Navigáció
Napi ige

Szolgáltassatok igazságot az elesettnek és szűkölködőnek! (Zsolt 82,3b)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek

2013

RSS feed Play button
Album Art:
No album art
Time:
33:08
Type:
Audio

Óév

Az esztendő utolsó napján, amikor összegezzük mindazt, amit 2013-ban átéltünk, Jézus szava előretekintésre hív. Amikor még egy kis idő hátra van ebből az évből, kérdéseket tesz fel nekünk Isten igéje: ...   More

Album Art:
No album art
Time:
37:14
Type:
Audio

Karácsony utáni vasárnap

A szeretet ünnepe utáni napokban az ige abban akar megerősíteni, ami örök, maradandó érték és ami több mint, amit pusztán emberi kapcsolatainkban átélhetünk: h. Jézusban Isten irántunk való szeretete jött ...   More

Album Art:
No album art
Time:
41:10
Type:
Audio

Karácsony 2. napja

Amikor gyermek születik, nagy az izgalom a családban, és sokakat foglalkoztat: Vajon mi lesz vele, hogyan alakul majd az élete? Amikor Jézus megszületett, ez nem volt kérdés, hiszen aki komolyan ...   More

Album Art:
No album art
Time:
34:34
Type:
Audio

Karácsony ünnepe

Sokan mondják: Ha újra kezdhetném, másként döntenék, másként cselekednék. Tényleg más lenne az életed? Lehet, h. más lenne, de jobb, csak Jézussal lehet. Jézus megszületett, keresd őt, élj vele, és ...   More

Album Art:
No album art
Time:
31:38
Type:
Audio

Karácsony este

Hallottuk a karácsonyi történetet. Isten mindent megtett – cselekedett egykor és cselekszik ma is. Betlehemben megszületett a Megváltó, fénybe borult a világ és sugarai gyógyulást hoztak. Ma is bevilágít életünk ...   More

Album Art:
No album art
Time:
36:04
Type:
Audio

Ádvent 4. vasárnapja

Meggyújtottuk a 4. gyertyát, karácsony előszobájába érkeztünk. A mai nap lehetőség az eszmélődésre. Elindul egy folyamat, melyben Isten cselekszik a világgal, az emberrel és velünk is. Ézsaiás utolsó figyelmeztetésként mondja: ...   More

Album Art:
No album art
Time:
41:00
Type:
Audio

Ádvent 3. vasárnapja

Manapság a vásárlók többsége ellenőrzi a termék szavatosságát. A mai ige egy ószövetségi prófécia, amely azzal szembesít, h. így vagyunk sokszor Isten ígéreteivel is: rákérdezünk a szavatosságára. Igaz-e még, amit ...   More

Album Art:
No album art
Time:
45:48
Type:
Audio

Ádvent 2. vasárnapja

Malakiás olyan kérdéseket vet fel, ami talán nem illő egy hívő emberhez, de valahol ott bujkál mindannyiunkban: miért nincs Istennek hatalma és ereje megjutalmazni azokat, akik megpróbálnak jók lenni, és ...   More

Album Art:
No album art
Time:
42:00
Type:
Audio

Ádvent 1. vasárnapja

A mai igének nincs ádventi hangulata és nincs szó benne a Gyermek születésének ígéretéről, mégis fantasztikus útravalót kínál az ádventi hetekre. Hiszen a koszorún ég már az első gyertya, a ...   More

Album Art:
No album art
Time:
37:52
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után utolsó (Örök élet) vasárnap

Sokszor könnyen kimondjuk: az élet velejárója a halál. De amikor villámként csap be a családunkba, és elviszi azt, akit nem is gondoltunk, h. ilyen hamar el kell engedni, akkor érezzük: ...   More

Album Art:
No album art
Time:
43:42
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után utolsó előtti (Reménység) vasárnap

Nagy kérdés a megmaradás sokak számára: külhonban élő magyarok, vidéki falvak, kis gyülekezetek küzdenek azzal, h. megmaradjanak, megőrizzék magyarságukat, hitüket, közösségüket. Reménység vasárnapján az ige is a megmaradásra kérdez rá: ...   More

Album Art:
No album art
Time:
47:32
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után utolsó előttit előző (Ítélet) vasárnap

A törvény megítél, Isten értünk vállalt áldozata megment. Ítélet vasárnapján fontos fogalom az irgalom. Isten irgalmas, és meg akar tanítani az ő mentő szeretetére. Nem fenyít, hn. felkínálja az életváltozás ...   More

Album Art:
No album art
Time:
39:24
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 23. vasárnap

A mai igében arról van szó, h. Jézus megfizeti a templomadót, a mózesi törvények szerint ugyanis minden felnőtt férfinak váltságdíjat kell adnia az életéért. Jézus, az Isten Fia mentes lehetne ...   More

Album Art:
No album art
Time:
36:28
Type:
Audio

Reformációi ünnepély

A reformáció mozgalma azért volt fontos, h. a vele való hitkapcsolat kerüljön újra a középpontba, amikor az ember azt látja, h. nem emberi teljesítményen fordul meg a sorsa, hn. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
39:44
Type:
Audio

Reformáció ünnepe

Folyamatos megújulásra van szükség - valljuk -, s igaz ez az egyházra, gyülekezetre, Isten népére, de személy szerint minden hívő emberre is. Ma egy ószövetségi ige és a reformáció ...   More

Album Art:
No album art
Time:
38:44
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 22. vasárnap

Isten igéjét továbbadni, az Ő oldalán állni nem egyszerű. Teljes embert kíván, nem csupán emberi gondolatokat és érzéseket. A Biblia vasárnapján Ő felkínálja nekünk a napi táplálékot, az élet beszédét. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
39:02
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap

Jól emlékszem arra, amikor először vezettem télies útviszonyok között. Apukám kórházban volt törött lábbal, anyukám attól rettegett, h. ha leesik a hó, még meglátogatni se tudjuk, én pedig magabiztosan nyugtatgattam ...   More

Album Art:
No album art
Time:
34:30
Type:
Audio

Hálaadó ünnepi istentisztelet

Ha templomoknak hirdetnének szépségversenyt, a kecskeméti evangélikus templom is benevezhetne, hiszen olyan mint egy ékszerdoboz. Az ékszerdoboz értékét az adja, h. kincset rejt. Mi most nem üres épületet ünnepelünk, hanem ...   More

Album Art:
No album art
Time:
36:48
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap

Jézus meglátja a beteg embert, odamegy hozzá és megkérdezi: Akarsz-e meggyógyulni? Aki volt beteg tudja: Hát hogyne, a beteg gyógyulni akar. Ez a bethesdai béna azonban nem a kérdésre válaszol, ...   More

Album Art:
No album art
Time:
39:30
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap

Sok szó esik manapság az alapvető emberi jogokról, amelyek közül a biztonsághoz, tulajdonhoz, szabadsághoz való jogot mintha Jézus lábbal tiporná a Hegyi beszédben. Valójában ezt az egész kérdést egy más ...   More

Album Art:
No album art
Time:
43:48
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap

Nagy élményként élte meg a magyarországi kereszténység, h. az iskolákban elindult az erkölcstanoktatás, és a szülők 52%-a hit- és erkölcstanra íratta be gyermekét. Sokan várják a következő generációk erkölcsének megújulását, ...   More

Album Art:
No album art
Time:
37:38
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap

Valami baj van az emberi szívvel, mert az, ami jó és értékes, a gyakorlatban sokszor nem működik. A mai ige a hitelesség kérdését hozza elénk, hiszen ez a hívő ember ...   More

Album Art:
No album art
Time:
42:22
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap

Ha majmot akarsz fogni, tegyél mogyorót egy edénybe, amin csak egy kis lyuk van; a majom bedugja a kezét, de ha megmarkolja a mogyorót, már nem tudja kihúzni. Könnyű így ...   More

Album Art:
No album art
Time:
30:06
Type:
Audio

Tanévnyitó istentisztelet

Ismeretlen út áll előttünk: tudjuk ugyan, melyik iskolában fogunk tanulni, ki az osztályfőnökünk, de fogalmunk sincs, mit tartogat számunkra ez az év, milyen sikereink és nehézségeink lesznek, hogyan küzdünk meg ...   More

Album Art:
No album art
Time:
40:56
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap

Az özvegyasszonynak két fillér volt az egész vagyona, mégis beletette a perselybe. Vajon miért érezte, h. ezt kell tennie? Rájöttem arra, h. nem kellett ezt tennie, ez csak egy lehetőség ...   More

Album Art:
No album art
Time:
42:04
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap

Van-e bennem mentő szeretet az iránt, akinek a tettei, szavai az általam fontosnak tartott erkölcsi és hitbeli mércén nem állnak meg? Ha a másiknak észreveszem a hibáját, akkor először is ...   More

Album Art:
No album art
Time:
37:18
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap

A hit elengedi a biztonságos kapaszkodókat és átéli, h. birtokba veszi őt az Isten. Átadja az irányítást, biztosító kötelek nélkül él, korlátok között korlátlanul. Korunk embere csodákra vár, és azt ...   More

Album Art:
No album art
Time:
47:04
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap

Nagy kérdés lehet számunkra, h. miért szeret minket az Isten? Mi az bennünk - gondolhatta Izrael népe - ami megadja azt a többletet, ami egy választott népben meg kell, h. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
36:58
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap

Isten megfeledkezik haragjáról, a megérdemelt büntetésről, mert új erővel, áldással akar minket megajándékozni. Gyógyítani akar, mert tele vagyunk sebekkel és beteg a világ, amelyben élünk. Három dolog kell a gyógyuláshoz: ...   More

Album Art:
No album art
Time:
39:34
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap

Ami a bűnbeesés után történik, az Isten kegyelmét hirdeti. Hiszen kegyelem az, h. Éva minden élő anyja lehet, azaz van élet a bűneset után. Kegyelem, h. Isten továbbra is ...   More

Album Art:
No album art
Time:
34:16
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap

Izrael népe tudta: Istennel lenni nem azt jelenti, h. gondtalan élet jut osztályrészül. Olvassuk csak el az Ószövetséget, és meglátjuk, mennyi nehézség érte őket úgy, h. velük volt az Isten. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
53:50
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap

Ézsaiás átéli az Istennel való találkozást, rádöbben esendőségre és megtapasztalja, mit jelent a bűnbocsánat ajándéka, majd elhívást kap arra, h. hirdesse Isten akaratát. Kegyelem az, h. találkozhatunk Istennel, h. az ...   More

Album Art:
No album art
Time:
43:06
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap

Egyszer egy látogatáskor utánam szólt a beteg: meg sem áld, lelkész úr? Évekig nem éreztem ennek szükségességét, de akkor megértettem, mi a jelentősége az áldásnak. Azt jelenti, h. veled van ...   More

Album Art:
No album art
Time:
37:04
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap

A helyes dicsekedés - ez lehetne a mai igehirdetés címe. Kire, mire irányul a mi dicsekvésünk? Légy elveszettből megtalált, senkiből valaki! Ne emberek szava dicsérjen, hn. tegyen bizonyságot rólunk az ...   More

Album Art:
No album art
Time:
35:34
Type:
Audio

Tanévzáró istentisztelet

A tanév végén minden a bizonyítvány körül forog, a Jelenések könyvében pedig a mennyei bizonyítvány-osztás a téma. Ezen a tanévzáró istentiszteleten levelet kaptunk az igén és az ifi jelenetén ...   More

Album Art:
No album art
Time:
37:14
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap

A "nagy" hívőknek, akik hitükkel példát mutattak, nem a hitük volt nagy, hn. az Istenük. Nem a maguk erejére támaszkodtak, hn. tudtak bízni az Úrban. Nem azt mondták egy élethelyzetben, ...   More

Album Art:
No album art
Time:
47:40
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe

Egy német édesapa mondta a lányainak múlt vasárnapi konfirmációjuk után: eddig édesanyátokkal megtettünk mindent, h. Isten közelébe kerüljetek, és megismerjétek őt, de mostantól hitbeli dolgokban tiétek a felelősség. Elengedjük a ...   More

Album Art:
No album art
Time:
42:08
Type:
Audio

Pünkösd 2. napja

Te kinek mondod Krisztust? Mersz-e bízni és hinni benne? 1973 januárjában egy ifjúsági órán kaptam a Lélek ajándékát - akkor először. Akkor éreztem meg, h. Jézus szeret engem, és értem ...   More

Album Art:
No album art
Time:
43:04
Type:
Audio

Pünkösd ünnepe

Van, aki úgy véli: ha ma is földrengéshez hasonló zúgás és a lángnyelvek kísérnék a Szentlelket, mint a földrengéshez hasonló zúgás és a lángnyelvek, akkor többen hinnének. Kétlem. A hitetlenkedők ...   More

Album Art:
No album art
Time:
38:40
Type:
Audio

Húsvét ünnepe után 6. vasárnap

Isten népe panaszkodik: nincs mit ennünk és nincs mit innunk. Mintha rólunk szólna ez az ige! Van olyan köztünk, akinek nincs munkája, nem tudja fizetni a számláit, fél, h. elveszíti ...   More

Album Art:
No album art
Time:
38:34
Type:
Audio

Mennybemenetel ünnepe

Olyan igazságtalan, h. Jézus mennybe ment, sokkal könnyebb lenne az életünk, ha itt lenne! - vélekednek a hittanosaink. Sokan gondolkodnak így a felnőttek közül is, pedig a napi útmutatást a ...   More

Album Art:
No album art
Time:
34:40
Type:
Audio

Húsvét ünnepe után 5. vasárnap

Rogate az imádság és a kérés vasárnapja. Merjünk mindannyian Istenhez fordulni, aki most is közöttünk van, s arra vár, hogy nyitott szívvel hallgassuk. Sokan megfáradva érkeztünk ide, sokan már korábban ...   More

Album Art:
No album art
Time:
44:16
Type:
Audio

Húsvét ünnepe után 4. vasárnap

Sokszor kérem, h. adjunk énekeskönyvet annak, aki először van köztünk, és mutassuk meg, h. ez egy éneklő gyülekezet - nem azért, h. szép legyen az istentisztelet, hn. mert ezt Isten ...   More

Album Art:
No album art
Time:
34:08
Type:
Audio

Húsvét ünnepe után 3. vasárnap

Vannak nagy drámák az életben, melyek a hívő embert sem kerülik el, de nagy kérdés, h. hogyan éljük meg ezeket. Istennel vagy nélküle? S ha túl is vagyunk rajtuk, könnyen ...   More

Album Art:
No album art
Time:
29:24
Type:
Audio

Húsvét ünnepe után 2. vasárnap

Az a helyzet, amelyről Jeremiás próféta tudósít, a babiloni fogság ideje, amikor minden félresiklott Izrael népének életében. Messze vannak a hazától, és nincs olyan karizmatikus vezető, pásztor, aki mutatná az ...   More

Album Art:
No album art
Time:
38:40
Type:
Audio

Húsvét ünnepe után 1. vasárnap

Ha valaki meghal, a szeretete már csupán emlék, ami egy ideig erőt ad, de aztán elhalványul. Jézus meghalt, de fel is támadt - az ő szeretete nem csak emlék, hn. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
40:34
Type:
Audio

Húsvét 2. napja

Amikor az apostoltól buzdító szót kérnek, Pál törvénymagyarázat helyett a feltámadt Úrról, és a bűnbocsánat, megigazulás lehetőségéről prédikál. Amikor tőlünk várnak bátorítást, mi mit mondunk? Hányszor van az, h. "tiszteletben ...   More

Album Art:
No album art
Time:
41:18
Type:
Audio

Húsvét ünnepe

A napokban sok szó esett a statisztikáról, mert megjelentek a népszámlálási adatok. Sokan keseregnek vagy magyarázatokat keresnek, mert 90 ezer evangélikus veszett el az elmúlt tíz évben. A kérdés ezen ...   More

Album Art:
No album art
Time:
13:36
Type:
Audio

Passió

Nagypéntek kérdése: mit jelent számodra a golgotai kereszt? Ne menj el mellette! Érted áll, neked hirdet életet és üdvösséget. Mert így szerette Isten a világot, így szeret téged... Elhangzott 2013. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
37:58
Type:
Audio

Nagypéntek

Vannak veszteségek az életben, amiket nehezen tudunk elfogadni, feldolgozni. Nagypéntek a legmegrázóbb haláleset napja, mert az Isten Fia halt meg a kereszten. Megérint-e ez minket? Megrendít-e, h. az a szenvedés, ...   More

Album Art:
No album art
Time:
39:36
Type:
Audio

Virágvasárnap

Mintha húsvét titka már most, virágvasárnap egy-egy akkordban megcsendülne: Jézus halálának az a célja, h. feltámadjon és megmentsen bennünket. Innen érthető a hívás: Kövess engem! Merj megalázkodni! Merd ezen a ...   More

Album Art:
No album art
Time:
46:12
Type:
Audio

Böjt 5. vasárnapja

Igazságosság és irgalom - Istent mindkettőről felismerhetjük. Amikor Isten Sodoma megbüntetésére készül, Ábrahám irgalmat kér számukra tekintettel a közöttük élő istenfélőkre. Nagy kérdés számára: néhány igazért megmenekülhet-e sok bűnös? Sodomában ...   More

Album Art:
No album art
Time:
36:38
Type:
Audio

Böjt 4. vasárnapja

Ma a világ sokféle böjtöt kínál: léböjt, zöldségböjt, böjt gyógynövényekkel, sőt az igazán elszántak még böjtházba is elmehetnek. Mindegyik arra buzdít, h. foglalkozz többet a testeddel, légy egészségesebb, élj tudatosabban, ...   More

Album Art:
No album art
Time:
48:56
Type:
Audio

Böjt 3. vasárnapja

2013. március 3-án a prédikációs alapige 1Móz 4,1-13 volt. A felvételen először Johannes Erlbruch német, majd Kis János magyar nyelvű igehirdetése hallható.   More

Album Art:
No album art
Time:
48:18
Type:
Audio

Böjt 2. vasárnapja

A színházban a a reflektor mindig arra irányul, amire éppen figyelni kell, hiszen mit ér a legnagyszerűbb előadás, ha a néző lemarad a fontos jelenetekről. A böjti vasárnapok úgy készítenek ...   More

Album Art:
No album art
Time:
47:20
Type:
Audio

Böjt 1. vasárnapja

Jób történetében ott érezzük saját magunkat. A sok csapásban benne van az egész emberiség terhe. Van, aki elveszíti a házát vagy a pénzét, betegséggel, fájdalommal küzd, félelemben éli az életét. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
46:08
Type:
Audio

Ötvened vasárnap

Nagymamám egyszer elhatározta, h. megtanul vezetni. Elsajátította az alapokat, de amikor a mezőn való gyakorlás után fel kellett volna hajtania a kövesútra, leblokkolt: Hogyisne! Ott szembe jöhet egy másik autó... ...   More

Album Art:
No album art
Time:
43:20
Type:
Audio

Hatvanad vasárnap

Háromévnyi fogság után Pál lehetőséget kap arra, h. védőbeszédet mondjon, ő azonban nem magát védi, hanem bizonyságot tesz Jézusról, aki megváltoztatta az életét. Szavait különféleképpen fogadják a hallgatók. A helytartó ...   More

Album Art:
No album art
Time:
42:52
Type:
Audio

Hetvened vasárnap

Amelyik gyülekezetben embereket kezdenek el favorizálni, ott Krisztus kikerül a középpontból. Az ökumenikus imahét egyik áldása számomra az volt, h. esténként hálát adhattam Istennek, mert a különböző felekezetű lelkipásztorok szolgálatán ...   More

Album Art:
No album art
Time:
42:26
Type:
Audio

Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap

Mekkora élmény volt számomra, amikor gyerekkoromban olyan órát kaptam, ami nappal begyűjtötte a fényt és éjszaka világított. Isten azt akarja és azért szólít meg ma, h. átjárja minden gondolatunkat és ...   More

Album Art:
No album art
Time:
41:38
Type:
Audio

Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap

Milyen alapon merészel Jézus nyilvánosan tanítani, ha nem tudja tekintélyes rabbik nevével lábjegyzetelni a mondandóját? Ezen háborognak egyesek ahelyett, h. odafigyelnének arra, amit Jézus mond és megtestesít Isten szeretetéről, gondoskodásáról, ...   More

Album Art:
No album art
Time:
33:38
Type:
Audio

Vízkereszt ünnepe

A napokban megállított a rendőr, h. baj van a világítással. Égő volt nálam, de ezek a mai autók már olyanok, h. szinte az egész elejét le kell bontani, így aztán ...   More

Album Art:
No album art
Time:
48:44
Type:
Audio

Újév

Egy olyan emberről szól a mai ige, aki úton van és érzi annak a terhét, h. múltját maga mögött hagyva haladnia kell a bizonytalan jövő felé. Egy ponton azonban átél ...   More