Mi történik pünkösdkor?

A nagy egyházi ünnepek sorában – karácsony (Jézus születése) és húsvét (Jézus feltámadása) után – a harmadik a pünkösd, melynek tartalma ugyanolyan fontos, mégis a legkevésbé ismert. A Szentlélek megérkezését, az egyház születésnapját ünnepeljük ekkor.

A Szentháromság egy igaz Isten három személyben nyilvánul meg: Isten az Atya, a Teremtő, az Örökkévaló; Jézus a Fiú, a Megváltó, aki testté lett és életét adta értünk, a Szentlélek pedig az, aki megelevenít, megszentel, és személyessé teszi számunkra az Úr Jézus által kínált megváltást.

A Szentlélek láthatatlan, hatása azonban nagyon is látható. Olyan változást munkál ki annak a szívében, aki befogadja, hogy azt nem lehet nem észrevenni. Figyeljünk most fel két bibliai epizód segítségével a tanítványok életében bekövetkezett változásokra!

A tanítványok sokáig küzdenek saját értetlenségükkel. Jézus háromszor mondja el nekik részletesen, hogy azért kell meghalnia, mert ez Isten üdvösséget szerző akarata, amikor azonban ez bekövetkezik, nem értik, mi történik. Csak amikor pünkösdkor eljön a Szentlélek, akkor válik világossággá számukra minden. Elkezdenek beszélni a Jeruzsálemben összegyűlt tömegnek arról, hogy mit tett Jézus és hogy ez milyen fordulatot hozhat el az életünkben. Olvassuk el Péter igehirdetését az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv 2. fejezetéből, és magunk is rácsodálkozhatunk, milyen kristálytisztán tanít ez a nemrég még értetlenkedő apostol!

A tanítványok életét a félelem is keseríti, ami Mesterük kivégzése után emberileg talán természetes is. Hiszen ha Őt megölték a zsidó vezetők, akkor vajon nem ugyanez a sors vár-e a tanítványaira is? Elrejtőznek egy házban, bezárkóznak, és igyekeznek túlélni a kritikus napokat. Aztán megjelenik nekik a feltámadt Úr, és kissé megnyugszanak, de a nagy fordulatot ebben is a pünkösdkor megérkező Szentlélek hozza el. Bátorságot önt a szívükbe, és ők ennek hatására előbújnak a zárt ajtók mögül, és bátran prédikálni kezdenek. Igehirdetésükben még azt a kényes kérdést sem kerülik meg, hogy Jézust, a Megváltót pont a prédikáció hallgatói, azaz a jeruzsálemi zsidók feszítették meg… A jelenlévők közül háromezren térnek meg, és megalakul az első keresztyén gyülekezet, megszületik az egyház. Micsoda változás ez a tanítványok szívében, és milyen látványos tette ez a Szentléleknek!

A Szentlélek munkájára ma is nagy szükség van. Sokan most is értetlenül hallgatják a Jézusról szóló igehirdetéseket: megjegyzik a gyakran elhangzó mondatokat Jézus haláláról, feltámadásáról, de nem értik, mi köze lehet ennek személyes életükhöz, mindennapi gondjaikhoz, örömeikhez. S a mai tanítványok is sokszor bátortalanok: nem merik elmondani szeretteiknek, ismerőseiknek, munkatársaiknak azt, hogy istentiszteletre járnak, imádkoznak, és hogy Isten szeretetéből élnek. A Szentlélek jelenlétére, szívet és értelmet átformáló jelenlétére van szükség! Adja Isten, hogy gyülekezetünk minél több tagja átélje a pünkösdi csodát, és megkapja a Lélek ajándékát!

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek