Navigáció
Napi ige

Magasztalom minden reggel hűségedet. Mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok. (Zsolt 59,17)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek

2015

RSS feed Play button
Album Art:
No album art
Time:
18:06
Type:
Audio

Karácsony utáni vasárnap

A karácsonyi történet utolsó epizódja kerül ma elénk, amikor a kis Jézust bemutatják a templomban. Két idős hívő ember, Simeon és Anna számára akkor jön el karácsony, hiszen évtizedek óta ...   More

Album Art:
No album art
Time:
19:53
Type:
Audio

Karácsony 2. napja

A macskám roppant kíváncsi jószág, nem bírja ki, h. ne nézze meg alaposan a lakásba kerülő újdonságot. A pásztorok is elmennek Betlehembe, h. megnézzék a kisdedet, akinek születéséről az angyalok ...   More

Album Art:
No album art
Time:
22:12
Type:
Audio

Karácsony ünnepe

A Luther-udvarban karácsonyfát állítottunk, és istentisztelet után együtt díszítettük fel szépen csomagolt, üres dobozokkal. Valaki azt mondta: nem érdemes, úgyis tönkreteszik. Megtették, de mi újra díszítettük. Azóta szépen áll. Vajon ...   More

Album Art:
No album art
Time:
10:23
Type:
Audio

Karácsony este

A karácsonyi műsorban az ifi által előadott színdarab egy karácsonyi vásárba kalauzolt el: Megjelent egy fehér ruhás, aki üdvözítő kegyelmet kínált az embereknek. Sokan megálltak előtte és érdeklődtek a portékája ...   More

Album Art:
No album art
Time:
22:09
Type:
Audio

Ádvent 4. vasárnapja

„Tudsz-e valami jó hírt? Mert ha nem, hát találj ki!” - Túrmezei Erzsébet versében is az tükröződik, amit sokszor érzünk: csupa rossz hír vesz minket körül. A mai ige ennek ...   More

Album Art:
No album art
Time:
18:25
Type:
Audio

Ádvent 3. vasárnapja

Ádvent a bűnbánat, a csend ideje. Az ige mégis azt mondja: Kiálts! Vigasztalj! De mit kiáltsak? Mit mondjak? Vigasztalni nehéz. Olcsó vigasztalás nem kell. Arra a drága vigasztalásra van szükségünk, ...   More

Album Art:
No album art
Time:
20:17
Type:
Audio

Ádvent 2. vasárnapja

A mai ige arra biztat, h. legyen bennünk vágyakozás az Isten után. Vágyakozzunk arra, h. az életünk megváltozzon és h. ne csak halljunk Istenről, hn halljuk őt magát. Ézsaiás próféta ...   More

Album Art:
No album art
Time:
20:16
Type:
Audio

Ádvent 1. vasárnapja

Várunk, és közben lassan eltelik az életünk. Várjuk, h. elálljon az eső, h. elteljen a hét, h. elmehessünk, h. elmúljon a bánat, h. megértsük, h. elfelejtsük, h. megbocsássunk, h. változzanak ...   More

Album Art:
No album art
Time:
20:11
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után utolsó vasárnap

Ez az év sokunk számára nehéz volt, hiszen elveszítettünk a szerettünket. Az egyházi esztendő végén a gyászoló családokkal együtt emlékezünk, mert fontos az imádkozó gyülekezet támogatása és az, h. tovább ...   More

Album Art:
No album art
Time:
25:01
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után utolsó előtti vasárnap

Isten a hétköznapi irgalmasság cselekedeteit kéri számon rajtunk. Nem a cselekedetek által történik az ítélet, de a cselekedeteknek szoros kapcsolata van az ítélettel. S ez nem humánum kérdése, több annál. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
19:58
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után utolsó előttit előző vasárnap

Aki azért jött templomba, mert bátorító üzenetre vágyott, csalódottnak érezheti magát. A mai igében a tanítványok az utolsó időkről kérdezik Jézust. Vannak megpróbáltatások az életben, amiket nem kerülhetünk el. A ...   More

Album Art:
No album art
Time:
20:27
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 22. vasárnap

Pál apostol hálaadása, közbenjáró imádsága kerül ma elénk. Pál fogságban van, de nem a maga bajával van elfoglalva, hn. másokat hordoz. Térdre ereszkedik Isten előtt. Az imádság lehetőség, ajándék, amellyel ...   More

Album Art:
No album art
Time:
23:14
Type:
Audio

Reformációi ünnepély

Isten népe a templom felújításakor régi tekercseket talál, melyről kiderül, h. Isten rég elfeledett igéjét tartalmazza. Jósiás király reformációt hirdet: mindenki térjen vissza a szövetséghez. Isten mindvégig hűséges maradt népéhez, ...   More

Album Art:
No album art
Time:
23:03
Type:
Audio

Reformáció ünnepe

Mi az igazi boldogság? Jézus a boldogságról tanít minket ebben az igében. Luther Márton közel 500 éve ezen a napon indította el a reformációt, mert azt látta, h. a világ ...   More

Album Art:
No album art
Time:
19:18
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap

A Biblia vasárnapja arra buzdít minket, h. vegyük kézbe Isten írott igéjét, és engedjük, h. Isten közel kerüljön, megszólítson minket általa. Fontos tudni, h. a Szentírásban minden benne van, ami ...   More

Album Art:
No album art
Time:
19:58
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap

Az óra nem része a templomnak, ma mégis ott van az oltáron egy hatalmas óra. Nem azért, mert jövő vasárnap óraátállítás lesz, hn. azért, mert arra figyelmeztet a mai ...   More

Album Art:
No album art
Time:
26:26
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap

Fodrászatok ablakán láthatunk "előtte - utána" képeket. Nagy a változás a kettő között, hiszen egy jó fodrász segítségével a hétköznapi, egyszerű emberekből szép, csinos személyek válhatnak. Aki hitre jut, annak ...   More

Album Art:
No album art
Time:
20:27
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap

Nagy hálát adhatunk Istenünknek mindazokért az ajándékokért, amiket tőle kaptunk. Hálát adhatunk az életünkért, bűneink bocsánatáért és az örök életért is, ami már itt a földi életünkben valósággá válik. Egymás ...   More

Album Art:
No album art
Time:
16:51
Type:
Audio

Hálaadó istentisztelet

Fönt kezdődnek a bajok. Egy épületnél ez így van, hiszen ha a tetővel baj van, akkor alatta bármiféle erőfeszítés hiábavaló. Egy embernél pedig a baj mindig bent kezdődik: ha nem ...   More

Album Art:
No album art
Time:
18:32
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap

Pál apostol szavait áthatja a személyes érintettség, szenvedélyes elkötelezettség az Úr iránt. Példát mutat nekünk imádkozásból, hiszen nem magáért imádkozik, hn. az efezusiak hitéért. Vajon mi mennyit imádkozunk másokért? S ...   More

Album Art:
No album art
Time:
20:22
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap

A keresztyén ember életvezetési programját ismerteti az ige. Mindig egyszerűbb megmondani, h. mit nem szabad tenni és ha valaki mégis megszegi, akkor mi a büntetése, mint rábízni az emberekre a ...   More

Album Art:
No album art
Time:
09:08
Type:
Audio

Tanévnyitó istentisztelet

A tanév kezdetén Gedeon története alapján kapunk útravalót. Gedeonra olyan feladat vár, ami túl nehéznek tűnik, Isten azonban megígéri, h. lesz segítője. Gedeon sokszor elbizonytalanodik, de mindig kap biztatást, megerősítést. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
20:05
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap

Régen a szerződés szent volt. Ma mindent írásba foglalunk, és tanúkat rendelünk mellé, mégis mennyien megszegik. Isten előre aláírta a szerződést: nem a törvény bajt, nyomorúságot megmutató valóságában, hn. Isten ...   More

Album Art:
No album art
Time:
21:19
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap

Mai ige egy konfliktushelyzetben íródott, amely Pál apostol és a korinthusi gyülekezet között alakult ki. Amikor Pál a megoldást keresi arra döbben rá, h. személyeskedés helyett a lényegről kell beszélni. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
16:43
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap

Azt adom tovább, amit kaptam - mondja Pál apostol. Ahhoz, h. az ember tovább tudja adni az evangéliumot, nagyon jól kell ismerni az alapokat. Mi sokszor úgy érezzük: olyat kell ...   More

Album Art:
No album art
Time:
26:38
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap

Vannak nagy fordulópontok az életben, amikor olyan döntést kell hozni, ami egy életre meghatározó lehet. Izrael népe nagy fordulópontnál áll, ahol az a kérdés: képes-e elköteleződni Istene mellett? Isten ...   More

Album Art:
No album art
Time:
20:35
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap

Istennek mindenkivel van terve, és senkitől nem fogad el kifogásokat. Talán nem értjük az ő szándékát, és kifogásokat keresünk, de Isten hív, h. véghezvigyük életünkben az ő akaratát. Jeremiást Isten ...   More

Album Art:
No album art
Time:
20:10
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap

A mai ige egy utolsó időkről szóló prófécia, amelynek üzenete az Istennel való kapcsolatunkban erősíthet meg. Hirdeti azt a szilárd alapot, amit egyedül az Úr jelenthet. Rámutat arra, h. a ...   More

Album Art:
No album art
Time:
19:41
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap

Az idő megszépíti a múltat. Milyen jó volt régen, és milyen rossz a helyzetünk ma. Okolunk mindent, a másikon tájékozódunk, a panasz ott van a szánkon. Isten népének volt szabadsága, ...   More

Album Art:
No album art
Time:
21:44
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap

Ézs 43 a legcsodálatosabb igék közé tartozik. Isten bátorító üzenete hangzik fel benne, melyben a hozzánk forduló, minket a bajok idején megsegítő, értünk felelősséget vállaló és megváltásunkért a legnagyobb áldozatra ...   More

Album Art:
No album art
Time:
22:45
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap

Ha Isten megszólít, mindent el kell engedni, ami biztonságot jelent. Ez soha nem egyszerű. Amikor Isten megszólítja Ábrahámot 75 éves korában, ő mindenben rábízza magát az Úrra. Az ember élete ...   More

Album Art:
No album art
Time:
19:51
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap

Az ige egy család életén keresztül mutatja meg: saját családunkban mit tehetünk azért, h. rendeződjenek a megromlott kapcsolatok. József története arra buzdít, h. bármi is történt, legyen megbocsátás. Minél hamarabb ...   More

Album Art:
No album art
Time:
11:49
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap

Emberi mértékkel mérve érthetetlen az az erőfeszítés, amellyel Isten keresi az elveszetteket, a bűnösöket. De ha a magunk rászorultságára gondolunk, mi is átélhetjük azt a felszabadító örömöt, amelyet a megtaláltság, ...   More

Album Art:
No album art
Time:
17:23
Type:
Audio

Tanévzáró istentisztelet

A nagy vacsoráról szóló példázatban a meghívottak visszautasítják a meghívást. Istentől mi is kapunk meghívást - a hitben élt életre és az üdvösségre, de kérdés, h. mit kezdünk ezzel a ...   More

Album Art:
No album art
Time:
21:14
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap

Fel, mert az irgalom percei múlnak - nem fenyegetésként énekeltük a 449-es éneket, hn. figyelmeztetésül. Mindennek következménye van. Ne értsük félre a mai prédikációs igét, a gazdag és Lázár példázatát! ...   More

Album Art:
No album art
Time:
18:06
Type:
Audio

Szentháromság ünnepe

Előfordulhat, h. egy történet elmesélése félbeszakad, mert közben elkezdünk lelkendezni, milyen fantasztikus is az az illető. Voltunk-e már így Istennel kapcsolatban? Pál fontos tanításokat fogalmaz meg, és közben önkéntelenül is ...   More

Album Art:
No album art
Time:
22:08
Type:
Audio

Pünkösd 2. napja

Pétert a Szentlélek olyan emberek közé vezeti, akik nem találkoztak még Isten szeretetével, nekik kell bizonyságot tennie Isten titkairól, és felismernie, h. Isten nem személyválogató. Isten ma téged szólít meg: ...   More

Album Art:
No album art
Time:
19:39
Type:
Audio

Pünkösd ünnepe

Ma sokan a látható dolgokhoz kötődnek, azokat tartják szükségesnek - talán ezért ilyen lelketlen ez a világ. Jézus mennybemenetele után a tanítványok tíz napig imádkoztak a Lélekért - ma hányan ...   More

Album Art:
No album art
Time:
27:11
Type:
Audio

Húsvét után 6. vasárnap

Ha vezetés közben elengedem a kormányt, az autó egy darabig megy egyenesen, de ha nem figyelek, egy kátyú könnyen letérítheti az útról. Az Istennel való kapcsolatunkkal is így van: figyelni ...   More

Album Art:
No album art
Time:
15:27
Type:
Audio

Mennybemenetel ünnepe

Ahogyan a tanítványok az Úrral közös út folytatásában reménykedtek, úgy számunkra is sokszor egyszerűbb lenne, ha Jézus fizikailag is mellettünk állna, és lehetne hozzá tanácsért, jó szóért, konkrét tennivalóért fordulni. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
12:20
Type:
Audio

Húsvét után 5. vasárnap (Magyar)

Mózes, Isten embere az Úr ígéretébe kapaszkodva imádkozik a népért, amely elromlott, bűnbe esett. Az imádság a keresztény ember legnagyobb fegyvere. Nem támadó fegyver, hn. Isten kezében ott lévő hatalom. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
11:21
Type:
Audio

Húsvét után 5. vasárnap (Deutsch)

Die Geschichte von der Fürbitte des Mose erzählt uns von der tiefen Enttäuschung Gottes über uns Menschen. Sie erzählt aber auch von dem festen Vertrauen eines Menschen (Mose) in Gottes ...   More

Album Art:
No album art
Time:
16:37
Type:
Audio

Húsvét után 4. vasárnap

Aki énekel, kétszeresen imádkozik - tartja a mondás. Cantate vasárnap nem pusztán az éneklésről szól, hn. Isten dicséretéről, amely szívből szól és élő hitből fakad. Ma Isten igéje nem ...   More

Album Art:
No album art
Time:
21:20
Type:
Audio

Húsvét után 3. vasárnap

A mai ige egy hitvallás a teremtésről, arról, h. mindazt, ami a világon van, Isten hozta létre. Isten a szavával teremtette a világot, és belehelyezte a saját képére alkotott embert, ...   More

Album Art:
No album art
Time:
25:06
Type:
Audio

Húsvét után 2. vasárnap

Sokféle élethelyzetben lehetünk, de akár jó, akár rossz, bátran mehetünk az Úrhoz. Jó Pásztor vasárnapján vigyük magunkkal Isten igéjének üzenetét: azt, amikor arra kérdez rá, mennyire vagyunk pásztorai a ránk ...   More

Album Art:
No album art
Time:
15:30
Type:
Audio

Konfirmációi istentisztelet

Az élet sokszor arra tanít: azt higgyük el, amit látunk. Tamás is így volt ezzel, mert ő hiányzott akkor, amikor a Feltámadt Jézus megjelent tanítványainak. Hiányoztál-e akkor, amikor Jézus megjelent, ...   More

Album Art:
No album art
Time:
22:00
Type:
Audio

Húsvét 2. napja

A húsvéti örömhír hirdetése önmagában pusztán információ, amely a feltámadott Úr Jézussal való találkozás során válik csak élővé. Hányszor éltük át mi is az emmausi tanítványokhoz hasonlóan, h. bandukolunk szomorúan ...   More

Album Art:
No album art
Time:
19:02
Type:
Audio

Húsvét ünnepe

Ki hengeríti el a követ a sír bejáratától? - ez foglalkoztatja az asszonyokat. Mindnyájan elhoztuk a magunk kövét erre az istentiszteletre. Életünk megannyi szituációja, akadályok és félelmek, melyek eltakarják előlünk ...   More

Album Art:
No album art
Time:
11:13
Type:
Audio

Passió

A passiót mindig szó szerint olvassuk, mégis mindig máshogy hat ránk. Egy a fontos: hogy hasson; hogy ne menjünk el a kereszt mellett. Vegyük észre, h. értünk történt, értünk vállalta. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
12:31
Type:
Audio

Nagypéntek

Ami nagypénteken még rémisztő és érthetetlen esemény, az előre tekintve az Istennel való megbékélés felszabadító üzenetévé válik. Isten minket is szeretne a békéltetés munkájába bevonni, nem azért, mert tartozunk neki ...   More

Album Art:
No album art
Time:
17:50
Type:
Audio

Nagycsütörtök

Emlékszem különleges úrvacsorákra: amikor egy ifi tábor végén a közösséghez tartozást jelentette; amikor a bűnbocsánat megtapasztalásával együtt járt a megbocsátás; amikor nem éltem vele, pedig szívem tele volt hálával; ...   More

Album Art:
No album art
Time:
23:27
Type:
Audio

Virágvasárnap

Kicsoda Jézus? Sokan feltették már ezt a kérdést, és sokféle válasz született. A mai igék is ezt vetik fel: a virágvasárnapi hozsannázó tömeg nem ismeri őt igazán, de a Krisztus-himnusz ...   More

Album Art:
No album art
Time:
26:07
Type:
Audio

Böjt 5. vasárnapja

Ítélet, amikor felelnünk kell. Ítélet egyszer lesz. Nem tudom, hány ember érzi ennek a súlyát, és azt, h. kiemelt bennünket az Úristen az élővilág közül. Aki megkérdezett lesz, annak ezt ...   More

Album Art:
No album art
Time:
15:20
Type:
Audio

Böjt 4. vasárnapja

Isten biztosít minket örök hűségéről. Mikor magányosak vagyunk, és nincs emberünk, aki meghallgatna, segítene, Isten akkor is ott van. Hozzá bármivel fordulhatunk. Ő meghallgat, megsegít, megvigasztal, hűségével mellettünk áll és ...   More

Album Art:
No album art
Time:
23:03
Type:
Audio

Böjt 3. vasárnapja

Illés próféta indulatból cselekszik, olyat tesz, amire nem kapott Istentől felhatalmazást, ezért menekülni kell, és egyedül marad a bűneivel. Elkeseredésének oka, h. lefelé néz, és nem mer bízni abban, aki ...   More

Album Art:
No album art
Time:
18:40
Type:
Audio

Böjt 2. vasárnapja

Kudarc és elkeseredés ismerős érzések számunkra. A mai döbbenetes ige szerint Isten kudarca mi vagyunk - akkor, ha minden igyekezete ellenére a terméketlen szőlőhöz hasonlít az életünk. A szőlő nem ...   More

Album Art:
No album art
Time:
21:33
Type:
Audio

Böjt 1. vasárnapja

Talán a Biblia legismertebb története kerül ma elénk. Böjt elején ezen keresztül kapunk lehetőséget arra, h. végiggondoljunk dolgokat. Minden tökéletes, de tönkremegy, mert az embernek kevés, amit Isten felajánl, az ...   More

Album Art:
No album art
Time:
19:22
Type:
Audio

Ötvened vasárnap

Különleges élmény, amikor valaki átéli Isten közelségét és megért valamit az Ő titkaiból. Példát vehetünk a mai ige főszereplőjéről, a jerikói vakról, aki ugyan a látását elveszítette, de a hitét ...   More

Album Art:
No album art
Time:
22:38
Type:
Audio

Hatvanad vasárnap

Jézusnak példázatokban kell beszélnie, mert sok mindent a példákon, saját életünk eseményein keresztül tudunk értelmezni. Látjuk mögötte Isten szeretetét vagy éppen próbáit, figyelmeztetéseit, amiket jól kell értenünk. A magvető példázatát ...   More

Album Art:
No album art
Time:
20:58
Type:
Audio

Hetvened vasárnap

Akarsz-e munkába állni? - Ez a kérdés életbevágó, létfontosságú. Látjuk, hova vezet, ha valakinek nincs munkája. Elveszíti önértékelését, nem tudja betölteni azt a szerepét, amit Isten a teremtéskor neki szánt. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
25:19
Type:
Audio

Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap

Az Istennel való találkozás csodáját éli át Mózes a pusztában. Isten az égő csipkebokorral kelti fel érdeklődését, majd megszólítja és új vágányra állítja az életét. Mózes megoldhatatlannak tűnő feladatot kap: ...   More

Album Art:
No album art
Time:
19:53
Type:
Audio

Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap

Mózes tudja: Isten nélkül nincs értelme tovább menni. Szükségünk van Isten közelségére, mert az emberi erőfeszítés kevés. Hiába tudja a célt, amit el kell érni, hiába van együtt bajban-reménységben egy ...   More

Album Art:
No album art
Time:
20:53
Type:
Audio

Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap

Isten gondoskodó szeretete határozta meg Ézsaiás próféta korát, amelyben rengeteg félelem volt. A félelem határozza meg korunk emberét is. Elvesztettük Isten félelmét, a vele való kapcsolatot, ezért az emberi félelmet ...   More

Album Art:
No album art
Time:
13:55
Type:
Audio

Vízkereszt ünnepe

Vízkereszt ünnepe fordulópont. Lezárja a karácsony, a megtestesülés idejét, és megnyitja az utat a sokszor csodákon át kiteljesedő élet felé. Ezeken a csodákon át Jézus, a világ Világossága a mi ...   More

Album Art:
No album art
Time:
21:49
Type:
Audio

Az esztendő 1. vasárnapja

Mit kérek az új évre? Isten közelségét. Nem azt, h. ne történjen semmi rossz, hiszen tudom, h. bizonyos dolgokat nem lehet elkerülni, hn. h. bármi is történjen: Istennel élhessem át. ...   More

Album Art:
No album art
Time:
16:23
Type:
Audio

Újév

Régen a határátlépés mindig izgalommal járt, mert megvizsgálták az embert, ma már szinte észre se vesszük, h. átértünk egy másik országba, csak a feliratok változnak. Az ige az úton lévő ...   More

1%
« 2020. október »
október
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Evangélikus fiatalok blogja
null