Békességért

Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. (Róm 5,1)

Mennyei Atyám! Fiad, a békesség fejedelme mindennapi képekben szólt hozzánk. Így szeretnék ma én is hozzád szólni. Egy repedt korsót látok magam előtt. Ilyen voltam régen. Átfutott rajtam békességed, mint lyukas edényen a víz. Mégis eljött az a nap, soha nem felejtem el, amikor kegyelmed a rést betapasztotta. Azóta a korsó megtelik éltető vízzel, és mások merítenek belőle. Töltsd meg lelkelmet éltető békességeddel, hogy elég legyen a környezetemben élő békétlenkedőknek! Tégy engem békességed eszközévé! Sok az elszáradt virág. Az ember pedig olyan, mint a sivatag vándora. Korsóm teljen meg az élet vizével, hogy továbbadjam annak, aki békességedre vágyakozik. Ha üres az edény, akkor vagyok boldog, mert újra megtöltesz, Uram, és tudom, hogy sokat adhattam. Ámen

Forrás: Visszhang 190. o.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek