Napi ige

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. (Ézs 40,1)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 

2021

A kecskeméti evangélikus templomban 2021-ben elhangzott igehirdetések hangfelvételei

Szentháromság után 16. vasárnap

Jézus figyelmeztet! Ne a külsőségek határozzák meg életünket. Vegyük le az álarcot. Emberi kapcsolataink (kegyességünk) és Istennel való kapcsolatunk (imádságunk) új lehetőséget kínál. - Elhangzott 2021. szeptember 19-én Mt 6,1-6 alapján. Igehirdető: Kis János. Énekek: 104, 563, 554, 574, 332, 560.

Bővebben…

Szentháromság után 15. vasárnap

Érdemes Krisztus tanítványának lenni? Megéri csatlakozni hozzá? Beengedni az életembe, vele élni? – Isten nem kevesebbet ad cserébe, mint önmagát, azaz mindent! - Elhangzott 2021. szeptember 12-én Lk 18,28-30 alapján. Igehirdető: Kis János. Énekek: 101, 9, 331, 283, 293

Bővebben…

Szentháromság után 14. vasárnap

Tanévnyitón is lehetőséget kínál Jézus! Merünk- e elindulni vele, meddig merünk maradni? Vagy Te is el akarsz menni? Mindent elveszíthetsz. Tanulj Tőle! - Elhangzott 2021. szeptember 5-én 6,60-66 alapján. Igehirdető: Kis János. Énekek: 66, 9, 374, 308, 11

Bővebben…

Szentháromság után 13. vasárnap

Megint az üdvösségről szól az ige. Mérlegre tesz: Látod-e a lényeget? A legfontosabb kérdés foglalkoztat-e a legjobban? Jézus azokhoz szól, akik biztonságban érzik magukat. Sokan a könnyebb utat keresik, de Isten országába szoros kapu vezet. Krisztus követője nem elméleti keresztény, hanem megpróbált hittel él. Mondhatja-e rólad: ismerlek téged? - Elhangzott 2021. augusztus 29-én Lk 13,22-30 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 280, 10, 326, 277

Bővebben…

Szentháromság után 12. vasárnap

Ki üdvözülhet? Mi a feltétele az üdvösségnek? Már harmadik vasárnapja ez a kérdés. A szegény gazdag története a mai alapige. Jézusban Isten egy egészen új lehetőséget kínál. A cselekedetek és a Krisztushoz viszonyulás kerül feszültségbe. Ez a történet nem a pénzről szól! Mi az, amit oda kellene adni? Arról van szó, ami ott van közted és Isten között! - Elhangzott 2021. augusztus 22-én Mk 10,17-27 alapján. Igehirdető: Kis János. Énekek: 296, 9, 266, 283, 42

Bővebben…

Szentháromság után 11. vasárnap

Csak kétszer szerepel az Újszövetségben a haszontalan szolga kifejezés: az is haszontalan, aki teszi a dolgát és az is, aki nem. Mit kezdjünk a mai igével? Jézus megítéli az érdemeinkre hivatkozó kegyességet. Alázatra és önismeretre tanít. Isten mindenható Úr, aki szabadon rendelkezhet felettünk, és a hozzá tartozás, vele való kapcsolat, neki való kiszolgáltatottság a legnagyobb kiváltság... Elhangzott 2021. augusztus 15-én Lk 17,7-10 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 296, 9, 438, 283, 396

Bővebben…

Szentháromság után 10. vasárnap

Hogyan üdvözülhet az ember? A páli irány szerint hitből, kegyelemből. A jakabi irány azt mondja: a hit cselekedetek nélkül halott. Bűneink az Ő számlájára kerülnek, és az Ő értünk vállalt áldozata a mi számlánkra. Keresztre megy, h. kegyelmébe kapaszkodhass. Ha csak a magatok erejére hagyatkoztok, elvesztek! - Elhangzott 2021. augusztus 8-án Róm 4,1-8 alapján. Igehirdető: Kis János. Énekek: 296, 9, 402, 283, 443

Bővebben…

Szentháromság után 9. vasárnap

A Biblia szerint a szív az érzelmek, akarat, szándék helye. Vannak szívproblémák. Életveszélyben van, akinek a szívével baj van. Izrael népe az Ígéret földjét azért nem tudta elfoglalni, mert megkeményedett a szíve. Ha van diagnózis, akkor van terápia is. A gyermek bízik a szüleiben. A hívő ember tudja-e, h. bízhat Istenben? - Elhangzott 2021. augusztus 1-jén Zsid 3,12-15 alapján. Igehirdető: Kis János. Énekek: 42, 7, 439, 308, 11

Bővebben…

Szentháromság után 8. vasárnap

Hogyan változik meg az életünk, ha elhisszük azt, hogy Jézus a Krisztus? Hogyan lesznek a parancsolatok tilalmakból - adományok, betartásuk pedig: kötelességből - következmény? "Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. " (1Jn 5,4) Engedjük ezt hitet győzni bennünk. Találjunk rá ezzel a hittel az örök élet útjára. Elhangzott 2021. július 25-én 1Jn 5,1-3 alapján. Igehirdető: Csermely Péter. Énekek: 362, 7, 388, 283, 443

Bővebben…

Szentháromság után 7. vasárnap

Megrendítő az, amikor bizonytalanná válik, ami addig biztosnak tűnt. Tényleg nincs semmi, amiben biztosak lehetünk? A mai ige az üdvbizonyosságról szól. Akié a Fiú, azé minden! - Elhangzott 2021. július 18-án 1Jn 5,10b-13 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 52, 7, 327, 283, 459

Bővebben…

Szentháromság után 6. vasárnap

Mi van az évszámok, keretek, látható dolgok mögött? Valóban élsz vagy csak létezel? Azt az életet éled, amiben gyönyörködhet Isten vagy az Istennek se engedsz beleszólást semmibe? Ha élni akarsz (halálod előtt és után egyaránt), akkor Krisztushoz mindenáron ragaszkodnod kell! - Elhangzott 2021. július 11-én Kol 2,12-15 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 280, 7, 299, 283, 389

Bővebben…

Szentháromság után 5. vasárnap

Mi adsz ennek a gyülekezetnek és a gyülekezeten keresztül Istennek? Az első gyülekezetben megvolt a testvéri közösség, ma inkább fogyasztó szemléletűek gyülekezetek. A járvány sok mindent megmutatott. Gyülekezetünk "legtehetetlenebb" közössége, a legidősebbek egymást hordozták, de múlt vasárnap az ökumenikus hálaadó alkalmon egyetlen evangélikus sem volt! - Elhangzott ApCsel 4,32-35 alapján. Igehirdető: Kis János. Énekek: 266, 7, 455, 308, 11

Bővebben…

Szentháromság után 4. vasárnap

Mit szabad és mit nem? Sokszor merül fel a kérdés életünk mindenféle területén. A mai ige a krisztusi szabadságról szól, ami a bűnbocsánattal kezdődik. Az isteni kegyelem leveszi a bűn terhét és felszabadít a másik ember felé való odafordulásra. Szabaddá tesz szeretni, szolgálni, tenni a jót... Elhangzott 2021. június 27-én Gal 5,13-15 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 474, 7, 368, 283, 453

Bővebben…

Szentháromság után 3. vasárnap

Van, aki elveszett évnek nevezte a most záruló tanévet. Valóban nehéz, kijózanító, kihívásokkal teli év volt, de nem elveszett. A mai ige szemléletváltásra hív. Tudunk-e hálát adni? Tudjuk-e keresni az elveszetteket? Tudjuk-e megosztani az örömünket? Mondd el, imádkozz érte, menj utána, beszélgess vele, szeresd! - Elhangzott 2021. június 20-án Lk 15,1-10 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 93, 563, 554, 574, 334, 283, 401)

Bővebben…

Szentháromság után 2. vasárnap

A legszorosabb kapcsolataink meghatározzák, kik vagyunk. Vajon Istennel való kapcsolatunk hatással van-e döntéseinkre, viselkedésünkre? A mai ige jajszó Istentől! Nem a világ sorsát kell megváltoztatnod, hanem a saját életedben kell komolyan venned az isteni mércét! Ami a világban van, tükör - arról, h. mennyire nem látszik Isten gyermekein, h. az Ő népéhez tartoznak! - Elhangzott 2021. június 13-án Ézs 5,20-24 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 326, 7, 440, 283, 277)

Bővebben…

Szentháromság után 1. vasárnap

Süketek és vakok vagyunk! Nem akarjuk beismerni, h. süketek vagyunk igéjének meghallására. Nem azt látjuk meg, amire Isten meg akarja nyitni a szemünket. Felismerni Isten szeretetét, életújító erejét - erre lenne szükségünk. Látásjavító kezelést és fültisztítást ír elő Isten igéje! Egymásra vagyunk utalva. Aki jobban lát, annak vezetnie kell azt, aki vak... Elhangzott 2021. június 6-án Ézs 42,18-21 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 7, 232, 308, 11)

Bővebben…

Szentháromság ünnepe

Szentháromság ünnepe arról szól, hogy az egy Isten Atyaként, Fiúként és Szentlélekként közel lép hozzánk. Ez az ünnep arra irányíthat, hogy meglássuk, hogy az Isten mennyire sokszínű és hogy milyen gazdagon tud az itt és mostba, a mindenkori jelenbe belépni és uralkodni. Isten az emlékezetünk ellenére is munkálkodik bennünk, de csak akkor fogjuk igazán átélni, ha ezt nem feledjük... Elhangzott 2021. május 30-án 5Móz 6,12-17 alapján. Igehirdető: Fekete Adrienn Mercédesz (Énekek: 290, 7, 328, 283, 560)

Bővebben…

Konfirmáció

Hogyan tovább? A konfirmáció fordulópont, mostantól az úrvacsora drága lehetőség, amellyel élhet az, aki vágyik a bűnbocsánatra. Ha valami terhel, gyere és vedd magadhoz Krisztus testét és vérét. Ne várd meg, míg maguk alá temetnek a bűneid. Ne a magad módján keress megoldásokat, hanem kiálts az Úrhoz tiszta szívért, erős lélekért, Szentlélekért! S ez mindnyájunknak szól! - Elhangzott 2021. május 24-én Zsolt 51,12-15 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 254, 300, 229, 308, 11

Bővebben…

Pünkösd ünnepe

Egy 3500 éves történet a mai alapigénk: Isten népének Dávid lesz az új vezetője, mert a korábbi király, Saul szembekerült önmagával és megfeledkezett Istenről. Kaptatok-e Szentlelket? Ő helyet kér a szívetekben! Ne a külső dolgokban keressétek a megoldást! Engedjétek, h. Ő vezessen, éljetek a Lélek szerint! - Elhangzott 2021. május 23-án 1Sám 16,1-13 alapján. Igehirdető: Kis János. Énekek: 240, 5, 244, 308, 11

Bővebben…

Húsvét után 6. vasárnap

A várakozás ideje mindig nehéz. Jézus az utolsó szavaiban a lényegről szól. Az ő küldetése a megváltás - halála és feltámadása által, a tanítványoké pedig a megtérés, bűnbocsánat hirdetése. Tényleg azt csináljuk, amit az Úr Jézus ránk bízott vagy az beolvad a sok egyéb közé? A tanítványoknak időre volt szükségük, h. felfogják a történteket, és készek legyenek a folytatásra... Elhangzott 2021. május 16-án Lk 24,46-49 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 197,521

Bővebben…

Mennybemenetel

Negyven nappal húsvét után Jézus földi élete végéhez ért. Azzal, hogy felment a mennybe és elfoglalta dicsőséges helyét az Atya mellett, valójában lehetővé tette, hogy időn és téren mindenkor jelen legyen közöttünk, bennünk. Távozása nem más, mint közeledés. Ahogyan megígérte: övéivel marad mindig a világ végezetéig... Elhangzott 2021. május 13-án Jn 20,16-18 alapján. Igehirdető: Fekete Adrienn Mercédesz. Énekek: 278, 443

Bővebben…

Húsvét után 5. vasárnap

Vannak, akik nemrég iratkoztak be az imádkozás iskolájába, és vannak, akik régóta imádkoznak. Isten mindenkit tanít. Nem szabad belefáradni! Az imádság mély kommunikáció, amiben mi vagyunk a megajándékozottak. Hittel elmondott kiáltás egy élethelyzetben... Elhangzott 2021. május 9-én Lk 18,1-8 alapján. Igehirdető: Kis János. Énekek: 88, 421

Bővebben…

Húsvét után 4. vasárnap

Jöhet Jézushoz mindenki, aki bajban van, és benne megismerheti Isten igazi arcát. A csodákat látva a gyerekek dalra fakadnak, s azt a Hozsannát énekelik, amit a felnőttektől tanultak Jézus bevonulásakor. Ha megláttátok csodáit és átéltétek, h. megkönyörült rajtatok az Úr, énekeljétek a dicséretet! - Elhangzott 2021. május 2-án Mt 21,14-17 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 68, 328

Bővebben…

Húsvét után 3. vasárnap

Traumatikus élményem volt gyerekkoromban, amikor elvesztem a Corvin áruházban. Kiabáltam, rohangáltam. Talán az lett volna jó, ha megállok! Korunk embere elveszett, félelmekkel teli ember. Állj meg! Hagyd magad megtalálni! Vedd észre, h. Ő keres téged, h. megáldjon, megsegítsen, gondoskodjon rólad! - Elhangzott 2021. április 25-én Mt 18,11-14 alapján. Igehirdető: Kis János. Énekek: 422, 401

Bővebben…

Húsvét után 2. vasárnap

Mindent vagy semmit! Az Úr Jézussal való kapcsolat mindig személyes és bensőséges - ha nem ilyen, akkor nincs kapcsolat köztünk! Aki nem ismeri Jézust, annak nincs jövője, mert az itt és ott határán csak Jézus átszegzett kezében lehet átjutni! Ha biztos akarsz lenni abban, h. Isten kezében biztonságban vagy, akkor Jézusra van szükséged! - Elhangzott 2021. április 18-án Jn 10,22-29 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 418, 334

Bővebben…

Húsvét után 1. vasárnap

Húsvét örömhírének meghallása, befogadása és továbbadása kerül elő a mai igében. A feltámadt Úrnak van szava ott, ahol a miénk elfogy. Ezt a kincset reánk, törékeny cserépedényekre bízza, szívünkbe helyezi. Könnyek között, átélt emberi események valóságában találkozni akar velünk... Elhangzott 2021. április 11-én 2Kor 4,10-14 alapján. Igehirdető: Kis János. Énekek: 284, 283, 560

Bővebben…

Húsvét 2. napja

Saul egy hazugság ellen hirdetett hadjáratot, hiszen az képtelenség, h. valaki feltámadjon! Ám miután az élő Jézus megjelent neki, maga hirdette: Isten nem akarja, h. elvesszünk, s a feltámadás igéje nélkül semmit nem ér a kereszténység! - 2021. április 5-én 1Kor 15,21-23 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő. Énekek: 221, 220

Bővebben…

Húsvét ünnepe

Húsvétkor Krisztus feltámadását ünnepeljük. Vannak, akik várták, vannak, akik félnek tőle. Vannak, akik hinni akarják, de vajon hányan akarnak élni belőle? János, a szeretett tanítvány látomást lát. Érzi Isten kezének a súlyát. Ne bénítson meg a félelem! Merj hinni! Húsvét ajándéka a hit győzelme... Elhangzott 2021. április 4-én Jel 1,9-18 alapján. Igehirdető: Kis János. Énekek: 388, 216

Bővebben…

Nagypéntek

A dicsőség Ura lehajol a halál poráig - Jézus ott van a fájdalmainkban, a szenvedéseinkben és eztazért tudjuk neki elhinni, mert átélte. Vállalta értünk ezt az egész utat, az emberigyötrelmeket, a halált mindezt a szabad akaratából, mert szeret bennünket. Aszeretet pedig soha nem nélkülözi a nagy áldozatot. Jézus a szabadításunkra, amegváltásunkra jött. - Zsolt 22,12.15-20 alapján 2021. 04. 02-án Igehirdető: Fekete Adrienn Mercédesz (K rend)

Bővebben…

Böjt 6. vasárnapja

A mai ige belekiáltja a világba Isten örömét - azok miatt, akik megmentett bűnösök, megtalált elveszettek. Isten örül annak, h. veled lehet, erőt adhat és megújíthat. Minket ezért szólít fel az ujjongó örömre. Isten népe örömmel fogadta a szamáron érkező Jézust, pedig az igazi szabadulás örömét még nem ismerte! Ugye, te ismered? - Zof 3,14-17 alapján 2021. március 28-án. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 209, 364)

Bővebben…

Böjt 5. vasárnapja

A templom, az Isten háza, dicsőségének helye nem tölti be a szerepét! Jézus cselekszik, h. kiűzze a szívünkből azt, ami nem odavaló; legyen bár emberi gondolat, érzés, anyagi javakhoz való ragaszkodás, a helyzetek kihasználása - ez mind nyereségvágyból elkövetett Istenkáromlás! Judica vasárnap nem elítél, hanem megítél. Vedd észre: nem arra használod Isten ajándékait, amire kaptad! - Jn 2,13-22 alapján 2021. március 21-én. Igehirdető: Kis János (Énekek: 431, 293)

Bővebben…

Böjt 4. vasárnapja

Mire van a leginkább szükségünk? Annyit küzdünk a test megmentéséért, miért nem kiáltunk a lélek gyógyulásáért is? Aki csak valamit kér Jézustól és nem Őt magát fogadja el, annak valójában üres az élete. Mikor vesszük már észre: milyen nagy a baj? - Jn 6,30-40 alapján 2021. március 14-én. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 348, 364) 

Bővebben…

Böjt 3. vasárnapja

Szemtanúkat keresek. Örök vágya az embernek, h. előre lásson; h. olyan ismeretet szerezzen, amit más nem tud. Nincs kezünkben a jövő. Egy vonatra akkor kell felszállni, amikor az állomáson van. Akkoriban nagyon várták a Messiást, a szabadulást. Mi is nagy várakozásban élünk. Látta, láttam, látod - ezek a mai ige kulcsszavai... Elhangzott 2021. március 7-én Jn 1,29-34 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 191, 385, 308, 11)

Bővebben…

Böjt 2. vasárnapja

Protekció a mennyben? Jézus a szenvedésére és halálára készül, a tanítványai pedig megpróbálják megszerezni a legjobb helyeket Isten országában. Jézus szavai kijózanítóak, amikor a szenvedés kelyhéről és a szolgálat lehetőségéről beszél, s arról a krisztusi példáról, melynek követésére most hív bennünket... Elhangzott 2021. február 28-án Mt 20,20-28 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 189, 3, 428, 283, 392)

Bővebben…

Böjt 1. vasárnapja

Ilyenkor a korpuszos kereszt van a feltámadás-kereszt helyén, most azonban átkerült a fal túloldalára egy kissé magasabbra. Amikor Krisztus szenvedéséről beszélünk, ne felejtsük el az isteni mélységet és magasságot. Összegyűjtöttem lelkészi szolgálatom keresztjeit, melyekhez személyes élmény fűz. Böjti útra indulunk. Emberi módon gondolkodunk, ahogy Péter, de Isten mutat egy másik oldalt! A feltámadás a szenvedés nélkül elképzelhetetlen! - Elhangzott 2021. február 21-én Mt 16,21-28 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 207, 575, 554, 564, 438, 283, 560)

Bővebben…

Ötvened vasárnap

A felülről jövő bölcsesség távlatokat képes megnyitni ott, ahol földi bölcsességgel már nem lehet tovább menni. A folytatáshoz azonban szükség lesz a hitre... Elhangzott 2021. február 14-én Jak 3,13-18 alapján. Igehirdető: Fekete Adrienn Mercédesz (Énekek: 93, 3, 441, 503)

Bővebben…

Hatvanad vasárnap

Mikor milyen helyzetben éreztük: megszólított az Isten? Melyik ige különleges a számunkra? Ha valaki igét olvas vagy igehirdetést hallgat, kiteszi magát annak a veszélynek, h. eltalálja Isten szava! Az életmentő, életet megújító, sebeket gyógyító isteni ige radikális, mert mélyre ás, és átrendez dolgokat. Talán olyan valamire is rámutat, amiről nem akarunk tudomást venni... Elhangzott 2021. február 7-én Zsid 4,12-13 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 66, 3, 279, 308, 11)

Bővebben…

Hetvened vasárnap

"A falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében" - mondta Dobó kapitány az Egri csillagokban. A mai ige a lelki ház építéséről szól. Isten igéje olyan, mint az anyatej: éltet, táplál, felkínálja Isten kegyelmét. Ő akarja, h. növekedjünk és boldog, teljes életet éljünk... Elhangzott 2021. január 31-én 1Pt 2,1-5 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 101, 3, 288, 283, 293)

Bővebben…

Vízkereszt után utolsó vasárnap

Az elvárások alapvetően meghatározzák életünket, s imádságaink is sokszor arról szólnak, h. mit várunk el Istentől. A mai ige arra hív, h. töltsünk időt az Ő jelenlétében és várjunk türelmesen, amíg megszólal. Ha Ő hívott oda a találkozás helyére, akkor olyan dolgokat akar kijelenteni, amelynek minden apró részlete fontos... Elhangzott 2021. január 24-én 2Móz 24,12-18 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 57, 44, 266)

Bővebben…

Vízkereszt után 2. vasárnap

Mózes búcsúbeszédében számot vet életével, küldetésével. Amikor templomunkban az egykori oltárképet keresztre cserélték, fölülre került a két kőtábla, később pedig még feljebb a Luther-rózsa. Nézzünk oda és lássuk meg a szívben lévő keresztet. A mai ige a szívbe írt törvényről beszél. Válaszd az életet! - Elhangzott 2021. január 17-én 5Móz 30,11-15 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 331, 328, 361)

Bővebben…

Vízkereszt után 1. vasárnap

Istennek nincsenek illúziói velünk kapcsolatban. Ahogy az özönvíz után se lett bűntelenné az ember, úgy mi se leszünk jobbak a járványhelyzet tanulságai ellenére sem. Isten mégis szövetséget köt az emberrel. Isten azért helyezi el a szivárványt az égen, h. emlékeztesse őt arra, h. kegyelmes akar lenni velünk... Elhangzott 2021. január 10-én 1Móz 9,12-16 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 361, 327, 187)

Bővebben…

Vízkereszt ünnepe

Istennek a világban való megtestesülése egy olyan cselekedet, amely Istenhez vonzza az embereket és bevonja őket dicsőségébe. Ez ünnepeljük vízkeresztkor. Hagyjuk, hogy bennünket is így formáljon Önmagához, hogy életünk benne teljes legyen... Elhangzott 2021. január 6-án 1Kir 10,1-9 alapján. Igehirdető: Fekete Adrienn Mercédesz (Énekek: 280, 185, 186)

Bővebben…

Az esztendő 1. vasárnapja

Ki a nagyobb? A világ szerint az, aki ügyesebb, erősebb, okosabb. A tanítványok kérdése nem a földi életre vonatkozik, hn arra, h. az Isten országában milyen előnyökhöz jutnak majd. Jézus válasza kijózanító: ha nem leszel benne bízó gyermekké, be se jutsz oda! Legyen újévi fogadalmunk: megpróbálok alázatos lenni! - Elhangzott 2021. január 3-án Mt 18,1-5 alapján. Igehirdető: Kis János (181, 348, 283, 560)

Bővebben…

Újév napja

Milyen álmokkal indulunk az új évbe? Mi jelent kapaszkodót? Ma az okos és bolond emberről szóló jézusi példázat alapján kapunk útravalót. Az életünk egy építkezés, ami mindenkinek feladata! Nem mindegy, mire vagy kire alapozunk! Bármit is kívánunk, viharok lesznek, de ha a krisztusi alapra építettünk, akkor nem fogunk összeomlani! - Elhangzott 2021. január 1-jén Mt 7,24-27 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 179, 184, 182)

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
1%
« 2021. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Evangélikus fiatalok blogja
null