Navigáció
Napi ige

Ekkor azt mondta [Isten Jákóbnak]: Én vagyok az Isten, atyádnak Istene! Ne félj… Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni. (1Móz 46,3–4)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 

Ötvened vasárnap

Vannak igék, amiket sokan ismernek és félreértenek, ilyen pl. a szeretethimnusz. Ezt hallva sokan az emberi kapcsolatokban tapasztalt vagy hiányolt szeretetre gondolnak, pedig ez az ige inkább Istenre irányítja a tekintetünket. Ő az, aki igazán türelmes. Ő az, aki nem felhánytorgatni akarja a bűnöket, hanem megbocsátani. S nincs ahhoz fogható, amit Ő eltűrt, amikor Fiát elfogták, megkínozták és keresztre feszítették. Pál a kegyelmi ajándékokkal kapcsolatban ír a szeretetről: amikor szolgálsz az Úr nevében, az isteni szeretet forrásából meríts! - Elhangzott 2017. február 26-án 1Kor 12,31-13,13 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 266, 3, 442, 283, 443)

2017-02-26_otvened.mp3 — MP3 audio, 5193Kb

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek