Navigáció
Napi ige

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. (Ézs 40,1)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 

2017

A kecskeméti evangélikus templomban 2017-ben elhangzott igehirdetések hangfelvételei

Óév

A szántás, vetés, aratás képe szerepel az óévi igében. Két feltétele van annak, h. bőséges lehessen az aratás: a gazda időben elvégezzen minden munkát és megérkezzen felülről az áldás. Szívünkben és lelkünkben megújult emberként a feladatunk, h. új szántóföldet szántsunk fel. Isten újat akar velünk kezdeni. Elhisszük-e? Indulunk-e? Tesszük-e azt, amire Isten elhív? Útravalónk az igazság és a hűség, útitársunk pedig maga az Isten... Elhangzott 2017. december 31-én Hós 10,12 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 56, 174, 443)

Bővebben…

Karácsony utáni vasárnap

Ahogy gyerekkoromban a kerekeskútnál, úgy az életben is kell a lendület, hogy átsegítsen a holtponton. Sokszor úgy érezzük: nem bírjuk tovább. Biztosnak vélt kötelékek elszakadtak: egészség, munka, emberi kapcsolatok tönkrementek. Ha gyengének érzed is magad, tudd: Isten nem hagy el, veled van! Biztat: kiválasztottak, megerősítelek, megsegítelek. Mit Isten tesz, mind jó nekem... Elhangzott 2017. december 31-én Ézs 41,8-14 alapján. Igehirdető: Kis János (151, 1, 348, 283, 260)

Bővebben…

Karácsony 2. napja

Mit viszünk magunkkal az ünnepből? A megtapasztalt isteni szeretet átjárja-e napjainkat akkor is, ha elmúlik karácsony? Az igehirdetési alapige egy ézsaiási prófécia, amely szabadulást ígér a babiloni fogságban lévő népnek. Először helyre kell, hogy álljon az Istennel való kapcsolatuk, aztán megtapasztalhatóvá válik a szabadulás. Az örök világosság Jézus által ragyogott fel. Legyen megújult életünk bizonyságtétellé környezetünk számára... Elhangzott 2017. december 26-án Ézs 60,19-22 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 159, 1, 163, 308, 11)

Bővebben…

Karácsony ünnepe

Feldíszítettük a karácsonyfánkat, vannak rajta régi díszek is, melyekhez emlékek kötődnek. A 111. zsoltárban az Ószövetség karácsonyfáját látom, ami arról szól, milyen nagyok az Úr tettei. Izrael népe látta: emberséges Istenük van, aki gondoskodott népéről. Karácsonykor megismerhetjük az emberré lett Istent. A szerető Isten átlép határokat, és helyrehozza azt, ami elromlott. Rácsodálkoztál-e Isten életet rendező erejére? - Elhangzott 2017. december 25-én Zsolt 111,1-10 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 150, 1, 161, 11)

Bővebben…

Szenteste

Délelőtt meggyújtottuk a 4. gyertyát, eddig terjedt a mi lehetőségünk, este már karácsony van: itt az Isten országa, mert Isten belépett az ember világába. Isten szeretete készíti a karácsonyt, a mi ünnepünk, ha észrevesszük a csodát. Meghallod-e az örömhír? Tovább adod-e a titkot? Az ige Krisztushoz indít minket... Elhangzott 2017. december 24-én Lk 18,19 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: J rend)

Bővebben…

Advent 4. vasárnapja

Zakariás szívéből feltör a hálaének, mikor megtapasztalja Isten ígéretének beteljesülését. Öröme túlmutat a családi örömön, ezért bizonyságot tesz arról a Krisztusról, aki hamarosan érkezik. Különleges a mai nap: délelőtt még adventet ünnepelünk, este már itt a karácsony. Fakadjon a mi szívünkből is hálaének, amely bizonyságtételként hangozhat a családi ünneplések során is... Elhangzott 2017. december 24-én Lk 1,68-79 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 137, 1, 149, 283, 148)

Bővebben…

Advent 3. vasárnapja

Jézus a templomszentelési ünnepen konfliktusba keveredik a zsidókkal, akik meg akarják őt kövezni, mert Isten Fiának mondja magát. Milyen elvárásokkal tekintünk az ünnep felé? Van-e helye a mi adventünkben az Isten Fiának vagy csak olyan valakinek tekintjük, aki hangulatosabbá teszi ezt az időszakot? Szakítunk-e időt a sok tennivaló között, h. elmélyedjünk Isten igéjében? A mi hozzáállásunktól függ, h. Jézus velünk marad-e... Elhangzott 2017. december 17-én Jn 10,30-42 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 140, 1, 368, 148)

Bővebben…

Advent 2. vasárnapja

Jézus Krisztus eljövetele valóság. Ez Isten szeretetének legnagyobb tanúságtétele, ami aktivitásra kell, hogy ösztönözzön minket. Mindannyian kaptunk feladatot Istentől, személyesen ránk szabva. Zakariás és Keresztelő János példát mutat nekünk, hogy miként kell helytállni az Istentől kapott küldetésünkben. Ádventi készülődésünk legyen aktív feladatvégzés, hogy elkészítsük az utat Jézusnak a saját szívünkhöz és másokéhoz... Elhangzott 2017. december 10-én Lk 1,5-17 alapján. Igehirdető: Endreffy Máté (Énekek: 296, 1, 139, 283, 42)

Bővebben…

Advent 1. vasárnapja

Sokszor úgy érezzük: mi mindig csak várakozunk. Jó lenne belekiáltani a világba: Kevés az, h. te vársz, az a fontos, h. Ő jön. Térjetek meg! Készítsetek utat, h. Krisztus megérkezhessen hozzátok! A környezetünkben mindig mindenkit meg akarunk változtatni, pedig itt az idő, h. mi változzunk meg. Megújítani akarunk, de megújulni nem, pedig van még lehetőségünk... Elhangzott 2017. december 3-án Lk 3,1-6 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 134, 1, 140, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után utolsó (Örök élet) vasárnap

Kettős érzések kavarognak ma szívünkben. Emlékezünk elhunyt szeretteinkre és gondolunk arra, h. vajon mikor és hogyan ér véget a mi életünk. A mai ige rákérdez a hitünkre. Van-e élő reménységünk? Tudjuk-e, h. számunkra tart még a kegyelmi idő? Azért nem hozta el Isten az ítéletet, mert vár arra, h. megtérjünk hozzá. Vigyázzunk, mert az emberi időszámítás nem feltétlenül esik egybe az istenivel. Fájdalmas szembesülni ezzel különösen is akkor, amikor fiatalon veszítünk el valakit... Elhangzott 2017. november 26-án 2Pt 3,3-14 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 514, 9, 520, 521)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után utolsó előtti (Reménység) vasárnap

Tanulhatunk Pál apostoltól, aki hálaadással kezdi levelét. Megköszöni Istennek a thesszalonikai gyülekezetet és elmondja erősségeit: h. növekednek a hitben, h. bővölködnek a szeretetben és h. van reménységük a próbák között. Ahhoz, h. meglásd a szivárványt, el kell viselned az esőt is. Merjünk odamenekülni Jézushoz, az értünk halálba menőhöz... Elhangzott 2017. november 19-én 2Thessz 1,3-10 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 40, 573, 554, 556, 454, 283, 443)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után utolsó előttit előző (Ítélet) vasárnap

Az egyházi esztendő végén Isten igéje megállít és elgondolkodtat a halálról, utolsó ítéletről, örök életről. A mai ige először is rákérdez a hitünk tartalmára: hisszük-e, h. Jézus meghalt és feltámadt, s h. az ő feltámadása a mi jelenünket és jövőnket is alapvetően meghatározza? S elhunyt szeretteinkre gondolva él-e bennünk az örök élet reménysége? - Elhangzott 2017. november 12-én 1Thessz 4,13-18 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 369, 9, 514, 283, 277)

Bővebben…

Hálaadó istentisztelet

Ha jó a fülünk, halljuk a grádicsok énekét, az előttünk jártak bizonyságtételét. A templomlépcső régi köveiből készült emlékművön látható az elmúlt 225 évben itt szolgált lelkészek neve, valamint a mostani év mellett a gyülekezet alapításának és a reformációnak a dátuma. A zsoltár arról, h. Isten népe jellé vált a világban, mert olyan Istenünk van, aki a panaszt is öröménekké változtatja. Isten Lelke működik köztünk, bennünk és általunk... Elhangzott 2017. november 5-én Zsolt 126 alapján. Igehirdető: Gáncs Péter püspök (Énekek: 328, 288, 560)

Bővebben…

Reformáció ünnepe

Reformáció ünnepén azt emelhetjük ki az igéből, h. a tanítványi közösség a Krisztus-hit megvallásának közössége. Egyház az a közösség, amely tisztán és érthetően kimondja: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Krisztus az alap, és nekünk ehhez az alaphoz kell visszatérnünk... Elhangzott 2017. október 31-én Mt 16,13-19 alapján. igehirdető: Kuti József református lelkész (Énekek: 254, 280)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap

Biblia vasárnapján Ámósz próféta szavai szólnak hozzánk, akin keresztül egy érdekes leckét adott az Úr Izrael népének. Mivel mindig életük része volt, hogy halhatják Isten igéjét, elfelejtették annak értékét, ezért a prófécia szerint elnémul az Úr, hogy Izrael megérezze az Úr szavainak hiányát. Vajon mi emlékszünk még Isten írott igéjének értékére? - Elhangzott 2017. október 29-én Ám 8,11-12 alapján. Igehirdető: Hegedüs Gábor (Énekek: 52, 10, 286, 283, 293)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap

Isten első próbálkozása, h. szövetséget kössön népével, kudarcba fulladt. Most a 2. ütem következik, mert Isten megbocsát a hitszegő népnek. Isten hűséges, türelmes, szerető, megbocsátó. Mi nehezen tudunk megbocsátani. Az isteni szeretetnek nincs feltétele. A bűnnek következménye van, de a büntetésnél nagyobb a kegyelem... Elhangzott 2017. október 22-én 2Móz 34,1-10 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 9, 433, 283, 385)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap

Alapigénk, a Tízparancsolat, bevezetése: Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged a szolgaság házából. Nem azzal kezdődik, h. kik vagyunk és mi a feladatunk, hanem azzal, h. szabadító Istenünk van. A parancsolatokat azért adja, h. segítsen minket abban, h. élni tudjunk a tőle kapott szabadsággal és kiteljesedjen az életünk. De tükröt is tart elénk igéjében, amely megmutatja: bűnösök vagyunk és rászorulunk a kegyelemre... Elhangzott 2017. október 15-én 2Móz 20,1-17 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 266, 573, 554, 556, 440, 283, 337)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap

Ez a régi prófécia Ézsaiás könyvéből Isten szeretetének kiáradásáról szól, amely nemcsak a választott néphez, hanem mindenkihez elér. Ézsaiás, a próféta, politikus, költő kapott egy hírt, amit tovább kell adnia. Különleges korban szól. Dávid és Salamon uralkodása után jöttek a mélységek, amikor a nép elfeledkezett az Úrról, a vallásossága csak külső máz volt. Mi a mi küldetésünk? Mi az, amit ránk bízott az Úr? Isten szeretetének üzenetét nekünk kell továbbadni az utánunk jövőknek... Elhangzott 2017. október 8-án Ézs 49,1-6 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 96, 9, 467, 283, 291)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap

Isten nehéz igát rakott Júda lakói nyakába, hiszen Jeruzsálemet lerohanták. Elfordultak Istentől, ezért volt szükség őket a helyes irányba terelni. Isten minket is gyakran megszomorít, de ezt nem szíve szerint teszi. Arra figyelmeztet a mai ige, hogy ilyenkor csendben tűrjünk. Akkor is, ha arcul ütnek, akkor is, ha gyaláznak. Jézus példát mutat nekünk, hiszen Ő alázattal viselte azt az igát, amelyet nem a saját, hanem a mi bűneink miatt kellett hordania. Ő nem csak példa számunkra, hanem az egyetlen reményünk az örök életre. Isten akarata minden időben ugyanaz: hogy minden ember üdvözüljön... Elhangzott 2017. október 1-jén JSir 3,22-33 alapján. Igehirdető: Endreffy Máté (Énekek: 66, 10, 332, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap

A teremtéstörténet hitvallás arról, hogyan vélekedünk a világról. Isten hozta létre és ránk bízta. Rácsodálkozhatunk Isten ajándékaira. Születésüktől halálukig itt élünk. Ez az idő sem elég, h. megfejtsük a titkot. Feladatunk: műveljük és őrizzük teremtett világot. A harmónia tönkrement és szembekerültünk Istennel, de szembekerültünk a világgal is. Azt csinálunk, amit akarunk, és nincs levegő, elfogy a víz, lassan nem tudunk mit kezdeni a szemetünkkel. Ünnepre hív minket az ige, de van-e okunk, s van-e jogunk ünnepelni? - Elhangzott 2017. szeptember 24-én 1Móz 2,4-15 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 9, 489, 283, 459)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap

Isten a legképtelenebb helyzetben is képes megszólítani az embert. Jákób úton van, zavaros a múltja és bizonytalan a jövője. Isten váratlanul megszólítja, és megajándékozza az ígérettel. Jákób belekapaszkodik ebbe, mert nincs más esélye, de a szíve ugyanolyan marad. A hit dolgát üzleti alapokra helyezi: ha Isten ezt megteszi, akkor Istenem lesz. Attól, h. valaki hallja Isten szavát, még nem biztos, h. meg is változik az élete. Jákób számára a fordulat csak később következik be... Elhangzott 2017. szeptember 17-én 1Móz 28,10-22 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 63, 573, 554, 556, 225, 283, 42)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap

Ha megromlik a viszony Istennel, akkor megromlik a viszony az emberekkel is. Ahol hiányzik az istentisztelet, ott megjelenik az embergyűlölet. A bűnbeesés után jön Kain és Ábel története. A bűnnek mindig bűn a következménye, olyan, mint a mocsár, ahonnan csak külső segítséggel lehet kijutni. Változtass irányt! Válaszd az életet! - nekünk is felkínálja ezt ma Isten... Elhangzott 2017. szeptember 10-én 1Móz 4,1-16 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 93, 10, 455, 283, 293)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap

Sokszor tapasztalok csodákat, amikor Isten megsegít egy lehetetlen helyzetben, de a legnagyobb csoda mindig az, ha valaki közel kerül Istenhez és megújul az élete. Sok tervünk van az új tanévre: szorgalmasabban tanulunk, többet sportolunk, jobban osztjuk be az időnket. S talán az is, h. több időt töltünk az Úrral. A prófécia által Isten bátorít arra, hogy keressük Őt, mert aki eddig süket volt az Úr szavára, az most meghallhatja az Ő üzenetét, s aki eddig vak volt Isten jelenlétére, most megláthatja az Ő munkálkodását az életében... Elhangzott 2017. szeptember 3-án Ézs 29,17-19 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 76, 254, 308, 443)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap

Dávid királyt Isten ajándékainak elfogadása helyett a vágyai kerítik hatalmába. Isten egy tanmesén keresztül szembesíti a bűnével, és Dávid önmaga felett mondja ki az ítéletet. Minden bűnre van bocsánat, mert az Úr egyszülött Fiát adta értünk, de azt se felejtsük: mindennek van következménye! Amit elkövettél, azért neked kell vállalnod a felelősséget... Elhangzott 2017. augusztus 27-én 2Sám 12,1-15 alapján. Igehirdető: Kis János

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap

Nem ünneprontás az, h. az államalapítás ünnepén egy olyan ige kerül elénk, amely Jeruzsálem pusztulásáról szól? - kérdezhetjük. Amikor Jézus meglátja Jeruzsálemet, sírni kezd. Az embereket lenyűgözi a város és a fesztiváli hangulat, de Jézus a szívekbe lát, ahol siralmas a helyzet. Boldog az az aug. 20-át ünneplő nemzet, amelynek Istene az Úr - nemcsak papíron, ünnepi beszédekben, hn. az emberek szívében is. Engedjük, h. Isten szeretete betöltse a szívünket és Jézus kereszthalála megújítsa életünket... Elhangzott 2017. augusztus 20-án Lk 19,41-48 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 57, 573, 554, 556, 460, 283, 485)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap

Jézus provokál a hamis sáfárral, h. odafigyeljünk és ne menjünk el Isten döntésre hívó szeretete mellett. Az életben nincsenek véletlenek. Döntések vannak. Akkor derül ki, h. jól vagy rosszul döntöttünk, amikor átéljük döntéseink eredményét. Jézus nem a sáfárt állítja elénk példaként, hanem a döntését, a helyzethez való hozzáállását. Adj számot arról, milyen kincseket gyűjtöttél... Elhangzott 2017. augusztus 13-án Lk 16,1-12 alapján. Igehirdető: Kis János (Ökumenikus istentisztelet, református templom)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap

Sokszor halljuk, h. csak kijelölt fürdőhelyen szabad fürdőzni, mégis vannak, akik nem törődnek a figyelmeztetéssel. Jézus arra figyelmeztet a báránybőrbe bújtatott farkas képével, h. van, amikor a vonzó felszín vagy a szép szavak nagy veszélybe sodorhatnak. A fa a gyümölcséről ismerhető fel. A hamis prófétát az élete leplezi le. De ez nemcsak azt jelenti, h. nekünk kell óvatosnak lennünk, hn. azt is, h. minket is az életünk alapján ítélnek meg mások. Jézus szavai azonban a mindennapi helytálláson túl az örök élet kérdését is felvetik... Elhangzott 2017. augusztus 6-án Mt 7,15-21 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 238, 7, 448, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap

Nagy sokaság veszi körül Jézust, akik napok óta hallgatják tanítását, miközben a fizikai szükségletekről is megfeledkeznek. Jézus észreveszi a szükséget, és szánalommal fordul feléjük. Sokszor azt hisszük, magunkra maradtunk, pedig Jézus törődik velünk, és már készíti a megoldást. Bevonja a csodába a tanítványait is, és felhasználja azt a pár kenyeret és halat, ami nekik van. Nem szokott eszünkbe jutni: talán ha hálát adnánk a kevésért és Jézusra bíznánk a helyzetet, csodát élhetnénk át... Elhangzott 2017. július 30-án Mk 8,1-9 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 327, 7, 387, 283, 459)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap

Az ölés bűn. Mindenki tudja. Jézus finomítja az Ószövetség törvényét, amikor azt mondja: amikor haragszol a felebarátodra, akkor gyilkos vagy. Eltérsz Isten szándékától. Jézus tanít: Ne gyűlölj! Ne a másikon tájékozódj! Hadd tegyem fel neked személyesen a kérdést: Van, akire haragszol? Mi van a szívedben? Hogyan gondolkodsz a másik emberről? Mielőtt átadod a szívedet Istennek, rendezd a viszonyodat a felebarátoddal! - Elhangzott 2017. július 23-án Mt 5,20-26 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 93, 7, 331, 283, 443)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap

A mai igében nem az a csoda, h. a sikertelen halászat után sok hal kerül a hálóba, hanem az, h. Simon Péter, a halász Jézusé lesz. A csodálatos halfogás rádöbbenti őt arra, h. Jézus által Isten jött el hozzá, és az Ő jelenlétében meglátja: bűnös ember vagyok, aki nem érdemli meg a csodát, mégis átélheti. Nem vagyok méltó arra, h. szeress, de vágyódom kegyelmedre... Elhangzott 2017. július 16-án Lk 5,1-11 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 467, 573, 554, 556, 453, 283, 475)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap

Igénk a képmutató ítélkezésről szól. Nem azt mondja, h. ne hozzunk döntéseket, h. ne neveljük a gyerekeinket, h. ne vegyünk észre életünkben Isten sokszor megállító vagy elindító kezét. Jézus szálkáról és gerendáról beszél. Az ítélkező ember csak azt látja, amit látni akar. Eljöttünk ma Isten házába, h. Isten javítson a látásunkon. Mérlegen vagyunk mindannyian, lehet, h. éppen fenn vagy lenn, de ez a mérleg Isten kezében van. Úgy éljünk, szóljunk, cselekedjünk, h. minden az Isten dicsőségét szolgálja és emberek javára legyen! - Elhangzott 2017. július 9-én Lk 6,36-42 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 66, 7, 474, 283, 389)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap

Van, amikor nem azért kesergünk, mert a magyarok pesszimisták, hanem mert tényleg nagy a baj. Szörnyű, mikor a kapcsolataink válnak elviselhetetlenné. Fontos felismerni a veszély nagyságát és forrását: a Sátánt, aki tönkre akar tenni mindent. Vele a harcot csak Istennel lehet felvenni: alázzuk meg magunkat Isten előtt, bízzuk rá gondjainkat a Gondviselőre és álljunk ellene a hitben. Minél inkább ragaszkodunk az Úrhoz, a gonosz annál inkább tehetetlen. Engedjük, h. Jézus legyen az Úr az életünkben! - Elhangzott 2017. július 2-án 1Pt 5,6-11 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 7, 445, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap

Milyen a viszonyunk a testvérünkhöz? A vértestvérhez és azokhoz, akikkel vasárnap együtt vagyunk? Ő életét adta értünk és mi tartozunk azzal, h. szeressük egymást. A szeretet nem érzés, amit átírhat az élet, mert bekerül egy porszem a gépezetbe. Ha megromlik a viszony, az nemcsak emberek között romlik meg, hanem Istennel is. Az Ő szeretete megváltoztat. Esküvőkön szoktam mondani: szeretni azt jelenti, h. elfeledkezem magamról és odafordulok a másikhoz. Most inkább így mondanám: megnyitom magam Isten előtt, h. szeretetét tovább tudjam adni... Elhangzott 2017. június 25-én 1Jn 3,13-18 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 61, 7, 455, 283, 560)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap

Mi a szeretet három ismérve? János apostol erre kérdésre keresi a választ a mai igénkben, és úgy hiszem, nagyon bölcsen fogalmazza meg mindazt a szeretetről, amit az elmúlt egy évben hatodévem alatt én is megtapasztaltam a kecskeméti gyülekezetben... Elhangzott 2017. június 18-án 1Jn 4,16-21 alapján. Igehirdető: Hegedüs Gábor (Énekek: 389, 7, 232, 283, 443)

Bővebben…

Tanévzáró istentisztelet

Ézsaiásnak különleges élményben volt része, amikor Isten elhívta a prófétai szolgálatra. Ézsaiás vállalta a küldetést, bár tudta: sokan elutasítják majd a megtérésre hívó szót. Az ifi által előadott kis jelenetben nem a banán volt a lényeg, hanem az, hogy hogyan fogadjuk a felkínált fantasztikus ajándékot. Az ügynök ugyanazt mondta mindenkinek, mégis csak egy ember volt nyitott. Így van ez a Jézusról szóló bizonyságtétellel is. A banán ezentúl talán a mai istentiszteletre fog emlékeztetni: Kóstoljunk bele a Jézus által felkínált életbe! - Elhangzott 2017. június 11-én Ézs 6,1-13 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 253, 101, 554, 571, 280, 283, 63)

Bővebben…

Pünkösd 2. napja

Az ünnep 2. napja általában arról szól, mire indít minket az, amit Isten tett értünk. Most azonban nem a következményről, hanem az előzményről van szó. Bábel tornyának története tükröt tart elénk: milyen az ember és milyen cél motiválja. Ha az ember isteni magasságokba tör, az soha nem vezet jóra. Aki a maga dicsőségét keresi, az nem veszi tudomásul, h. egyedül Istené a dicsőség. Bábel után az emberek már nem értik egymást. Pünkösd után az emberek értik Isten üzenetét... Elhangzott 2017. június 5-én 1Móz 11,1-9 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 66, 5, 237, 308, 11)

Bővebben…

Pünkösd ünnepe

A mai ige az Ószövetség pünkösdjéről szól. Mózes kiégett, a nép zúgolódik. A lelketlen világban talán működnek a dolgok, még sincs élet. Isten adni akar a Lelkéből, h. életünk ne céltalan bolyongás, ne megkeseredés, hanem neki való szolgálat legyen az ő dicsőségére és az emberek javára. A Lélek ajándék, ami felett nem rendelkezhetünk, csak kitöltetésének eredményét láthatjuk... Elhangzott 2017. június 4-én 4Móz 11,11-17.24-29 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 5, 244, 11, énekkar)

Bővebben…

Húsvét utáni 6. vasárnap

Jézus felkészíti a tanítványokat arra, amire számítaniuk kell. Néhány nappal azelőtt, h. elmegy, ígéretet ad, h. nem hagyja őket magukra, hanem elküldi a Pártfogót, a Vigasztalót, a Szentlelket. Jézus ma is felkészíti tanítványait a folytatásra. Tanúk vagyunk, mártírok, megkérdezettek, akikre Isten rábízta kegyelmének, szeretetének ajándékát. Tovább tudjuk-e adni ezt a kincset? Isten nem az alkalmas embert választja ki, hanem a kiválasztottat teszi alkalmassá. Kérni kell ezt a Lelket... Elhangzott 2017. május 28-án Jn 15,26-16,4 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 6, 467, 283, 315)

Bővebben…

Mennybemenetel ünnepe

"Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó." - Ez a jól ismert mondat igen fontos dologra tanítja az embert, arra a következetességre, ami az alapja két fél között a bizalomnak. Az Úr következetesen gondoskodik rólunk, mert ha egyszer valamit megígér, azt mindig meg is tartja. Így volt ez azzal az ígérettel is, amit Salamonnak teljesített be, és azzal az ígérettel amit Izrael királya is hallott, de csak Krisztus mennybemenetelekor teljesedett be... Elhangzott 2017. május 25-én 1Kir 8,22-28 alapján. Igehirdető: Hegedüs Gábor (Énekek: 278, 5, 228, 443)

Bővebben…

Húsvét utáni 5. vasárnap

Szakemberek szerint korunk embere nem szokott beszélgetni. Társaságban is sokszor inkább valamilyen kütyüt nyomogatunk vagy fölhallgatóval a fülünkben megyünk végig az utcán. Az imádság beszélgetés Istennel. Vajon a hívő ember szokott-e, szeret-e imádkozni? Az imádkozás alapja az Úrral való kapcsolat. Minél közelebb kerülünk hozzá és minél inkább megérint minket az ő jósága és szeretete, annál mélyebbek lesznek imádságaink... Elhangzott 2017. május 21-én Jn 16,23b-27 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 573, 554, 556, 72, 283, 42)

Bővebben…

Húsvét utáni 4. vasárnap

Van-e kedved énekelni? Van-e mit megköszönnöd? Hogy jöttél ma Isten házába? A tanítványok nem tudnak mit kezdeni az új helyzettel. Az új dallam, amit Jézus hoz: Elmegyek, itt hagylak benneteket, mert elvégeztem küldetésem. Még így 2000 év távlatából sem értünk mindent. Hova? Miért? Mi lesz velünk? - ezek a mi kérdéseink. Bűn, igazság, ítélet - ebben pedig ott van Isten döntése felőlünk, aki nem hagy minket kiszolgáltatva. Ő nemcsak új éneket tanít, hanem új életre hív... Elhangzott 2017. május 14-én Jn 16,5-15 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 276, 5, 68, 283, 560)

Bővebben…

Húsvét utáni 3. vasárnap

A húsvét utáni 3. vasárnapot úgy nevezi az egyház, hogy Jubilate, ami azt jelenti: „Örvendj!” A mai igénkben Jézus beszél a tanítványoknak arról az örömről, amit feltámadásával hozott el az embereknek. Arról az örömről, amiről azt halljuk anyák napján, hogy olyan, mint mikor egy édesanya először fogja kezébe újszülött gyermekét... Elhangzott 2017. május 7-én Jn 16,16-23 alapján. Igehirdető: Hegedüs Gábor (Énekek: 296, 5, 48, 308, 11)

Bővebben…

Húsvét utáni 2. vasárnap

Egy szavalóversenyen valaki csodálatosan adta elő a 23. zsoltárt és nagy tapsot kapott érte, majd jött egy idős ember és imádságként mondta el, úgy, h. erre összekulcsolódtak a kezek. Az egyik ember ismerte a művet, a másik azonban ismerte a Pásztort. Ismerd meg a Jó Pásztort, aki életét adta érted: legyőzte a halált, feltámadt, él, veled van és vár, h. elvégezd küldetésed, szolgálatodat, és ott légy abban a nyájban, amely együtt dicsőíti az Urat... Elhangzott 2017. április 30-án Jn 10,11-16 alapján. Igehirdető: Kis János

Bővebben…

Konfirmációi istentisztelet

Mindannyian átéltük már, milyen érzés győzni - egy társasjátékban, sportban, tanulmányi versenyen. A mai ige a bűn és a halál felett győztes Krisztusra irányítja a figyelmünket. Aki csak a keresztet látja, az vesztesnek gondolja őt, de aki továbblát húsvétig, az hiszi: Jézus Isten Fia, a mi Urunk és Megváltónk. A győztes Krisztus hív minket a követésére. A keresztség és úrvacsora által átélhetjük a vele való közösséget... Elhangzott 2017. április 23-án 1Jn 5,4-10 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 42, 300, 229, 308, 11)

Bővebben…

Húsvét 2. napja

Péter apostol különleges helyzetet élt át akkor, amikor egy furcsa látomás hatására eljutott Kornéliusz százados házába. Azért volt különleges, mert bepillanthatott Isten titkaiba. Rádöbbent, h. Ő nemcsak a választott nép tagjait, hanem minden embert magához akar ölelni. Péter azt is átélte, h. ha elindul és bizonyságot tesz az Úr Jézusról, közben ő maga is csodákat él át... Elhangzott 2017. április 17-én ApCsel 10,34-43 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 196, 5, 221, 308, 11)

Bővebben…

Húsvét ünnepe

Miért jöttünk ma templomba? Átélni a jó hírt a gyülekezettel együtt? Megtartani, visszakapni azt a hitet, ami húsvétkor nyeri el tartalmát? Lelkészként ilyenkor szeretnénk megdöbbentő, új dolgot mondani, pedig a feltámadásnál nincs megdöbbentőbb. A kétség, hitetlenség, magunkban bízás kovászát ki kell takarítanunk, hogy az ünnep öröme átjárjon minket... Elhangzott 2017. április 16-án 1Kor 5,6-8 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 5, 388, 11, énekkar)

Bővebben…

Nagypéntek

Krisztus előtt hétszáz évvel elhangzott egy jóslat Ézsaiástól, hogy egy megvetett, megvert és megalázott ember lesz majd az, aki elhordozza az emberiség vétkeit. Ennek a jóslatnak a beteljesülésre emlékezünk immáron közel kétezer éve, mikor feltekintünk a nagypénteki keresztre. Ami minduntalan egy szívbemarkoló kérdést szül bennünk: Miért Jézus hagyja, hogy ezt tegyék vele? - Elhangzott 2017. április 14-én Ézs 52,13-53,12 alapján. Igehirdető: Hegedüs Gábor (Énekek: K rend)

Bővebben…

Nagycsütörtök

A nagycsütörtöki alkalom mindig különleges. Jézus ekkor utoljára van együtt tanítványaival, és megünnepli a nagy zsidó ünnepet, a páskát. Az Egyiptomból való szabadulás történetének egyik fontos epizódja a 10. csapás éjszakája. A bárány vére az ajtón egykor azt jelezte, h. a ház Isten oltalma alatt állt. Jézus az Isten Báránya, akinek kiontott vére Életet jelent számunkra... Elhangzott 2017. április 13-án 2Móz 12,1-11 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 196, 307, 63, 189)

Bővebben…

Virágvasárnap

A babiloni fogságot a nép úgy éli meg, h. azt hiszi: nincs otthona, nincs hazája, nincs Istene. Mintha legyőzték volna Istent. De Isten kérdez: adtam-e nektek válólevelet? Elbocsátottalak-e titeket? Isten nem hagyta el az övéit, s a kereszt ennek a legszebb bizonyítéka. Jézust nem a szegek tartották a kereszten, hanem a szeretet. Ő akkor is megvalósítja akaratát, ha szenvednie kell... Elhangzott 2017. április 9-én Ézs 50,1-10 alapján. Igehirdető: Kis János

Bővebben…

Böjt 5. vasárnapja

A zsidók figyelik Jézust, látják a csodáit, hallják a beszédeit Isten országáról, s közben sok kérdés merül fel bennünk. Jézushoz jönnek és válaszokat keresnek, de nem tudnak mit kezdeni azzal, amit Jézus kínál. Jézus arról beszél, ami túl van a látható határán: aki hisz benne, annak üdvössége van. Böjt önvizsgálatra indít. Kicsoda Jézus a számunkra? - Elhangzott 2017. április 2-án Jn 8,48-59 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 191, 3, 428, 308, 11)

Bővebben…

Böjt 4. vasárnapja

Böjt negyedik (Laetare) vasárnapján az ötezer ember megvendégelése kerül elénk. Jézus ajándékoz, csodát tesz az őt kivetői körében. Vajon az Isten ajándékozó Isten ma is, vagy csak akkor volt az? És ha az, akkor milyen szerepet szánunk neki? Csak magunkban bízunk, vagy kérjük az Ő segítségét mindabban, amibe belefogunk? - Elhangzott 2017. március 26-án Jn 6,1-15 alapján. Igehirdető: Tiborcz Dániel II. évfolyamos teológus hallgató (Énekek: 384, 3, 201, 283, 42)

Bővebben…

Böjt 3. vasárnapja

Egyházmegyénkben ma van a Gustav Adolf Segély vasárnapja, amikor a perselypénzzel a nehéz helyzetben lévő gyülekezeteket támogatjuk. Baj-e, ha valaki gazdag? Nem, de az baj, ha valaki rabja lesz a pénznek és az anyagiakban bízik. Isten nem turkálni akar a zsebünkben, hanem szabadságra hívott el minket. Aki tud adakozni, az szabaddá lesz. Szegénnyé a még több után való vágyakozás tesz... Elhangzott 2017. március 19-én Lk 21,1-4 alapján. Igehirdető: Lupták György püspökhelyettes. (Énekek: 438, 573, 554, 556, 197, 283, 398)

Bővebben…

Böjt 2. vasárnapja

Böjt második vasárnapján, mikor Isten irgalmáról emlékezünk meg, egy érdekes igével találkozunk. Egy kánaáni asszony keresi fel Jézust, hogy gyógyítsa meg a gonosz lélek által gyötört leányát, azonban Jézus vonakodik ezt megtenni. De vajon miért? Vajon azért, mert görög származású és pogány az asszony? Vagy talán csak próbára akarja tenni a hitét? - Elhangzott 2017. március 12-én Mt 15,21-28 alapján. Igehirdető: Hegedüs Gábor (Énekek: 189, 3, 449, 283, 293)

Bővebben…

Böjt 1. vasárnapja

Böjt arra a Krisztusra irányítja a figyelmet, akit Isten a megmentésünkre küld. Jézus megkísértésének történetéhez vezet ma az ige. A kísértés egyidős az emberrel. Három dimenziója: próba, eltérítés és vonzás. A kenyérkérdés mindig foglalkoztatta az embereket. A hatalom kérdése mindig aktuális: kinek a szavára hallgatunk? A sátán dicsőséget ígér Jézusnak, ha elszakad Istentől. Felismerjük-e életünk megannyi szituációjában a kísértést? Miért nem elég az, amit Isten ad? Hit, bizalom és engedelmesség - ebben mutat Jézus példát... Elhangzott 2017. március 5-én Mt 4,1-11 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 207, 3, 451, 308, 11)

Bővebben…

Ötvened vasárnap

Vannak igék, amiket sokan ismernek és félreértenek, ilyen pl. a szeretethimnusz. Ezt hallva sokan az emberi kapcsolatokban tapasztalt vagy hiányolt szeretetre gondolnak, pedig ez az ige inkább Istenre irányítja a tekintetünket. Ő az, aki igazán türelmes. Ő az, aki nem felhánytorgatni akarja a bűnöket, hanem megbocsátani. S nincs ahhoz fogható, amit Ő eltűrt, amikor Fiát elfogták, megkínozták és keresztre feszítették. Pál a kegyelmi ajándékokkal kapcsolatban ír a szeretetről: amikor szolgálsz az Úr nevében, az isteni szeretet forrásából meríts! - Elhangzott 2017. február 26-án 1Kor 12,31-13,13 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 266, 3, 442, 283, 443)

Bővebben…

Hatvanad vasárnap

Pál a legszemélyesebb érzéseit mondja el. Dicsekszik, de nem önmagával, hanem Isten erejével. Ma egy árunak van reklámarca, ha valamit el akarnak adni, csinos hölgyek reklámozzák. Pál apostol életében a damaszkuszi úton történt találkozás volt a sorsfordító. Ez az élmény azóta beragyogja életét. Pál nem volt szép ember, tövis adatott a testébe. Sebezhetők vagyunk, de ez a hiteles élet titka. Isten ereje a mi erőtlenségünk által ér célba... Elhangzott 2017. február 19-én 2Kor 12,1-10 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 66, 573, 554, 556, 279, 283, 42)

Bővebben…

Hetvened vasárnap

Pál apostol az Isten országát, mint biztos célt látja maga előtt. Olyan világban élünk, amikor rengeteg a céltalan ember, de vannak olyanok is, akiknek csak földi céljai vannak: önmegvalósítás, munkahelyi sikerek, egzisztencia, család. Isten igéje buzdít: lássuk magunk előtt a menyei célt, és úgy fussuk meg életutunkat, h. közben kitartóan edzünk, és követjük Urunk edzéstervét... Elhangzott 2017. február 12-én 1kor 9,24-27 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (253, 3, 560, 283, 453)

Bővebben…

Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap

A tenger lecsendesítése után ma a hegyre megyünk fel Jézussal. Ott vagyunk-e a Jézussal menők között? Két pont között, a mélység és magasság emberi távlatában, az idő és az örökkévalóság ember számára átléphetetlen valóságán keresztül szólít meg minket Isten. A nagy dolgok csendben születnek. Isten jelenlétében élet van. Halljátok meg azt, amit csak szívvel lehet meghallani, nem füllel! Lehet Jézussal lenni, Jézus világosságában élni... Elhangzott 2017. február 5-én Mt 17,1-9 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 400, 1, 361, 308, 11)

Bővebben…

Vízkereszt ünnepe utáni 4. vasárnap

A tanítványok ott hagyták mindenünket, h. kövessék Jézust, a nagy viharban, az első nehézségnél azonban eltűnik a bizalom. Amikor összecsapnak a fejünk felett a hullámok, megvan-e bennünk akkor is a bizalom Jézus iránt? A hajót nem a halászok mentik meg, hn. Jézus. Így van ez az egyházzal is. Az egyháznak mindig is voltak és lesznek viharai, de nincs olyan gond, ami erősebb lenne Jézusnál! S ami a legszebb ebben a történetben: Jézus nem a hajót mentette meg, hn. az utasokat. Ő bennünket akar megmenteni... Elhangzott 2017. január 29-én Mt 8,23-27 alapján. Igehirdető: Hegedüs Gábor (Énekek: 262, 1, 354, 283, 323)

Bővebben…

Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap

Mit jelent a hit? Nemcsak azt: hiszem, h. Jézus az Isten Fia, a Megváltó, hn. azt is, h. alárendelem magam az ő akaratának. A mai igében a leprás és a kapernaumi százados gyógyulásért könyörög. Hittel és alázattal kér, és kész elfogadni azt is, ha nem tapasztal majd csodát. A hit önismeretet is jelent: ha felismerem Jézus hatalmát, akkor meglátom a magam esendőségét is, és elfogadom, h. Istennel szemben nincsenek jogaim... Elhangzott 2017. január 22-én Mt 8,1-13 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 268, 2, 326, 283, 392)

Bővebben…

Vízkereszt ünnepe utáni 2. vasárnap

Amikor szomorúak és kiszolgáltatottak vagyunk, akkor beengedjük Jézust az életünkben, de amikor örömünk van, sokszor elfelejtjük, h. akkor is meghívhatjuk az életünkbe. A mai ige Jézus első csodája: a vizet borrá változtatja a kánai menyegzőn. Elfogyhatnak a dolgaink, és szükségünk lehet segítségre. Sokan mondják: majd hiszek, ha csodát látok. A sorrend sokszor fordított: előbb higgy, és csodákat látsz... Elhangzott 2017. január 15-én Jn 2,1-11 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 299, 573, 554, 556, 331, 283, 495)

Bővebben…

Vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnap

Hogyan térünk vissza a mindennapokba az ünnepek után? Jézussal vagy Jézus nélkül? Mária és József azt gondolhatta: Jézus is jön velük, hiszen neki (gyerekként) ez a kötelessége. Mi is sokszor úgy teszünk, h. mintha neki az lenne a dolga, h. velünk legyen és nekünk segítsen. Sajnos előfordul, h. magával sodor az élet, és Jézus kimarad mindebből. Ha észrevesszük és keresni kezdjük, sokszor nem ott keressük, ahol kellene: nem a templomban és nem az igében... Elhangzott 2017. január 8-án Lk 2,41-52 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 361, 2, 389, 283, 277)

Bővebben…

Vízkereszt ünnepe

Aki volt már barlangászni, megtapasztalhatta, milyen érzés bezárva lenni a teljes sötétségben, és hogy ezek után milyen nagy kincs meglátni a barlang kijáratának fénysugarait. Erről az érzésről szól vízkereszt ünnepe is, amikor azt ünnepeljük, hogy világ világossága megjelent a bűnnel teli világban, hogy eltörölje a sötétséget... Elhangzott 2017. január 6-án Mt 2,1-12 alapján. Igehirdető: Hegedüs Gábor (Énekek: 185, 186, 397)

Bővebben…

Újév napja

Ilyenkor el vagyunk foglalva a vissza- és előretekintéssel és fogadalmakat teszünk. Isten ígéretet ad egy olyan embernek, aki elvesztette reménységét: új kezdődik a régi alapokon. Isten lehajol hozzánk és kegyelmének szövetségét ígéri. Ő meg akar bízni bennünk, de mi nem merjük rábízni magunkat. Kiborulás helyett leborulásra van szükség! Ne gondolkozz, hanem dönts! - Elhangzott 2017. január 1-jén 1Móz 17,1-8 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 184, 1, 182, 308, 11)

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
1%
« 2021. június »
június
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Evangélikus fiatalok blogja
null