Rendhagyó istentisztelet nagycsütörtökön

Nagycsütörtök bibliai története az utolsó vacsora, amit Jézus a tanítványaival költött el röviddel elfogása előtt, s amely az úrvacsorában szentséggé lett számunkra. 2013. március 28-án rendhagyó módon tartottunk istentiszteletet. Az úrvacsorát kovásztalan kenyérrel vettük, az egymással való közösséget az oltártérben kört formálva is átéltük, majd pedig egyesével odatérdelve az oltárhoz egy-egy ige kíséretében áldást kaphattunk. Az alkalom után a gyülekezeti éneklés alatt néhány testvér segítségével megtörtént az oltár átrendezése is, hiszen nagypénteken csak egy tövis "díszíti" az oltárt.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek