Navigáció
Napi ige

Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között. (Mal 3,18)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 

2019

A kecskeméti evangélikus templomban 2019-ben elhangzott igehirdetések hangfelvételei

Óév este

Átszövi egész életünket a búcsúzás. "Valamitől mi mindig búcsúzunk" - írja Reményik Sándor. Ha nem tudsz mit kezdeni a múló lehetőségekkel, indulj el keresni az eljövendőt! Semmi ne takarja el előlünk az Urat! Amink van, tőle van, amink nincs, azt tőle kérhetjük. Csak az az enyém, amit oda tudok tenni az Ő kezébe. A hit híd, ami elvisz onnan, ahol vagy oda, ahol lenned kell... Elhangzott 2019. december 31-én Zsid 13,14 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 174, 177, 42)

Bővebben…

Karácsony utáni vasárnap

Olyan világban élünk, ahol inkább a nehézségeinkről beszélünk. Pál elcsendesedik és hálát ad a kolossébeli gyülekezetért. Magáért mindenki tud imádkozni. Az imádság iskolájában egy másik lépés, amikor másokért imádkozunk, s talán a legcsodálatosabb, amikor átérezzük: valaki minket hordoz. Nézd vissza ezt az évet: Ne panaszkodj, köszönd meg, amit kaptál! Legyünk imádkozó közösséggé! - Elhangzott 2019. december 29-én Kol 1,3-6 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekszámok: 151, 2, 171, 283, 273)

Bővebben…

Karácsony 2. napja

Megsejtettük-e már Isten dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein keresztül? Láttunk-e kemény szíveket irgalmának jeleivé válni? Ne mutogassunk másra: saját keménységünket és kegyelemre szorultságunkat kell beismernünk! Mai üzenet: Nincs jogod megkérdőjelezni Isten döntéseit! Borulj le előtte! Légy engedelmes! Az Ő hatalmát nem befolyásolja, mit gondolsz róla, de a te életedet ez mindenestől megváltoztatja... Elhangzott 2019. december 26-án Róm 9,22-24 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 171, 1, 159, 308, 11)

Bővebben…

Karácsony ünnepe

Látom a meglepettséget az arcokon. Vártunk volna még valami karácsonyit. Azt kaptuk. Csak a másik oldalról. Az első karácsonyon Isten mentő szeretete elérkezett. Nem úgy, ahogy várták, de úgy, ahogy Isten eltervezte. Vegyük észre a gyermekben a királyok Királyát és uraknak Urát! - Elhangzott 2019. december 25-én Jel 19,16 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 150, 1, 168, énekkar, 11)

Bővebben…

Karácsony este

Karácsony a beteljesült isteni ígéretek ünnepe. Szokatlan igét kaptunk mára: azt, amit az Úr Ábrahámnak mondott, miután próbára tette a hitét. Ugye, tudod, h. Isten véghez akarja vinni a te életedben is azt, amit megígért? Áldott karácsonyt kívánunk ma egymásnak, mert Jézus születése az áldás forrása az egész föld számára... Elhangzott 2019. december 24-én 1Móz 22,15-18 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: J rend)

Bővebben…

Advent 4. vasárnapja

Karácsony küszöbén különböző érzések kavaroghatnak bennünk: izgatottság, idegesség vagy talán félelem. Advent 1. vasárnapján is arról szólt az ige, h. a Király érkezik, ahogy ma is Őt kell meglátnunk. Most már nyílni kell az ajtóknak, s annak felelőssége, h. nyílik vagy zárva marad, az egyedül a miénk. Sőt nekünk kell megnyílnunk az érkező Úr előtt, aki hatalmas és dicső Király... Elhangzott 2019. december 22-én Zsolt 24,7-10 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 149, 1, 147, 283, 148)

Bővebben…

Advent 3. vasárnapja

Minden végbemegy az Ő akarata szerint. Jeremiás próféta Isten mentő szeretetét hirdette meg. Miközben várakozol, ő munkálkodik. Ádvent csendjében, összekulcsolt kezek hitében, reménységében a lényeg el ne maradjon! Vár ránk Valaki, aki meg akarja újítani életünket. Milyen jó, h. nem a mi kezünkben van karácsony csodája! Isten megmenti nekünk a karácsonyt. A csend nem üres, tele van válaszokkal... Elhangzott 2019. december 15-én Jer 1,17-19 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 137, ÚÉ 219, ÚÉ 99, 564, 163, 286, 291)

Bővebben…

Advent 2. vasárnapja

Inkább égünk karácsonyi, mint a dicsőséges Krisztus majdani fogadására, a vele való találkozásra készülő hangulatban. A mai olvasmányok mégis arra figyelmeztetnek: Krisztus vissza fog térni hatalommal és erővel. Ézsaiás próféta minket is figyelmeztet: hányadán állsz magaddal, a hamis isteneiddel, amiket olyan nagyra tartasz? Vizsgáld meg magad Isten irgalmas szeretetének fényében és szórd ki életed sötét dolgait, veszendő-múló értékeit... Elhangzott 2019. december 8-án Ézs 2,12.17-20 alapján. Igehirdető: dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin. (Énekek: 133, 1, 142, 283, 293)

Bővebben…

Advent 1. vasárnapja

Az egyik mai igében Jézus, mint érkező király jelenik meg. Fontos tudni egy jézuskázó világban, h. kicsoda Ő valójában, hiszen alapvetően meghatározza adventünket-karácsonyunkat, h. Úrnak és királynak látjuk-e őt! Az ézsaiási prófécia alapján döbbenetesen megelevenedik előttünk az evangélium, hiszen az érkező Jézus megszabadít a bűnből, megkötözöttségekből, megnyitja a vakok szemét, testi-lelki táplálékot hoz, s pásztorolja az övéit... Elhangzott 2019. december 1-jén Ézs 49,8-10 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 131, 1, 141, 308, 12)

Bővebben…

Örök élet vasárnap

Különleges ez a mai nap. Valaminek a végére értünk. 68 mécses van itt az asztalon. Nem tudom, hányat fognak elvinni belőle. Isten mérlegre teszi a hitünket. Isten országáról, a folytatásról szól a mai ige. Legyen Isten hívó, ma még nem ítéletet, hanem kegyelmet sugárzó szeretete a miénk... Elhangzott 2019. november 24-én Mt 13,36-43 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 503, 9, 388, 521, 443)

Bővebben…

Reménység vasárnap

Mi az alapja a reménységünknek? Hogyan viszonyulunk ahhoz az Istenhez, aki ajándékoz, de nem tűri, h. elherdálják az ajándékait? A mai ige nehéz kérdéseket vet fel: Valóban uralkodik Isten az életemben? Érzéseimben, döntéseimben, tetteimben ráhagyatkozok-e az Úrra? Kész vagyok-e engedelmeskedni neki, és tenni azt, amivel ő megbízott? Csak ekkor élhetjük át, h. Ő elkezd munkálkodni rajtunk keresztül... Elhangzott 2019. november 17-én Lk 19,11-28 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, ÚÉ 219, ÚÉ 99, 564, 514, 449)

Bővebben…

Ítélet vasárnap

Ennek a három vasárnapnak az egyházi esztendő végén meghatározó szerepe van. Keressük a fényt a sötétben, a kapaszkodót, ami életté lehet. Korunk embere jeleket vár, látni, birtokolni, biztosra menni szeretne. Jézus azt mondja: nem adok több jelet, legyen elég a kereszt. Legyen elég az, h. életemet adom érted! Az egyik temetésen éppen akkor, amikor elhelyeztük az urnát, a nyirkos idő ellenére áttört a fény. Nem hívtam fel rá a család figyelmét, mert a jeleket mindenkinek magának kell észre vennie... Elhangzott 2019. november 10-én Lk 11,29-35 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 88, 10, 356, 283, 291)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap

Milyen kérdésekkel jöttünk ma templomba? Vannak miértek, amikre nem tudjuk a választ. Van, amikor Isten azért nem változtatja meg a helyzetünket, mert a szívünket akarja felé fordítani. Isten azt szeretné, h. minél tovább maradjatok otthon ebben a gyülekezetben. Nehéz pillanatokban bízzunk Istenben! Örömeinkért adjunk hálát! - Elhangzott 2019. november 3-án Fil 2,12-15 alapján. Igehirdető: Ponicsán Erzsébet (Énekek: 52, 9, 266, 308, 11)

Bővebben…

Reformáció ünnepe

A mai ige a hit útján járásra hív Ábrahám példáján keresztül. Milyen helyzetben szólít meg most? Kényelmes életkörülményeid ellenére küzdesz a gyötrő lelki kérdésekkel? Tapasztaltad, h. a sok Istentől kapott lehetőség ellenére meddő maradt életed egy fontos területe? Az Úr téged is szólít: Bízz bennem! Fogadd el és add tovább az áldást! Odatesszük-e a mi "mindenünket" az Ő kezébe, h. Ő átadhassa nekünk azt a "mindent", amit nekünk szán... Elhangzott 2019. október 31-én Gal 3,6-14 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 280, 10, 254, 283, 42)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap

Pált megérinti Isten szeretete és tovább akarja adni az örömhírt, de azt kell tapasztalnia, h. az embereknek ez nem kell. A sajátjainak viszi, de elutasítják. Mi is így vagyunk ezzel sokszor a családban, munkahelyen. A nehézség nem azt jelenti, h. rossz úton jársz. Pál falba ütközik és átéli az Isten szerinti újratervezést, és a pogányok felé fordul. Tudsz-e te is Isten által vezetve élni? Mersz-e ugrani, amikor Ő azt mondja? - Elhangzott 2019. október 27-én ApCsel 18,5-11 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekszámok: 296, 9, 288, 283, 29)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap

A személyválogatás - kivételezés, hátrányos megkülönböztetés - tönkretehet kapcsolatokat és nagy kárt okozhat a közösségben. Az egyházban végképp nem történhetne ilyen - figyelmeztet a mai ige. Ne a külsőségek alapján ítéljünk, mert az Úr is a szívet vizsgálja, akárcsak Dávid kiválasztásánál! Vagy gondoljunk Jézusra, akit a zsidók azért utasítottak el, mert nem illeszkedett a Messiásra vonatkozó elvárásokhoz! Szeresd felebarátodat mint magadat - személyválogatás nélkül ugyanazzal lelkülettel, a krisztusi szeretet mércéje szerint... Elhangzott 2019. október 20-án Jak 2,1-7 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 104, ÚÉ 219, ÚÉ 99, 564, 447, 283, 387)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap

Vannak sorsfordító találkozások, amikor szembe jön valaki, aki arra késztet, h. újra tervezzük az életünket. Akkor érzi az ember ennek a jelentőségét, amikor rálép a gyógyulás útjára. Jézus azért jött, h. hirdesse Isten országa evangéliumát és visszaadja a reményt a szenvedőknek. Az asszonyok életében minden megváltozott, amikor találkoztak Jézussal, és mertek mindent odatenni Jézus elé. Mi is választhatjuk a mindent a semmi helyett... Elhangzott 2019. október 13-án Lk 8,1-3 alapján. Igehirdető: dr. Gáncs Tamás (Énekek: 102, 9, 331, 283, 260)

Bővebben…

Terményáldás

A teremtés hetét ünnepeljük, mely hálára és felelősségre hív, ezért tartunk ma terményáldást. Pál és Barnabás arról beszél a lisztraiaknak, akik nem ismerik Istent, h. eddig is Ő gondoskodott róluk. A teremtett világ hirdeti a Teremtőt, de a teremtés csodálata által csak sejtésünk lehet a Teremtőről. Hitre jutni pusztán elmélkedés és álmélkodás által nem lehet, csak akkor lehet, ha megnyílik előttünk Isten igéje! - Elhangzott 2019. október 6-án ApCsel 14,8-18 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 101, 9, 491, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap

A mai igében áldásmondásról van szó. Figyeljünk arra, mit akar adni nekünk Isten az áldás által. Azoknak szól ez az ige, akik nincsenek eltelve önmaguktól, hanem hátrébb húzódnak és engedik, h. Isten cselekedni tudjon az életükben. Aki az Úrban bízik, annak életén Isten áldása van. A hit nem azonnal termi gyümölcsét. Meg kell harcolnunk a harcokat és minden utólag nyer tartalmat... Elhangzott 2019. szeptember 29-én Jer 17,5-11 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 10, 340, 283, 443)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap

Intés hálás engedelmességre! - ez a mai vasárnap témája. Isten népe Kánaán határához érkezett. Mielőtt belépnek az Ígéret földjére, a szerető Isten felkészíti őket, h. áldásban járjanak. Mózes emlékezteti őket: az élő Isten volt az, aki szövetséget kötött népével, nekik csak az a feladatuk, h. engedelmesen hallgassanak szavára. Nekünk is szól a figyelmeztetés: Szeresd Istent, járj az ő útján és tartsd meg rendelkezéseit! - Elhangzott 2019. szeptember 22-én 5Móz 10,12-11,1 alapján. Igehirdető: Lőrincz Csaba (Énekek: 296, 10, 280, 283, 443)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap

Időnként megesik, h. egy gyerek, ha nem tetszik, amit kérnek tőle, befogja a fülét és ezt hajtogatja: Nem hallom!!! Mi is sokszor viselkedünk így Istennel, ha olyat mond, ami nem tetszik, pedig Ő azért vesz elő kényes kérdéseket, mert segíteni akar rajtunk! Jobban kell törekednünk arra, h. a mindennapokban Isten akarata szerint éljünk! S a mai ige kemény szavai után a boldog jövendő ígéretét hirdeti meg Isten... Elhangzott 2019. szeptember 15-én Zak 7,9-14 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, ÚÉ 219, ÚÉ 99, 564, 455, 283, 272)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap

Jeremiás korában a nép önteltté vált és azt gondolta, h. nincs szüksége Istenre. Jeremiás imádkozni kezdett értük, mire Isten elküldte őt a fazekashoz, aki éppen újraformált egy edényt. Mi mindannyian Isten műhelyében vagyunk. Ő ismer minket bűneinkkel, nyomorúságainkkal együtt, s van, amikor újraformálja az életünket. Jeremiással azt akarja megértetni: van még lehetőség, mert még nincs kiégetve az agyag... Elhangzott 2019. szeptember 8-án Jer 18,1-10 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 45, 9, 348, 283, 560)

Bővebben…

Tanévnyitó istentisztelet

Legyünk engedelmesek és alázatosak! - ezt az útravalót kapjuk az új tanévre. A gyerekek fogadjanak szót a szülőknek, tanároknak, a felnőttek pedig ugyanígy engedelmeskedjenek Istennek! S ha öntelten és beképzelten viselkedünk, akkor z nemcsak az emberekkel, hanem Istennel való kapcsolatunk is könnyen tönkremehet... Elhangzott 2019. szeptember 1-jén 1Pt 5,5 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 101, 575, 554, 571, 328, 308, 553)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap

A gonosz szőlőművesek úgy viselkednek, mintha övék lenne a szőlő, pedig tartoznak azzal, h. a termés egy részét átadják a gazdának. Az ember hajlamos arra, h. elfeledkezzen róla, ki a tulajdonos és mindent úgy kezel, h. az neki jár. Isten sokszor sokféleképpen küldte a prófétáit, végül elküldte a Fiát. Aki elutasítja Isten Fiát, attól a Gazda elveszi a szőlőt és másnak adja. Nem vonatkozik ez ránk is? - Elhangzott 2019. augusztus 25-én Lk 20,9-19 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 9, 323, 283, 443)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap

Jézus nem engedi, h. vér szerinti családja megakadályozza küldetése teljesítésében. Mit tanulhatunk ebből az igéből? A családnak nincs joga tönkretenni az Istennel való kapcsolatunkat! A szeretet nem a másik igényeinek azonnali és feltétel nélküli kiszolgálását jelenti! Jézus azon munkálkodik, h. a családtagok a lelki családban is helyet kapjanak és az üdvösség részesei legyenek... Elhangzott 2019. augusztus 18-án Lk 8,19-21 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 96, ÚÉ 219, ÚÉ 99, 564, 280, 283, Himnusz, 42)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap

Jézus azt parancsolja, h. szeressük az ellenségeinket: engedjük, h. Isten uralkodjon az indulatainkon, ösztöneinken! Jézus példája áll előttünk, aki tűri azokat a csapásokat, amikkel mi ütjük és többet ad, mint amit kiköveteltünk tőle. Merj szeretni akkor is, ha természetes és akkor is, ha nehéz - ne azért, mert biztos vagy magadban, hn mert biztos lehetsz őbenne... Elhangzott 2019. augusztus 11-én Lk 6,27-35 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 445, 7, 439, 283, 398)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap

A tanítvány, Tamás szavai még itt csengenek a fülünkben: „Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele együtt!”... A kérdés az a mai vasárnapon is, hogy mi felismerjük-e Krisztust, és vállaljuk-e a vele való meghalást a bűnnek? Bizonyságot teszünk-e arról az Úrról, aki életét adta értünk, hogy mi új életben járhassunk? - Elhangzott 2019. augusztus 4-én Jn 11,1-16 alapján. Igehirdető: Barcsik Zoltán (Énekek: 296, 7, 368, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap

Jézus kérdése: Kinek mondanak az emberek? Aztán tanítványait kérdezi: Hát ti kinek mondotok engem? Most személyessé teszi számunkra: Ki neked Krisztus? Mennyire ismered Őt? Mennyit mersz rábízni az életedből? Sokan csak a gyógyítót látják benne. Sokan, akik már átélték, h. a lélek is lehet beteg, a Szabadítót. És sokan a Megváltót is, aki az örök élet felé mutat utat... Elhangzott 2019. július 28-án Lk 9,18-26 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 7, 357, 283, 293)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap

"Jó bornak is kell a cégér." - tartja a mondás. Ma a reklámszakma az egyik legvirágzóbb iparág. Sokak szerint az egyháznak is kell a reklám, h. vonzóvá tegyük az evangéliumot. Jézus mintha nem tudná ezt vagy mintha inkább elrettenteni akarná az embereket attól, h. őt kövessék! Pedig az a célja, h. meglássuk: a hívő élet teljes odaszánást kíván, mindent vagy semmit alapon... Elhangzott 2019. július 21-én Lk 9,57-62 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (467, ÚÉ 219, ÚÉ 99, 564, 438, énekkar, 328)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap

Isten teremtésbeli rendje, h. a férfi és nő egységet alkosson, h. ne maradjon egyedül az ember. Ma nagyon kevesen kérik el Istentől a házastársukat. Isten teremtésbeli rendje a bűn hatalmába került. A válás nem csak a mi korunk problémája, már Mózesnek rendelkeznie kellett róla. Irgalmasság vasárnapján nézz körül az életedben és merd összekulcsolni a kezed... Elhangzott 2019. július 14-én Mk 10,1-12 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 7, 344, 283, 443)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap

Múlt – jelen – jövő, három igeidő, mely a mindennapjainkat meghatározza. Pál apostol ezt alapként tekinti a hívő ember életében, de egy fontos pontot helyez el benne. A jelent, melynek origópontja nem más, mint Jézus Krisztus. Aki a jelenben őt megtalálja, az a jövőben boldog, mert tudja, hogy örök élete van a kereszthalál által. Erről tesz bizonyságot az apostol és ez a mi feladatunk is, hogy hirdessük az evangéliumot az emberek között... Elhangzott 2019. július 7-én Kol 1,21-23 alapján. Igehirdető: Zahorecz Pál (Énekek: 93, 7, 266, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap

Miért beszélünk most halálról és feltámadásról, mikor ez az egyházi esztendő végén szokott téma lenni? Mert a feltámadást reménységében erősödhet az, aki most a gyász terhét hordozza; megláthatja a földi élet korlátain túlmutató célt az, aki a mindennapok küzdelmeit vívja, s igazodhat az Isten szerinti mércéhez az, aki éppen boldog és élvezi a nyarat... Elhangzott 2019. június 30-án 1Kor 15,32-43 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 280, 7, 503, 283, 387)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap

Az, amit a világ bolondságnak tart, Krisztus keresztje hirdeti Isten szeretetét. Nem kecsegtet hamis ígéretekkel, de meg akar adni mindent. A kereszt hirdeti: fontos vagy Isten számára, utat akar mutatni életed megannyi helyzetében. Amíg a kereszt csak jelkép, addig a tartalma, üzenete nincsen a szívbe írva. Ő életét adta érted! Ne engedd el a kezét! - Elhangzott 2019. június 23-án 1Kor 1,18-25 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 7, 208, 283, 443)

Bővebben…

Tanévzáró istentisztelet

Vannak helyzetek, amikor tudjuk, mire számíthatunk, de lehet, h. másként alakulnak a dolgok. A kis jelenet is arról szólt: Isten azért szól bele váratlanul a megszokott imádságba, mert változtatni akar rajtunk. Mi szeretjük a kiszámítható dolgokat, de Istennek vannak meglepetései. Legyünk nyitottak rá! Mi vágyunk arra, h. tudjunk és értsünk mindent, de Istennek vannak titkai. S ha ezt alázattal elfogadom, akkor belesimulhatok Isten akaratába... Elhangzott 2019. június 16-án Préd 8,16-17 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 253, ÚÉ 219, ÚÉ 99, 564, 328, 283, 553)

Bővebben…

Pünkösd 2. napja

Különleges élmény látni, mire képes Isten: virágba borította otthonomat és megújította életemet. Isten népe a babiloni fogság reménytelenségében hallja a biztatást: Isten képes megváltoztatni a dolgokat. Kiárasztja Lelkét ránk mint vizet a szomjas földre és megelevenít, mint a füvet a vízparton. A Lélek ajándéka, h. megvallhatom: az Úré vagyok, és lelki társakat kapok a hívők közösségében... Elhangzott 2019. június 10-én Ézs 44,1-5 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 244, 5, 238, 308, 11)

Bővebben…

Pünkösd ünnepe

Karácsony, nagypéntek és pünkösd üzenete: Velünk, értünk, bennünk van az Isten! Haggeus egy nehéz időszakban prófétált: hiába dolgoztok, nincs rajta áldás, mert elfelejtettétek az Urat! Ezután felépült a templom, Isten dicsősége betöltötte a házat, az építők pedig békességet kaptak. Amikor Isten az első helyre kerül, minden más a helyére kerül... Elhangzott 2019. június 9-én Hag 2,4b-9 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 5, 229, 12)

Bővebben…

Húsvét után 6. vasárnap

Mindannyian képviselünk egyfajta értékrendet. Egy olyat, amelyben talán első helyen van Krisztus ügye, viszont a mi értékrendünk olykor nagyon változékony. Ezzel szemben Istené adott - ez a kegyelem. Neki fontos a „szürke veréb” is. Isten minden teremtményét, kiváltképp az embert, akiért a számára legértékesebbet is odaáldozta: egyszülött Fiát. A mi értékünk felbecsülhetetlen, hiszen mi vagyunk azok, akikért Krisztus meghalt... Elhangzott 2019. június 2-án Mt 10,29-33 alapján. Igehirdető: Rosta Izabella (Énekek: 321, 5, 357, 308, 11)

Bővebben…

Mennybemenetel ünnepe

Jézus nagyon közel volt a tanítványaihoz, hiszen annyi szálon kapcsolódtak egymáshoz. A tanítványok kötődtek hozzá, és Jézus is szerette őket. Ebből a szeretetközösségből részesülünk mi is. Mennybemenetel ünnepe összeköt. A múltat a jelennel, a tanítványokat velünk, Krisztust és minket. Mennybemenetel ünnepe egy beteljesült ígéret, amely teljessé teszi a földi életünket, egyfajta biztosíték arra: van, miért örülnünk... Elhangzott 2019. május 30-án Lk 24,50-53 alapján. Igehirdető: Rosta Izabella (Énekek: 227, 6, 228, 283, 287)

Bővebben…

Húsvét után 5. vasárnap

Jézus életében mindent áthatott az imádkozó lelkület. A tanítványok megérezték, milyen különleges ez, ezért kérték: taníts minket imádkozni! Ott van-e bennünk is ez a vágy arra, h. megéljük az Istennel való bensőséges kapcsolatot? Atyaként szólíthatjuk meg Istent: gyermeki bizalommal, felfelé tekintve szólhatunk hozzá. S neki bármit elmondhatunk... Elhangzott 2019. május 26-án Lk 11,1-4 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 5, 87, 283, 88)

Bővebben…

Húsvét után 4. vasárnap

Jézus gyógyít. Ma is itt van köztünk és ma is fel lehet őt keresni a magunk nyomorúságaival, terheivel, és azokéval, akiket ránk bízott az Isten. Cantate az éneklés, a dicsőítés vasárnapja. Van-e hálaadás a szívünkben? A Jézussal való találkozás gyógyulást jelent, s csodáról csak az tud beszélni, aki átélte... Elhangzott 2019. május 19-én Mt 15,29-31 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 68, 564, ÚÉ 43, ÚÉ 16, 57, 64)

Bővebben…

Húsvét után 3. vasárnap

A kimondott szónak ereje van, hat a beszélőre és a hallgatóra is. A hirdetett igének hatása van: csodák történnek, emberek élete változik meg, gonosz hatalmak engedelmeskednek a 72 tanítványnak. Jézus kiküld minket is, h. bizonyságot tegyünk róla. Elér-e minket szavával, szeretetével, elhívásával? - Elhangzott 2019. május 12-én Lk 10,17-20 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 6, 48, 364, 293)

Bővebben…

Húsvét után 2. vasárnap

Különleges ez a mai vasárnap, hiszen olyan kedvesen összefonódik a jó pásztor és a bárányok kapcsolata az anyák napjával. Az egymáshoz tartozást, kötődést, bizalmat semmi más képpel nem lehet jobban leírni, vagy érezni, mint a szüleinkhez való ragaszkodással. Jézus vállalja és kimondja azt, hogy ő a jó Pásztor. Arra biztat a mai ige, hogy gyermeki bizalommal merjünk Jézus nyomába szegődni, vezetése alatt járni! - Elhangzott 2019. május 5-én Jn 10,1-6 alapján. Igehirdető: Rosta Izabella (Énekek: 296, 5, 401, 308, 11)

Bővebben…

Konfirmáció

Miért jó, h. konfirmálsz? Tegnap konfirmandusaink megválaszolták ezt a kérdést. Ifiseink is felelevenítették emlékeiket, az emlékezetes pillanatokat és mindazt, aminek az áldását azóta élik át. A konfirmáció célja, h. közelebb kerüljünk az Úrhoz és elinduljunk, előrehaladjunk a hit útján. Ahogyan az evangéliumot is azért írta le az apostol, h. higgyünk Jézusban... Elhangzott 2019. április 28-án Jn 20,31 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 254, 300, 229, 308, 11)

Bővebben…

Húsvét 2. napja

Húsvétkor mindenki értetlenül állt az üres sír előtt, pedig Istennek semmi sem lehetetlen. Ő megajándékozta gyermekkel az idős, meddő házaspárt, és feltámasztotta Jézust - úgy, ahogy megígérte. Bízzunk benne! Ő nekünk adott ígéreteit is megvalósítja és amíg várakoztat, a hitünket akarja erősíteni... Elhangzott 2019. április 22-én Róm 4,16-25 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 216, 5, 221, 308, 11)

Bővebben…

Húsvét ünnepe

A halál betolakodó, kiüresíti az otthonunkat, de nem a szívünket. Isten a múlandóságban örökkévalót hirdet, a romlatlanságban romolhatatlant kínál. Nem a romlandó testből, hanem a test romlandóságából ígér szabadulást. Látjuk a halál hatalmát, de bizonyságot teszünk az Élőről. Éled-e ezt a hitet? - Elhangzott 2019. április 21-én 1Kor 15,47-53 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 220, 5, 216, énekkar, 11)

Bővebben…

Nagypéntek

Nagypéntek - és a keresztény ember - nem értelmezhető húsvét és feltámadás nélkül. Nem ismer minket az, aki nem ismeri Krisztust, és nem élt meg csodákat Isten közösségében. Feladatunk, h. aki távol van, annak segítsünk közeledni, aki érzéketlen, érzékenyítsük! Isten kegyelméből van még időnk, amit viszont nem húzhatunk a végtelenségig. Krisztus emberként volt jelen köztünk, szenvedett értünk, és felvállalta az Istentől való távolságot azért, hogy nekünk ne kelljen. Nagypéntek lehetőség a feltámadott Úrral való közösségre! - Elhangzott 2019. április 19-én Hós 6,1-3 alapján. Igehirdető: Rosta Izabella (Énekek: K rend)

Bővebben…

Nagycsütörtök

Átélhetjük az úrvacsorában és az asztalközösségben, h. az Úr Jézus testi és lelki táplálékot kínál. Felidézhetjük azokat az élethelyzeteket, amikor a Jó Pásztor minket pásztorolt. S meghallhatjuk a jó hírt: Ő a békesség szövetségét kínálja számunkra. Jézusban beteljesedett a prófécia... Elhangzott 2019. április 18-án Ez 34,23-25a alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 200, 321, 375, 201)

Bővebben…

Böjt 6. vasárnapja

Isten angyala - ha nehéz körülmények között is - szabadulást hirdet. Ezt a nép minden évben megünnepli. A bevonuló, értünk halált vállaló Jézus mellénk áll és kérdez: Ismered-e őt? Hiszel-e benne? Kész vagy-e engedelmeskedni? A nappal valami új kezdődik... Elhangzott 2019. április 14-én. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 3, 209, 293)

Bővebben…

Böjt 5. vasárnapja

Ítélet vasárnapján az Úr Jézus áll bíróság előtt. Pilátus jól látja: Jézus ártatlan és a főpapokat a gonosz indulat vezérli, mégis jóváhagyja az ítéletet. Jézus kereszthalála Isten megváltó akarata volt, ez azonban nem menti fel Pilátust a felelősség alól. Jézus mellett döntesz vagy ellene? - Elhangzott 2019. április 7-én Mt 27,15-26 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 3, 191, 308, 11)

Bővebben…

Böjt 4. vasárnapja

Isten a ma gondjaihoz ad erőt. Reggelire nem lehet megenni a vacsorát. Mi azonban a holnap gondjai miatt aggodalmaskodunk és bevonzzuk életünkbe a bajokat. Látni az Istent akkor is kell, ha az eget eltakarják a felhők... Elhangzott 2019. március 31-én Lk 12,22-31 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 76, 4, 357, 283, 354)

Bővebben…

Böjt 3. vasárnapja

Jézus szüntelen kereszthordozásra hív el bennünket, tanítványokat. Ne féljünk a keresztcipeléstől! A böjti időszakban azonban adjunk magunknak időt arra, hogy megálljunk, és figyelmünket, tekintetünket arra az egy keresztre fordítsuk, amely értünk adatott. Elhangzott 2019. március 24-én Mt 10,38-39 alapján. Igehirdető: Varga Nárcisz (Énekek: 188, 3, 208, 283, 315)

Bővebben…

Böjt 2. vasárnapja

A gonosz szőlőművesek viselkedése döbbenetes, de érthetetlen a gazda türelme is. Miért ad ennyi lehetőséget? Miért vállal ekkora áldozatot? Miért mondja: a fiamat meg fogják becsülni, mikor tudja, h. nem így lesz? Ez a kegyelem! Mi se vagyunk jobban a példázatbeli munkásoknál. Az Atya azonban felénk is megelőlegezett szeretettel fordul, és irántunk való kegyelme emberi ésszel felfoghatatlan... Elhangzott 2019. március 17-én Mk 12,1-12 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 189, ÚÉ 43, 554, ÚÉ 16, 393, 283, 327)

Bővebben…

Böjt 1. vasárnapja

Invocavit vasárnapján a mi Urunk Jézus Krisztus invitál minket. Ő a legnehezebb körülmények közepette is tudja hívni az őt keresőket. Ő képes minket megszólítani. Ki akar emelni abból a környezetből, ami nekünk nem jó. Miként felelünk a jézusi szóra? E attól függ, h. felismerjük-e Őt? A hathetes időszak első állomásánál vagyunk. A cél, h. átéljük a megváltottság örömét... - Elhangzott 2019. március 10-én Lk 4,31-37 alapján. Igehirdető: Homoki Pál soltvadkerti lelkész (Énekek: 88, 3, 207, 283, 443)

Bővebben…

Ötvened vasárnap

Böjt kapujában szólít meg minket az ige, h. felkészítsen és alkalmassá tegyen arra az útra, amelyen járnunk kell. Az erőgyűjtés alkalma ez. Ki a bölcs közöttünk? Aki bölcsnek tartja magát, jó, ha elkezd imádkozni. Az élet dolgaiban mindenki kiszolgáltatott. Salamon bármit kérhetett Istentől, s ő bölcsességet kért. Akinek nincs, kérjen! A bölcsesség Isten ajándéka... Elhangzott 2019. március 3-án Jak 1,5-8 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 324, 3, 441, 308, 11)

Bővebben…

Hatvanad vasárnap

Olyan csodálatos Istennel indítani a napot és megtapasztalni azt, h. Ő szól. Meghallom-e, amit Isten mond és hajlandó vagyok-e engedelmeskedni? Fontos, h. figyeljünk rá, különben elsodródunk. Az, h. egy hajó célba jut vagy elsodródik, nem a körülményektől függ, hanem a kormányostól. Isten igéje az egyetlen biztos igazodási pont... Elhangzott 2019. február 24-én Zsid 2,1-4 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 258, 3, 439, 283, 328)

Bővebben…

Hetvened vasárnap

Számos feladatot kaptunk már, amit több-kevesebb sikerrel elvégeztünk. Féltünk és aggódtunk már valami miatt, azonban a félelem mellett ott van az a hit, amelyet nem örököltünk, hanem ajándékba kaptuk Krisztus által a mennyei Atyától. Timóteussal együtt nekünk is kötelességünk építeni az Úristen közösségét - szóval, tettel és imádsággal, mert nekünk van már valamink, amit soha senki nem vehet el tőlünk. Erre kapunk ma felhívást és emlékeztetést... Elhangzott 2019. február 17-én 2Tim 1,3-7 alapján. Igehirdető: Rosta Izabella (Énekek: 296, 564, ÚÉ 43, ÚÉ 16, 320, 283, 336)

Bővebben…

Vízkereszt után utolsó vasárnap

Mózes lejön a hegyről és hozza a kőtáblákat, s közben sugárzik az arca. Mózes látta azt, akit az ember a szemével nem láthat meg: a láthatatlan Istent. Isten jelenlétében megváltozik nemcsak az arcunk, hanem egész életünk. Mózes nem csak tudott róla, h. van Isten, hanem beszélt vele az Isten... Elhangzott 2019. február 10-én 2Móz 34,27-35 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 44, 1, 361, 283, 467)

Bővebben…

Vízkereszt után 4. vasárnap

Mi a szenvedés értelme? Az igazi, mély Isten-ismeret és az ebből fakadó önismeret. Az Úr nem valamit, hanem mindent akar adni, de ehhez az kell, h. Mindenhatónak lássuk őt. S magunkat, mint esendő, törékeny embert, a bűnök, vágyak, önigazságok börtönében. A szenvedésben el vagyunk foglalva a magunk fájdalmával, de ha felnézünk, megláthatjuk az értünk szenvedő Krisztust... Elhangzott 2019. február 3-án Jób 42,1-6 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 50, 2, 374, 308, 11)

Bővebben…

Vízkereszt után 3. vasárnap

Mit jelent számunkra a templom? Salamon a templomszentelési imádságában gondol a pogányokra, akik majd eljönnek és megismerik az Istent. Jézusban valami új kezdődött, az ő halálakor megnyílt az út Istenhez. A templom, ami csodálatos és Isten nagyságát hirdeti, bennünk folytatódik. Életünk Isten dicsőségét hirdeti, ha odaszánjuk Istennek... Elhangzott 2019. január 27-én 1Kir 8,41-43 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 96, 1, 280, 283, 42)

Bővebben…

Vízkereszt után 2. vasárnap

Jeremiásnak sokszor meg kellett küzdeni a saját magát belülről is marcangoló kérdésekkel Isten ígéreteit illetően. Ahhoz, hogy szilárdan álljon, folyamatos imádságos kapcsolata volt Istennel. Most, lezárásaink és újrakezdéseink időszakában gondolkozzunk el ezen! Van-e folyamatos imádságos kapcsolatunk Istennel? Ha igen, milyen az? Nincs más lehetőségünk, csak az, hogy az Úristen forrása mellett gyökeret verve, az ő segítségével és ráhagyatkozással éljük a mindennapjainkat... Elhangzott 2019. január 20-án Jer 17,12-14 alapján. Igehirdető: Rosta Izabella (Énekek: 331, 564, 336, 283, 560)

Bővebben…

Vízkereszt után 1. vasárnap

Az Isten-dicséret lényege: az Ő nagysága felragyogott számunkra. Vigyázzunk, nehogy olcsó vigasszá váljon Isten ígérete, ami egy hitben megküzdött út sorsfordító állomásaként hangzik egy megtért, újjászületett népnek. Akkor lesz valósággá a csodálatos jövő, ha a nyomorúság kohójában az Úrral találkozunk és közben átformálódik az életünk. Az új, amit most kezd Isten kijelenti: Krisztus szenvedése által valósul meg a megváltásunk... Elhangzott 2019. január 13-án Ézs 48,6b-11 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 361, 1, 344, 283, 398)

Bővebben…

Vízkereszt ünnepe

Vízkereszt ünnepén egy királyi imádság kerül elénk, ami egy olyan királyról szól, aki kiválóbb még Dávidnál is. A mai ige kérdez: Kinek látom Krisztust? Milyen kapcsolat fűz hozzá? Jézust királlyá akarják tenni az ötezer ember megvendégelése után, de ő elmegy onnan, mert az ő fénye más, mint a világé. Az ő hatalma az a szeretet, amely észreveszi a szegényt, a segítségre szorulót, az imádkozót... Elhangzott 2019. január 6-án Zsolt 72 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 185, 1, 186, 308, 11)

Bővebben…

Újév

Ma ünnepeljük Jézus névnapját, s az új évet az Ő nevében kezdhetjük el. Fontos útravalót kapunk a mai igéből, amit Jézus a tanítványainak mond egy új életszakasz küszöbén. Élő hittel és imádságos szívvel indulhatunk mi is. A bátor imádság a Vele való élő kapcsolatból fakad, nem kételkedik a megvalósulásában, és Isten dicsőségét szolgálja. A 2019. év új lehetőség Istennek, h. munkálkodjon bennünk és általunk... Elhangzott 2019. január 1-jén Jn 14,12-15 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 179, 1, 182, 306, 11)

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
1%
« 2021. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Evangélikus fiatalok blogja
null