Navigáció
Napi ige

Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között. (Mal 3,18)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 

2020

A kecskeméti evangélikus templomban 2020-ban elhangzott igehirdetések hangfelvételei

Óév este

Vajon meg tudunk-e egyszer bocsátani ennek az évnek? - mondta valaki. Az ige helyre tesz minket az isteni kegyelemben. Könnyek között, bezártan, annyi mindenről lemondva megtanultuk, mi az igazán fontos. Nem csak alkalmazkodtunk, de változtunk is! Lelkileg erősödtünk: Krisztus felé kinyíló ajtó volt ez az év... Elhangzott 2020. december 31-én Mt 9,14-17 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 174, 177, 283, 42)

Bővebben…

Karácsony utáni vasárnapja

Kaptál-e békességet Krisztustól? Eljutottál-e a forráshoz, ahonnan meríthetsz? Ha nem, akkor ne menj el másokhoz, mert tönkreteszed őket a békétlenségeddel, de ha kaptál, akkor menj, szólj és cselekedd, amit az Úr rád bízott, h. megvalósulhasson Isten uralma az életünkben... Elhangzott 2020. december 27-én Lk 10,5-9 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 163, 450, 157)

Bővebben…

Karácsony 2. napja

Mindennek következménye van! Az ünnep 2. napján parancsba kapjuk a szeretetet. A parancson nem gondolkodni kell, hn azt cselekedni kell! 2020 karácsonya egy nagy felkiáltójel. Egyszer számot kell adni arról, h. mit kezdtünk Isten szeretetével... Elhangzott 2020. december 26-án Jn 13,34-35 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 159, 150, 283, 173)

Bővebben…

Karácsony ünnepe

Most előrébb került a betlehemes, mert most nem kellett helyet hagyni másnak. A mai ige üzenete: a lényeget lásd! Ő közöttünk lakott (velünk sátrazott) és láttuk az ő dicsőségét, mert volt vele találkozásunk! S ez azért sorsdöntő, mert egyszerre szembesít a kegyelmes és igazságos Istennel... Elhangzott 2020. december 25-én Jn 1,14-18 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 171, 161, 158)

Bővebben…

Bibliaórások karácsonya

A karácsonyvárás hangulatának a mentő szeretet áldozatvállalása adja meg a tartalmát. Isten odalép hozzánk, mert át akar ölelni kegyelmével. Abban a helyzetben, amikor annyi mindent nem lehet, az evangélium arról szól: Istennek semmi sem lehetetlen... Elhangzott 2020. december 21-én Lk 1,26-38 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 157, 161)

Bővebben…

Advent 4. vasárnapja

Az ádventi koszorú pár nap múlva háttérbe szorul. Utolsó perces keresztények vagyunk! Kész vagyunk-e karácsony ajándékának elfogadására? A mai ige az örök karácsonyról szól, amikor Isten közelsége lesz teljessé. Nemcsak a testet kell gyógyítani, a lelket is meg kell menteni... Elhangzott 2020. december 20-án Jel 22,1-9 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 149, 148, 449)

Bővebben…

Advent 3. vasárnapja

Ha azt gondoljuk, nem vagyunk elég jók a hitben való megálláshoz, akkor tudnunk kell, h. Jézus azokkal ült le egy asztalhoz, akikkel a családjaik sem vállaltak sokszor közösséget. Ő nem nézi, milyen címke van rajtunk, hanem egyszerűen elfogad és szeret úgy, ahogy vagyunk botlásainkkal együtt. Érdemes Őt követni, rá támaszkodni... Elhangzott 2020. december 13-án 2Tim 1,8-14 alapján. Igehirdető: Fekete Adrienn Mercédesz (Énekek: 140, 133, 261)

Bővebben…

Advent 2. vasárnapja

Izrael népe évszázadokon át várta a Messiást, az első keresztények pedig Jézus visszajövetelét várták, ami azóta se történt meg. Az apostol türelemre int. Egymással is legyünk türelmesek! Nemcsak mi várunk az Úrra, Ő is vár ránk - nem csak ádventben, hanem talán már régóta... Elhangzott 2020. december 6-án Jak 5,7-11 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 137, 149, 430, 148)

Bővebben…

Advent 1. vasárnapja

Az idei ádvent most valahogy más. A karácsony is más lesz, de tartalmában most is ugyanaz: Krisztus születik. Meg fog történni, amit Isten el akar végezni. Ádvent építi a remény templomát. Egy kis történet szerint a kisfiú bent rekedt az égő házban, s csak az ablakon át juthatott ki. Kétségbeesett, mert nem látta az apját, de az így biztatta: Én látlak, fiam! Ugorj! - Elhangzott 2020. november 29-én 1Pt 1,22-25 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 131, 133, 283, 137)

Bővebben…

Örök élet vasárnap

Az Életnél nincs fontosabb! Jézus nélkül nincs üdvösség! Meddig tart a hited? A nyomorúság idején is bízol az Úrban? A mai ige bepillantást enged a mennyei istentiszteletbe, s megállít a kérdés: kik azok a fehér ruhába öltözöttek? Akik kitartottak a hitpróbák idején és átéltél Jézus vére által a bűnbocsánatot... Elhangzott 2020. november 22-én Jel 7,9-17 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Dallamok: 200, 369, 283, 521, 449)

Bővebben…

Reménység vasárnap

A Krisztussal való találkozás sokszor felborítja az életünket, az élet dolgairól alkotott elképzelésünket. A vele való közösség nem olyan, mint ahogyan egy mesében elképzeljük a jótevővel való találkozást. Nem annyi: „tegyél jót, és jót kapsz majd vissza” vagy „legyél jó, és örökké élsz.” Azért várhatjuk az Istentől jövő jóságot, irgalmat, mert a mi jóságunkat megelőzte Jézus Krisztus... Elhangzott 2020. november 15-én Jel 22,12-14 alapján. Igehirdető: Rosta Izabella (Énekek: 105, 340, 283, 293)

Bővebben…

Ítélet vasárnap

Ahogyan elindulunk a munkába, a boltba vagy az iskolába, úgy a lelkünknek is el kell indulnia Isten igéje felé, hogy észrevegyük, mennyi áldással közeledik hozzánk. Tőle kérjünk erőt, bátorságot, h. hitben megálljunk a földi nehézségek közepette, mert tudhatjuk: ígérete által életünk van... Elhangzott 2020. november 8-án Jel 14,12-13 alapján. Igehirdető: Fekete Adrienn Mercédesz (Énekek: 66, 495, 283, 459)

Bővebben…

Szentháromság után 21. vasárnap

Valljuk be őszintén: nagyon nagy szükség van a reménységre. Bűnbánatra akar indítani a prófétai szó. Reménységet akar adni ott, ahol kétségbeesés, bizalmatlanság van. Itt kevés az ember szava. Több kell. Csak akkor lehet reménységem a jövő felé, ha tudom rendezni a múltamat. A szabadításnak az az akadálya, h. eltakarjuk az Istent.. Elhangzott Mik 7,7-9 alapján 2020. november 1-jén. Igehirdető: Kis János (Énekek: 258, 438, 308, 451)

Bővebben…

Reformációi ünnepély

Nem az a fontos, h. mit mondott Luther, Kálvin, Jeremiás vagy én, hanem h. mit mond az Úr! Szavának éltető, reformáló ereje van. Olyan korban élünk, amikor az ember nem tudja, kinek higgyen, mi a hiteles és mi a hamis. Diót törtem a napokban. Kívülről mind egyforma volt, de a legtöbbet ki kellett dobni... Elhangzott 2020. október 31-én Jer 23,23-30 alapján a ref. templomban. Igehirdető: Kis János

Bővebben…

Reformáció ünnepe

Azt mondd, amit hallani szeretnék, mert a valóság fájdalmas! Tragikus, amikor élet-halál helyzetben sem engedjük, h. szóhoz jusson az Isten! Ha az ő szava tűz és sziklazúzó pöröly, akkor mi ne akarjuk finomítani! Megtisztítani az egyházat a hamis prófétáktól, az emberi elképzelésektől, hazug kapaszkodóktól - ma is erre van szükség... Elhangzott 2020. október 31-én Jer 23,23-30 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 254, 262, 308, 443)

Bővebben…

Szentháromság után 20. vasárnap

A szövetség odaszánás, elköteleződés, a másik támogatása áldozatok és lemondás árán is; hűség, ragaszkodás, védelem, a legszorosabb kapcsolat. Isten szövetséget kötött velünk, mert nagyon szeret. Malakiás könyve után egy üres lap van. Légy nyitott arra, h. Isten elvégezze az életedben, amit Ő jónak lát és fontosnak tart! - Elhangzott 2020. október 25-én Mal 2,5-6 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 52, 400, 283, 277)

Bővebben…

Szentháromság után 19. vasárnap

Sokszor hivatkozunk dolgokra, de nem látjuk az eredőjüket, s sokszor Isten nélkül akarunk dönteni a sorsunkról. Isten teremtésbeli rendje a férfi és a nő kapcsolata, házassága a család alapja. A boldog paradicsomi állapotban minden jó, csak egy valami nem. Nem jó neked egyedül. A férfi és a nő társai egymásnak... Elhangzott 2020. október 18-án 1Móz 2,18-24 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 88, 328, 283, 291)

Bővebben…

Szentháromság után 18. vasárnap

Az isteni szeretet és annak ösztönző ereje a mai vasárnap témája. Amit kapunk, azt adjuk tovább. Úgy tűnik a mai ige alapján, mintha Isten megfenyegetne, pedig csak azt szeretné, h. viszonozzuk az Ő szeretetét és szeressük embertársainkat... Elhangzott 2020. október 11-én 5Móz 30,16-20 alapján. Igehirdető: Hegedüs Gábor (Énekek: 76, 280, 283, 443)

Bővebben…

Szentháromság után 17. vasárnap

A mai ige kulcsszava az egyetértés. Erre vágyunk és talán ezt hiányoljuk a legtöbbször. Imádkozni azt jelenti: beszélgethetünk Istennel, és összhangba hozhatjuk az akaratunkat az övével. Szoktunk imádkozni? Tudunk másokkal együtt imádkozni? Miért olyan erőtlenek az imádságaink? Az ima soha nem lehet az egyéni érdekérvényesítés eszköze… Elhangzott 2020. október 4-én Mt 18,19-20 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 46, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság után 16. vasárnap

Jézus megítéli azokat, akik a meghívást előnyszerzésre használják. Rossz a viszonyulásod az emberekhez. Ha Istent akarjuk dicsőíteni, akkor nem mérlegeljük, mi éri meg! Veszélyes dolog: meghívni Jézust az életünkbe, mert ő átállítja a váltót... Elhangzott 2020. szeptember 27-én Lk 14,12-14 alapján. Igehirdető: Kis János

Bővebben…

Szentháromság után 15. vasárnap

Ugyanaz az igehirdetés az egyik embernek semmit sem jelent, a másiknak mindent. Mitől függ ez? A mai ige szerint a szívünktől! Milyen szívvel hallgatjuk ma az igét? Hogyan lehetünk jó föld Isten igéje számára? A földet feltörni és művelni kell, ahogyan a szívünket is... Elhangzott 2020. szeptember 20-án Mt 13,18-23 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 331, 294, 293)

Bővebben…

Szentháromság után 14. vasárnap

Kevés az, h. eljövünk templomba és megünnepeljük az ünnepeket! Hozzá fordulunk-e, ha valami történik? Merítünk-e a forrásból, amit Ő kínál? Jézus azért kiált, mert el akarja takarítani a bennünk lévő torlaszokat, akadályokat, bűnöket. Távolságot az Istentől tartunk. Hasítson bele az Ő kiáltása a szívünkbe! - Elhangzott 2020. szeptember 13-án Jn 7,37-39 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 71, 387, 443)

Bővebben…

Konfirmációi istentisztelet

Ti, konfirmandusok ajándékok és gyümölcsök vagytok. Isten megelőlegezett szeretettel lépett felétek a kereszteléskor. Most valami új kezdődik. Az élet olyan mint a házépítés. A viharok és próbák mutatják meg, milyen alapra építettük az életünket. Aki Krisztusra épít, annak megmarad a lelki hajléka. Az úrvacsorában átélhetjük ezt a csodát... Elhangzott 2020. szeptember 6-án Lk 6,43-49 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 254, 300, 560)

Bővebben…

Tanévnyitó istentisztelet

Bocsi, elfelejtettem! Meggondoltam magam! - Sokszor mondtad már ezt? A mai ige üzenete: Nem várhatod, h. mások komolyan vegyenek, ha te se veszed komolyan, amit mondasz! Vannak helyzetek, amikor dönteni kell. Merj dönteni! Ezt már gyerekkorban el kell kezdeni tanulni, különben szeszélyes és kiállhatatlan felnőtt leszel... 2020. augusztus 30-án Mt 5,37 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 575, 554, 571, 483, 283, 553)

Bővebben…

Szentháromság után 11. vasárnap

Istennek nem az a dolga, h. megbocsásson! Kegyelem, h. Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek! Ha nem bocsátasz meg az ellened vétkezőnek, elveszíted a bűnbocsánatot! Ha elengeded az ént, végre szabad ember lehetsz. Ha megbocsátasz, Isten szabaddá tud tenni a sérelmektől, fájdalmaktól, indulatoktól, amiknek addig rabja voltál... Elhangzott 2020. augusztus 23-án Mt 6,12.14-15 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 427, 9, 474, 283, Himnusz, 431)

Bővebben…

Szentháromság után 10. vasárnap

A hit meghatározásával kezdődik a mai ige. Egy élet is kevés ahhoz, h. a benne rejlő összefüggéseket ezt megértsük, értelmezzük és éljük. A hit utazás az ismeretlenbe. Ki kell lépni a komfortzónánkból. Isten meghív a vele való kapcsolatba, h. a láthatatlan láthatóvá váljon. A hit a döntést Isten kezébe teszi... Elhangzott 2020. augusztus 16-án Zsid 11,1-12 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 101, 10, 383, 283, 460)

Bővebben…

Szentháromság után 9. vasárnap

Szoktunk-e imádkozni az evangélium terjedéséért, h. Isten igéje előtt ajtó nyíljon? A hitet is kérni kell egy olyan korban, amikor sokan nem hisznek vagy nem Krisztusban hisznek! Luther szerint: "Ahol Isten igéje a tét, ott alkunak nincs helye." Ébredésre lenne szükségünk! Merünk-e imádkozni ezért? - 2020. augusztus 9-én 2Thessz 3,1-5 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 7, 280, 283, 269)

Bővebben…

Szentháromság után 8. vasárnap

Kit ismerünk igazán? Ki ismer minket valójában? Az, aki szeret és akit szeretünk. A mai ige az Isten-ismeretünket teszi mérlegre. Ismerjük-e az Urat, és ha igen, akkor mit kezdünk ezzel az ismerettel? Tudjuk-e úgy megélni, h. az Isten dicsőségére és mások javára legyen? - Elhangzott 2020. augusztus 2-án 1Kor 8,1b-13 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 7, 368, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság után 7. vasárnap

Sokkal könnyebb meghallgatni egy igehirdetést, mint megküzdeni egy igével. Kemény eledel a mai ige, mellyel Isten mélyre akar ásni bennünk. Az Istennel való kapcsolatunkat teszi mérlegre. Ha ismerjük az Úr Jézust, akkor a bűnökkel szemben meg tudunk állni vagy ha elbuktunk, az Ő segítségével talpra tudunk állni... Elhangzott 2020. július 26-án 1Jn 5,18-20 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 7, 387, 283, 429)

Bővebben…

Szentháromság után 6. vasárnap

Kellemetlen kérdés: Kaptatok-e Szentlelket? Meg vagy keresztelve, hívőnek mondod magad, és ez megnyugtat. De valóban Jézus követője vagy-e? Munkálkodik-e benned a Lélek? Mered-e megkérdezni a betegtől, akinek emberi lehetőségei már bezárultak: készen állsz-e az Isten országára vagy csak vigasztalni akarunk? - Elhangzott 2020. július 19-én ApCsel 19,1-7 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 315, 575, 554, 571, 467, 283, 398)

Bővebben…

Szentháromság után 5. vasárnap

Ki vagyok? Hol a helyem? Mi a célom? Az identitását kereső ember számára az ige válasza: Isten drága gyermeke, választottja vagyok, és nincs akadálya annak, h. az Úrhoz kiáltsak! S ha átélem, Ő mire képes az életemben, akkor irgalmas szeretettel fordulok oda a másikhoz... Elhangzott 2020. július 12-én 1Pt 2,9-10 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 7, 467, 283, 560)

Bővebben…

Szentháromság után 4. vasárnap

A törvény szerepe: meghatározza, mi a rossz, mi a bűn. Tekints bele ebbe a tükörbe! Megpróbáljuk megtartani, de nem tudunk megfelelni a törvénynek. Isten nemcsak a két kőtáblára véste rá a törvényt, hanem a szívbe is beírta. Elhangzott 2020. július 5-én Róm 2,14-24 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 56, 7, 474, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság után 3. vasárnap

Emlékszel arra, mikor elöntötte szívedet a hála, h. milyen kegyelmes hozzád az Úr vagy inkább az elvárásainak súlyát érzed? Mikeás szerint az isteni bűnbocsánat: Ő eltapossa, a tenger mélyére veti a vétkeinket... Elhangzott 2020. június 28-án Mik 7,18-20 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 101, 7, 327, 283, 431)

Bővebben…

Szentháromság után 2. vasárnap

Ha a szavakkal ölni lehet, akkor menteni is lehet velük. A próféta Isten szemszögéből lát. Isten szava egyenes beszéd, nem részigazságokat tartalmaz... Elhangzott 2020. június 21-én Ez 33,30-33 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 96, 7, 266, 283, 293)

Bővebben…

Tanévzáró istentisztelet

Ne ragadj bele abba, ami eddig megállított! Légy nyitott arra, h. Isten megmutassa, mit akar rád bízni! - Elhangzott 2020. június 14-én Ez 2,1-8a alapján. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 274, 575, 571, 553

Bővebben…

Szentháromság ünnepe

Könnyebb egy kis kagylóval a tengert kimerni, mint a Szentháromság titkát megérteni (Augustinus). Ajándék, ha valamit megsejtesz ebből a titokból... Elhangzott 2020. június 7-én Lk 10,21-22 alapján. Igehirdető: Kis János Énekek: 248, 356, 560

Bővebben…

Istentisztelet 65 év felettieknek

Nagyszüleim mondogatták, mikor meglátogattam őket: nálunk ma van vasárnap. Aki hosszú idő után újra itt lehet a templomban, ünnepnek érezheti ezt a napot. A mai ige kérdez: Van-e Krisztusod és általa bizonyosságod az üdvösséged felől? - Elhangzott 2020. június 4-én 2Tim 4,1-8 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő Énekek: 280, 244, 308, 11

Bővebben…

Pünkösd 2. napja

Pünkösd titok, csoda, ajándék. Isten nem azt mondja: itt leszek, ha hívsz, hanem azt: Itt vagyok. Isten odaadta értünk a Fiát. Érted, h. mindez érted történt? Ha nem érted, kérd a Szentlélek ajándékát! - Elhangzott 2020. június 1-jén Jn 6,43-47 alapján. Igehirdető: Kis János Énekek: 237, 244, 308, 11

Bővebben…

Pünkösd ünnepe

Hírlevelünkben nem tudunk alkalmakról beszámolni, de bizonyságot tehetünk arról, hogyan munkálkodott bennünk az Úr. Az igazság Lelke kijelenti: kicsoda az Úr Jézus és ki vagyok én? - Elhangzott 2020. május 31-én Jn 14,16-21 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 239, 232, 308, 11

Bővebben…

Húsvét után 6. vasárnap

Harcolunk magunkért, másokért. Pál apostol arra biztat, h. harcoljunk az üdvösségünkért is! - Elhangzott 2020. május 24-én 2Tim 2,1-17 alapján. Lekció: Jn 15,26-16,4. Igehirdető: Kis János. Énekek: 42, 439, 443

Bővebben…

Mennybemenetel ünnepe

Kérdés-e egyáltalán számunkra az üdvösség? Azért hangzik ma az ige, h. ne késsük le az üdvösség lehetőségét! Ne csak lefelé és előre nézzünk, hanem felfelé is, és ne csak nézzünk, hanem lássunk is! - Elhangzott 2020. május 21-én Jel 1,7-8 alapján. Lekció: Mk 16,14-20. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 280, 394, 560

Bővebben…

Húsvét után 5. vasárnap

Az imádkozás vasárnapján Pál apostol buzdítása: Használjuk ki azt a csodálatos lehetőséget, amit Isten felkínált az embernek! Az imádság beszélgetés Istennel. Megélhető, személyes kapcsolat. Találkozás. Erő van benne. Jól célzott-e az imádságod? - 2020. május 17. Lekció: Jn 16,23b-27. Alapige: 1Tim 2,1-3. Énekek: 88, 575, 554, 571, 328, 376. Igehirdető: Kis János

Bővebben…

Húsvét után 4. vasárnap

Hogyan reagálunk egy nehéz helyzetre? Indulatosan, keseregve vagy imádkozunk segítségért? Aki bármilyen körülmények között tudja dicsérni az Urat, az valójában szabad ember, s annak éneke erőteljes bizonyságtétellé válik... 2020. május 10. Lekció: Jn 16,5-15. Alapige: ApCsel 16,25-34. Énekek: 357, 5, 52, 70. Igehirdető: Hulej Enikő

Bővebben…

Húsvét után 3. vasárnap

Mire van a legnagyobb szükségünk? A hitre, ami mindent megváltoztat. A buzdításra, ami a félelmek között utat mutat. Ennek ellentéte az Isten ígéreteiben való kételkedés... 2020. május 3. Lekció: Jn 16,16-23a. Alapige: Zsid 11,13-19. Énekek: 48, 383, 443. Igehirdető: Kis János

Bővebben…

Húsvét után 2. vasárnap

Az Úr Jézus a legfontosabb - ez a végső útravalóm a mamától. Pál is rendelkezik. Ne emberekhez kötődjünk, hanem Jézushoz. Felelősséggel tartozunk a ránk bízott báránykákért! Legyünk résen, mert a csúsztatások, hazug tanítások veszélyesek... 2020. április 26. Lekció: Jn 10,11-16. Alapige: ApCsel 20,25-31. Énekek: 272, 334, 438. Igehirdető: Hulej Enikő

Bővebben…

Húsvét 2. napja

Vannak az életben határhelyzetek, melyek után másként folytatódik az élet. Talán mi is kesergünk, mint az emmausi tanítványok. Lássuk már meg, h. itt van és h. kicsoda Ő! - 2020. április 13. Alapige: 5Móz 32,39-40. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 216, 5, 221, 225

Bővebben…

Húsvét ünnepe

Kérdez minket az ünnep: Meddig mersz elmenni? Nagypéntek keresztjéig? Az üres sírig? Vagy még tovább? Jób Istenhez menekül és tovább lát annál, ami látható. - 2020. április 12. Alapige: Jób 19,24-25. Igehirdető: Kis János Énekek: 388, 220, 223

Bővebben…

Böjt 6. vasárnapja

Jézus bevonulása új értelmet adott egykor a páska ünnepnek. Ma nincsenek szokásos módon istentiszteletek, de Jézus attól még érkezik! S ha Ő jön, mi nem maradhatunk mozdulatlanok! - 2020. április 5. Alapige: Jn 12,12-19. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 203, 209

Bővebben…

Böjt 5. vasárnapja

Ítélet vasárnapján az Isten igéje vigasztaló szóként hangzik. Mérlegre kerül az életünk, a hitvallásunk. Maradj otthon, h. elrendezz dolgokat magad körül. Van feladatunk a másokkal való viszonyunkkal kapcsolatban. S magunkban is rendet kell rakni. A keresztnél tisztulhat meg a szívünk... Elhangzott 2020. március 29-én Zsid 10,19-25 alapján. Igehirdető: Kis János

Bővebben…

Böjt 4. vasárnapja

Örüljetek! - biztat a vasárnap zsoltára. Minek örüljünk, amikor életünk hirtelen ennyire megváltozott? Annak, h. szól az Isten és igéje nem olcsó vigaszt nyújt, hanem mélyre ás, és igazi megoldást kínál. A bűn láthatatlan és sokkal veszélyesebb még a koronavírusnál is, mégse félünk tőle! Pál apostol szinte belekiáltja a világba: Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk, Jézus Krisztus! - Elhangzott 2020. március 22-én Róm 7,22-25 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő

Bővebben…

Böjt 3. vasárnapja

János látomásában betekintést nyerhetünk a mennek országában zajló mennyei istentiszteletbe. Mint egy résnyire nyitott ajtón keresztül láthatjuk, miben lesz részünk, amikor Krisztusban eljön közénk. A mai helyzetben igazán szükségünk van egymásra és Istenünk dicsőségére az életünkben... Elhangzott 2020. március 15-én Jel 5,11-14 alapján. Igehirdető: Felegyi-Németh Mihály (Énekek: 82, 571, 554, 575, 416, 283, 443)

Bővebben…

Böjt 2. vasárnapja

Krisztus jelenlétében titokzatos módon egységbe kovácsolódunk. Felismerjük, hogy nem önmagunkban létezünk, hanem megannyi gyülekezet közösségeként szerte a világban. Krisztus köt egybe minket megváltó művével, hogy megbékítsen minket egymással és Önmagával... Elhangzott 2020. március 8-án Kol 1,24-29 alapján. Igehirdető: Selmeczi Géza (Énekek: 88, 3, 197, 283, 293)

Bővebben…

Böjt 1. vasárnapja

Akiket nagyon szeretünk, azokkal igyekszünk minél több időt együtt tölteni. A böjt akkor válik szent idővé, ha odaszánjuk Istennek, és engedjük, h. megmutassa: mi rejlik mélyen a szívünkben, gondolatainkban, s mely bűnöket veszünk már természetesnek? A mai igék figyelmeztetnek: a kísértések valós veszélyt jelentenek. A tét óriási! Legyünk tudatában a gyenge pontjainknak és kérjük az Úr segítségét, h. megálljunk a küzdelmekben... Elhangzott 2020. március 1-jén Jak 1,12-15 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekszámok: 410, 4, 428, 308, 11)

Bővebben…

Ötvened vasárnap

Baj van az istentisztelettel! Bemutatták az áldozatot, de változott-e bármi bennük? Nem tetszik Istennek, amikor elválik az elmélet és a gyakorlat. Mi sokszor megválogatjuk nemcsak az igehirdetőt, hn az üzenetet is, és az istentiszteletet szolgáltatásnak tekintjük. Másként megyünk-e haza, mint ahogy ide jöttünk? Isten nemcsak az istentiszteleten, hanem a mindennapjainkban is ott akar lenni... Elhangzott 2020. február 23-án Ám 5,21-24 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekszámok: 93, 3, 288, 283, 443)

Bővebben…

Hatvanad vasárnap

Isten ajándéka, h. a múltat rendezni lehet. Józsefet és testvéreit Isten olyan helyzetbe hozta, amikor végre szembenéztek a bűnökkel és átélhették a megbocsátást. Isten szeret minket annyira, h. nem engedi meg, h. eltemessük a régi bűnöket és fájdalmakat. Ideje Isten segítségével gyógyulni, új életet kezdeni... Elhangzott 2020. február 16-án 1Móz 45,3-8a.15 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, ÚÉ 219, ÚÉ 99, 564, 328, 283, 279)

Bővebben…

Hetvened vasárnap

Vétkeztünk és bűnbe estünk - kötelező önostorozás vagy a gyógyulás kezdete? Isten már elkészítette a szabadulást, ha hajlandóak vagyunk beismerni, h. szükségünk van rá... Elhangzott 2020. február 9-én Dán 9,4-7.18-19 alapján. Igehirdető: Kovács Katalin (Énekek: 88, 3, 356, 283, 345)

Bővebben…

Vízkereszt után utolsó vasárnap

Gyerekként szerettem volna rajtakapni a növekedést. Volt, h. ültem a cserép mellett, de látszólag nem történt semmi, s volt, h. beletúrtam a földbe és letörtem a kis hajtást. A növekedés titok: láthatjuk a fázisait, de befolyásolni nem tudjuk. Isten országának növekedése nem a mi kezünkben van. Isten elveti az ige magját a szívünkbe, h. időben megteremje a gyümölcseit... Elhangzott 2020. február 2-án Mk 4,26-29 alapján. Igehirdető: Kis János (énekek: 374, 1, 344, 308, 11)

Bővebben…

Vízkereszt után 3. vasárnap

Jézus járja a vidéket, mert nagy a szükség és csak Ő tud segíteni. Tanít a zsinagógákban, h. azok, akikkel látszólag minden rendben, meglássák a Szentírás próféciáiból előlépő Megváltót. Hirdeti a mennyek országát, a legnagyobb kincset, mert Ő nemcsak a mindennapokban segíthet, hn örökkévaló titkok tudója is. S gyógyít testi-lelki bajokat, tönkrement életeket és valódi csodák történnek... Elhangzott 2020. január 26-án Mt 4,23-25 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 63, 2, 384, 283, 277)

Bővebben…

Vízkereszt után 2. vasárnap

Mindig megdöbbent, amikor Jézus nem úgy viselkedik, ahogy elvárnánk. Átlép emberi határokat, h. elgondolkodtasson: igazán mi a fontos? Mire vagy éhes? Mi hiányzik az életedből? Jézus számára nem volt fontos az étel, amit a tanítványai hoztak, mert az volt az igazán fontos, h. teljesítse Isten akaratát. Korunk a láthatóval, a fogyaszthatóval törődik, Jézus a lelkiekkel... Elhangzott 2020. január 19-én Jn 4,31-38 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 76, ÚÉ 219, ÚÉ 99, 564, 331, 283, 443)

Bővebben…

Vízkereszt után 1. vasárnap

Ha rosszat teszünk, azt kívánjuk: bárcsak megnyílna alattunk a föld. Amikor Jézus beáll a bűnösök közé és megkeresztelkedik, akkor megnyílik a menny, s ebből az emberek számára áldás árad. Ő magára veszi mindazt a rosszat, aminek a terhével ma idejöttünk, h. szabadok lehessünk, és tisztán állhassunk Isten elé elfogadva a bűnbocsánatot... Elhangzott 2020. január 12-én Mk 1,9-11 alapján. Igehirdető: Vladika Zsófia (Énekek: 296, 2, 361, 283, 269)

Bővebben…

Vízkereszt ünnepe

A tanítványok a betegség okáról kérdezik Jézust, aki mintha megkerülné a választ. A vakon született ember meggyógyításán keresztül Isten cselekedetei válnak láthatóvá. Vakok vagyunk, nem látjuk meg, amit látnunk kell. Ne az okokat keressük, hanem a célokat! Meddig vagy kész elmenni? Ma lebontjuk a betlehemet, levesszük a csillagot, de Ő, a világ világossága továbbra is vezetni akar. Ne csak lássunk, hanem lássuk meg a könyörülő Istent! - Elhangzott 2020. január 6-án Jn 9,1-7 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekszámok: 361, 1, 186, 283, 443)

Bővebben…

Az esztendő 1. vasárnapja

Ki vagyok én - nem az, amit teszek vagy akinek mások látnak, hanem valójában? Milyen érzések, célok motiválnak? Mik a legmélyebb félelmeim? A mai ige nemcsak teológiai, hanem önismereti kérdéseket is felvet: Találkoztunk-e már saját magunkkal? Azzal, h. mi rejtőzik a szívünk mélyén? Döbbenetes diagnózist ad az ige, s amit megláttatott most, azt a Krisztusban felkínált kegyelem újrarendezheti... Elhangzott 2020. január 5-én Róm 3,9-19 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (348, 1, 428, 308, 11)

Bővebben…

Újév napja

Mit hoz majd számunkra az új év? Lesznek váratlan helyzetek, amikor Isten lehetőséget teremt a csodára és ebben minket is fel akar használni. Ezeket nem lehet betervezni, de az Istenre figyelést igen, h. ő bennünk lakozzon és megláttassa, mikor kell megállni és eszközzé válni az Ő kezében. S lesz olyan is, amikor állást kell foglalni: kitartunk-e Jézus mellett, ha veszélyes, hátránnyal jár, kényelmetlen? - Elhangzott 2020. január 1-jén ApCsel 4,1-12 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 349, 1, 182, 308, 11)

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
1%
« 2021. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Evangélikus fiatalok blogja
null