Napi ige

Hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra, ő ad neked erőt... (5Móz 8,18)

Hiba
There was an error while rendering the portlet.
 

2011

Istentisztelet karácsony ünnepén

Az ünnepi istentisztelet 2011. december 25-én keresztelővel kezdődött és úrvacsorával zárult, s az alkalmon énekkarunk is szolgált.

Bővebben…

Baba-mama karácsonyozás

A baba-mama klubosokkal 2011. december 21-én tartottunk ünnepi alkalmat. Karácsonykor két fontos üzenet hangzik el. Először Isten cselekedete: annyira szeret minket, h. elküldte Jézust hozzánk, akinek születésnapját most ünnepeljük. Másodszor a mi válaszunk: a szeretet megélése a családunkban, embertársaink felé. Akkor igazán tartalmas az ünnepünk, ha mindkettőre nagy hangsúlyt fektetünk. Arról beszélgettünk az édesanyákkal, ki hogyan tudja a családjában az ünnepet lelki tartalommal is megtölteni.

Bővebben…

Gyermekek karácsonya

Közel ötven gyermek készült lelkesen énekkel, zenével, verssel vagy színdarabbal, h. megörvendeztesse a gyülekezetet 2011. december 18-án, a gyermekek karácsonyán a templomi műsorban. Akik most még nem vállalkoztak a közreműködésre, reméljük, kedvet kaptak és jövőre beállnak közénk :)

Bővebben…

Ádventi áldás-istentisztelet

2011. december 15-én az idősek ünnepi klubnapját a templomban rendhagyó istentisztelettel kezdtük. Felidéztük az Útmutatóból már ismert négy heti igén keresztül az ünnep üzenetét, majd egyenként térdeltünk az oltárhoz és kaptuk Isten nekünk szóló igéjét és áldását.

Bővebben…

Készülünk a karácsonyra

A kisgyermekek lelkesen készülnek szülői segédlettel a karácsonyi zenei szolgálatra. A képek 2011. november 14-én készültek.

Bővebben…

Gyülekezeti kirándulás

2011. november 12-én gyülekezeti kirándulás keretében jártunk Aszódon, Cinkotán és Nagytarcsán. A vidám napon sok kép készült.

Bővebben…

Dolgozó felnőttek alkalma

Azokat várjuk erre az alkalomra, akik szívesen beszélgetnek a hívő élet kérdéseiről és mélyednek el a Szentírás üzenetében. A kezdési időpont lehetővé teszi, hogy a munka után ellátogassanak a gyülekezetbe. A 2011. november 7-én tartott alkalmon készült néhány fotó. Legközelebb két hét múlva hétfőn 17 órakor találkozunk.

Bővebben…

Konfirmációs óra

A húsvét utáni vasárnapon kerül sor gyülekezetünkben a konfirmációra. Ez a latin szó azt jelenti, hogy megerősítés. Az egyházi konfirmáció esetében a Szentlélektől kérjük a Jézusban, mint Isten Fiában való hit megerősítését. Mivel a szülők és keresztszülők fogadalmat tettek a gyerek megkeresztelésekor arra, hogy hitben nevelik őt, ezért el kell, hogy jöjjön annak az ideje, amikor maga is megismeri a keresztény hit alapvető igazságait, és tudatosan vállalja egyházhoz tartozását. Egy éven keresztül, a vasárnapi istentisztelet után készülünk a fiatalokkal erre a szép ünnepre. A 2011. november 6-án tartott alkalmon készült néhány fotó.

Bővebben…

Baba-Mama Kör - 2011. november 2.

Mivel alkalmunk az őszi szünet idejére esett, ezért nemcsak babák, de a nagyobbacska testvérkék is eljöttek hozzánk. Vidám, tartalmas alkalmunk volt ismét. Legközelebb 2 hét múlva: nov. 16-án (szerdán) 10 órakor találkozunk.

Bővebben…

Kegyeleti megemlékezés

November elsején idén is sor került a szép hagyománynak számító ökumenikus kegyeleti megemlékezésre a köztemetőben.

Bővebben…

Reformációi ünnepély

2011. október 31-én az evangélikus templomban tartottuk református és evangélikus részvétellel és közös úrvacsorával a reformációi ünnepi alkalmat. Igehirdetéssel Kuti József református lelkipásztor szolgált, előadással pedig Hulej Enikő evangélikus lelkész, valamint Barcsik Zoltán és Zahorecz Pál teológus hallgatók. Az úrvacsora osztásban a két felekezet lelkészei közreműködtek.

Bővebben…

Szolgálat a Wojtyla Központban

Október 31-e a protestáns egyházak kiemelkedő ünnepet ülnek. Ekkor ünneplik a reformáció napját, azaz mikor Luther Márton 1517-ben wittenbergi vártemplom ajtajára tűzte ki 95 tételét. A protestáns egyházak ettől a ponttól datálják egyházuk megalakulását. Ennek az ünnepi eseménynek az alkalmából a kecskeméti evangélikus egyházközség kis csapata Kis János lelkész úr vezetésével ellátogatott a Boldog Karol Wojtyla Barátság Központba. Rövid műsorral valamint az általuk hozott székelykáposztával vendégelték meg a barátság központ gondozottjait. A központ lakói is úgy érezték, hogy bekapcsolódhattak a protestáns egyházak nagy ünnepébe, és lelki táplálékot vihettek haza szívükben, lelkükben...

Bővebben…

Terményáldás

2011. október 30-án tartottuk idei terményáldással egybekötött istentiszteletünket.

Bővebben…

Idősek októberi klubnapja

A 2011. október 27-én tartott klubnapunkon az Útmutató napi igéi (Jób 2,11.13; 1Kor 10,24; ApCsel 6,1-7) alapján hallottunk áhítatot, majd megnéztük azt az evangélikus műsort, mely a Fabiny Tamás püspök által a Nemzeti Múzeumban kiállított Mukácsy-trilógiáról tartott tárlatvezetésről szólt. A klubtagok kérésére megbeszéltük a közelmúltban tartott bibliaismereti vetélkedő kérdéseit, válaszait és az ott szerzett tapasztalatainkat, majd a közös ebéd után egy diavetítés erejéig Svédországba látogattunk. Közben a jó hangulatú beszélgetés és éneklés sem maradt el.

Bővebben…

Presbiteri gyűlés

A presbitérium egyházközségünk választott vezető testülete. A szeptember 22-én tartott tanácsozás után a karzat felújításának alakulását is megtekintették a presbiterek, ill. megvitatták a jelen aktuális és jövő várható feladatait.

Bővebben…

Bibliaismereti vetélkedő

Első alkalommal került sor Kecskeméten olyan bibliaismereti vetélkedőre, mely két generációt gyűjtött Isten igéje köré: a nyugdíjasokat és a 7-8. osztályos fiatalokat. A Nyugdíjas Szövetség és az egyházak szervezésében 2011. október 14-én a Református Újkollégium dísztermében tartott rendezvényen kilenc csapat mérte össze tudását szép számú érdeklődő jelenlétében. Az első díjat és a vele járó vándorserleget evangélikus testvérek hozták el. Az egyik városi nyugdíjasklubból érkező versenyző a végén így búcsúzott: Nagyon élveztem ezt a vetélkedőt, s elhatároztam, mostantól minden nap olvasom a Bibliát...

Bővebben…

Baba-Mama Kör - 2011. október 19.

Baba-Mama Kör kéthetente szerdán délelőtt 10 és 11 óra között. Legközelebb november 2-án találkozunk a lelkészi hivatal épületében ;-)

Bővebben…

Ifjúsági óra

Csütörtökönként délután fél 4-től a középiskolás fiatalok számára tartunk alkalmat a gyülekezeti teremben. 2011. október 6-án a komoly rész utáni játékot megörökítettük néhány fotón :)

Bővebben…

Baba-Mama Kör

Az édesanyák kezdeményezésére elindult gyülekezetünkben a Baba-Mama Kör. Kéthetente szerdán délelőtt 10 és 11 óra között várjuk azokat az anyukákat, akik szeretnének részt venni egy kötetlen alkalmon, ahol beszélgetésre, ismerkedésre, gyermekneveléssel kapcsolatos tapasztalatcserére és lelki útravalóra van lehetőség. A képek az október 5-i alkalmon készültek. A kör nyitott, szeretettel várjuk az érdeklődő anyukákat gyermekükkel együtt. Legközelebb október 19-én találkozunk a lelkészi hivatal épületében.

Bővebben…

Házi bibliaóra

A dolgozó felnőttek alkalmára 2011. szeptember 26-án rendhagyó módon nem a lelkészi hivatalban került sor, hanem egyik tagunk otthonában. A vidám alkalmon kötetlen beszélgetés, szalonnasütés és az Útmutató napi igéi alapján megfogalmazott lelki útravaló szerepelt programként.

Bővebben…

Szeretetvendégség Helvécián

Hagyománya van már annak, hogy szeptember harmadik vasárnapján a helvéciai istentiszteletre a szokásos délelőtti időpont helyett délután kerül sor és az imatermi alkalom az udvaron szeretetvendégséggel folytatódik. A maroknyi kis helvéciai evangélikus leánygyülekezet számára fontos, h. érezzék a kecskeméti anyagyülekezet szeretetét; ezt hozta el az a 13 kecskeméti testvér, aki részvételével, szolgálatával kedveskedett a helvéciaiaknak 2011. szeptember 18-án.

Bővebben…

Énekkarosok kirándulása

2011. szeptember első hétvégéjén énekkarunk tagjai Eger környékén jártak.

Bővebben…

Bibliaórások évkezdő csendesnapja

Egész napos programra hívtuk Tőserdőre az Evangélikus Egyház Idősek Napközi Otthonának bibliaórásait 2011. szeptember 8-án.

Bővebben…

Gyermekek megáldása

„Kecskemét a gyümölcs és a gyermekek városa” mottóval az 1934. évi Hírős napok egyik eseménye volt a kisgyermekek felvonulása és megáldása. E szép hagyományt elevenítette fel 2007-ben a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület más civil szervezetekkel együtt, a történelmi egyházak támogatásával. 2011. augusztus 28-án, a Hírös Hét Fesztivál zárónapján - ötödik alkalommal - került sor a gyermekek megáldására Varga Nándor református lelkipásztor, Hulej Enikő evangélikus lelkész és dr. Jeney Gábor katolikus plébános közreműködésével.

Bővebben…

Konfirmandus tábor

Jó kis csapattá formálódott 2011. augusztus 26-27-én Tőserdőn az a nyolc fiatal, aki részt vett a konfirmációi oktatás kezdetét jelentő előkészítő táborban. Idén először nem a templomban, hanem sokkal kötetlenebb módon találkoztak először azok, akik egy éven keresztül együtt készülnek a konfirmáció ünnepi alkalmára.

Bővebben…

Bárka-tábor

A 2011. július 30. és augusztus 7. között Hegyhátszentjakabon tartott Bárka-tábornak évek óta hűséges résztvevője, önkéntes segítője gyülekezetünkből a Megyesi házaspár, akik két kisgyermekükkel idén is lelki élményekkel megrakodva tértek haza. Ebből kapunk ízelítőt.

Bővebben…

Vasárnapi gyerekóra

A vasárnapi istentisztelet ideje alatt a kisbabás anyukák a lelkészi hivatal emeleti termében kivetítőn követhetik az istentiszteleten. A 12 év alatti gyermekeknek pedig a földszinti teremben játékos foglalkozást tartunk. Minden gyerkőcöt szeretettel várunk erre a vidám alkalomra! Ízelítőül néhány kép a legutóbbi alkalmakról.

Bővebben…

Petőfi Sándorra emlékeztek

Petőfi Sándorra emlékezett vasárnap délelőtt az evangélikus templomnál elhelyezett emléktábla előtt a BKM Honismereti Egyesület kecskeméti csoportja. A megemlékezésen elhangzott, mindennél fontosabb lenne a helyi Petőfi kultusz ápolása, hiszen a költő fiatal korának talán legszebb éveit töltötte a hirös városban.

Bővebben…

Ifjúsági tábor 2011

2011. június 20. és 24. között tartottuk meg idei ifi táborunkat Tőserdőn. A reggeli áhítatokon az Útmutató igéiről beszélgettünk, aztán a napi témákban (értékeink, akadályok, bűneink) gyűjtöttük össze személyes tapasztalatainkat, este pedig Dávid történetéből három fontos epizódot emeltünk ki: királlyá kenését, Góliáttal való küzdelmét és Betsabéval való bűnét. A lelki tartalom mellett sok jó beszélgetés, strandolás, fagyizás, hajnali csónakázás, vidám vetélkedő és palacsintasütés is szerepelt a programban.

Bővebben…

Családi nap Tőserdőn

A kecskeméti gyülekezet apraja-nagyja részvételével tartottunk családi napot Tőserdőn, a Glória-házban 2011. június 11-én. Örültünk annak, h. a kisgyermekes családok mellett a középkorúak és az idősebbek is eljöttek, s így kb. hetven-nyolcvanan lehettünk együtt. Életkor és érdeklődés szerint nagyon színes társaság voltunk, de a pünkösdi Lélek közösségteremtő jelenlétét élhettük át.

Bővebben…

A gyermekek szabadok

Május 26-án Bonyhádon rendezték meg az idei egyházkerületi missziói napot, melyen a kecskeméti evangélikusok huszonkét fős csoporttal vettek részt. A téma a szabadság volt, az igei mottó pedig így hangzott: „Szabadságra vagytok elhíva” (Gal 5,13). A hazafelé vezető úton, illetve a következő heti gyülekezeti alkalmakon sok élménybeszámoló hangzott el, hiszen mindenki összegezte, milyen áldást élt át a közel ezerfős evangélikus rendezvényen.

Bővebben…

Idősek májusi klubnapja

Napközi Otthonunk havi klubnapját 2011. május 26-án tartottuk, ami ugyanakkor a csütörtöki bibliaórák záró alkalma is volt.

Bővebben…

Luther Márton kölcsönkért Luther-kabátban

Kecskemét – A város főtere különböző pontjain a helyi református gimnázium diákjai 2011. május 9-én leszólították és játékra invitálták a járókelőket. Az „Európa nap – Önkéntesen a társadalomért” program keretében megrendezett megmozdulás során egyes helyeken az unió egy-egy országáról szóló „élő szobor” volt látható, mely a helyes válasz esetén megmozdult.

Bővebben…

Nem a részletek, a lényeg a fontos!

A Déli Evangélikus Egyházkerület 2011. április 29-én Kecskeméten tartott közgyűlést. Képes beszámolót adunk közre hangfájlokkal.

Bővebben…

Hálaadás 90 esztendőért

Emlékszem arra a karácsonyi istentiszteletre, amikor a templomba jövet Marica néni eltörte a bokáját. Négykézláb mászott fel az orgonához és úgy játszott végig az úrvacsorás alkalmon, hogy senki nem vette észre, mi történt. Ez csak egy epizód abból, mit jelent számára a szolgálat - idézte fel egyik emlékét Kis János lelkész azon az ünnepségen, amelyet dr. Majthényi Béláné Sántha Marianna születésének 90. és kántori szolgálatának 60. évfordulója alkalmából tartottak a kecskeméti evangélikus templomban 2011. április 28-án.

Bővebben…

Gyerekek szolgálata a húsvéti istentiszteleten

A gyülekezet legkisebb tagjainak szolgálatával várták istentiszteletre a híveket húsvét vasárnapján az evangélikus templomba. Megnézheti a Kecskeméti Lapok fotókkal illusztrált tudósítását és meghallgathatja a gyermekek énekét.

Bővebben…

Élet kenyere - rendhagyó úrvacsora nagycsütörtökön

Könny szökött a szemébe, ahogy átélte az úrvacsorát. Ez a mostani egészen más volt, mint a korábbiak. Ott állt a templom oltárterében, testvéri körben, s a kovásztalan kenyérből tört falattal és a korty borral magához vette Krisztus testét és vérét. Majd engedett a szokatlan hívásnak és odatérdelt az oltárhoz, ahol egy igével és a homlokára rajzolt kereszttel személyes áldásban részesült, s ismét elérzékenyült…

Bővebben…

Fánksütés a napköziben

2011. március 10-én délelőtt finom farsangi fánk készült Napközi Otthonunk konyhájában, melyet a délutáni bibliaóra, majd az ifjúsági óra résztvevői nagy örömmel fogyasztottak el. Köszönet a szakácsnőnek, Siklósiné Gizikének!

Bővebben…

Faragó Klára kiállítása

Gyülekezetünk Arany János utcai helyiségében rendszeresen helyet kapnak városunk képzőművészeinek kiállításai.

Bővebben…

Ökumenikus imahét 2011

2011. január 17-22. között a széchenyivárosi Szentcsalád templomban rendeztük meg az idei ökumenikus Imahetet a Krisztus-hívők egységéért. Az imahét alapigéje ezúttal ApCsel 2,42-47 volt. Mottó: "Kitartottak az apostolok tanításában."

Bővebben…

Kilencen vehettek át dr. Varga László emlékérmet

A kitüntettek között volt Kis János evangélikus lelkész.

Bővebben…

Újévi köszöntés 2011

2011. január 1-jén a hivatal emeleti termében került sor az újévi köszöntésre. Fotó: Lőrincz Attila

Bővebben…

Istentisztelet karácsony ünnepén

Az ünnepi istentisztelet 2011. december 25-én keresztelővel kezdődött és úrvacsorával zárult, s az alkalmon énekkarunk is szolgált.

Bővebben…

Baba-mama karácsonyozás

A baba-mama klubosokkal 2011. december 21-én tartottunk ünnepi alkalmat. Karácsonykor két fontos üzenet hangzik el. Először Isten cselekedete: annyira szeret minket, h. elküldte Jézust hozzánk, akinek születésnapját most ünnepeljük. Másodszor a mi válaszunk: a szeretet megélése a családunkban, embertársaink felé. Akkor igazán tartalmas az ünnepünk, ha mindkettőre nagy hangsúlyt fektetünk. Arról beszélgettünk az édesanyákkal, ki hogyan tudja a családjában az ünnepet lelki tartalommal is megtölteni.

Bővebben…

Gyermekek karácsonya

Közel ötven gyermek készült lelkesen énekkel, zenével, verssel vagy színdarabbal, h. megörvendeztesse a gyülekezetet 2011. december 18-án, a gyermekek karácsonyán a templomi műsorban. Akik most még nem vállalkoztak a közreműködésre, reméljük, kedvet kaptak és jövőre beállnak közénk :)

Bővebben…

Ádventi áldás-istentisztelet

2011. december 15-én az idősek ünnepi klubnapját a templomban rendhagyó istentisztelettel kezdtük. Felidéztük az Útmutatóból már ismert négy heti igén keresztül az ünnep üzenetét, majd egyenként térdeltünk az oltárhoz és kaptuk Isten nekünk szóló igéjét és áldását.

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
1%
« 2021. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Evangélikus fiatalok blogja
null