Navigáció
Napi ige

Ekkor azt mondta [Isten Jákóbnak]: Én vagyok az Isten, atyádnak Istene! Ne félj… Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni. (1Móz 46,3–4)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 

Vízkereszt ünnepe

Ma, Vízkereszt ünnepén Isten beavat minket Pál apostolon keresztül minden idők legfontosabb titkába. Hogyan lehet az, hogy olyan különböző emberek, mint a pogányok és a zsidók egy közösségbe kovácsolódhattak? Isten felfedi a titkát, amit Pál úgy fogalmaz meg: "a pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Jézus Krisztusért az evangélium által." Nem számítanak tehát a különbözőségek, mivel egy Krisztusunk van, aki egységbe kovácsol minket másokkal... Elhangzott 2016. január 6-án Ef 3,1-7 alapján. Igehirdető: Németh Mihály (Énekek: 185, 560)

2016-01-06_vizkereszt.mp3 — MP3 audio, 3717Kb

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek