Napi ige

De ha nem hisztek, nem maradtok meg! (Ézs 7,9b)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 

A karácsonyi rejtvény megfejtése


A karácsonyi történet szereplőit keressük. Kiről van szó?

 

Igazán sok dolgom van mostanában,

jövök-megyek ég-föld közt híradással.

Isten szavát kell hirdetnem embereknek,

jó látni, hogy mind engedelmeskednek.

ANGYAL

 

Öregkoromra nagy öröm ért,

pap vagyok, papa leszek én.

Meg kell némulnom hitetlenségem miatt,

Jánosnak kell neveznem a fiam.

ZAKARIÁS

 

Isten nekem különleges feladatot szánt,

rám bízta egyszülött Fiát.

Alázatosan engedelmeskedem,

legyen meg üdvözítő akaratod, Istenem!

MÁRIA

 

Drága kincset bízott rám az Úr,

váratlan helyzeteket tartogat nekünk az út.

Kész vagyok feleségül venni jegyesem,

s a Szabadítót fel is nevelem.

JÓZSEF

 

Angyalének zeng Betlehemben éjjel,

Induljunk el, vár minket a jel:

Istállóban  fekszik a gyermek,

Üdvözítője minden embernek.

PÁSZTOROK

 

Kémleljük buzgón a csillagos eget,

e fényes csillag vajon mit jelent?

Értelmezésünk szerint nagy király született,

akit hódolat és drága ajándék illet.

NAPKELETI BÖLCSEK

 

Micsoda pimaszság új királyt keresni,

a hatalmat tőlem nem veszi el senki!

Inkább kiadom a szörnyű parancsot:

tüntessétek el innen a Megváltót!

HERÓDES KIRÁLY

 

Gyermek születik, a megváltás a küldetése,

prófétálok, pedig messze még ennek ideje.

Idézik szavaimat az evangéliumok,

Beteljesült az ígéret – te is láthatod!

ÉZSAIÁS PRÓFÉTA

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek