknak, akik templomunkban kérik Isten áldását házasságukra.

Alkalmak:

- kedden 16 órakor bibliakört tartunk. Téma: ó és új ember.

- csütörtökön bibliaórásainkat telefonon keressük.

- pénteken 945 órakor búcsúzunk Jantyik Tamás Pál (59) testvérünktől.

- pénteken15 órakor Győri Péter Gábor és Horváth Fanni közös életére kérjük Isten áldását.

- pénteken 17 órakor ifjúsági órára várjuk a fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk. 17 órakor bibliaiskola lesz.

- tanévzáró istentiszteletünket (ifjúsági liturgiával) jún. 20-án tartjuk.

- erdei tábor Váralján: júl. 16-18. Részletek: Erdei tábor

- napközis táborunkat 12 év alatti gyerekek számára júl. 20-21-22. (ke-sze-csüt) tartjuk a templomban és környékén. Várjuk szeretettel a jelentkezéseket!

Emlékezés:

- Kemény Géza (84) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

- Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa kezdeményezésére ma templomainkban azokra is gondolunk imádságban, akik a koronavírus miatt vesztették életüket.

 

2021. május 30.

A hét igéi:

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! (2Kor 13,13)

Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen. (1Tim 1,17)

Ma:

- a gyerekeknek az igehirdetés alatt külön foglalkozást tartunk.

- a mai istentisztelet Fekete Adrienn Mercédesz vizsga alkalma. Szeretettel köszöntjük Kondor Péter püspököt és dr. Korányi András teológiai tanárt.

- istentisztelet után felszenteljük a kolumbáriumot.

- 17 órakor bibliaiskola (felnőtteknek szóló hittan) lesz. Téma: Az apostolok cselekedeteiről írott könyv.

- 18 órakor  német istentiszteletet lesz.

Alkalmak:

- hétfőn 1330 órakor a Nyitnikék klubban, 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 16 órakor bibliakört tartunk. Téma: Szentháromság

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot tartunk.

- csütörtökön bibliaórásainkat telefonon keressük.

- pénteken 1145 órakor búcsúzunk Kemény Géza (84) testvérünktől. 17 órakor ifjúsági órára várjuk a fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyen úrvacsora is lesz.

- jövő vasárnap 15 órakor esküvői felkészítőt tartunk azoknak, akik templomunkban kérik Isten áldását házasságukra.

- napközis táborunkat 12 év alatti gyerekek számára júl. 20-21-22. (ke-sze-csüt) tartjuk a templomban és környékén. Várjuk szeretettel a jelentkezéseket!

- hétfőig (máj. 31.) még lehet jelentkezni a piliscsabai hitmélyítő csendeshétre (oltási igazolvány szükséges!). RészletekHitmélyítő csendeshét

Emlékezés:

-  Ferenczi Józsefné Gyöngyösi Mária (80) és Rendetzki Jánosné Papp Erzsébet (84) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Fogadják szeretettel gyülekezeti hírlevelünk pünkösdi számát!

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését: Kapcsolati lap

2021. május 23.

Az ünnep igéi:

Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura. (Zak 4,6)

Istenünk, ha kiárasztod Lelkedet, élet támad! Új teremtés jön létre, megújul a földkerekség! (Zsolt 104,30)

Ma:

- ma 9 órakor Helvécián tartottunk istentiszteletet.

- istentiszteletünket a biztonsági szabályok megtartása mellett tartjuk.

- a gyerekeknek ma nincs külön foglalkozás, de a drahmákat be lehet váltani.

- újra élhetünk az úrvacsorával - mozgó rend szerint külön kehelyből és énekelhetünk is.

- istentisztelet után keresztelések lesznek. 

- 14 órakor Kerekegyházán, 15 órakor Orgoványban is tartunk úrvacsorás ünnepi istentiszteletet.

Alkalmak:

- holnap, pünkösd 2. napján  9 órakor Kiskunfélegyházán tartunk istentiszteletet. 10 órakor Kecskeméten konfirmációi istentisztelet lesz, melyen 17 fiatal élhet először az úrvacsorával.

- kedden 16 órakor bibliakört tartunk. Téma: A Szentlélek munkája

- szerdán 11 órakor a ref. temetőben búcsúzunk Ferenczi Józsefné Gyöngyösi Mária (80) testvérünktől.

- csütörtökön bibliaórásainkat telefonon keressük.

- pénteken 15 órakor búcsúzunk Rendetzki Jánosné Papp Erzsébet (84) testvérünktől. 17 órakor ifjúsági órára várjuk a fiatalokat.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, mely Fekete Adrienn Mercédesz vizsga alkalma lesz.

- jövő vasárnap 17 órakor lesz bibliaiskola (felnőtteknek szóló hittan). Téma: Az apostolok cselekedeteiről írott könyv.

- napközis tábor 12 év alatti gyerekeknek: júl. 20-21-22.

Emlékezés:

-  Kováts Györgyné Kosztra Ilona (101) és Berkes Béláné Kugyela Judit (93) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Fogadják szeretettel gyülekezeti hírlevelünk pünkösdi számát!2021. május 16.

A hét igéje:

Jézus Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32)

Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok!  Könyörülj rajtam és hallgass meg, Istenem! (Zsolt 27,7)

Ma:

- istentiszteletünket a biztonsági szabályok megtartása mellett tartjuk.

- a gyerekeknek van lehetőségük részt venni az igehirdetés alatt külön foglalkozáson.

- utána keresztelések lesznek.

- 17 órakor kezdődik a bibliaiskola (felnőtteknek szóló hittan). Téma: Az apostolok cselekedeteiről írott könyv.

Alkalmak:

- hétfőn 13 órakor Kiskőrösön búcsúzunk Kováts Györgyné Kosztra Ilona (101) testvérünktől.

- kedden 16 órakor bibliakört tartunk. Téma: Hogyan tapasztaltuk meg, h. meghallgatott Isten?

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot tartunk.

- csütörtökön 9 órakor a Kápolna utcai klub tagjai számára tartunk alkalmat a templomban. Bibliaórásainkat telefonon keressük.

- pénteken 17 órakor élőben tartjuk az ifjúsági órát!

- szombaton 11 órakor a templomban búcsúzunk Berkes Béláné Kugyela Judit (93) testvérünktől.

- szombaton 16 órától konfirmandusoknak lesz főpróba lesz a templomban.

- jövő vasárnap, pünkösd ünnepén 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk gyülekezeti énekléssel. 9 órakor Helvécián, 14 órakor Kerekegyházán, 15 órakor Orgoványban is tartunk istentiszteletet.

- pünkösdhétfőn 10 órakor konfirmációi istentisztelet lesz.

- napközis tábor 12 év alatti gyerekeknek: júl. 20-21-22.

Emlékezés:

-  Tancz Jánosné Faragó Etel (92) és Turbucz Antal (74) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

- dr. Buchalla Botond testvérünkre, aki 1 éve hunyt el.

Egyéb:

Az Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál. 

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1+1%-áról országos egyházunk és gyülekezeti alapítványunk javára! Részletek: Adó 1+1%

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését: Kapcsolati lap

Evangélikus hitoktatás: Beiratkozás - Evangélikus hittan

Evangélikus óvoda: Barackvirág óvoda

Piliscsabai hét: Hitmélyítő csendeshét

 

2021. május 9.

A hét igéje:

Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 66,20)

Örömmel mondjátok és hirdessétek: az ÚR megváltotta a népét! (Ézs 48,20)

Ma:

- istentiszteletünket a biztonsági szabályok megtartása mellett tartjuk.

- a gyerekeknek van lehetőségük részt venni az igehirdetés alatt külön foglalkozáson.

- istentisztelet után keresztelés lesz. 

Alkalmak:

- hétfőn 14 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk alkalmat. 1545 órakor búcsúzunk Tancz Jánosné Faragó Etel (92) testvérünktől.

- kedden 16 órakor bibliakört tartunk élőben a biztonsági szabályok betartásával.  Az alkalom 1. részében egy témáról (most az imádkozásról) beszélgetünk, a 2. részében pedig az Útmutató egyik igéjéről lesz szó.

- csütörtökön, mennybemenetel ünnepén 10 órakor istentiszteletet tartunk.

- pénteken 17 órakor lesz az utolsó online ifjúsági óra, ami Fekete Adrienn Mercédesz vizsga-alkalma lesz.

- szombaton 10 órától az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) szervezésében csendesnap lesz a kispesti evangélikus templomban. Részletek: Meddig? - EKE csendesnap Kispesten

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyen gyerekfoglalkozás is lesz.  1045 órakor megemlékezünk dr. Buchalla Botond testvérünkről.

- jövő vasárnap 17 órakor újraindul a bibliaiskola is, mely felnőtteknek szóló hittan. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet tanulmányozzuk, ami az újszövetségi levelek megértésében segíthet.

Emlékezés:

-  Fajkusz Lajosné Czervád Zsófia (82), akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1+1%-áról országos egyházunk és gyülekezeti alapítványunk javára! Részletek: Adó 1+1%

Evangélikus hitoktatás: Beiratkozás - Evangélikus hittan

Evangélikus óvoda: Barackvirág óvoda

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését: Kapcsolati lap

Piliscsabai családos csendeshét: Piliscsabai családos hét2021. május 2.

A hét igéje:

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett, és jobbja szabadulást szerzett. (Zsolt 98,1)

Ma:

- istentiszteletünket a biztonsági szabályok megtartása mellett tartjuk.

- szeretettel köszönjük az édesanyákat az EÉ 544. énekének szövege alapján imádsággal!

- a gyerekeknek van lehetőségük részt venni az igehirdetés alatt külön foglalkozáson.

- ma még nincs lehetőségünk az úrvacsoravételre. (Szeretnénk pünkösdkor már élni vele.)

- istentisztelet után keresztelés lesz. 

Alkalmak:

- kedden 16 órakor tartjuk a bibliakört élőben a biztonsági szabályok betartásával.

- szerdán 10 órakor baba-mama klubot tartunk.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat.

- pénteken 1145 órakor búcsúzunk Fajkusz Lajosné Czervád Zsófia (82) testvérünktől.  17 órakor online ifjúsági órát tartunk.

- szombaton 17 órakor lesz az utolsó online konfis óra. (A konfirmációt terveink szerint pünkösd hétfőn tartjuk.)

- vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyen gyerekfoglalkozás is lesz.

Emlékezés:

-  Zoboki Lászlóné Farkas Julianna (85), akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1+1%-áról országos egyházunk és gyülekezeti alapítványunk javára! Részletek: Adó 1+1%

Evangélikus hitoktatás: Beiratkozás - Evangélikus hittan

Evangélikus óvoda: Barackvirág óvoda

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését: Kapcsolati lap

Piliscsabai családos csendeshét: Piliscsabai családos hét

Az Evangélikus Élet legfirissebb száma kapható a kijáratnál. 

 

 

2021. április 25.

A hét igéi:

Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17)

Ujjongj Istennek, egész föld! Zengjétek dicső nevét! Magasztaljátok nagy dicsőségét! (Zsolt 66,1-2)

Ma:

- istentiszteletünket gyülekezeti éneklés nélkül, a szigorú biztonsági szabályok megtartása mellett tartjuk.

- a gyerekeknek van lehetőségük részt venni az igehirdetés alatt külön foglalkozáson.

- 12 órakor unitárius testvéreink tartanak istentiszteletet a templomban.

- 18 órakor német istentisztelet lesz a templomban.

Alkalmak:

- hétfőn 1430 órakor a ballószögi Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 14 órakor  sétára hívjuk a testvéreket az arborétumba. Találkozó: hátsó bejáratnál, a kápolna felől. Rossz idő esetén az alkalmat a templomban tartjuk meg.  Szeretettel várjuk nemcsak az online bibliakörösöket, hanem minden érdeklődőt!

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat. 11 órakor a templomban búcsúzunk Zoboki Lászlóné Farkas Julianna (85) testvérünktől. 

- pénteken 17 órakor online ifjúsági órát tartunk.

- vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyen gyerekfoglalkozás is lesz. Úrvacsora egyelőre nem lesz.

Emlékezés:

-  Dobosi Imre (79) testvérünkre, aki 1éve hunyt el.

- Tancz Jánosné testvérünket, gyülekezetünk hűséges szolgáló tagját 92 évesen engedtük haza. Temetéséről később intézkednek.

Egyéb:

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1+1%-áról országos egyházunk és gyülekezeti alapítványunk javára! Részletek: Adó 1+1%

Evangélikus hitoktatás: Beiratkozás - Evangélikus hittan

Evangélikus óvoda: Barackvirág óvoda

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését: Kapcsolati lap

Piliscsabai családos csendeshét: Piliscsabai családos hét2021. április 18.

A hét igéi:

Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik… (Jn 10,11.27-28)

Szereti az igaz ítéletet, az ÚR szeretetével tele van a föld. Az ÚR igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. (Zsolt 33,5-6)

Ma:

- istentiszteletünket gyülekezeti éneklés nélkül, a szigorú biztonsági szabályok megtartása mellett tartjuk.

- mivel holnaptól az alsósok mennek iskolába, ezért gyerekórát ma már tartunk.

- a felvétel 18 órakor a KTV-ben is megtekinthető. (Jövő héttől - a nyitás miatt - ez a lehetőség megszűnik.)

Alkalmak:

- kedden 1630 órakor  online bibliakört tartunk.

- szerdán 10 órakor online baba-mama klub lesz.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat.

- pénteken 17 órakor online ifjúsági órát tartunk.

- szombaton 17 órakor online konfis órát tartunk.

- vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyen lehetőség lesz a gyerekfoglalkozáson való részvételre is. 18 órakor német istentisztelet lesz.

Emlékezés:

- Kardos Jánosné Gulyás Erzsébet (88), dr. Barányi Lászlóné Varga Anna (84), Varga Sándor (67), Bódog Istvánné Kövecses Erzsébet (83), Müller Sándorné Font Mária (79) és Bekő Ambrus Mihályné Banczlik Anna (88) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

- dr. Szakáll Imréné Kőrösi Ilona testvérünkre, aki 20 éve és férjére, aki 17 éve hunyt el.

Egyéb:

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1+1%-áról országos egyházunk és gyülekezeti alapítványunk javára! Részletek: Adó 1+1%

Evangélikus hitoktatás: Beiratkozás - Evangélikus hittan

Evangélikus óvoda: Barackvirág óvoda

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését: Kapcsolati lap

Piliscsabai családos csendeshét: Piliscsabai családos hét

Az Evangélikus Élet legfirissebb száma kapható a kijáratnál. 

Református testvéreink kezdeményezése: Nagypéntektől kezdve minden pénteken böjtöljünk és imádkozzunk, s kérjük Isten szabadítását a családokat, a társadalmat, sőt az egész világot megnyomorító járvány-helyzetből!
 

2021. április 11.

A hét igéi:

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre...  (1Pt 1,3)

Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre! (1Pt  2,2)

Ma:

- istentiszteletünket gyülekezeti éneklés nélkül, a szigorú biztonsági szabályok megtartása mellett tartjuk.

- a felvétel 18 órakor a KTV-ben is megtekinthető.

Alkalmak:

- kedden 1630 órakor  online bibliakört tartunk.

- szerdán 1045 órakor búcsúzunk Kardos Jánosné Gulyás Erzsébet (88) testvérünktől.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat. 1145 órakor búcsúzunk dr. Barányi Lászlóné Varga Anna (84), 15 órakor pedig Hetényegyházán Varga Sándor (67) testvérünktől.

- pénteken 10 órakor Ágasegyházán búcsúzunk Bódog Istvánné Kövecses Erzsébet (83), 11 órakor pedig Bócsán búcsúzunk Müller Sándorné Font Mária testvérünktől (79). 17 órakor lesz online ifjúsági óra.

- vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyen terveink szerint már gyerekfoglalkozás is lesz

Emlékezés:

- Dakó Lajos (53) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Református testvéreink kezdeményezése: Nagypéntektől kezdve minden pénteken böjtöljünk és imádkozzunk, s kérjük Isten szabadítását a családokat, a társadalmat, sőt az egész világot megnyomorító járvány-helyzetből!

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1+1%-áról országos egyházunk és gyülekezeti alapítványunk javára! Részletek: Adó 1+1%

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését: Kapcsolati lap

Evangélikus hitoktatás: Beiratkozás - Evangélikus hittan

Evangélikus óvoda: Barackvirág óvoda

Piliscsabai családos csendeshét: Piliscsabai családos hét

 

2021. április 4.

Az ünnep igéi:

Krisztus mondja: „Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.”  (Jel 1,18)

Fölemelte jobbját az Úr, az Úr hatalmasan munkálkodik. Hol a tövised, halál? Hol a te fullánkod? (Zsolt 118,16; Hós 13,14)

Ma:

- istentiszteletünket úrvacsora és éneklés nélkül, a szigorú biztonsági szabályok megtartása mellett tartjuk.

- az ünnep 2. napján is 10 órakor tartunk istentiszteletet.

- A szórványokban nem tartunk istentiszteletet húsvétkor.

Alkalmak:

- kedden 1630 órakor Fekete Adrienn Mercédesz hatodéves lelkészjelölt az  online bibliakör keretébe tart előadást Az oroszlán képének szimbolikus jelentése az Ószövetség világában. Ha a bibliakörösökön kívül valaki szeretné ezt meghallgatni, jelezze, h. a meghívó linket megkaphassa.

- szerdán 10 órakor online baba-mama klub lesz.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat.

- pénteken 11 órakor búcsúzunk Dakó Lajos testvérünktől (53) a templomban. 17 órakor lesz online ifjúsági óra.

- szombaton 14 órakor Mazák Csaba és Kereki Orsolya közös életére kérjük Isten áldását. 17 órakor online konfis óra lesz.

- vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.

- ápr. 14-én 1045 órakor búcsúzunk Kardos Jánosné Gulyás Erzsébet (88) testvérünktől.

- ápr. 15-én 1145 órakor búcsúzunk dr. Barányi Lászlóné Varga Anna (84), 15 órakor pedig Hetényegyházán Varga Sándor (67) testvérünktől.

Emlékezés:

- Tüske János (72) testvérünkre, akitől az elmúlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Református testvéreink kezdeményezése: Nagypéntektől kezdve minden pénteken böjtöljünk és imádkozzunk, s kérjük Isten szabadítását a családokat, a társadalmat, sőt az egész világot megnyomorító járvány-helyzetből!

Az Evangélikus Élet ünnepi száma kapható a kijáratnál. Fogadják szeretettel gyülekezeti hírlevelünket és egy igéslapot!

 

2021. április 2.

A hét igéi:

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

Jézus Krisztus engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a keresztfán elszenvedett haláláig. (Fil 2,8)

Ma: 

- az ünnep mindkét napján 10 órakor tartunk istentiszteletet az ózonnal fertőtlenített légterű templomban úrvacsora és éneklés nélkül, a szigorú biztonsági szabályok megtartása mellett.

- Emellett az online lehetőség is megmarad. A húsvéti istentiszteletet élőben rögzítjük, ezért az csak délután válik elérhetővé. A hétfői felvétel viszont, mivel 10 órakor a KTV-ben adásba kerül, már reggel 8 órától elérhető YouTube csatornánkon.

- A szórványokban nem tartunk istentiszteletet húsvétkor.

Egyéb:

A református testvérek ima- és böjtnapokat hirdettek, és ebbe szeretettel hívják a más felekezetű kecskeméti híveket is. „Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.” (Mt 17,21) Kedves Testvéreink! A Kecskeméti Református Egyházközség elnöksége közös böjtre és imádságra hívja mindazokat, akiket Isten Lelke erre indít s szívesen vállalják ezt a szolgálatot (Jak 5,13-18). Nagypéntektől kezdve minden pénteken böjtöljünk és imádkozzunk, s kérjük Isten szabadítását a családokat, a társadalmat, sőt az egész világot megnyomorító járvány-helyzetből! Könyörögjünk Istenhez, hogy adjon a betegeknek gyógyulást, a gyászolóknak vigasztalást, a kétségbe esetteknek megnyugvást, az orvosoknak, ápolóknak erőt és a szolgálatban való megújulást, a vezetőknek, döntéshozóknak bölcsességet, az egész társadalomnak pedig türelmet, fegyelmet és az egymás terhének hordozására való készséget (Gal 6,2.)! Jézus arra tanít bennünket, hogy böjtünk legyen csendes és szemérmes (Mt 6,17-18). Nem vallásos demonstrációra hívunk, hanem hitünk és reménységünk közös gyakorlására, a gondviselő Isten előtti közös szolgálatra! Kuti József, parókus lelkész; Simonné Bakó Mária, főgondnok; Varga Nándor, parókus lelkész   

Az Evangélikus Élet ünnepi száma kapható a kijáratnál. Fogadják szeretettel gyülekezeti hírlevelünket és egy igéslapot!


2021. március 28.

A hét igéi:

Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14-15)

Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! (Mt 21,9)

Ma: 

- Sajnos templomban ma sem találkozhatunk, csak online istentiszteleten vehetünk részt.

- Vasárnap 8 órától a Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet YouTube csatornáján megtekinthető lesz az istentisztelet felvétele, mely 18 órakor a KTV-ben is látható.

- A gyerekórás tanítás is YouTube csatornánkon lesz elérhető vasárnap 9 órától. 

Alkalmak:

- kedden 1630 órakor online bibliakör lesz.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat.

- nagypénteken 10 órakor passiói istentiszteletet tartunk a templomban. 17 órakor lesz online ifjúsági óra.

- az ünnep mindkét napján 10 órakor tartunk istentiszteletet az ózonnal fertőtlenített légterű templomban úrvacsora és éneklés nélkül, a szigorú biztonsági szabályok megtartása mellett.

- Emellett az online lehetőség is megmarad azok számára, akik azt részesítik előnyben. A húsvéti istentiszteletet - terveink szerint - élőben rögzítjük, ezért az csak délután válik elérhetővé. A hétfői felvétel viszont, mivel 10 órakor a KTV-ben is adásba kerül, már reggel 8 órától elérhető YouTube csatornánkon.

- A szórványokban nem tartunk istentiszteletet húsvétkor.

Egyéb:

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1+1%-áról országos egyházunk és gyülekezeti alapítványunk javára! Részletek: Adó 1+1%

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését: Kapcsolati lap

Evangélikus hitoktatás: Beiratkozás - Evangélikus hittan

 Piliscsabai családos csendeshét: Piliscsabai családos hét


2021. március 21.

A hét igéi:

Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.  (Mt 20,28)

Ítélj meg, Istenem, és légy pártfogóm a hűtlen néppel szemben, ments meg az alattomos és álnok emberektől! (Zsolt 43,1)

Ma: 

- Sajnos templomi istentiszteletet nem tarthatunk, csak online alkalmak lesznek.

- Vasárnap 8 órától a Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet YouTube csatornáján megtekinthető lesz az istentisztelet felvétele, mely 18 órakor a KTV-ben is látható.

- A gyerekórás tanítás is YouTube csatornánkon lesz elérhető vasárnap 9 órától. 

Alkalmak:

- kedden 1630 órakor online bibliakör lesz.

- szerdán 10 órakor online baba-mama klubot tartunk.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat.

- pénteken 17 órakor online ifjúsági órát tartunk.

- szombaton 17 órakor online konfis óra lesz.

- A fenti alkalmakba bekapcsolódni csak az tud, aki előre jelzi. A linket a szokott módon küldjük a résztvevőknek. Aki most először szeretne bekapcsolódni, az kérem, h. jelezze!

Egyéb:

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1+1%-áról országos egyházunk és gyülekezeti alapítványunk javára! Részletek: Adó 1+1%

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a lelkészi hivatalban.

 

2021. március 14.

A hét igéi:

Ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. (Jn 12,24)

Örüljetek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok! (Ézs 66,10)

Ma: 

- Sajnos templomi istentiszteletet virágvasárnapig nem tarthatunk, csak online alkalmak lesznek.

- Vasárnap 8 órától a Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet YouTube csatornáján megtekinthető az istentisztelet felvétele, mely 18 órakor a KTV-ben is látható.

- A gyerekeknek szóló tanítás is elérhető lesz vasárnap délelőtt YouTube csatornánkon. Téma: Jézus bevonul Jeruzsálembe. Ének: Áldjátok az Urat. Tanító: Lázár Anikó

Alkalmak:

- kedden 1630 órakor online bibliakör lesz. Aki szeretne bekapcsolódni, kérjük, jelezze, mert a meghívó link emailen érkezik.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat. Aki igényli, kérjük jelezze!

- pénteken 17 órakor online ifjúsági órát tartunk. Aki szeretne bekapcsolódni, kérjük, jelezze, mert a meghívó link messengeren érkezik.

Egyéb:

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1+1%-áról országos egyházunk és gyülekezeti alapítványunk javára! Részletek: Adó 1+1%

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

 

2021. március 7.

A hét igéi:

Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. (Lk 9,62)

Szemem állandóan az ÚRra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. (Zsolt 25,15)

Ma: 

- Kérjük a testvérektől a kellő távolság megtartását, a maszk viselését és a kézfertőtlenítést.

- A gyerekeknek a prédikáció ideje alatt külön foglalkozást tartunk.

- A mai igehirdetést a KTV rögzíti és 18 órakor közvetíti.

- Istentiszteletünknek része az úrvacsora - kellő távolságtartással, mozgó rend szerint külön kis kehely használatával.

Alkalmak:

- kedden 1630 órakor online bibliakör lesz.

- szerdán 10 órakor online baba-mama klubot tartunk.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat.

- pénteken 17 órakor online ifjúsági órát tartunk.

- szombaton 17 órakor online konfis óra lesz.

- jövő vasárnaptól virágvasárnapig templomunk zárva marad. Istentiszteletünk vasárnap 8 órától YouTube csatornánkon lesz elérhető.

Emlékezés: 

- Buka György (76), Halmavánszki László (80) és Szabó Lászlóné Bátovszki Mária Terézia (88) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1+1%-áról országos egyházunk és gyülekezeti alapítványunk javára! Részletek: Adó 1+1%

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

 Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

 

2021. február 28.

A hét igéi:

Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. (Róm 5,8)

Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. (Zsolt 25,6)

Ma: 

- Kérjük a testvérektől a kellő távolság megtartását, a maszk viselését és a kézfertőtlenítést.

- A gyerekeknek a prédikáció ideje alatt külön foglalkozást tartunk.

- 11 órakor konfis óra lesz.

- 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet.

- 18 órakor német istentisztelet lesz.

Alkalmak:

- hétfőn 1045 órakor búcsúzunk Buka György (76) testvérünktől. 13 órakor búcsúzunk Halmavánszki László (80) testvérünktől.

- kedden 1630 órakor online bibliakör lesz.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat. 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk.

- pénteken 17 órakor online ifjúsági órát tartunk. 17 órakor ökumenikus világimanapi alkalom lesz a ref. templomban. Igehirdető: Kis János.

- szombaton 10 órakor a templomban búcsúzunk Szabó Lászlóné Bátovszki Mária Terézia (88) testvérünktől.

- jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. Gyerekóra is lesz.

Emlékezés: 

- Kolozsi-Rechtorisz Gyula (77) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1+1%-áról országos egyházunk és gyülekezeti alapítványunk javára! Részletek: Adó 1+1%

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

 

2021. február 21.

A hét igéi:

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. (1Jn 3,8b)

Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. (Zsolt 91,15)

Ma: 

- 9 órakor Helvécián tartunk istentiszteletet.

- Kérjük a testvérektől a kellő távolság megtartását, a maszk viselését és a kézfertőtlenítést.

- A gyerekeknek a prédikáció ideje alatt külön foglalkozást tartunk.

Alkalmak:

- hétfőn 1430 órakor az Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 1630 órakor online bibliakör lesz.

- szerdán 10 órakor online baba-mama klubot tartunk.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat.

- pénteken 14 órakor búcsúzunk Kolozsi-Rechtorisz Gyula (77) testvérünktől. 17 órakor online ifjúsági órát tartunk.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. 11 órakor konfis óra lesz. 15 órakor Orgoványban tartunk istentiszteletet. 18 órakor német istentisztelet lesz.

- márc. 4-én 17 órakor presbiteri gyűlés lesz.

Emlékezés: 

- Pócsi Andrásné Molnár Sára Ilona testvérünkre, aki 7 éve hunyt el.

Egyéb:

Kérjük, aki teheti rendelkezzen adója 1+1%-áról országos egyházunk és gyülekezeti alapítványunk javára! Részletek: Adó 1+1%

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

 

2021. február 14.

A hét igéi:

Jézus így szólt a tanítványokhoz: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Emberfiáról megírtak. (Lk 18,31)

Légy pártfogóm és menedékem, siess, válts meg engem, Istenem! (Zsolt 31,3)

Ma: 

- Kérjük a testvérektől a kellő távolság megtartását, a maszk viselését és a kézfertőtlenítést.

- A gyerekeknek a prédikáció ideje alatt külön foglalkozást tartunk.

- A házasság hete alkalmából áldást kérünk a házaspárokra.

Alkalmak:

- kedden 1630 órakor online bibliakör lesz. 

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat. 9 órakor a Kápolna utcai klub tagjainak lesz igei alkalom a templomban.

- pénteken 17 órakor online ifjúsági órát tartunk.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

 

2021. február 7.

A hét igéi:

Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket... (Zsid 3,15)

Serkenj fel, Uram! Ébredj, és siess segítségünkre! (Zsolt 44,24)

Ma: 

- Kérjük a testvérektől a kellő távolság megtartását, a maszk viselését és a kézfertőtlenítést. Istentiszteletünknek része az éneklés és az úrvacsora.

- a KTV a bevezető oltári szolgálatot és az igehirdetést rögzítette, és 18 órakor felvételről közvetíti.

Alkalmak:

- hétfőn 1430 órakor az Aranykor Otthonban tartunk igei alkalmat.

- kedden 1630 órakor online bibliakör lesz. 

- szerdán 10 órakor online baba-mama klubot tartunk.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat.

- pénteken 17 órakor ifjúsági órát online tartjuk.

- szombaton 17 órakor online konfis órát tartunk.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. A házasság hete alkalmából áldást kérünk a házaspárokra. A gyerekeket is várjuk szeretettel újra a prédikáció ideje alatt gyerekórára.

Emlékezés: 

- Bozsik Józsefné Iványi Zsuzsanna (90) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Megvásárolható a jövő évi Bibliaolvasó Útmutató és az Örömüzenet című áhítatos könyv.

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

 

2021. január 31.

A hét igéi:

Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18c)

Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. (Zsolt 18,4)

Ma: 

- Kérjük a testvérektől a kellő távolság megtartását, a maszk viselését és a kézfertőtlenítést. Mindezek betartása mellett istentiszteletünket teljes liturgiával tartjuk.

- a presbitereket kérjük, h. istentisztelet után maradjanak egy rövid megbeszélésre!

- Istentisztelet után konfis óra és szülői lesz a templomban.

Alkalmak:

- kedden 1630 órakor online bibliakör lesz. 

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat.

- pénteken 11 órakor búcsúzunk a templomban Bozsik Józsefné Iványi Zsuzsanna (90) testvérünktől. 17 órakor ifjúsági órát online tartjuk.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket, melyen kispoharas módon mozgó rend szerint lesz úrvacsoravételi lehetőség.

 

2021. január 24.

A hét igéi:

Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. (Ézs 60,2)

Az Úr dicsősége megjelenik, és látni fogják mindenek. (Ézs 40,5)

Ma: 

- Istentiszteletünket rövidített rend szerint, éneklés nélkül tartjuk. Kérjük a testvérektől a kellő távolság megtartását, a maszk viselését és a kézfertőtlenítést.

-  ma a KTV a teljes istentiszteletet rögzítette, és 18 órakor felvételről közvetíti.

- 17 órakor ökumenikus ifjúsági zenés istentisztelet lesz a ref. templomban az imahéthez kapcsolódóan.

- 18 órakor német istentisztelet lesz templomunkban.

Alkalmak:

- kedden 1630 órakor online bibliakör lesz. 

- szerdán 10 órakor online baba-mama klubot tartunk.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat.

- pénteken 17 órakor ifjúsági órát online tartjuk.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket. Istentisztelet után konfis óra és szülői lesz a templomban.

Emlékezés: 

- Magos Andrásné Horváth Julianna (75) és Nagy Józsefné Somodi Katalin (82) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Evangélikus Élet legfrissebb száma kapható a kijáratnál.

Megvásárolható a jövő évi Bibliaolvasó Útmutató és az Örömüzenet című áhítatos könyv.

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

 

2021. január 17.

A hét igéi:

Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. (Jn 1,16)

Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. (Zsolt 66,4)

Ma: 

- Istentiszteletünket rövidített rend szerint, éneklés nélkül tartjuk. Kérjük a testvérektől a kellő távolság megtartását, a maszk viselését és a kézfertőtlenítést. 

- 15 órakor esküvői felkészítő lesz a templomban.

Alkalmak:

- hétfőtől szombatig 17 órakor a ref. templomban lesznek az ökumenikus imaheti alkalmak, melyek a református gyülekezet YouTube csatornáján és a Kecskeméti Televízióban élőben is követhető lesz. Hétfőn Kuti József, kedden Szerdi Szilárd, szerdán Feczák László, csütörtökön Kis János, pénteken Finta József, szombaton Mike Sámuel szolgál. Plakát: Ökumenikus imahét

- a környékbeli településeken: szerdán 17 órakor Lakiteleken, 18 órakor Orgoványban, valamint pénteken 17 órakor Nagykőrösön lesz evangélikus szolgálat.

Az ökumenikus imahét alapigéje, az egyes napok témái és magyarázata, amely alapján az alkalmakat tartjuk:
https://www.meot.hu/dokumentumok/2020keresztyen/ImahetiFuzet2021.pdf

- a keddi bibliakör és a pénteki ifi az imaheti alkalmak miatt elmarad.

- szerdán 945 órakor búcsúzunk Magos Andrásné Horváth Julianna (75), 14 órakor pedig Nagy Józsefné Somodi Katalin (82) testvérünktől.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.17 órakor ökumenikus ifjúsági alkalom lesz a ref. templomban az imahéthez kapcsolódóan. 18 órakor német istentisztelet lesz templomunkban.

 

 

2021. január 10.

A hét igéi:

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.(Róm 8,14)

Fogadd kedvesen ajkam beszédét és szívem gondolatait, URam, kősziklám és megváltóm!  (Zsolt 19,15)

Ma: 

- Istentiszteletünket rövidített rend szerint, éneklés nélkül tartjuk. Kérjük a testvérektől a kellő távolság megtartását, a maszk viselését és a kézfertőtlenítést.

Alkalmak:

- kedden 1630 órakor online bibliakör lesz.  Aki szeretne csatlakozni, kérjük, jelezze, h. a belépéshez szükséges kódot megkaphassa.

- szerdán 10 órakor online baba-mama klubot tartunk.

- csütörtökön telefonon keressük bibliaórásainkat. Aki igényli, kérjük, jelezze!

- pénteken 17 órakor ifjúsági órát online tartjuk. Aki szeretne csatlakozni, kérjük, jelezze, h. a belépéshez szükséges kódot megkaphassa.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.15 órakor esküvői felkészítő lesz a templomban.

Emlékezés: 

- Zsubori Károlyné Somodi Julianna (81) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Megvásárolható a jövő évi Bibliaolvasó Útmutató és az Örömüzenet című áhítatos könyv.

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

Pszichodráma csoport: https://kecskemet.lutheran.hu/hirek/pszichodrama-csoport-2021

 

2021. január 3.

A heti igék:

Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. (Jn 1,14)

Uram, megdicsőítetted nevedet, és beszédedet fölmagasztaltad. (Zsolt 138,2b)

Ma: 

- Istentiszteletünket rövidített rend szerint, éneklés nélkül tartjuk. Kérjük a testvérektől a kellő távolság megtartását, a maszk viselését és a kézfertőtlenítést.

- Istentisztelet után keresztelés lesz.

Alkalmak:

- hétfőn 945 órakor búcsúzunk Zsubori Károlyné Somodi Julianna (81) testvérünktől. 

- kedden 1630 órakor online bibliakör lesz.  Aki szeretne csatlakozni, kérjük, jelezze, h. a belépéshez szükséges kódot megkaphassa.

- szerdán, vízkereszt ünnepén 10 órakor istentiszteletet tartunk. A bibliaórásokat, veszélyeztetett helyzetben lévőket várjuk elsősorban erre az alkalomra.

- pénteken 17 órakor online ifit tartunk.

- szombaton 17 órakor online konfis óra lesz.

- jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket.

Emlékezés: 

- Gál Imréné Novák Mária (80), Tátrai Béláné Valkó Ilona (89) és dr. Lakatos Zsolt (52) testvérünkre, akitől a múlt héten búcsúztunk.

Egyéb:

Megvásárolható a jövő évi Bibliaolvasó Útmutató és az Örömüzenet című áhítatos könyv.

Kérjük szeretettel a kapcsolati lap kitöltését!

Pszichodráma csoport: https://kecskemet.lutheran.hu/hirek/pszichodrama-csoport-2021

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
1%
« 2021. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Evangélikus fiatalok blogja
null