Navigáció
Napi ige

Szolgáltassatok igazságot az elesettnek és szűkölködőnek! (Zsolt 82,3b)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 

2011

File Óév
Az idő múlik, változásban van a világ. Bizonytalanságával, nehézségeivel mindannyiunkat megterhel, de van egy biztos pont: Jézus Krisztus. Vele lehet értelmes életet élni. Az év végi számadás csendjében felidézheted, mikor voltál vele, mikor döntöttél nélküle, s amikor meglátod azt is, h. kegyelemre szorulsz, és a tőle kapott ajándékokat nem mindig követte a továbbadott ajándékok megélt szeretete... Elhangzott 2011. december 31-én Zsid 13,8-9.14 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 174, 177)
File Karácsony 2. napja
Nagy kérdés így karácsony vége felé közeledve, h. mit viszünk magunkkal az ünnepből? Az igéből biztatást hallhatunk. Ne csak nevezzenek minket Isten gyermekének, hn. valóban legyünk olyan emberek, akik az Úrhoz tartoznak, és ennek legyen következménye a mindennapjainkra is! - Elhangzott 2011. december 26-án 1Jn 3,1-3 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Karácsony ünnepe
Mit kaptál karácsonyra? Kaptad-e a Vele való közösséget? Megéltétek-e a családban ezekben a napokban, h. valami nagyon nagy dolog történik, ami hatással van minden ember életére? Mi nem tudunk karácsonyt csinálni, noha mindent beleadunk, meg tudjuk venni a külsőségeit, de a tartalmát Ő tudja megadni... Elhangzott 2011. december 25-én Zsid 1,1-3 alapján. Igehirdető: Kis János
File Karácsony este
Két választ kapunk ma arra a kérdésre, h. kicsoda Jézus. Ő az Emberfia: emberré lett, h. emberi viszonyaink között találkozzon velünk. S Ő az, akinek nincs otthona ebben a világban, h. mi otthonra találjunk az Istennél... Elhangzott 2011. december 24-én Mt 8,19-20 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Ádvent 4. vasárnapja
Két fontos üzenetet tanulhatunk Máriától. Egyrészt, amikor magasztalják, ő Istent dicsőíti, s ezzel figyelmünket az emberi dolgokról az Úrra irányítja. Másrészt, igent mond arra a váratlan szerepre, amit Isten neki szán. Mi mit kezdünk azzal, ha az ünnep ismerős keretei között az Úr meglepetéssel érkezik? - Elhangzott 2011. december 18-án Lk 1,46-55 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Ádvent 3. vasárnapja
Már a harmadik gyetya ég. S ez nemcsak romantikus érzés, hangulat, mely megváltoztatja az otthonunkat. Arra lenne szükség, h. a gondolkodásunk, életünk változzon meg. Ha nem várod, Ő akkor is eljön... Elhangzott 2011. december 11-én Lk 3,15-18 alapján. Igehirdető: Kis János
File Ádvent 2. vasárnapja
Ádventben fura kettősséget élünk meg: készülünk egy múltbeli esemény ünneplésére, és ugyanakkor várakozással tekintünk az Úr jövőbeli érkezésére. Hogy jön össze e kettő? Jézus két - ellentétesnek tűnő - választ ad. Egyrészt azt, h. Isten országa már itt van közöttünk, másrészt pedig, h. mivel az Ő érkezése váratlanul ér majd, ezért fontos, h. amikor eszünk, iszunk, dolgozunk, szenvedünk és szeretünk, akkor ott legyen velünk a Megváltó Jézus... Elhangzott 2011. december 4-én Lk 17,20-30 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 148, 1, 137, 308, 11)
File Ádvent 1. vasárnapja
A zsinagógában bármely felnőtt zsidó felolvashatott a Szentírásból és magyarázatot is fűzhetett hozzá. Hatalmas várakozás volt a szívekben, amikor Jézus állt fel olvasni. Megvan-e az a csend, ami Jézust fogadta, mely talán csak néhány pillanatig tartott, de egy örökkévalóságot ölelt fel? Megvan-e az a csend, amelyben meghallod Isten szavát: Hozzád érkezem, neked akarok szabadulást, evangéliumot hirdetni! - Elhangzott 2011. november 27-én Lk 4,13-21 alapján. Igehirdető: Kis János
File Szentháromság ünnepe utáni utolsó (Örök élet) vasárnap
Isten törvényének útjelző táblái, megfordulásra hívó szava és kapcsolataink rendezése - a Biblia első részének, az Ószövetségnek utolsó mondatai e három, ma is nagyon aktuális dologban igazítanak el bennünket. Elhangzott 2011. november 20-án Mal 3,22-25 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 331, 9, 387, 283, 293)
File Szentháromság ünnepe utáni utolsó előtti (Reménység) vasárnap
A reményt még a legcinikusabb ember sem képes teljesen kiölni magából. Apró szikraként ott lapul bennünk, és arra vár, h. az első szellőre fellángoljon. De jó lenne tudni, h. Isten Szentlelke ma bennünk is fellobbantja a reménynek ezt a lángját... Elhangzott 2011. november 13-án Ézs 61,10-11 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 56, 10, 332, 283/3, 42)
File Szentháromság ünnepe utáni utolsó előttit előző (Ítélet) vasárnap
A jók a mennybe jutnak, a rosszak a pokolba. Sokan így gondolják, pedig a Biblia nem erről tanít. Ha Isten azt nézné a végső ítéletkor, h. mit érdemlünk, akkor a "jó embereknek" se lenne örök életük. Mégis fantasztikus a mai üzenet, mert csodálatos képekben szól a zsoltáros Isten szeretetéről és a bűnbocsánatról, arról amit Krisztus keresztje is hirdet. Elhangzott 2011. november 6-án Zsolt 103,6-13 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 96, 9, 423, 308, 11)
File Reformációi ünnepély
Mi a közös Jeremiás és a XVI. századi reformáció között? Az, h. Isten igéjének hirdetésére, feltétlen engedelmességre és új irányba indulásra kaptak parancsot... Elhangzott Jer 1,17a alapján. Igehirdető: Kuti József református lelkipásztor (Énekek: 254, 385, 188, 130, valamint a református és az evangélikus kórus szolgálata)
File Reformáció ünnepe
Hitvalló egyházzá kell válnunk egy olyan korban, amikor azt hangoztatják, h. a hit magánügy, másra nem tartozik. Jézus nem ezt mondja, hanem azt, h. aki vallást tesz róla az emberek előtt, arról ő is vallást tesz a mennyei Atya előtt. Nem lehet langyos keresztényként élni, úgy, h. nem látják rajtunk, nem mondjuk senkinek... Elhangzott 2011. október 31-én Lk 12,1-10 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 56, 9, 254, 283, 443)
File Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap
Mit hoztunk az oltárra ezen a vasárnapon, terményáldáskor? A föld termését (zöldséget, gyümölcsöt, kenyeret), fájdalmainkat (citromot) stb. A lelki tápláléknak, a Bibliának is ott a helye, bibliavasárnap erre biztat. Az óraátállítás pedig figyelmeztet: igazítsuk óránkat Isten órájához! - Elhangzott 2Tim 3,14-17 alapján. Igehirdető: Kis János. (Énekek: 66, 9, 491, 283, 42)
File Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap
Fontos tisztázni, h. nem attól keresztény valaki, h. tagja az egyháznak, hn. attól, h. ismeri Krisztust és válaszol az ő szeretetére az emberek iránt szeretettel, Isten iránt bizalommal és parancsa iránt engedelmességgel a Szentlélek jelenlétében... Elhangzott 2011. október 23-án 1Jn 3,18-24 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 280, 10, 446, 283/3, 486)
File Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap
Csak akkor működik a test, ha mindenki betölti a maga szerepét. Jézus a test képével mutatja be az egyházat. A helyeden vagy? Teszed azt, amit te tehetsz meg ezért a gyülekezetért? - Elhangzott 2011. október 16-án 1Kor 12,12-27 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 266, ÚÉ 103, ÚÉ 6, ÚÉ 113, 447, 283/3, 443)
File Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap
Az adakozásról és az imádkozásról, azaz a tipikus vallásos cselekedetekről azt mondja Jézus, h. ne úgy tegyük, h. azt mások is lássák. Máshol viszont buzdít ezekre, sőt az egyház is ezt teszi. Hogyan értsük akkor ezt az igét? A motiváció felől. Ha azért adakozunk és imádkozunk, h. ezzel kivívjuk emberek csodálatát, illetve kiérdemeljük az üdvösséget, akkor nem értjük a lényeget... Elhangzott 2011. október 9-én Mt 6,1-6 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 58, 9, 368, 283/3, 61)
File Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap
A válság ma életünk minden napját meghatározza, de nem emiatt beszél Jézus földi és mennyei kincsekről. Arra biztat, h. tegyünk különbséget a mulandó és maradandó dolgok között, és felteszi a kérdést: mit kezdünk azzal, amit Isten ránk bízott? - Elhangzott 2011. október 2-án Mt 6,19-21 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 10, 286, 308, 11)
File Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap
Miről beszélt a pap a templomban? - kérdezi valaki, mire társa így felel: A bűnről. És mit mondott róla? Meglehetősen ellenezte… Sokszor viccet csinálunk a bűnből, pedig ha valaki szenved, azt korántsem érzi viccesnek. Mennyi szenvedést, álmatlan éjszakát, vívódást lehetne megspórolni, ha végre elhinnénk: Isten megbocsát a bűnbánó embernek... Elhangzott 2011. szeptember 25-én Zsolt 32,1-9 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 104, 9, 424, 283/3, 63)
File Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap
Időnként úgy érezzük, nem tehetünk bizonyos dolgokról; szüleink életmódja, bűnei a mi életünkre is hatással vannak. Van, amikor azért hivatkozunk erre, mert a felelősséget akarjuk rájuk hárítani. Isten igéje most személy szerint szólít meg és hív megtérésre... Elhangzott 2011. szeptember 18-án Ez 18,1-9.20-23 alapján. Igehirdető: Kis János.
File Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap
Az idő sokszor relatívvá válik számunkra attól függően, h. jó vagy rossz dolgok történnek velünk. Arra akar ma Isten megtanítani bennünket, h. az szemszögéből, örökkévaló irgalma és megingathatatlan hűsége felől értelmezzük életünket... Elhangzott 2011. szeptember 11-én Ézs 54,7-10 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 10, 266, 283/3, 42)
File Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap
Urunk, te látod, hányszor dicsekedtünk azzal, ami nem is volt a miénk. Dicsekedtünk, mert azt gondoltuk, ezzel többek leszünk a másiknál. Ma arra buzdítasz, h. veled dicsekedjünk; h. ne magunkkal legyünk elfoglalva, hanem rád nézzünk... Elhangzott 2011. szeptember 4-én Jer 9,22-23 alapján. Igehirdető: Kis János. (Énekek: 296, 9, 342, 308, 11)
File Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap
Nem könnyű a hit útja, de Vele végig lehet járni. Hit nélkül nincs élet, Istenhit nélkül nincs örök élet. Előtte nem dicsekedhetünk... Elhangzott 2011. augusztus 28-án Róm 4,1-8 alapján. Igehirdető: Kis János.
Page Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap
Az igehirdetésről nincs hangfelvétel, de a vázlat megtalálható az olvasható igehirdetéseknél. (Énekek: 296, ÚÉ 2, 554, 571, 395, 283/3, 485)
File Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap
Két megdöbbentő feladatot kapunk ma: Azt, hogy szeressük azokat is, akik bántanak minket, és hogy legyünk tökéletesek. De hogyan lehetséges ez? - Elhangzott 2011. augusztus 14-én Mt 5,43-48 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 7, 446, 283/3, 443)
File Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap
Mi a hit? Korunk sokféle választ ad erre a kérdésre, ezért nagy szükség van arra, h. Jézus útmutatást adjon ebben. A jézusi mérce szerint akkor beszélhetünk hitről, ha Jézusban való, és életváltozás, engedelmesség kíséri. - Elhangzott 2011. augusztus 7-én Jn 12,44-50 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (énekek: 296, 7, 439, 308/1, 11)
File Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap
Az édesanya az első pillanattól kezdve táplálja, gondozza gyermekét, nem csak azután, hogy az el tudja mondani neki, hogy szereti. Isten is ilyen. Megelőlegezetten szeret, amire aztán megfogalmazódhat bennünk a válasz. A mai istentiszteleten minden a keresztségről szól... Elhangzott 2011. július 31-én Lk 3,7-14 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 7, 369, 283/3, 42)
File Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap
Vezettél-e már valakit az Úrhoz? Van-e hitednek kisugárzása, ereje mások felé? Olyan lámpás vagy-e, amely a lámpatartóban van és világít másoknak? És mi van akkor, ha izzadságszagú a kereszténységed? Ezek a kérdések nemcsak a lelkészeket, hanem minden keresztyént válaszra késztethetnek... Elhangzott 2011. július 24-én Lk 8,16-18 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 467, 7, 438, 283/3, 328)
File Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap
Tudsz-e hű lenni azon, amit rád bízott az Isten? Egy korrupt világban valami olyat tanít az ige, amire oda kell figyelni. Egy hamis gyöngyért nem szabad odaadni mindent, pedig hányszor megtesszük... Elhangzott 2011. július 17-én Lk 16,10-12 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 96, 8, 348, 283/3, 560)
File Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap
Vannak pillanatok, amikor az embernek egyedül kell maradnia, szembe kell néznie a múlt csalásaival, hazugságaival és meg kell küzdenie Istennel. A kegyelmes Isten nem taszítja el azt, aki belekapaszkodik, de a hitre jutás útja ma is kacskaringós és küzdelmes, mint a bibliai Jákóbé... Elhangzott 2011. július 10-én 1Móz 32,14.21b-31 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 338, ÚÉ 2, 554, 571, 326, 283/3, 277)
File Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap
A Szentháromság utáni vasárnapok gyümölcstermő vasárnapok. A gyerekekkel ezért múlt héten rajzoltunk egy nagy fát sokféle gyümölccsel és ezt szépen kiszíneztük. Rothadt gyümölcsöt senki nem rajzolt. Így vagyunk ezzel mi, felnőttek is. Sokszor azt hisszük, csak jó dolgok vannak az életben, de Ézsaiás látja az erkölcstelenséget is és meri nevén nevezni a bűnt, amit korunk embere nehezen tud kezelni... Elhangzott 2011. július 3-án Ézs 5,20-24 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 7, 348, 308, 11)
File Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap
Nehéz helyzetben időnként úgy érezzük: Isten elhagyott bennünket, nem figyel ránk. Nem lehet, h. annyira el vagyunk foglalva a gondjainkkal, h. nem vesszük észre Isten jelenlétét, válaszát, törődését? Isten azonban tud eszméltetni, és meg tudja gyógyítani a lelkünket... Elhangzott 2011. június 26-án Ézs 42,18-21.23 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 296, 7, 439, 283/3, 42)
File Szentháromság ünnepe
Augustinus egyszer álmában egy kisgyermeket látott a tengerparton, aki kagylóval merte a vizet. Mosolygott rajta: Hogyan tudnád kagylóval kimerni a tengert? A gyerek így válaszolt: Te pedig hogy tudnád gyarló értelmeddel felfogni Isten Titkát? Titok az, hogyan lehet az egy Isten három személy: Atya, Fiú, Szentlélek... - Elhangzott 2011. június 19-én Ef 3,8-12 alapján. Igehirdető: Kis János (296, ÚÉ 2, 554, 571, 253, 282/3, 291)
File Pünkösd 2. napja
Dávid király bukott ember, aki azonban tudja, h. Isten a romok ellenére is újjá tudja őt teremteni Lelke által. S ezzel együtt tiszta szívet, erős lelket, a szabadítás örömét és bizonyságtételre készséges lelket kér... Elhangzott 2011. június 13-án Zsolt 51,12-15 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 244, 5, 237, 308, 11)
File Pünkösd ünnepe
A legnagyobb jogalkotó, Mózes, nem a szervezett államrendre, hanem Isten Lelkének vezetésére figyel. S arra taníthat ma minket, h. nem túlszervezni kell az egyházat, a gyülekezetet, hanem hagyni, h. a Lélek munkálkodjon... - Elhangzott 2011. június 12-én 4Móz 11,24-29 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 6, 229, 307, 11, énekkar)
File Húsvét utáni 6. vasárnap (Exaudi)
Emberi kapcsolatainkban fontosak az utolsó szavak. Amikor a föld összeér a mennyel, Jézus utolsó szavai hangoznak el - arról, hogy neki szenvednie, meghalnia, feltámadnia "kell". Az utolsó szavak evangéliuma: Isten nem kényszerből, hanem cselekszik szeretetből... Elhangzott 2011. június 5-én Lk 24,44-49 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 66, 5, 278, 308, 11)
File Mennybemenetel ünnepe
Tevékeny hit, ütésálló szeretet, szilárd reménység jellemzi a thesszalonikai gyülekezetet, és híre megy a szomszédos tartományokban is annak, hogy mennyire megváltozott az életük, mióta hívőkké lettek. A mennybe való visszatérése előtt Jézus feladatot adott követőinek. Ez ma is aktuális... Elhangzott 2010. június 2-án 1Thessz 1,2-10 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Énekek: 101, 267, 283/3, 42)
File Húsvét utáni 5. vasárnap (Rogate)
Sokfelé szaladgálunk, h. megoldást, segítséget, válaszokat találjunk. Vajon tudjuk-e, hogy ügyünkben Isten az illetékes és hozzá kitartóan imádkozhatunk? A hamis bíróról szóló jézusi példázat több elgondolkodtató üzenetet is hordoz... Elhangzott 2011. május 29-én Lk 18,1-8 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Húsvét utáni 4. vasárnap (Cantate)
A zaj zavarta a farizeusokat, mert csendet akartak, de nem a békesség, hanem a kritika csendjét. Panaszkodunk, hogy nincs utánpótlás, de van-e helye a gyermekeknek és az éneklésnek a templomban? Jó lenne elgondolkodni: Jobb-e halálos csend, mint az élettel teli zsivaj? - Elhangzott 2011. május 22-én Mt 21,14-17 alapján. Igehirdető: Kis János (Énekek: 296, 6, 53, 575, énekkar)
File Húsvét utáni 3. vasárnap (Jubilate)
Jó, hogy újra itt vagy, mert hiányoztál - mondja nekünk ma az Úr Jézus. Tudjuk-e, hogy neki fáj a hiányunk és nagyon örül, ha mentő szeretete célhoz ért az életünkben? - Elhangzott 2011. május 15-én Mt 18,11-14 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő (Istentiszteleti énekek: 296, ÚÉ 2, 554, 571, 318, 283/3, 42)
File Húsvét utáni 2. vasárnap
Olvastam egy cikket arról, hogyan csökkenthető az autó fogyasztása: pakoljuk ki azt, amire nincs szükség, hogy kisebb legyen a súly! Visszük magunkkal életünk minden terhét, s érezzük, kérdeznünk kell, hogy megtaláljuk a megoldást, de vajon hallgatunk-e arra, aki válaszol? - Elhangzott 2011. május 8-án Kerekegyházán Jn 10,22-30 alapján. Igehirdető: Kis János
File Húsvét utáni 1. vasárnap
Akinek szívátültetésre van szüksége, az arra vár, h. időben érkezzen alkalmas donorszív. Isten diagnózisa: sürgősen új szívre van szükségünk! Az Úr Jézus meghalt értünk, ezért elvégezhető az életmentő beavatkozás. Persze ezt el is lehet utasítani, de abba belehalunk... Elhangzott 2011. május 1-jén Ez 11,19-21 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Húsvét 2. napja
Húsvétkor olyan valaminek lehetünk részesei, amit Isten kegyelme cselekszik, s erre naponként választ vár tőlünk. A hálaadás gyógyít - tessék ezt kipróbálni... Elhangzott 2011. április 25-én Zsolt 116,8-10 alapján. Igehirdető: Kis János
File Húsvét ünnepe
Húsvét ünnepe Krisztus halálon való győzelméről és a mi szabadulásunkról szól, melyben személyesen érintettek vagyunk, ezért szólnunk kell az Úr nagy tetteiről. - Elhangzott 2011. április 24-én Zsolt 118,13-24 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Passió
Nagypéntek kiemeli Isten ajándékozó szeretetét. Mit kezd a világ ezzel a szeretettel? - Elhangzott 2011. április 22-én délután Jn 3,16 alapján. Igehirdető: Kis János (A felvétel technikai minősége gyengébb a megszokottnál.)
File Nagypéntek
Az ószövetségi kultusz lényege az áldozatbemutatás volt. Mit jelent az, hogy Jézus a tökéletes főpap, akinek áldozata egyszeri és megismételhetetlen? Az emberi erőlködés helyett Isten embermentő szeretetére hagyatkozhatunk... Elhangzott 2011. április 22-én Zsid 9,24-28 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Nagycsütörtök
Hogy lehet az, hogy a tanítványok, akik annyi csodát láttak Jézus mellett, hallották tanítását, látták, és beszélgettek vele, olyan értetlenek? Nem értik Jézust, amikor arról beszél, hogy meg kell halnia. Nem értik, hogyan lehet a kenyér és bor Jézus teste és vére. Nem értik, miért kellett őt drága kenettel megkenni. Nem értik, de élhetnek belőle... Elhangzott 2011. április 21-én Jn 13,1-17 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Böjt 6. vasárnapja (Virágvasárnap)
Nézzük, mit csinál, hogyan boldogul, mit engedhet meg magának a másik, pedig fölfelé kellene néznünk! Ott a kereszt - ott az értünk vérző, az értünk meghaló, alázatos Király, akihez nem méltó a gőgös nép... Elhangzott 2011. április 17-én Fil 2,1-4 alapján. Igehirdető: Kis János
File Böjt 5. vasárnapja (Judica)
Hogy kerülnek ökrök, juhok, galambok a templomba? Ha akkoriban ez hozzátartozott az istentisztelethez, akkor mi baja van velük Jézusnak? Hogyan ismerhetem fel, ha üzleti szellemben gyakorlom a vallásosságot? Választ kapunk ezekre az igehirdetésből... Elhangzott 2011. április 10-én Jn 2,13-22 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Böjt 4. vasárnapja (Laetare)
A mennyei kenyérkérdés mindannyiunkat egzisztenciálisan érint. Kenyerünk még van, de miénk-e az Isten kenyere? Nagy szükségben vagyunk - gondoljunk csak testi-lelki-szellemi egészségünk hiányára, vagy arra, hogy nehezen engedünk el dolgokat, szeretteinket... Elhangzott 2011. április 3-án Jn 6,28-40 alapján. Igehirdető: Honti Irén kiskunhalasi lelkésznő (A mai alkalom Gusztáv Adolf Segély vasárnap, ezért a lelkészek az egyházmegye egy másik gyülekezetében szolgálnak.)
File Böjt 3. vasárnapja (Oculi)
Böjti alapkérdés: Ki nekem Krisztus? Mi közöm van hozzá? Ez a vasárnap a személyes tapasztalatunkra kérdez rá... Elhangzott 2011. március 27-én Jn 1,29-34 alapján. Igehirdető: Kis János
File Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)
Jézus élete megmutatja, hogy Isten országa itt van közöttünk; halála emlékeztet arra, mit érdemelnénk bűneinkért; feltámadása pedig elénk tárja, mit kapunk ehelyett napról napra az Úrtól... Elhangzott 2011. március 20-án Mt 20,20-28 alapján. Igehirdető: Bedecs Réka III. évfolyamos teológus hallgató
File Böjt 1. vasárnapja (Invocavit)
Botrányos ez a böjti időszakot kezdő ige - egyrészt, mert Jézus Sátánnak nevezi azt a tanítványát, akit előzőleg éppen a nagyszerű hitvallása miatt dicsért meg, másrészt, mert Jézus szerint Isten a szenvedést szükségesnek tartja... Elhangzott 2011. március 13-án Mt 16,21-27 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Ötvened vasárnapja
Hogyan ismerhetjük meg Isten akaratát? Merjük-e háttérbe szorítani önmagunkat és feltétel nélkül rábízni magunkat Istenre, aki vezetni akar bennünket? Nem áll-e a mai ige ellentétben azzal, hogy gyermekeinket is a tanulásra buzdítjuk? - Elhangzott 2011. március 6-án Péld 3,5-12 alapján. Igehirdető: Kis János
File Hatvanad vasárnapja
Nagypapám szokta mondogatni: Nálunk akkor van vasárnap, ha itt vagytok. Egy szimpla évközi vasárnap azért ünnep számunkra, mert velünk az Úr. S ezen a napon, amikor figyelünk rá, Isten intő szava a nehézségekre is felkészít... Elhangzott 2011. február 27-én Zsolt 95 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
Page Hetvened vasárnap
A hangfelvétel nem sikerült.
File Vízkereszt utáni utolsó vasárnap
Előfordul időnként, h. ha jó barátságot kötök valakivel, egy idő után elárulja: kellemesen csalódott bennem. Mert egészen más vagyok, mint amilyennek messziről gondolt. Pálnak megvolt a véleménye Jézusról, de minden megváltozott, mikor találkozott vele a damaszkuszi úton... Elhangzott 2011. február 13-án ApCsel 26,1.9-20 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Vízkereszt utáni 5. vasárnap
Egy lelketlen világban lehet Lelkesen élni. Sok időt fordítunk a testünkre, de vajon mennyit a lelkünkre? - Elhangzott 2011. február 6-án 1Thessz 2,8-13 alapján. Igehirdető: Kis János
File Vízkereszt utáni 4. vasárnap
Ha a hitünknek nem Jézus az alapja, akkor nem ér semmit, erről énekel a csodálatos Krisztus-himnuszban Pál apostol. Két kérdésre keressük a választ: Kicsoda Jézus és elég-e ő az üdvösséghez? - Elhangzott 2011. január 30-án Kol 1,15-20 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Vízkereszt utáni 3. vasárnap
Az antilopmama óvta kicsinyeit a tigristől, azok mégis közel merészkedtek hozzá és elpusztultak. Jobb lett volna őszintén elmondani, hogy néz ki a tigris, akkor felismerték volna. Sok tragédiát okoz az ördög, mert nem vesszük komolyan a létezését, mesterkedéseit, pedig a Szentírás egyértelműen tanít róla és a szabadulás módjáról is... Elhangzott 2011. január 23-án 1Jn 3,10-12 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Vízkereszt utáni 2. vasárnap
Isten áldása egymás felé fordítja az embereket... Elhangzott 2011. január 16-án Zsid 13,20-21 alapján. Igehirdető: Kis János
File Vízkereszt utáni 1. vasárnap
Filmekben kedvelt téma: valaki kettős életet él, de előbb-utóbb lebukik, és mindennek rossz vége lesz. Keresztény emberként nem élhetek kettős életet, különben baj lesz... Elhangzott 2011. január 9-én Ef 5,8-14 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Vízkereszt ünnepe
Elhangzott 2011. január 6-án 1Jn 2,7-11 alapján. Igehirdető: Kis János
File Az esztendő 1. vasárnapja
Nagyon fontos az egészséges önértékelés. Jézus szavai szerint ebben egy kisgyermek iránymutató lehet... Elhangzott 2011. január 2-án Mt 18,1-5 alapján. Igehirdető: Hulej Enikő
File Újév napja
A jókívánságok napján mit kívánsz magadnak és mit kíván neked Jézus? - Elhangzott 2011. január 1-jén Mt 7,24-27 alapján. Igehirdető: Kis János
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek