Navigáció
Napi ige

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. (Ézs 40,1)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 

2016

Óév este

Az esztendő utolsó napjának mindig különleges hangulata van, visszatekintünk, számba vesszük az évet. Szokatlan igét kaptunk mára, melyben Isten értékel minket. Milyen problémákat lát az életünkben? Az életmentő igazság helyett sokszor inkább a „boldog” tudatlanságot választjuk. A megoldásokat emberi eszközökkel akarjuk megtalálni ahelyett, h. rábíznánk magunkat. Vannak helyzetek, amikor csak a csoda (Isten) segíthet, de bölcsesség kell, h. ezt felismerjük, s hittel és alázattal elfogadjuk... Elhangzott 2016. december 31-én Ézs 30,8-17 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 177, 174, 443)

Bővebben…

Karácsony 2. napja

A karácsonyi műsorban az ifis jelenet ezt a kérdést vetette fel: mit hoztál Jézusnak, milyen szívvel ünnepelsz? Karácsony 2. napja pedig arra kérdez rá, h. mit viszünk magunkkal, hogyan folytatódik az életünk az ünnepek után. Az ószövetségi prófécia szerint: azt a reménységet, h. Isten képes megújítani minket, azt a segítséget, amit Isten ad és azt a békességet, amit ő teremt bennünk és körülöttünk. S mindez az Jézus által valósul meg... Elhangzott 2016. december 26-án Ézs 11,1-6 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 171, 1, 159, 308, 11)

Bővebben…

Karácsony ünnepe

Isten karácsonyi programja olyan örömhír, amit el kell fogadnunk: Isten emberré lett. Milyen büszkék voltunk, amikor az első ember a Holdra lépett. Isten belép ebbe a világba, h. békét kössön az emberrel. Mi a békességgel vagyunk elfoglalva, de ehhez az kell, h. előbb Istené legyen a dicsőség. Dicsőség az Istennek, békesség az embernek. E kettő között a hiányzó láncszem Jézus, a karácsonykor születő. Kivel kell helyreállítani a megtört kapcsolatot? Először Istennel. S Ő aztán el tudja tüntetni az akadályokat... Elhangzott 2016. december 25-én Mik 5,1-4a alapján. Igehirdető: Kis János (150, 1, 168, 308, 11, énekkar)

Bővebben…

Karácsony este

Hittanosaimtól hallottam már sokszor: milyen jó lett volna akkor élni, amikor Jézus megszületett! Az ünnep kérdése: Vajon mit tennél, te hogyan reagálnál? Az igehirdetés alapigéje nem a karácsonyi történetből van, mégis az ünnepi üzenetet fogalmazza meg. Jézus van a középpontban, aki megszabadít bűneink terhétől, és akinek dicséretét angyalok zengik. Csak "letudjuk a Jézuskát" (ahogy egy riportban fogalmazott valaki a napokban) vagy befogadjuk szívünkbe és otthonunkba az Úr Jézust? - Elhangzott 2016. december 24-én Zsid 1,1-6 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: J rend)

Bővebben…

Advent 4. vasárnapja

Pál apostol börtönben van, körülötte ég a világ, s ő azt írja: Örüljetek! Nem tudunk örülni, mert eszünkbe jutnak azok, akiktől most az ünnepek alatt búcsúzunk. Pál azért örül, mert az Úrra gondol. Aranyvasárnap összegzésre hív: ne azt mondd, ami hiányzik és nem úgy lesz idén karácsonykor, ahogy tervezted, hn. arra gondolj, aki itt lesz: Az Úr közel! - Elhangzott 2016. december 18-án Fil 4,4-7 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 147, 1, 141, 283, 42)

Bővebben…

Advent 3. vasárnapja

Kik vagyunk és mi a feladatunk? Krisztus szolgái vagyunk - olyan hajóban evezünk, amelyben Jézus a főnök, ő diktálja a tempót, ő mutatja az irányt. Isten titkainak sáfárai vagyunk. A titok: Isten Fia emberré lesz és kereszthalála által megváltást hoz. Ezt megérteni nem lehet, csak hittel megragadni. S ezzel a titokkal sáfárkodni azt jelenti, h. kegyelemből élünk és a mindennapokban a tőle kapott erővel, útmutatással, bölcsességgel próbálunk helytállni a ránk bízottak között... Elhangzott 2016. december 11-én 1Kor 4,1-5 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 148, 2, 324, 283, 149)

Bővebben…

Advent 2. vasárnapja

Az első gyertya fényénél még csak magunkat látjuk. A második gyertya már többet láttat: megláthatjuk magunkat is. A bűnös világban hajléktalan az Isten, s ezért hajléktalan az ember is. Ádvent a felkészülés ideje, a bűnbánat lehetőségét kínálja. Fogadjátok be egymást a különbözőségek ellenére! - ez a biztatás a gyülekezetnek szól, ahol a Krisztushoz tartozás a legfontosabb. Ádvent az ajtónyitás ideje a bezárkózás helyett. Szükségünk van a nekünk is ajtót nyitó Istenre... Elhangzott 2016. december 4-én Rm 15,4-13 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 96, 1, 139, 308, 11)

Bővebben…

Advent 1. vasárnapja

Mi a párhuzam egy mikulásnak öltözött húsvéti csoki nyuszi és advent első vasárnapja között? A válasz Pál apostol rómaiakhoz írt levelében találjuk, ahol az apostol arról beszél, hogy nem mindegy, mit mutatunk a világ felé, hogy mi van kívül, és hogy mi van valójában legbelül a lelkünk mélyén... Elhangzott 2016. november 27-én Rm 13,11-14 alapján. Igehirdető: Hegedüs Gábor (Énekek: 296, 1, 140, 283, 131)

Bővebben…

Szentháromság után utolsó vasárnap

Ma egy létrára tettük a mécseseket, amelyeket az elhunyt testvéreinkre való emlékezés során gyújtunk meg. Ez a létra - csakúgy, mint a mai ige - fel akarja emelni a tekintetünket a gyász fájdalmáról az élő Istenre, s rámutatni arra, h. az élet több annál, mint amennyi itt e földön látszik belőle. Ézsaiás még csak sejtette a titkot, amit mi már ismerünk és minden búcsúzáskor hirdetünk is: Jézus legyőzte a bűnt és a halált, s az ő győzelme a mi egyetlen reménységünk életünkben és halálunkban... Elhangzott 2016. november 20-án Ézs 65,17-25 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 76, 9, 497, 521)

Bővebben…

Szentháromság után utolsó előtti vasárnap

Reménység vasárnapja az ítélet vasárnapja után következik. Isten időben figyelmeztet és megtérésre hív. Azt hisszük, nincs szükségünk megtérésre, aztán történnek események, amikor elesünk, eltévedünk. Hogyan tudok megtérni? Embereknek lehetetlen, Istennek lehetséges, a felelősség azonban rajtunk van. Minden ott kezdődik, h. a bűnt bűnnek nevezem és beismerem mulasztásomat. Megváltoztatom gondolkodásomat és ráébredek arra: eddig nélküle éltem, mostantól vele akarok járni! A következmény: Isten megbocsát a megtérő bűnösnek... Elhangzott 2016. november 13-án Jer 8,4-7 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 66,10, 459, 283, 443)

Bővebben…

Szentháromság után utolsó előttit előző vasárnap

Van, amikor az embernek mérlegre kell tennie az életét. Mit ér az életem? Mi marad utánam? Mi lesz velem, ha meghalok? Fontos üzenete a mai igének, h. időt és teret kell adni a vívódásnak, nem szabad rövidre zárni a fájdalmat, de amikor kikiabáljuk keserűségünket, akkor ezt Isten jelenlétében tegyük! Jób Istenben reménykedik akkor is, amikor emberi szemmel már nincs reménység. S amit ő még csak remélt, a bűnbocsánat és a feltámadás, az Jézus által valóság lett... Elhangzott 2016. november 6-án Jób 14,1-17 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 514, 10, 449, 310, 11)

Bővebben…

Reformáció ünnepe

Egy évvel a reformáció 500. évfordulója előtt Pál apostol szavai emlékeztetnek minket arra a küzdelemre, amit Luther Márton is megélt, mikor Krisztus megváltását feltételekhez kötötték. A Római levél sorai arra emlékeztetnek minket, hogy ez nem egy távoli probléma, mert mai életünkben is feltételeket akarnak szabni a megváltásunknak akár a külső tényezők, akár mi saját magunk. A reformáció ünnepe erre válaszolt immáron félezer éve: Isten nem érdemeinkért vagy tetteinkért vált meg minket, hanem szeretete miatt ingyen a hitünk által... Elhangzott 2016. október 31-én Rm10,3-11 alapján. Igehirdető: Hegedüs Gábor (Énekek: 254, 260, 398)

Bővebben…

Szentháromság után 23. (Biblia) vasárnap

Fülöp csatlakozik egy úton lévő etióphoz. Isten mindig ad embereket, akik csatlakoznak hozzánk életünk egy szakaszán azért, h. el tudja mondani elhívó szeretetét. Észrevesszük-e őket? A főember beengedi Fülöpöt a kocsijába és alázattal fogadja azt, h. megmagyarázza neki az ézsaiási próféciát, amit éppen olvas. A Biblia nyitott könyv. Ott van a kezünkben, de értjük-e, akarjuk-e érteni? Nincs akadály, amit Krisztus szeretete ne háríthatna el... Elhangzott 2016. október 30-án ApCsel 8,26-40 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 9, 56, 283, 42)

Bővebben…

Szentháromság után 22. vasárnap

A megbocsátás nehéz téma. Amikor a megszámolható sérelmeinket emlegetjük valaki iránt, elfelejtjük saját mérhetetlen adósságunkat Isten felé. A gonosz szolga nagy ajándékot kap: tiszta lapot, új életet, lehetőséget, h. ő is megbocsátó legyen, de nem tud vele mit kezdeni. Sokszor mi is így vagyunk: hálásak vagyunk Istennek a bűnbocsánatért, de ennek semmi köze XY-hoz, mert rá jogosan haragszunk. A kegyelem különleges: nem akkor a miénk, ha megígérik nekünk, hn. akkor, ha betöltötte a szívünk és átsugárzott rajtunk... Elhangzott 2016. október 23-án Mt 18,21-35 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 290, 9, 466, 283, 543, Himnusz)

Bővebben…

Szentháromság után 21. vasárnap

A hit néha küzdelmekkel jár. Ezt üzeni nekünk a Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap, amikor Jézus meggyógyítja egy kapernaumi tisztviselő fiát a távolból, aki - bár a csoda megtörtént - a haza felé vezető úton még nem tudja, hogy vajon fia meggyógyult-e vagy sem. Ezt az utat járja be a hívő ember is, hiszen a csoda már megtörtént a kereszten, de mindez csak az út végén lesz láthatóvá számára... Elhangzott 2016. október 16-án Jn 4,46-54 alapján. Igehirdető: Hegedüs Gábor (Énekek: 296, 573, 554, 556, 451, 283, 443)

Bővebben…

Szentháromság után 20. vasárnap

Mindnyájan hivatalosak vagyunk Isten házába. Ma mi is eljöhettünk és elhozhattuk mindazt, amiért hálásak vagyunk Istennek. A mai példázat üzenete: Isten kegyelmének nincs feltétele, de van következménye. Aki elfogadja a királyi menyegzőre szóló meghívást, azt Isten felöltözteti az ajándékba adott ruhával... Elhangzott 2016. október 9-én Mt 22,1-14 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 69, 10, 491, 328, 492)

Bővebben…

Szentháromság után 19. vasárnap

A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. A mai igében szereplő bénának nem a betegség a legnagyobb baja, ezért Jézus először nem a testét gyógyítja meg, hanem a lelkével foglalkozik. Jézus nemcsak gyógyítani képes, hanem a bűnöket is meg tudja bocsátani, mert isteni hatalma van. Nekünk is valódi bűnbocsánatot kínál az úrvacsorában... Elhangzott 2016. október 2-án Mt 9,1-9 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 9, 382, 308,11)

Bővebben…

Szentháromság után 18. vasárnap

Ha minden megvan bennünk, csak Jézussal nem tudunk mit kezdeni, akkor semmi sincs rendben a hitéletünkkel. A farizeusok állandóan összetűzésbe kerülnek Jézussal, mert nem ismerik fel benne a Messiást. A mai ige két beszélgetést tartalmaz, melyben Jézus szeretetként és Megváltóként mutatkozik be. Ha a követői vagyunk, róla kell példát vennünk: szeressük Istent teljes valónkkal és szeressük embertársainkat, mint önmagunkat. S Dávidhoz hasonlóan dicsérjük az Urat, az Isten Fiát, a világ Megváltóját... Elhangzott 2016. szeptember 25-én Mt 22,34-46 alapján. (Énekek: 368, 10, 474, 283, 453)

Bővebben…

Szentháromság után 17. vasárnap

A meghasonlás veszélye tönkreteheti a közösséget, mert mi kapni szeretünk, nem adni; a magunk igazságát hirdetjük, és a másikét nem tudjuk elfogadni. Az elhíváshoz méltó életről Pál hét szempontot ad meg: egy test, egy lélek, egy reménység, egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy az Istene és Atyja mindennek. A teljes keresztény élet azt jelenti, h. ez az egység van meg benned és körülötted. Tudunk-e Krisztushoz rendeződni, h. megvalósuljon az egység? - Elhangzott 2016. szeptember 18-án Ef 4,1-6 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 265, 9, 447, 283, 443)

Bővebben…

Tanévnyitó istentisztelet

Dániel történetét ismertük meg a gyerekek által előadott jelenetben. Ebből két szót szeretnék most kiemelni: imádat és hit. Ne mondjuk: imádom a fagyit, hiszen ha ez igaz, akkor le kellene borulnunk a fagyi előtt, ahogy a babiloniak leborultak az aranyszobor előtt. Hinni pedig nem csak addig kell, amíg Isten azt teszi, amit várunk tőle, hanem akkor is hozzá ragaszkodhatunk, ha nem ad megoldást egy adott helyzetben... Elhangzott 2016. szeptember 11-én Dán 3,17-18 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 328, 571, 554, 575, 56, 283)

Bővebben…

Szentháromság után 15. vasárnap

Az aggodalmaskodás végigkíséri az életünket a születéstől a koporsóig, s falként takarja el tőlünk a kilátást. Isten igéje biztat: ne aggodalmaskodj, mert Isten gondot visel rólad. Ne félj a gondoktól, a kereszttől. Kulcsold össze a kezed, mert ha imádkozol, nyugalommá változhat a benned lévő bizonytalanság. Ne a bajt lásd és a gondokat vetítsd előre, hanem merj engedelmesen élni, alázatosan imádkozni, egyedül az Úrnak szolgálni... Elhangzott 2016. szeptember 4-én Mt 6,24-34 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 9, 384, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság után 14. vasárnap

A bajban mindenki egyforma függetlenül attól, milyen háttérből érkezett, és mindenkinek Jézusra van szüksége. A gyógyulás nem történik meg azonnal, a leprásoknak el kell menniük Jeruzsálembe, a templomba. A csodához vezető út ma is sokszor nagyon hosszú, de érdemes végigjárni. A hála és a dicséret mindent felül kell, h. írjon: a törvényi előírásokat és az ősi gyűlölködést egyaránt... Elhangzott 2016. augusztus 28-án Lk 17,11-18 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 293) A hangfelvétel a szokottnál gyengébb minőségű.

Bővebben…

Szentháromság után 13. vasárnap

Mit tegyek, h. elnyerjem az örök életet? Mit tegyek, h. értelmes életet éljek? - a kérdésre Jézus az irgalmas samaritánus példázatával válaszol. A pap és a lévita nem áll meg a bajbajutott mellett, mert szolgálati kötelességük felülírja a segítés szolgálatát. Ki a felebarát? Az, aki irgalomra szorul, aki felülírja a megindokolt kifogásokat. Amikor én vagyok bajban, tudom, h. mit kellene tenniük értem másoknak, de ha a másik van bajban, nem tudok együttérző lenni. Láss a másik szemével! Ne mondd: majd segít valaki más! - Elhangzott 2016. augusztus 21-én Lk 10,23-37 alapján. Igehirdető: Kis János (296, 571, 554, 575, 455, 283, 273)

Bővebben…

Szentháromság után 12. vasárnap

A mai ige egy dadogó süketről szól, egy szerencsétlenről, akinek reménye sincs a normális, boldog életre, mégis átéli a csodát Jézus közelében. A bajbajutottnak Jézusra van szüksége, s talán mi vagyunk azok, akik odavihetjük őt Jézushoz. Bajbajutottként pedig átélhetjük: milyen fontos, h. egyedül maradjunk Jézussal, aki a nekünk megfelelő módszerrel segít rajtunk. Ő odanyúl, ahol a legnagyobb a baj, és megmutatja, h. Isten erejével cselekszik...Elhangzott 2016. augusztus 14-én Mk 7,31-37 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 57, 9, 431, 283, 398)

Bővebben…

Szentháromság után 11. vasárnap

Nagy kísértés az elbizakodottság, aminek könnyen a csapdájába kerül az ember, s ez alól a hívő ember sem kivétel. A gőg sokszor tönkreteszi emberi kapcsolatainkat is, hiszen gyakran a másik kárán akarunk előrébb jutni. Isten előtt pedig végképp nincs helye a elbizakodottságnak és a büszkeségnek. A farizeus és vámszedő példázatával Jézus alázatra tanít... Elhangzott 2016. augusztus 7-én Lk 18,9-14 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 445, 10, 428, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság után 10. vasárnap

Egyik legszebb szavunk a lélekjelenlét. Azt jelenti: Isten Lelkének vezetése alatt állunk. Egy olyan belső béke és erő, ami mögött ott van az a hit, h. Valaki vigyáz ránk. Isten Lelkének jelenléte az, ami emberré formálja a porból lettet és a porrá levőt. Egyszer egy gyermek azt kérdezte, látva egy zenekar működését: minek van ott az az ember, aki csak integet, s még egy hangszere sincs? Tudjuk, mi lenne a zenekarral karmester nélkül. Isten a Lélek által hangol, vezet bennünket... Elhangzott 2016. július 31-én 1Kor 12,1-11 alapján. Igehirdető: Kis János (296, 9, 368, 283, 42)

Bővebben…

Szentháromság után 9. vasárnap

Úton lévő embereket szólít meg az Isten. Ma a migráns szónak negatív kicsengése van, pedig mindannyian migránsok vagyunk. A múlt héten három családdal álltunk meg koporsó mellett, s éreztük át azt, h. vándorok vagyunk ebben az életben. De - ahogy énekeltük - velünk vándorol utunkon Jézus. Pál a pusztai vándorlás példáját hozva óv a kísértésektől. Nem Isten vezetésére vágyunk, hanem arra, h. az általunk tervezett úton jöjjön velünk Isten. Észrevetted-e, h. Istennek terve van veled, amiben ott vannak a próbák, szenvedések is? - Elhangzott 2016. július 24-én 1Kor 10,1-13 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 93, 7, 459, 283, 293)

Bővebben…

Szentháromság után 8. vasárnap

Mit jelent valójában az, h. Isten gyermekei vagyunk? Azt, h. a Szentlélek vezetése alatt tudhatjuk az életünket, aki útmutatást, erőt, vigasztalást ad. Azt, h. nem kiszolgáltatott senkik vagyunk, hn. Isten drága áron megváltott gyermekei, akik bizalommal fordulhatnak a mennyei Atyához. S azt, h. Isten gyermekeiként az isteni örökség részesei lehetünk... Elhangzott 2016. július 17-én Rm 8,12-17 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (296, 571, 554, 575, 442, 283, 293)

Bővebben…

Szentháromság után 7. vasárnap

Isten igéje szabadságról és szolgaságról beszél az életmód, életvitel, gondolatok és cselekedetek összefüggésében. Sokan felteszik a kérdést: Meddig mehet még ez? Mire van szabadságunk? Meddig engedi ezt Isten? A mi szabadságunk addig tart, h. a legnagyobb rabságot vállaljuk fel. Isten formáló keze alatt azonban az "azt teszem, amit akarok" helyett "azzá válhatok, amivé lennem kell." Emberi dolgokban szabadon döntünk, de igazán helyesen a Lélek vezetése alatt tudunk csak dönteni... Elhangzott 2016. július 10-én Róm 6,19-23 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 8, 395, 283, 397)

Bővebben…

Szentháromság után 6. vasárnap

Amíg tiéd nem lesz mindenem, harcolsz értem. - Fiataljaink számára ebben az énekben fogalmazódott meg az, amit múlt héten Bonyhádon átéltünk, ahol arra kaptunk biztatást, amiről a mai ige is szól. Aki új életre vágyik, annak szembe kell néznie a bűneivel. Csak az ige tükrében látjuk meg, h. milyenek vagyunk valójában, és h. milyen kegyelmes az Isten. A tőle kapott új élet azt jelenti, h. a bűn többé már nem uralkodik rajtunk, és h. mostantól nem az a fontos, amit én teszek vagy nem teszek, hn. az Isten kegyelme, ami mindent átformál... Elhangzott 2016. július 3-án Róm 6,3-11 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 7, 427, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság után 5. vasárnap

Múlt héten táborozni mentünk a konfirmandusokkal. Volt, aki nagy bőrönddel érkezett, aki azonban rutinos táborozó, meggondolta, mit hoz magával. Az élet rengeteg lehetőséget hordoz. Nemcsak egy kirándulás előtt kell végiggondolni, mire lesz szükségünk, hanem az életben is előre kell gondolkodni. Mit viszünk magunkkal? Kire van szükségünk az úton? Tudjuk-e azt, h. van egy Istenünk, aki meg akar áldani minket? - Elhangzott 2016. június 26-án 1Pt 3,8-15 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 100, 8, 441, 283, 459)

Bővebben…

Tanévzáró istentisztelet

Egyik nap a boltban ráköszöntem egy ismerősre, aki egyébként elment volna mellettem, másnap pedig a bevásárlóközpontban én nem vettem észre azt, aki végül rám köszönt. A mai istentisztelet üzenete: Jézus észrevesz minket és nem megy el mellettünk szó nélkül, mert szeret és odafigyel ránk. Megszólít és mi válaszolhatunk hívására - őszintén elmondva szívünk fájdalmát, ahogy a bethesdai béna tette, vagy elindulva a Krisztus követés útján, ahogyan Máté példájából láthatjuk... Elhangzott 2016. június 19-én Jn 5,1-9 és Mt 9,9 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 97, 571, 554, 575, 63, 283, 277)

Bővebben…

Szentháromság után 3. vasárnap

Térjetek meg, h. éljetek! - ez a mai ige üzente. A megtérés, életújulás lényege: közelebb kerülni Istenhez. Mikor kell megtérni? Egyesek szerint elég az utolsó pillanatban. De azt nem tudjuk, mikor van az utolsó pillanat! Isten nem akkor kell csak, amikor meghalunk. Ő az élethez kell. A megtérés mindig egyéni felelősség, ami egybekapcsolja az elméletet a gyakorlattal. Olyan ez, mint a műtét. Hiába van ott az orvos és a legmodernebb technika, ha a beteg nem egyezik bele a műtétbe... Elhangzott 2016. június 12-én Ez 18,20-32 alapján. Igehirdető: Kis János (296, 7, 382, 283, 42)

Bővebben…

Szentháromság után 2. vasárnap

Vannak az életben emlékezetes meghívások. Valaki hívott valahova, és ennek kapcsán történt egy sorsfordító találkozás, amiért hálásak vagyunk. A mai igék arról szólnak, h. Isten hív minket az ő közelébe. Ézsaiás próféta szava azokat szólítja meg, akik lelkileg szomjaznak és érzik, h. hiányzik valami, valaki, Isten. S mit kínál az Isten? Az éltető vizet, a tápláló tejet, az úrvacsorai közösséget is jelentő kenyeret és bort. Vegyük komolyan Isten nekünk szóló hívó szavát! - Elhangzott 2016. június 5-én Ézs 55,1-5 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 7, 66, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság után 1. vasárnap

Túl vagyunk az anyák napján, sok helyen már a gyereknapon is, és most hadd szóljak az apák napjáról. Az édesanyától az életet kaptuk, az édesapától azt, h. mit jelent keményen dolgozni, becsületesen élni. A hithű zsidók ezt a Söma-imát naponta kétszer elmondták: "Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!" Az apák, akik megélték ezt a hitvallást, megkérdezték a fiaikat: Ti is ezen az úton akartok továbbmenni? - Elhangzott 2016. május 29-én 5Móz 6,4-9 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 7, 431, 283, 232)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe

Szentháromság ünnepe mögött nem egyetlen esemény áll, hanem az egész Szentírás. A lényeget három szóba sűríthetjük: van teremtés, megváltás és újjáteremtés, s ez minden tekintetben érint minket. Ezt jelenti: vagyok, megváltott vagyok, önmagam biológiai valósága fölé rendelt vagyok. Szükségünk van a keresztség szentségére és a Lélek tüzére. A Szentlélek érintésével lesz a homo sapiensből homo pneumaticus, az értelmes emberből lelki-szellemi, minőségi ember... Elhangzott 2016. május 22-én Jn 3,1-11 alapján. Igehirdető: Ribár János ny. esperes

Bővebben…

Pünkösd 2. napja

János evangéliumában azt mondja nekünk Jézus, hogy a világosság szeretete mellett döntve, a Szentlélek világosságával és erejével megláthatjuk, hol van ránk szükség ebben a világban, hogy kinek van szüksége a segítségünkre. Így a világosság cselekedeteire támaszkodhatunk a mindennapokban. Ezt csak a Szentlélek által érthetjük és élhetjük meg igazán... Elhangzott 2016. május 16-án Jn 3,16-21 alapján. Igehirdető: Németh Mihály (Énekek: 237, 5, 244, 308, 11)

Bővebben…

Pünkösd ünnepe

A hittanórákon sokszor szóba kerülnek a farizeusok, akik állandóan konfliktusba keverednek Jézussal. Múlt héten az egyik kislány megkérdezte: Hogy lehet az, h. nem hisznek Jézusban, pedig járnak templomba? Mit jelent pünkösd? Megtérést, új életet, személyes találkozást, isteni megérintettséget. Ma nem a klasszikus pünkösdi történet az alapige, hn Jézus szavain keresztül a Lélek munkájáról hallunk. Szeretetkapcsolat az Atyával, tanítás, emlékeztetés és békesség - ezt kínálja számunkra... Elhangzott 2016. május 15-én Jn 14,23-31 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 239, 5, 232, 11, énekkar)

Bővebben…

Húsvét után 6. vasárnap

Az elmúlt héten négy testvérünktől búcsúztunk, és a jövő héten is két testvértől kell búcsút vennünk. Érezzük a mai ige súlyát: mindennek a vége már közel van. Számot kell vetni azzal, h. vándorok vagyunk, és h. ebben a világban minden ideiglenes. E mulandó világban mi a maradandóra kapunk meghívást. Az imádság a hit nyelve, a remény forrása és a szeretet megnyilvánulása. Amikor ott állunk élet és halál mezsgyéjén, összekulcsolódnak a kezek... Elhangzott 2016. május 8-án 1Pt 4,7-11 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 97, 6, 321, 283, 315)

Bővebben…

Mennybemenetel ünnepe

Mennybemenetel ünnepét hajlamosak vagyunk háttérbe szorítani, pedig egy fontos ünnepről van szó. A tanítványok bizonyságtételéből tudjuk, hogy ezután Krisztus az Atya jobbjára ülve az egész világon uralkodik, velünk együtt munkálkodik és megerősíti igehirdetésünket. Mindannyian az ő tanítványai vagyunk, nem csak a tizenegy tanítvány. Hitünk megvallását és az evangélium továbbadását ránk is bízta Jézus mennybemenetelekor, melyben ő maga erősít és áld meg minket... Elhangzott 2016. május 5-én Mk 16,14-20 alapján. Igehirdető: Németh Mihály (Énekek: 288, 560)

Bővebben…

Húsvét után 5. vasárnap

Isten igéje tükör: megmutatja, milyenek vagyunk, és min kell változtatni. Népszerű mondás: hinni a templomban kell. Nem igaz! Ha valaki csak akkor hisz, amikor a templomban van, az nem hisz igazán. Mert fontos, h. a hitünk megélt hit legyen és átjárja életünk minden területét. Óriási különbség van az ige feledékeny hallgatója és tevékeny megvalósítója között. Ez utóbbi a boldog ember szinonimája... Elhangzott 2016. május 1-jén Jak 1,22-27 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 281, 5, 72, 308, 11)

Bővebben…

Zenés áhítat

Elhangzott a reformáció 500. évfordulója tiszteletére tartott 4. zenés áhítaton Zsolt 98,1 alapján. Igehirdető: Kis János

Bővebben…

Húsvét után 4. vasárnap

Kecskeméten sokat beszélnek ma a duális képzésről, ahol az elmélet és a gyakorlat együtt van. Isten igéjével is így van: ne csak hallgatói legyünk, hanem cselekvői is. Ha elveszne minden Biblia, vajon újra lehetne-e írni a keresztények életéből? Tanuló gyülekezet van ma itt: Isten igéjét tanuljuk énekben, együtt mondott imádságban, reá figyelésben... Elhangzott 2016. április 24-én Jak 1,16-21 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 5, 318, 283, 560)

Bővebben…

Húsvét után 3. vasárnap

A mai ige a szenvedéssel kapcsolatos elméleti üzenetet fogalmazza meg, amit ha felidézzük pl. József történetét, akkor a gyakorlatban is láthatunk. A kísértésben - a rágalmakat is kockáztatva - ragaszkodik az Isten szerinti magatartáshoz, majd a börtönben nem panaszkodással és lázadással hívja fel magára a figyelmet, hn. azzal, h. szó nélkül teszi a dolgát és áldás van a munkáján. Tisztességes élet, a felsőbbségnek való engedelmesség és tűrni a szenvedést - ez a három fontos pontja a mai igének... Elhangzott 2016. április 17-én 1Pt 2,11-20 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 48, 571, 554, 575, 331, 283, 398)

Bővebben…

Húsvét után 2. vasárnap

Amikor elkezdték üldözni a keresztényeket, akkor felvetődött: Van-e oka és értelme a szenvedésnek? Ez a kérdés minket is érint: Ha Isten mindenható, miért engedi meg a szenvedést? Amikor Isten megalkotta a világot, minden jó és tökéletes volt, de a bűnnek következménye van. Az ember kitépte magát Isten kezéből. Kezébe vette a sorsát. Kilépett abból a közösségből, amely védte őt, és jött a verejték, a bűn, a halál. De Isten felhasználhatja a szenvedést és próbát is, h. irányba terelje az életünket. Nagypéntek óta tudjuk: Isten elküldte Fiát és keres minket... Elhangzott 2016. április 10-én 1Pt 2,20-25 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 93, 5, 434, 283, 391)

Bővebben…

Konfirmáció

A sasfióka a baromfiudvarban nevelkedett. Úgy evett és úgy viselkedett mint a csirkék. Nem tudta, h. neki a magasban van a helye, és szárnyalhatna. Csak amikor felvitték a hegyre és meglátta a felkelő napot, akkor érezte meg, h. hová is tartozik. A konfirmáció különleges ünnep, hiszen most már felnőtt tagjaivá válunk a gyülekezetnek, és tudatosan megvalljuk: mi Istenhez tartunk. Fontos, h. mindig őrá tekintsünk, mert akkor erőnk megújul, és szárnyalhatunk, mint a sasok... Elhangzott 2016. április 3-án Ézs 40,25-31 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 254, 300, 229, 308, 58)

Bővebben…

Húsvét 2. napja

Idén a húsvét a hálaénekek körül forog: tegnap Anna, ma Mózes hálaéneke az alapige. Mi kell ahhoz, h. valakinek az ajkán felhangozzék a hálaadás? Az, h. személyesen megtapasztaljuk a szabadulást és felismerjük eközben a szabadító Isten jelenlétét! S nem elég csak tudni a csodáról - találkozni kell a csoda által Istennel. Hálát adni az tud, aki közel van az Úrhoz; aki nemcsak emberekkel beszélget a nagy bajokban, hanem az Úrral is, mert annak a szíve rezdül meg eközben... Elhangzott 2016. március 28-án 2Móz 15,1-11 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 225, 5, 221, 308, 11)

Bővebben…

Húsvét ünnepe

Mit keres Anna hálaéneke egy húsvéti istentiszteleten - kérdezhetjük. Példát mutat, ahogy legnagyobb problémáját Isten elé tárja, majd amikor Isten megsegíti, visszamegy hálát adni. Ajándék, titok, csoda - a mai nap három fontos szava. Az ajándék az élet, amit el kell fogadni. A titok a halál, de be kell nézni az üres sírba és meglátni, h. ő legyőzte a halált. S a csoda a feltámadás, de csak akkor a miénk, ha találkoztunk a feltámadott Jézussal... (Énekek: 296, 5, 388, 11, énekkar)

Bővebben…

Passió

Ma nagypénteken, tekintsünk vissza a mögöttünk lévő böjti időszakra! Hogyan értelmezzük a böjtöt? Mindenáron meg akarjuk vallani bűneinket, vagy pedig elfogadjuk, hogy saját erőnkből nem vagyunk rá képesek? Ézsaiás próféta számunkra egy olyan próféciát ad, amely nagypénteken teljesült be. Ez a szövetség, amiről a próféta beszél örök hűség szövetsége Krisztus keresztjében. Tekintsünk a keresztre, amelyen az önmagát értünk adó Krisztust láthatjuk meg, aki bűneink ellenére tette meg mindazt, amire ma nagypénteken emlékezünk... Elhangzott 2015. március 25-én Ézs 54,7-10 alapján. Igehirdető: Németh Mihály (Énekek: K rend)

Bővebben…

Nagypéntek

„Elvégeztetett” – ez a kulcsszó a passiótörténetben. Három kérdést vet fel: Mit látunk? Mit hiszünk? Hogyan élünk? Az „Elvégeztetett!” a mi lehetőségünk: már nem a mi erőfeszítésünkre van szükség, nem mi fogjuk megoldani a dolgokat, hanem kaphatjuk annak az áldását, aki mindent megtett. A törvény azt mondta, mit kell tenni, az „Elvégeztetett!” kegyelmi szava pedig azt mondja: már el van végezve, hogy szabadok legyünk a bűntől, haláltól, az életre. Ma kevesen látják Jézust győztesnek – talán ezért vagyunk kevesen... Elhangzott 2016. március 25-én Jn 19,16-30 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 209, 3, 197, 283, 494)

Bővebben…

Nagycsütörtök

Amikor Jézus az utolsó vacsorán megmossa tanítványai lábát, példát mutat alázatból. Péter tiltakozik, mert megalázó számára Jézus megalázottsága. Sokszor nekünk is ez a bajunk: túl büszkék vagyunk, h. elfogadjuk, amit Isten ad, mert ahogyan adja (szenvedés, kereszt által), az nekünk kellemetlen. S az is hangsúlyos: aki nem engedi, h. Jézus megtisztítsa a bűneiből, annak semmi köze Jézushoz, az nem tanítvány, csak szimpatizáns... Elhangzott 2016. március 24-én Jn 13,1-15 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 195, 308, 575, 292)

Bővebben…

Böjt 6. vasárnapja

Szokatlan volt a mai istentisztelet kezdete. Megszoktuk, h. a harangozás után a köszöntés következik, most azonban megjelentek a gyerekek faágakat lóbálva. Arra hívtuk fel ezzel a figyelmet, h. ne a szokásos rutinnal induljunk az ünnepi előkészületek felé, hiszen egy különleges ünnep vár ránk. Vegyük észre: Isten akarata szerint történnek a dolgok személye életünkben és a passiótörténet eseményeiben is. S nem elég csak a szavak szintjén hitvallást tenni! Ne a külső körülmények megváltozását várjuk Jézustól, hn. fogadjuk el, amit ő kínál: bűnbocsánatot, megújulást... Elhangzott 2016. március 20-án Mt 21,1-9 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 147, 571, 554, 575, 209, 283, 42)

Bővebben…

Böjt 5. vasárnapja

Áldozat nélkül nincs győzelem! Személyes életünkben is és a Biblia lapjain is. Nem lehetünk nézői az eseményeknek, részesei vagyunk. A mai ige üzenete: vége lett egy korszaknak, lezárult az első szövetség ideje, amikor a múltat az áldozati állatok bemutatásával rendezték. Az új szövetség a jövő ígérete: Jézus értünk vállalt áldozata személyessé teszi Isten szeretetét. Böjt tanulsága: magunktól semmire se jutunk. Nem vagyunk egyedül, Valaki ott van mellettünk... Elhangzott 2016. március 13-án Zsid 9,11-15 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 88, 4, 351, 283, 293)

Bővebben…

Böjt 4. vasárnapja

Laetare vasárnapja van. Ez a szó azt jelenti, hogy öröm, hogy örüljünk az Úrban. Pál apostol galatabeliekhez írt levelében megfogalmazza ezt az örömöt, amit az ígéretben való részesedésünk miatt mutathatunk ki. Ez az öröm még a böjti bűnbánati időszakban is jelen kell, hogy legyen az életünkben. Aki Isten ígéretéhez valónak tartja magát, tudja, hogy kihez tartozik, az elnyeri az örök élet örömét, amelyet kényszeresen elérni nem lehet, csakis Krisztus keresztje felé fordulva, hitünk által, Isten kegyelméből... Elhangzott 2016. március 6-án Gal 4,21-31 alapján. Igehirdető: Németh Mihály (Énekek: 63, 3, 318, 308, 11)

Bővebben…

Böjt 3. vasárnapja

Nézzünk Istenre, a mennyei Atyára, akit - mint a gyermekek a szüleiket - utánozhatunk és a megfeszített Krisztusra, aki önfeláldozó és megbocsátó szeretetre tanít. Ha komolyan vesszük Istent és nagyra becsüljük azt, amit Jézus tett, akkor nem engedünk meg magamnak akármit! Egy nevelőotthonban élő, beteg kislánnyal találkoztam, aki ritkán néz mások szemébe. Az ilyen pillanatokat jól ki kell használniuk a gondozóinak, mert csak olyankor jut el hozzá az, amit mondanak neki. Hozzánk is csak akkor jut el Isten szava, ha Őrá nézünk... Elhangzott 2016. február 28-án Ef 5,1-9 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 427, 3, 440, 283, 453)

Bővebben…

Böjt 2. vasárnapja

Sosem vagyunk egyedül! A mai prédikáció segítséget nyújt annak a felismerésében, hogy mindig van valaki, mindig van egy aranyszárnyú angyal, aki a szárnyaival repít minket Isten felé. Várd szeretettel őt! - Elhangzott 2016. február 21-én 1Thessz 4,1-8 alapján. Igehirdető: Jakab Johanna teológus hallgató (Énekek: 93, 571, 554, 575, 208, 283, 398)

Bővebben…

Böjt 1. vasárnapja

A böjti vasárnapok kérdeznek: el tudjuk-e fogadni a próbákat, nehézségeket? Van, aki azt mondja: a böjtölés legjobb módját akarja megtalálni. Mintha látná, mivel kell szembenéznie, és milyen akadályokat kell majd leküzdenie! Nem utakat kell keresni, hn. inkább csendben megállni és meglátni: mit kell elfogadni tőle. A keresztény élet része a szenvedés. Böjt nem arról szól, h. én mit teszek hozzá Krisztus szenvedéséhez, hn. arról, h. Krisztussal közösségben megélem azt, amit Isten készít... Elhangzott 2016. február 14-én Zsid 4,14-16 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 76, 3, 189, 283, 560)

Bővebben…

Ötvened vasárnap

Salamon bármit kérhetett Istentől. Az ő helyében ma a legtöbben pénzt, hatalmat, egészséget kérnének. Salamon bölcsességet kért. A Biblia megkülönbözteti az okosságot, tudást és a bölcsességet. A bölcsesség nem cél, hanem állapot. A bölcs a tisztább világ felől szemléli a dolgokat. Nem akar mindent megmagyarázni. Isten rendjéhez igazodik. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ha tiszta vizet akarsz, a forrásból kell merítened... Elhangzott 2016. február 7-én Péld 9,10 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 266, 3, 439, 308, 11)

Bővebben…

Hatvanad vasárnap

Vannak az életben elmulasztott és jól felismert lehetőségek. Az egyik kérdés, amit a mai ige felvet: Jól élünk-e azzal a lehetőséggel, amit Isten közelsége kínál? Ézsaiás próféta biztat és figyelmeztet: most közel az Isten, segítségül hívhatjuk, de nem tudhatjuk, később is lesz-e rá lehetőségünk. A másik kérdés: Mennyire vesszük figyelembe döntéseinknél Isten gondolatait és szándékait? Ha nem figyelünk rá, akkor olyan messze vagyunk tőle, mint ég a földtől. Az a döbbenetes, h. Isten kegyelmes hozzánk: annak ellenére, amilyenek vagyunk... Elhangzott 2016. január 31-én Ézs 55,6-11 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 281, 3, 279, 283, 443)

Bővebben…

Hetvened vasárnap

Ki a legjobb? Kinek van a legtöbb? - ez a mérce mai világban. Sokszor túlbecsüljük magunkat, kérkedünk, hivalkodunk, vagy alulértékeljük és semmitérőnek tartjuk magunkat. Egyik sem kedves Istennek. Nekünk az Úrra kell figyelnünk, az ő szava legyen a mérce! Nem az a fontos, h. mit gondol rólad a másik ember, még csak az sem, h. te mit gondolsz magadról, hn. h. milyen vagy Isten mérlegén! Vedd észre: ajándékból élsz! - Elhangzott 2016. január 24-én Jer 9,22-23 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 88, 3, 280, 283, 437)

Bővebben…

Vízkereszt utáni utolsó vasárnap

Örülök, h. elindult a keddi bibliakör, mert egyre többen érzik: szükségünk van Isten igéjére! Isten igéje nem mese, hanem prófétai szó. Megtérésre, bűnbánatra hív, vagy vigasztal, bátorít - azt adja, amire szükségünk van. Isten igéje ugyanakkor nem emberi szó csupán, hn. általa a Szentlélek munkálkodik, aki Jézushoz akar vezetni minket... Elhangzott 2016. január 17-én 2Pt 1,16-21 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 388, 571, 554, 575, 327 283, 467)

Bővebben…

Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap

Egyesek szerint válságban van az istentisztelet: kevesen jönnek, nem énekelnek, nem vállalnak közösséget egymással. Mások szerint az egyházzal van baj: nem tud elég modern lenni, nem áll be abba a sorba, amit a világ - a reklámokkal, üzleti szellemmel - jól csinál. Mit mond Pál? Ne igazodjatok ehhez a világhoz! Az okos istentisztelet az élet istentisztelete. Lehet, h. életünknek nem tudjuk a hosszát, de a milyenségét mi határozhatjuk meg. Önismeret és Istenismeret - mindkettő fontos... Elhangzott 2016. január 10-én Róm 12,1-5 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 186, 2, 445, 283, 293)

Bővebben…

Vízkereszt ünnepe

Ma, Vízkereszt ünnepén Isten beavat minket Pál apostolon keresztül minden idők legfontosabb titkába. Hogyan lehet az, hogy olyan különböző emberek, mint a pogányok és a zsidók egy közösségbe kovácsolódhattak? Isten felfedi a titkát, amit Pál úgy fogalmaz meg: "a pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Jézus Krisztusért az evangélium által." Nem számítanak tehát a különbözőségek, mivel egy Krisztusunk van, aki egységbe kovácsol minket másokkal... Elhangzott 2016. január 6-án Ef 3,1-7 alapján. Igehirdető: Németh Mihály (Énekek: 185, 560)

Bővebben…

Az esztendő 1. vasárnapja

Az esztendő 1. vasárnapján még az új évvel kapcsolatos várakozások a meghatározóak. Hogy az új év újat hoz-e, még nem tudjuk, de ma olyan igét kaptunk, amiben a Szent Család életében új szakasz kezdődik. Fontos üzenete ennek a történetnek: Oda kell figyelni az Istentől jövő útmutatásra. Tudnunk kell, h. Isten a sorsdöntő pillanatokban mindig szól, de bizonyos helyzetekben ránk bízza a döntés felelősségét. Legyenek terveink, de tudjunk ezeken változtatni, és merjük az új fordulatokat is Isten kezében tudni... Elhangzott 216. január 3-án Mt 2,19-23 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 266, 1,348, 308, 11)

Bővebben…

Újév napja

Mindenütt kódokkal, jelszókkal vagyunk körülvéve, s ha elfelejtjük valamelyiket, újat kell igényelnünk. Az új évbe Jézus nevével indulhatunk. Legyen Ő a jelszónk, amit ne felejtsünk el soha! Nem tudjuk, mit hoz az új év. Én nem is akarom tudni a jövőt, mert nekem az jelent biztonságot, h. ezt az évemet is Isten kezében tudhatom... Elhangzott 2016. január 1-jén Lk 2,21 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 179, 1, 182, 308, 11, Himnusz)

Bővebben…

Óév este

Hogyan állunk az idővel és milyen lelkülettel éljük meg az élethelyzeteket? Amikor ma időt szánunk arra, h. számba vegyük a 2015. év eseményeit, jó lenne végiggondolni: ahogy megéltük az eseményeket, és ahogy kezeltük a nehézségeket, abban az a lelkület jellemzett-e, amiről Jézus beszél? Számoltunk-e a kiszámíthatatlansággal, és azzal, h. Isten képes belenyúlni eseményekbe? Olyanok voltunk-e, mint a boldog és hű szolgák, akik hűségesen teszik a dolgukat, és észreveszik Uruk közelségét és ajtót nyitnak neki? - Elhangzott 2015. december 31-én Lk 12,35-40 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 174, 177)

Bővebben…

Karácsony utáni vasárnap

A karácsonyi történet utolsó epizódja kerül ma elénk, amikor a kis Jézust bemutatják a templomban. Két idős hívő ember, Simeon és Anna számára akkor jön el karácsony, hiszen évtizedek óta várakoznak arra, aki Szabadítóként jön el. Amikor betelik várakozásuk, hálát adnak és megáldják a Gyermeket, aki sokak üdvösségére rendeltetett. Meddig tart karácsony? Amíg velünk van az Isten, amíg szeretni tudunk, amíg békétlenségünk benne békességgé lesz, amíg belekapaszkodunk Isten végtelen szeretetébe, irgalmába... Elhangzott 2015. december 27-én Lk 2,33-40 alapján. Igehirdető: Kis János

Bővebben…

Karácsony 2. napja

A macskám roppant kíváncsi jószág, nem bírja ki, h. ne nézze meg alaposan a lakásba kerülő újdonságot. A pásztorok is elmennek Betlehembe, h. megnézzék a kisdedet, akinek születéséről az angyalok hírt adtak. Ma sokan vannak olyanok, akik nem érzik, h. a karácsonyi örömhírt hallva el kellene indulni. Mi vajon mozdulunk-e, indulunk-e, h. találkozzunk a Megváltóval, akinek születését ünnepeljük? És mi lesz az ünnepek után? Hogyan térünk majd vissza a hétköznapokhoz? - Elhangzott 2015. december 26-án Lk 2,15-20 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 173, 1, 159, 308, 11)

Bővebben…

Karácsony ünnepe

A Luther-udvarban karácsonyfát állítottunk, és istentisztelet után együtt díszítettük fel szépen csomagolt, üres dobozokkal. Valaki azt mondta: nem érdemes, úgyis tönkreteszik. Megtették, de mi újra díszítettük. Azóta szépen áll. Vajon aki elvitte a díszeket, üres dobozos karácsonyra vágyott? Isten ma nem üres dobozt, hn. drága ajándékot kínál nekünk... Elhangzott 2015. december 25-én Lk 2,1-14 alapján. Igehirdető: Kis János (296, 1, 163, énekkar, 11)

Bővebben…

Karácsony este

A karácsonyi műsorban az ifi által előadott színdarab egy karácsonyi vásárba kalauzolt el: Megjelent egy fehér ruhás, aki üdvözítő kegyelmet kínált az embereknek. Sokan megálltak előtte és érdeklődtek a portékája felől, de végül csak egy valaki volt, aki kezét nyújtotta érte. Ő különleges csodát, igazi ünnepet élt át, mert érezte: Jézus nemcsak a kezét fogja, de egész életét tartja... Megszületett a kisded a betlehemi éjszakában, ezt azt jelenti, h. az Úr közel lép hozzánk és kegyelmét kínálja... Elhangzott 2015. december 24-én Tit 2,11 és Ézs 9,1.5-6 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: J rend)

Bővebben…

Ádvent 4. vasárnapja

„Tudsz-e valami jó hírt? Mert ha nem, hát találj ki!” - Túrmezei Erzsébet versében is az tükröződik, amit sokszor érzünk: csupa rossz hír vesz minket körül. A mai ige ennek ellenére örömre biztat, és egy romokban lévő népnek örömhírt hirdet. Isten szeretetének jó hírét Jézus hozza el nekünk, aki maga az örömhír, hiszen általa közel lép hozzánk Isten. Fontos, h. ezt az üzenetet elfogadjuk és elhiggyük, mert csak így lesz valósággá számunkra Isten ígérete... Elhangzott 2015. december 20-án Ézs 52,7-10 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 147, 1, 141, 283, 148)

Bővebben…

Ádvent 3. vasárnapja

Ádvent a bűnbánat, a csend ideje. Az ige mégis azt mondja: Kiálts! Vigasztalj! De mit kiáltsak? Mit mondjak? Vigasztalni nehéz. Olcsó vigasztalás nem kell. Arra a drága vigasztalásra van szükségünk, amely Istentől jön. Elküldte Fiát, h. segítséget nyújtson. Ézsaiás szava a fogságban lévő népnek szól, akik közül szinte senki nem hiszi, h. lesz szabadulás. Hisszük-e, h. lesz karácsony? Merjük-e ezt hirdetni, és belekiáltani az örömhírt a másra figyelő világba? - Elhangzott 2015. december 13-án Ézs 40,1-11 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 136, 1, 140, 283, 133)

Bővebben…

Ádvent 2. vasárnapja

A mai ige arra biztat, h. legyen bennünk vágyakozás az Isten után. Vágyakozzunk arra, h. az életünk megváltozzon és h. ne csak halljunk Istenről, hn halljuk őt magát. Ézsaiás próféta nem prédikál a népnek, hn. Istenhez fordul. Imádkozik önmagáért és azokért, akik nem törődnek Istennel, hanem beletörődtek a keményszívűségbe és az üres vallásosságba. Vágyik arra, h. Isten átszakítsa az eget, és közel lépjen övéihez. Mi már tudjuk: ezt tette meg Jézus által... Elhangzott 2015. december 6-án Ézs 63,15-64,3 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 148, 2, 139, 308, 11)

Bővebben…

Ádvent 1. vasárnapja

Várunk, és közben lassan eltelik az életünk. Várjuk, h. elálljon az eső, h. elteljen a hét, h. elmehessünk, h. elmúljon a bánat, h. megértsük, h. elfelejtsük, h. megbocsássunk, h. változzanak a dolgok. Mindig csak várunk, s elfeledkezünk a pillanatról. Jeremiás próféta nem várakozásról beszél, hanem az Úr eljöveteléről. Nem a mi oldalunkról, hanem Isten szeretete felől közelíti meg a dolgokat... Elhangzott 2015. november 29-én Jer 23,5-8 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 140, 1, 147, 283, 560)

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
1%
« 2021. június »
június
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Evangélikus fiatalok blogja
null