Lelkészi Munkaközösség

A Bács-Kiskun Egyházmegye LMK-ülését januárban hagyományosan a kecskeméti gyülekezetben tartja. 2013. január 9-én az alkalom úrvacsorai istentisztelettel kezdődött, mely Kondor Péter esperes szolgált igehirdetéssel, majd a tanácskozás gyülekezet

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek