Igehirdetések

Meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja: „Uram, ki hitt a mi beszédünknek?” A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. - olvashatjuk Pál apostol rómaiakhoz írt levelében (Róm 10,14-17). Letölthetők a kecskeméti evangélikus templomban elhangzott igehirdetések hangfelvételei. Legyen áldássá számunkra az ige hallgatása!

2021

A kecskeméti evangélikus templomban 2021-ben elhangzott igehirdetések hangfelvételei

Bővebben…

2020

A kecskeméti evangélikus templomban 2020-ban elhangzott igehirdetések hangfelvételei

Bővebben…

2019

A kecskeméti evangélikus templomban 2019-ben elhangzott igehirdetések hangfelvételei

Bővebben…

2018

A kecskeméti evangélikus templomban 2018-ban elhangzott igehirdetések hangfelvételei

Bővebben…

2017

A kecskeméti evangélikus templomban 2017-ben elhangzott igehirdetések hangfelvételei

Bővebben…

Ökumenikus imahét

Ökumenikus imahét

MEGBÉKÉLÉS - Krisztus szorongató szeretete (2Kor 5,14-20) címmel 2017. január 16-21. között Kecskeméten az Evangélikus Templomban gyülekeztek össze a keresztények az ökumenikus imahéten. Letölthetők az imaheti igehirdetések hangfelvételei.

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek